Data: 11-01-2018 Posto: AUXILIAR DE TALLER - TRANSPORTISTA Lugar: Lalín. Descrición: Concesionario oficial situado en Lalín precisa pe...

Ofertas de Emprego (Xaneiro 2018) 1ª

Data: 11-01-2018
Posto: AUXILIAR DE TALLER - TRANSPORTISTA
Lugar: Lalín.
Descrición: Concesionario oficial situado en Lalín precisa persoa para realizar traballos en taller, como auxiliar e transportista. Ofrécese contrato a media xornada.
Requisitos: Carné de conducir tipo B. Residencia na comarca do Deza ou arredores. Valorables coñecementos basicos de mecánica. Experiencia en posto similar.
Publicada/Xestionada: Particular (David). ☎ 638968425.

Data: 10-01-2018
Posto: OPERARIO/A DE CARPINTERÍA METÁLICA
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase operario/a para traballar na sección de corte, encartado, mecanizado en taller metálico. Xornada completa. Soldo a negociar dependendo das aptitudes do candidato/a.
Requisitos: Con experiencia en empresas do sector do metal. Menor de 50 anos. Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Cerrajería Cersa. ☎ 986794314. Interesados/as enviar curriculum ao email: cerrajeriacersa@yahoo.es.

Data: 09-01-2018
Posto: COCIÑEIRO/A PARA LIÑA DE PRODUCIÓN - CATERING
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase cociñeiro/a para liña de produción, catering. Xornada completa.
Publicada/Xestionada: Randstad.

Data: 09-01-2018
Posto: XEFE/A DE OBRA (3 vacantes)
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase xefe/a de obra a xornada completa. 3 vacantes.
Requisitos: Especialidade de enxeñería. Coñecementos de francés.
Publicada/Xestionada: Randstad.

Data: 09-01-2018
Posto: CHAPISTA-PINTOR/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase chapista-pintor/a para taller multimarca en Lalín.
Publicada/Xestionada: Particular. ☎ 606387308.

Data: 08-01-2018
Posto: EDITOR/A DE VIDEO (AUTÓNOMO/A)
Lugar: Lalín.
Descrición: Aerocamaras, empresa especializada en drons, precisa editor/a de vídeo. Traballador/a freelance.
Requisitos: Persoa experta en edición de vídeo. Experiencia demostrable (necesario envío de traballos). Persoa creativa, proactiva e resolutiva. Dispoñibilidade inmediata.
Publicada/Xestionada: Aerocamaras, Dreams Factory Advertising & Design Company SL (Rúa F nº 9 - 1E, Lalín - Pontevedra). ☎ 986181818 - 986781517. info@aerocamaras.es.

Data: 07-01-2018
Posto: TÉCNICO/A SUPERIOR EN ESTÉTICA
Lugar: Lalín.
Descrición: Perfumería Hortensia precisa técnico/a superior en estética. Traballo estable e ambiente agradable.
Requisitos: Valorable experiencia. Dispoñibilidade e interese por formarse nas técnicas de traballo da empresa.
Publicada/Xestionada: Perfumería Hortensia. Interesados/as enviar curriculum ao email: info@perfumeriahortensia.com.

Data: 04-01-2018
Posto: TÉCNICO/A DE EDIFICACIÓN - OBRA CIVIL
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase técnico/a de edificación/obra civil para desempeñar traballos de apoio tanto en obra como en oficina técnica.
Requisitos: Recentemente titulado/a ou pendente de PFC (Aparellador/a, Enxeñeiro/a técnico/a) ou técnico de formación profesional en edificación/obra civil.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as enviar curriculum ao email: asistenciastecnicash2020@gmail.com.

Data: 04-01-2018
Posto: TALADOR/A - MOTOSERRISTA
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase motoserrista para traballar no monte.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as contactar vía email.

Data: 03-01-2018
Posto: SOLDADOR/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Metaldeza SA precisa soldador/a para soldar estruturas metálicas en taller.
Requisitos: Con experiencia en semiauntomática-fío.
Publicada/Xestionada: Metaldeza SA. ☎ 986787062. Interesados/as enviar curriculum ao email: rrhh@metaldeza.com.

Data: 03-01-2018
Posto: MONTADOR/A-ARMADOR/A DE ESTRUTURAS METÁLICAS
Lugar: Lalín.
Descrición: Metaldeza SA precisa armador/a - montador/a de estruturas metálicas.
Requisitos: Polo menos 2 anos de experiencia en lectura e interpretación de planos e montaxe en taller de estruturas.
Publicada/Xestionada: Metaldeza SA. ☎ 986787062. Interesados/as enviar curriculum ao email: rrhh@metaldeza.com.

Data: 02-01-2018
Posto: ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL, ESPECIALIDADE ELECTRÓNICA/ELECTRICIDADE
Lugar: Lalín.
Descrición: Megodeza SL precisa Técnico/a de Programación para realizar tarefas de automatización industrial. A persoa seleccionada terá como funcións principais: preparación de documentación preliminar das obras; programación de PLC's; programación de software SCADA e HMI; posta en marcha das instalacións; realización de manuais e documentación; asistencia técnica aos/ás clientes.
Requisitos: Estudos mínimos Formación Profesional Grao Superior. Experiencia mínima de polo menos 3 anos. Coñecementos de programación de PLC (Omron ou Siemens), posta en marcha, programación software SCADA ou HMI (Omron ou Siemens), C/C++, bases de datos, protocolos de comunicación industrial, interpretación e modificación de esquemas eléctricos. Experiencia en automatización de procesos industriais. Dispoñibilidade para viaxar.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 01-01-2018
Posto: TÉCNICO/A DE ESTUDOS
Lugar: Lalín.
Descrición: Importante empresa do sector da construción precisa técnico/a de estudos para cubrir unha vacante.
Requisitos: Estudos mínimos de Enxeñaría Superior (Enxeñeiro/a de Camiños Canles e Portos e/ou similar). Experiencia mínima de polo menos 3 anos.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 11-01-2018
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Vila de Cruces.
Descrición: Mesón A Cunca precisa camareiro/a.
Publicada/Xestionada: Mesón A Cunca (Ctra de Bandeira nº 9, Vila de Cruces). Interesados/as pasar polo local entre as 15:00 e as 19:00 ou contactar no ☎ 686466999 (Francisco Jose Pazos Varela).

Data: 10-01-2018
Posto: CHAPISTA
Lugar: Silleda.
Descrición: Precísase chapista.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: Particular. ☎ 619149482.

Data: 10-01-2018
Posto: OPERARIO/A DE GANDERÍA
Lugar: Dozón.
Descrición: Precísase operario/a de gandería (vacún) para dar para comer, ordeñar, limpar, etc.
Requisitos: Persoa seria e responsable. Imprescindible que saiba manexar maquinaria agrícola, tractor e apeiros.
Publicada/Xestionada: Particular. ☎ 629312909.

Data: 08-01-2018
Posto: MECÁNICO/A
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Precísase mecánico/a para empresa de maquinaria.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: Particular (Jesús). Interesados/as enviar curriculum ao email:  jesuspuenterodriguez@hotmail.com.

Data: 08-01-2018
Posto: OPERARIO/A GANDEIRO/A
Lugar: Silleda.
Descrición: Precísase operario/a gandeiro/a para explotación de vacún. Traballo 3 horas pola tarde, de luns a venres, ordeño e coidado de vacas.
Publicada/Xestionada: Particular (Benito Méndez): ☎ 617742899.

Data: 03-01-2018
Posto: FARMACÉUTICO/A
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Precísase farmacéutico/a.
Requisitos: Grao ou Licenciatura en Farmacia. Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Valorable residencia na comarca.
Publicada/Xestionada: Grupo Gallega Laboral. Referencia: 7561.

Data: 03-01-2018
Posto: ASISTENTE COMERCIAL
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Extend selecciona asistente comercial para empresa do sector alimentación situada na Comarca do Deza. Realizará funcións de soporte á dirección comercial nas tarefas diarias; xestión de incidencias administrativas con clientes; prospección e identificación de potenciais clientes; colaboración e achega na área de mercadotecnia.
Requisitos: Estudos mínimos de Licenciatura ou Grao en Administración e Dirección de Empresas, Grao en Comercio ou Enxeñeiro/a Agrónomo/a. Experiencia mínima non requirida. Coñecementos de Microsoft Office, mercadotecnia, xestión, vendas, xestión de incidencias, administración, alimentación. Idiomas: Inglés (mín. Nivel B2). Valorable coñecementos doutros idiomas (Portugués, Francés, Alemán...). Valorable Master e/ou formación complementaria en vendas/mercadotecnia. Habilidades de comunicación e orientación ao/á cliente. Alta motivación e compromiso. Residencia na comarca do Deza.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 03-01-2018
Posto: DEPENDENTE/A
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Precísase dependente/a para a zona do Deza.
Requisitos: Preferiblemente menor de trinta anos. Valorásese experiencia en vendas.
Publicada/Xestionada: Particular (Carlos García). Interesados/as envíar curriculum ao email: garcidependiente@gmail.com.

Data: 02-01-2018
Posto: ASISTENTE/A PERSOAL
Lugar: Rodeiro.
Descrición: Precísase asistente/a persoal para condución e acompañamento de persoa a formación e saídas. O horario a realizar é de luns a venres segundo necesidade (en todo caso os venres pola tarde, de 17:30h a 22:00 h, e os martes pola mañá, de 12:30h a 14:30h). Contrato mensual de 60 h. Ofrécese flexibilidade.
Requisitos: Certificado de profesionalidade de Asistencia Sociosanitaria a Persoas Dependentes (se non se dispón do mesmo: persoa comprometida con formarse se a entidade organiza a formación). Valorable persoa con discapacidade.
Publicada/Xestionada: COGAMI. Interesados/as envíar curriculum ao email: silpontevedra@cogami.gal (Ref. AP Rodeiro).

Data: 11-01-2018
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Cea (Ourense).
Descrición: Precísase camareiro/a para barra e cociña. Incorporacion inmediata. Horario tarde-noite.
Publicada/Xestionada: Particular (Julio): ☎  671439957 - 635579808.

Data: 11-01-2018
Posto: DOCENTE DE INFORMÁTICA
Lugar: Pontevedra.
Descrición: Precísase docente de informática para impartir módulo de formación TIC de AFD: MF 0233_2 Ofimática, na zona de Pontevedra.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: Grupo Acode (Conchi): ☎ 685105382. Interesados/as enviar curriculum ao email: info@grupoacode.es.

Data: 09-01-2018
Posto: PERSOAL ARTESÁN DE PASTELERÍA
Lugar: Chantada (Lugo).
Descrición: Precísase persoal artesán de pastelería.
Requisitos: Non se precisa titulación, só bos coñecementos.
Publicada/Xestionada: Particular (Elvira): ☎ 671800977.

Data: 09-01-2018
Posto: OPERARIO/A DE CHAPA E PINTURA (10 vacantes) (PERSOA CON DISCAPACIDADE)
Lugar:  A Estrada, Moraña, Cuntis (Pontevedra).
Descrición: Precísase persoal artesán de pastelería.
Requisitos: Estudos mínimos Formación Profesional Grao Medio. Experiencia mínima de polo menos 1 ano en posto similar. Imprescindible residente na provincia. Coñecementos de reparación de chapa de vehículos. Estar estar en posesión de certificado onde se recoñece un mínimo do 33 % de discapacidade ou recoñecemento de incapacidade permanente da Seguridade Social que non impida realizar a profesión de chapista / pintor de vehículos.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 08-01-2018
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Melide (A Coruña).
Descrición: Precísase camareiro/a para bar.
Publicada/Xestionada: Particular: ☎ 633103396.

Data: 08-01-2018
Posto: CHÓFER-TÉCNICO/A DE MONTAXE DE ORQUESTA
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Precísase chófer-técnico/a de montaxe de orquesta para empresa de espectáculos.
Requisitos: Imprescindible carné de trailer e CAP. Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Particular (Raúl): ☎ 698138425.

Data: 07-01-2018
Posto: REPARTIDOR/A
Lugar: O Carballiño (Ourense).
Descrición: Precísase repartidor/a.
Publicada/Xestionada: Particular (Juan David): ☎ 988541975 (chamar a partir das 11.00 da mañá).

Data: 05-01-2018
Posto: OPERARIO/A GANDEIRO/A
Lugar: Taboada (Lugo).
Descrición: Precísase operario/a gandeiro/a para axudar en tarefas de ordeño. Traballo a media xornada.
Publicada/Xestionada: Particular (Eladio): ☎ 659689115.

Data: 04-01-2018
Posto: CONDUTOR/A DE CAMIÓN
Lugar: Cea (Ourense).
Descrición: Transportes Celso Rodríguez SL precisa condutor/a de camión - tráiler para transporte de mercadorías en España e Portugal.
Requisitos: Carné de conducir e dispoñibilidade para viaxar.
Publicada/Xestionada: Transportes Celso Rodríguez SL (Lugar Tellado 10, San Cristovo de Cea - Ourense). ☎ 630512419 - 649256424.

Data: 03-01-2018
Posto: APARELLADOR/A - ARQUITECTO/A TÉCNICO/A
Lugar: Padrón e A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Precísase aparellador/a-arquitecto/a técnico/a para creación de deseños, orzamentos e control en obra.
Requisitos: Arquitectura Técnica ou grao en Enxeñaría da Edificación. Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Dominio avanzado de Autocad. Valorable dispoñibilidade horaria.
Publicada/Xestionada: Grupo Gallega Laboral. Referencia: 1589.

Data: 01-01-2018
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Monterroso (Lugo).
Descrición: Precísase camareiro/a. Boas condicións, xornada completa.
Requisitos: Con experiencia no sector. Persoa amable, simpática e responsable.
Publicada/Xestionada: Particular (Belén): ☎ 636644298.

Data: 01-01-2018
Posto: PERSOAL DE BARRA E SALA
Lugar: Melide (A Coruña).
Descrición: Parrillada precisa persoal de barra e sala a xornada completa e xornada partida.
Publicada/Xestionada: Particular (Roberto Pérez): ☎ 684048874.

O Último