O Concello de Lalín abre a convocatoria 2017 do Programa Municipal de Axudas para a Creación de Empresas, unha iniciativa dirixida a ...


O Concello de Lalín abre a convocatoria 2017 do Programa Municipal de Axudas para a Creación de Empresas, unha iniciativa dirixida a impulsar a actividade empresarial no ámbito municipal.

A institución local destinará 26.000 euros a esta liña de axudas apoiando con 1.800 euros a posta en marcha de cada novo proxecto empresarial.

A convocatoria está dirixida a empresarios/as individuais, autónomos/as e as pequenas e medianas empresas, independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial entre 16 de setembro de 2016 e o 15 de setembro de 2017, ambos inclusive.


Gastos subvencionables


Serán gastos subvencionables os gastos de constitución e apertura, a adquisición das primeiras compras de mercadorías, de materias primas e doutros consumibles utilizados no proceso de produción ou comercialización; os gastos de alugueiro de local, de maquinaria ou de equipamentos informáticos e de elementos de transporte; as primas de seguros; as subministracións e gastos correntes derivados directamente de realización de actividade empresarial; os dereitos de propiedade industrial e os gastos de publicidade.


Requisitos para ser beneficiario/a das axudas


Poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais, autónomos/as e as pequenas e medianas empresas que cumpran os seguintes requisitos:

a) Que a empresa, negocio ou explotación teña o seu enderezo fiscal e social no Concello de Lalín e un centro de traballo no municipio.

b) Que a persoa promotora solicitante estea empadroada no Concello de Lalín, no caso de ser un/ha profesional ou traballador/a autónomo/a, ou alomenos un dos socios/as, no caso das demais formas xurídicas.

c) Que o inicio da actividade empresarial ou profesional se realizase dentro do período subvencionable, entre o 16 de setembro de 2016 e o 15 de setembro de 2017, ambos inclusive.

d) Que os/as solicitantes, socios/as, promotores/as da empresa sexan propietarios/as, como mínimo, do 33% do capital social da empresa.

e) Que os/as solicitantes sexan persoas desempregadas e creen, polo menos, o seu propio posto de traballo acreditado coa alta no réxime especial de traballadores/as autónomos/as ou en calquera outro réxime que lle corresponda da Seguridade Social. Considerarase persoa desempregada aquela que figure inscrita como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego e que, pola súa vez, careza de ocupación segundo o informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e, se é o caso, segundo certificado da mutualidade do colexio profesional, no día anterior á data de alta no correspondente réxime da Seguridade Social.

f) Que as persoas solicitantes non desenvolvesen como traballadores/as autónomos/as a mesma ou similar actividade nos seis (6) meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estivesen de alta como traballadores/as autónomos/as, nos tres (3) meses inmediatamente anteriores.

g) Que entre os socios/as da empresa solicitante non figure ningunha persoa xurídica.

h) Que nin a empresa, nin os socios/as promotores/as, teña débedas coa Seguridade Social, coa Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), nin co Concello de Lalín.

i) Que nin a empresa solicitante, nin os socios/as promotores/as sexan socios/as doutra empresa que se adique á mesma ou similar actividade.

j) Que a empresa conte con licenza de actividade, ou teña presentado comunicación previa para o exercicio da actividade, en función do réxime que lle corresponda, con data anterior á finalización do prazo de presentación de solicitudes. No caso de presentar comunicación previa, esta deberá estar ratificada polo órgano competente con anterioridade á concesión da subvención solicitada.

k) Que se empregue a lingua galega na realización dalgunha actividade propia da empresa.

Non se financiarán proxectos nos que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10, apartados 2 e 3 de Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia e no artigo 13 de Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e as actividades subvencionadas ou financiadas no mesmo exercicio por medio doutras convocatorias ou convenios asinados co Concello de Lalín.


Prazo de presentación de solicitudes


As axudas deste programa poderanse solicitar durante 20 DÍAS NATURAIS desde o día seguinte a publicación do extracto no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (09.11.2017): Do 10/11/2017 ao 29/11/2017 (ambos inclusive).


Máis información


Extracto das bases reguladoras e convocatoria do Programa Municipal de Axudas para a Creación de Empresas no Concello de Lalín (Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, BOPPO núm. 215 do 9 de novembro de 2017).
Bases reguladoras e convocatoria do Programa Municipal de Axudas para a Creación de Empresas no Concello de Lalín (Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, BOPPO núm. 211 do 3 de novembro de 2017).
Páxina web do Concello de Lalín (www.lalin.gal): Concello Aberto - Axudas, Premios e Bolsas.

Data: 13-11-2017 Posto: CONDUTOR/A DE TRÁILER OU CAMIÓN CON REMOLQUE Lugar: Lalín. Descrición: Gagotrans Lalín selecciona condutor/a d...

Data: 13-11-2017
Posto: CONDUTOR/A DE TRÁILER OU CAMIÓN CON REMOLQUE
Lugar: Lalín.
Descrición: Gagotrans Lalín selecciona condutor/a de tráiler ou camión con remolque para ámbito nacional e nacional-internacional. Ofrécese bo salario.
Requisitos: Permiso de conducir C+E. Un ano de experiencia en posto similar.
Publicada/Xestionada: Gagotrans Lalín. ☎ 986787203.

Data: 13-11-2017
Posto: MOTOSERRISTA (2 vacantes)
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísanse 2 motoserristas para traballar non monte. Ofrécense boas condicións laborais.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as contactar vía email.

Data: 12-11-2017
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Cervexería "O Chanqueiro" precisa camareiro/a.
Publicada/Xestionada: Cervexería "O Chanqueiro" (Rúa Rosalía de Castro nº 28, Lalín - Pontevedra). Interesados/as pasar polo local.

Data: 12-11-2017
Posto: CONDUTOR/A DE TRÁILER
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase condutor/a de tráiler para transporte en camión cisterna polo interior da comunidade.
Requisitos: Permiso de conducir C+E. Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Con experiencia (imprescindible). Necesaria residencia en zonas de Lalín, Melide, A Estrada ou arredores.
Publicada/Xestionada: Particular (Ana). Interesados/as enviar currículum ao email: anavazq81@gmail.com.

Data: 10-11-2017
Posto: REPOÑEDOR/A-PROMOTOR/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase repoñedor/a-promotor/a para sección de xamóns/charcutería en hipermercado. Contrato 40h/semanais, todo o mes de decembro. Horario de tarde, de luns a sábado.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as enviar curriculum ao email: crosslalin@gmail.com.

Data: 10-11-2017
Posto: ELECTRICISTA
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase electricista.
Requisitos: Con experiencia e ganas de traballar. Residencia na zona do deza ou arredores (Lalín, Silleda, Agolada, Melide, Rodeiro...). Persoa acreditada para traballar en obras oficiais.
Publicada/Xestionada: Particular (Alberto). Interesados/as enviar curriculum ao email: albertopaz21@yahoo.es.

Data: 10-11-2017
Posto: FRIGORISTA (2 vacantes)
Lugar: Lalín.
Descrición: Megodeza SL precisa 2 frigoristas para realización de mantemento e reparación de instalacións industriais e posta en marcha.
Requisitos: Experiencia mínima de polo menos 2 anos. Formación Profesional Grao Medio - Instalacións Frigoríficas e de Climatización. Coñecementos de frío industrial, mantemento, posta en marcha. Carné de conducir. Formación en Prevención de Riscos Laborais. Dispoñibilidade xeográfica.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 09-11-2017
Posto: TÉCNICO/A INDUSTRIAL
Lugar: Lalín.
Descrición: Randstad selecciona técnico/a para dar apoio e coordinar tanto tarefas de implantación de novas liñas como en área de administración e elaboración, interpretación e implementación dentro da área técnica da empresa, reportando a dirección e ao departamento técnico. Xornada partida de luns a xoves e venres horario intensivo de mañá. No verán xornada intensiva de mañá.
Requisitos: Formación en Enxeñeiría Técnica Industrial. Experiencia profesional mínima dun ano. Persoa con coñecementos de maquinaria e liñas de produción industriais, acostumada a realizar tanto tarefas dentro de fábrica como en área de administración, desenvolvendo proxectos, interpretando planos ou normas de implantación. Coñecementos de medio ambiente e calidade. Experiencia en xestión de documentación. Persoa proactiva e moi organizada.
Publicada/Xestionada: Randstad.

Data: 09-11-2017
Posto: TELEOPERADOR/A DE ATENCIÓN A CLIENTES
Lugar: Lalín.
Descrición: Randstad selecciona teleoperador/a para departamento de atención/venda a clientes. O seu traballo consistirá tanto en realización de chamadas de mantemento a clientes activos/as como prospección de novos/as clientes. Reportando e formando parte do departamento de administración e atención ao cliente, as túas tarefas consistirán en realizar chamadas de mantemento a clientes activos/as, prospección de novos clientes, realización de orzamentos ou derivación aos distintos técnicos. Coordinar co departamento loxístico a atención a clientes activos/as. Haberá un período de formación da parte técnica dos produtos da empresa. Salario segundo convenio, horario de luns a xoves a xornada partida e venres xornada intensiva de mañá, no verán xornada intensiva de mañá.
Requisitos: Experiencia en venda telefónica ou atención telefónica a clientes. Experiencia mínima de 2 anos. Formación en administración e mercadotecnia/vendas (Formación Profesional Grao Medio en Comercio e Mercadotecnia). Persoa proactiva e innovadora.
Publicada/Xestionada: Randstad.

Data: 08-11-2017
Posto: MECÁNICO/A
Lugar: Lalín.
Descrición:  R&S Cars SL, taller multimarca, precisa mecánico/a.
Requisitos: Titulación de formación profesional en automoción e experiencia demostrable. Dispoñiblidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: R&S Cars SL (Polígono Industrial Lalín 2000 - Cidade do Transporte. Nave 10, Lalín-Pontevedra). ☎ 636277378. Interesados/as enviar curriculum ao email: rscarsmotor@yahoo.com.

Data: 08-11-2017
Posto: PEÓN/A GANDEIRO/A
Lugar: Lalín.
Descrición:  Precísase operario/a para gandería de vacas de leite.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as contactar vía email.

Data: 06-11-2017
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Espiño, Lalín.
Descrición: Hotel "Naval do Espiño" precisa camareiro/a.
Publicada/Xestionada: Hotel "Naval do Espiño" (Espiño nº 20, Lalín - Pontevedra). ☎ 986787064.

Data: 06-11-2017
Posto: SOLDADOR/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Adecco selecciona soldador/a a xornada completa.
Requisitos: Experiencia mínima de polo menos 3 anos. Experiencia en soldadura Mig Mag e Fío. Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Medio. Imprescindible residente en España. Dispoñibilidade de incorporación inmediata
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 04-11-2017
Posto: PEÓN/A GANDEIRO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase persoa para traballar en gandería.
Requisitos: Con experiencia no sector.
Publicada/Xestionada: Particular (Jose Luís). ☎ 619270146.

Data: 02-11-2017
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Bar do Pepe precisa camareiro/a. Quenda de tarde.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: Bar do Pepe (Avda. dos Olmos núm. 17, Donramiro - 36500 Lalín - Pontevedra). ☎ 986792221. Interesados/as pasar polo local.

Data: 13-11-2017
Posto: SOLDADOR/A (2 vacantes)
Lugar: Silleda.
Descrición: Precísanse soldadores/as (oficial de 1ª e oficial de 3ª).
Requisitos: Con experiencia en fío e electrodo. Cos cursos de prevención de riscos laborais de nivel básico (60 horas), de prevención específico de carpintería, estructuras metálicas e elevadores.
Publicada/Xestionada: Concello de Lalín. Departamento de Emprego. ☎ 986787060. Interesados/as enviar curriculum ao email: emprego@lalin.gal indicando no asunto "Soldador/a Silleda".

Data: 12-11-2017
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Vila de Cruces.
Descrición: Retranca's Resto&Bar precisa camareiro/a.
Publicada/Xestionada: Retranca's Resto&Bar (Cristina). ☎ 634643225 - 620398252. Interesados/as enviar curriculum ao email: crisbarro10@gmail.com.

Data: 11-11-2017
Posto: COIDADOR/A NENOS/AS - EMPREGADO/A DOMÉSTICO/A
Lugar: Silleda.
Descrición: Precísase persoa responsable para coidar nena de 3 anos e tarefas do fogar. Horario polas mañans de luns a venres. Boas condicións.
Publicada/Xestionada: Particular (Carmen VR). ☎ 635420249.

Data: 10-11-2017
Posto: OPERARIO/A DE CONSTRUCIÓN (3 vacantes) (Urxente)
Lugar: Silleda.
Descrición: Empresa de construción con máis de 20 anos no sector precisa 3 operarios/as para traballos varios.
Publicada/Xestionada: Particular (Manolo). ☎ 630904475 - 986580792.

Data: 09-11-2017
Posto: CHAPISTA-PINTOR/A
Lugar: Rodeiro.
Descrición: Taller de chapa e pintura precisa chapista-pintor/a.
Publicada/Xestionada: Particular. ☎ 986790128.

Data: 08-11-2017
Posto: CONDUTOR/A
Lugar: Silleda.
Descrición: Autoescuela Cíes precisa condutor/a.
Publicada/Xestionada: Autoescuela Cíes (Avenida do Parque nº 24, Silleda-Pontevedra). ☎ 986580585. Interesados/as enviar curriculum ao email: energren@gmail.com.

Data: 07-11-2017
Posto: DIRECTOR/A VENDA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Empresa de maquinaria agrícola situada no deza necesita director/a para a venda de maquinaria de prestixiosas marcas, introducilas na zona para a provincia de Pontevedra así como para importar e exportar mercadoría.
Requisitos: Experiencia como comercial.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as contactar vía email.

Data: 07-11-2017
Posto: CONDUTOR/A DE REPARTO
Lugar: Silleda.
Descrición: Precísase condutor/a de reparto. As tarefas a desempeñar serán a repartición de mercadoría polo interior de Galicia. Contrato a media xornada. Traballo 3 ou 4 días á semana segundo necesidades da empresa. Para xente que queira compatibilizar con outra actividade.
Requisitos: Persoa maior de 30 anos con carné de camión e dispoñibilidade de incorporación inmediata. Imprescindible residir na Estrada, Forcarei, Silleda ou arredores.
Publicada/Xestionada: Particular (Eva). Interesados/as enviar curriculum ao email: penaeva666@gmail.com.

Data: 07-11-2017
Posto: OPERARIO/A INDUSTRIA ALIMENTARIA
Lugar: Silleda.
Descrición: Precísase operario/a de produción para industria alimentaria.
Requisitos: Con titulación ou ciclo superior. Non necesaria experiencia.
Publicada/Xestionada: Particular. ☎ 681195205.

Data: 06-11-2017
Posto: COMERCIAL DE SERVIZOS DE MARKETING (Autónomo/a)
Lugar: Silleda.
Descrición: Hydra Marketing & Comunicación precisa comercial de servizos de marketing para desempeñar as seguintes labores comerciais: planificación de rutas, coñecemento de produto, creación de base de datos, visita e chamada comercial, seguimento de visitas, renovación de contratos, elaboración de orzamentos, peche de venda, comunicación continua e efectiva cos membros da empresa. Ofrécese: desenvolvemento de carreira, bo ambiente, formar parte dun equipo novo, en crecemento e formación, formación complementaria para desempeño de funcións, horario flexible.
Requisitos: Autonomo/a ou persoa con posibilidade de darse de alta no réxime de autónomos/as. Persoa dinámica, con ambicións, con experiencia comercial e ganas de progresar. Con entusiasmo e interese polo mundo das vendas e a mercadotecnia. Vehículo propio.
Publicada/Xestionada: Hydra Marketing & Comunicación | Linkedin.

Data: 05-11-2017
Posto: CAMAREIRO/A (Urxente)
Lugar: Silleda.
Descrición: Cervexería "O Refuxio" precisa camareiro/a para luns, martes, mércores e venres en horario de 16.00 a 20.00 horas.
Requisitos: Con experiencia. Imprescindible ganas de traballar e amabilidade.
Publicada/Xestionada: Cervexería "O Refuxio" (Av. da Estación nº 13, baixo, Silleda-Pontevedra). ☎ 607919241.

Data: 01-11-2017
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Vila de Cruces.
Descrición: Casa Don Din precisa camareiro/a. Xornada completa.
Requisitos: Valorable idade, presenza, simpatía e responsabilidade, entre outras.
Publicada/Xestionada: Casa Don Din (Rúa Manuel Iglesias nº 19, Vila de Cruces - Pontevedra). ☎ 986592608. Interesados/as enviar curriculum ao email: info@casadondin.com ou entregalo no establecemento.

Data: 13-11-2017 
Posto: RECEPCIONISTA DE HOTEL
Lugar:  Santiago de Compostela (A Coruña).
Descrición: Precísase recepcionista de hotel. Traballo a quendas (xornada completa).
Requisitos: Formación profesional hostalería e turismo ou afín ou experiencia en recepción de hoteis. Persoa responsable, don de xentes, dispoñibilidade horaria, residente en Santiago ou arredores. Imprescindible inglés nivel medio alto ou alto, valoraranse outros idiomas e coñecementos informáticos e do programa Verial.
Publicada/xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 12-11-2017 
Posto: PANADEIRO/A
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Precísase panadero/a para a zona da Estrada.
Requisitos: Persoa seria. Imprescindible defender o traballo (non aprendiz).
Publicada/xestionada: Particular (Daniel):  ☎ 660866290.

Data: 10-11-2017 
Posto: PERSOAL DE SUPERMERCADO
Lugar: Monforte de Lemos (Lugo).
Descrición: Mercadona selecciona persoal de supermercado. Xornada completa (40h/semanais). Xornada laboral de luns a sábado. Ofrécese formación a cargo da empresa e progresión salarial.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima non requirida. Persoa con don de xentes e carné de conducir para posto de repartición.
Publicada/xestionada: Mercadona.

Data: 10-11-2017 
Posto: CONTABLE
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Precísase contable para importante empresa do sector do metal con sede na Estrada.
Requisitos: Titulado en Administración de Empresas. Con experiencia demostrable.
Publicada/xestionada: Particular (Jose). Interesados/as enviar curriculum ao email: garcidependiente@gmail.com.

Data: 10-11-2017 
Posto: TÉCNICO/A DE ESTRUTURAS METÁLICAS
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Precísase técnico/a de estruturas metálicas para importante empresa do sector do metal con sede na Estrada.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/xestionada: Particular (Jose). Interesados/as enviar curriculum ao email: garcidependiente@gmail.com.

Data: 10-11-2017 
Posto: CAIXEIRO/A-REPOÑEDOR/A SUPERMERCADO
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Distribuciones Froiz SL precisa caixeiro/a-repoñedor/a a xornada completa para realizar a atención ao cliente en caixa así como tarefas propias de reposición. Ofrécese incorporación a unha empresa consolidada no seu sector, estabilidade laboral e retribución competitiva.
Requisitos: Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Persoa que busque a excelencia na atención ao cliente. Persoa activa, con capacidade de traballo e iniciativa.
Publicada/xestionada: Infojobs.

Data: 08-11-2017 
Posto: DEPENDENTE/A
Lugar: Santiago de Compostela (A Coruña).
Descrición: Precísase dependente/a para atención ao público en tenda especializada de decoración e reformas situada en Santiago de Compostela (cidade).
Requisitos: Experiencia en posto similar (indispensable). Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Don de xentes e bo trato ao/á cliente. Coñecementos elementais en construción, fontanería e interpretación de planos. Valorable formación regulada relacionada co posto.
Publicada/xestionada: Grupo Gallega Laboral Deza. Interesados/as enviar curriculum ao email candidatos@pontempleo.com indicando no asunto a referencia 2017N95.

Data: 03-11-2017 
Posto: OPERARIO/A DE FÁBRICA - PEÓN/A DE FÁBRICA - CARRETILLERO/A
Lugar: Ourense.
Descrición: Eurofirms selecciona operario/a de fábrica - Peón/a fábrica - carretillero/a para importante empresa do sector da industria plástica, situada en Ourense. Realizará, entre outras, as seguintes funcións: carga e descarga de material con carretilla e manualmente; uso de máquina propia da fábrica; traballo en liña de produción; orde e mantemento do lugar de traballo. Xornada completa (40 horas semanais) en quendas rotativas de mañá, tarde e noite.
Requisitos: Experiencia mínima demostrable no uso da caretilla e tarefas de produción iguais ou similares ás ofertadas. Persoa responsable e con capacidade para traballar en equipo. Valorable residencia próxima á zona de traballo. Carné B1 e vehículo propio. Formación mínima de Graduado escolar. Carné de carretillero /a expedido ou renovado no últimos catro anos.
Publicada/xestionada: Eurofirms.

Data: 03-11-2017 
Posto: NUTRICIONISTA-DIETISTA
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Naturhouse selecciona nutricionista-dietista. Realizará o asesoramento aos/ás clientes sobre plan de dietas, control de peso, servizos dietéticos e produtos.
Requisitos: Estudos mínimos de Ciclo Formativo Grao Superior - Dietética e Nutrición; Licenciatura en Bioloxía, Medicamento, Veterinaria ou Farmacia. Valorarase posgrao ou Máster en Dietética e Nutrición e resto de acreditacións académicas relacionadas coa área da Nutrición. Tamén se valorará experiencia no trato co público. Experiencia mínima non requirida. Imprescindible residente na provincia. Precísase dispoñibilidade inmediata, aptitude comercial e espírito de traballo en equipo. Persoa emprendedora que, unha vez coñecido o proxecto, se involucre para xestionar ela mesmas o negocio.
Publicada/xestionada: Infojobs.

O Concello de Lalín inciará en breve un curso para a obtención do certificado de profesionalidade "Operacións de Fontanería e Cal...


O Concello de Lalín inciará en breve un curso para a obtención do certificado de profesionalidade "Operacións de Fontanería e Calefacción - Climatización Doméstica" (558 horas) dirixido prioritariamente á inserción e reinserción laboral de persoas traballadoras desempregadas.

A formación, de carácter presencial e gratuíta, proporciona unha acreditación oficial das cualificacións profesionais recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais recoñecendo a capacitación para realizar a  instalación de tubaxes, preparando, cortando e  unindo tubos de diferentes tipos de materiais segundo o tipo de instalación, e/ou montar e/ou desmontar aparellos sanitarios, radiadores e aparellos de climatización de uso doméstico, coas condicións adecuadas de calidade e seguridade, de acordo ás normas establecidas.


Módulos formativos do Certificado de Profesionalidade


MF1154_1: Instalación de tubaxes (170 horas).
- Replanteo e preparación de tubaxes (50 horas).
- Manipulación e ensamblaxe de tubaxes (90 horas).
- Prevención  de riscos, seguridade laboral  e  ambiental na instalación de aparellos e tubaxes (30 horas).

MF1155_1: Instalación e mantemento de sanitarios e elementos de climatización (180 horas).
- Instalación e mantemento de aparatos sanitarios de uso doméstico (60 horas).
- Instalación e posta en marcha de aparellos de calefacción e climatización de uso doméstico (90 horas).
- Prevención  de riscos, seguridade laboral  e  ambiental na instalación de aparellos e tubaxes (30 horas).

MP0090: Módulo de prácticas profesionais non laborais de Operacións de Fontanería e Calefacción - Climatización Doméstica (160 horas).

A superación de todos os módulos supón:

- A obtención da formación que da acceso ao certificado de profesionalidade correspondente.
- O cumprimento dos requisitos de acceso aos certificados de profesionalidade de nivel superior (nivel 2) da mesma familia e área profesional (Familia Profesional: instalación e mantemento. Área Profesional: montaxe e mantemento de instalacións).

Ademais o curso conta con 3 módulos transversais: "Inserción Laboral, Sensibilización Ambiental e na Igualdade de Xénero" (10 horas), "Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes e Corresponsabilidade Familiar e Doméstica" (8 horas) e "Creación de Empresas" (20 horas).


Requisitos de acceso á formación e selección de participantes


A formación ten un nivel de cualificación profesional 1 polo que non se esixen requisitos formativos nin profesionais.

As persoas desempregadas son as principais destinatarias desta formación polo que para acceder a ela é necesario ter realizada a inscrición como demandante no Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) con data anterior á súa incorporación ao curso e solicitalo expresamente na oficina de emprego.

Os candidatos/as serán seleccionados/as e convocados/as pola oficina de emprego con 15 días hábiles de antelación á realización da proba de selección no Concello.

Igualmente, poderán participar as persoas traballadoras ocupadas (cun límite do 25% das prazas) cando o curso non se cubra con persoas traballadoras desempregadas (deberán solicitalo directamente no Departamento de Emprego municipal).


Número máximo de persoas alumnas participantes


O número máximo de persoas alumnas participantes no curso é de 15, e non poderá iniciarse a acción formativa se non se reúne un mínimo de 10 alumnos/as presentes o primeiro día.


Ocupacións e postos de traballo que se poden desempeñar


- Fontaneiro/a instalador/a-mantedor/a.
- Instalador/a de tubaxes, en xeral.
- Mantedor/a de calefacción.
- Mantedor/a de climatización.
- Instalador/a-mantedor/a de redes de rega e fontes decorativas.
- Instalador/a-mantedor/a de redes contra incendios.


Máis información


Concello de Lalín. Departamento de Emprego (Praza de Galicia nº 1, Lalín). Tlf. 986787060.
Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG). Oficina de Emprego comarcal (Avda. Buenos Aires nº 45 baixo, Lalín). Tlf. 886151246.

Data: 27-10-2017 Posto: CAMAREIRO/A Lugar: Lalín. Descrición: Precísase camareiro/a. Traballo a xornada completa. Domingos e festivos ...

Data: 27-10-2017
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase camareiro/a. Traballo a xornada completa. Domingos e festivos libres.
Requisitos: Persoa con ganas de traballar. Carné de conducir e vehículo propio. Valorable experiencia.
Publicada/Xestionada: Concello de Lalín. Departamento de Emprego. ☎ 986787060. Interesados/as enviar curriculum ao email: emprego@lalin.gal indicando no asunto "Camareiro/a".

Data: 25-10-2017
Posto: REPARTIDOR/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase condutor/a para reparto de mercadoría en Lalín e arredores.
Requisitos: Carné C e CAP. Valorable experiencia pero non imprescindible.
Publicada/Xestionada: Concello de Lalín. Departamento de Emprego. ☎ 986787060. Interesados/as enviar curriculum ao email: emprego@lalin.gal indicando no asunto "Repartidor/a".

Data: 19-10-2017
Posto: COIDADOR/A NOCTURNO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase coidador/a para acompañamento de 2 persoas maiores durante a noite. Horario de 20:30 a 09:30h. Todos os días, agás os sábados (domingos opcionais).
Requisitos: Preferiblemente muller. Valorarase experiencia.
Publicada/Xestionada: Concello de Lalín. Departamento de Emprego. ☎ 986787060. Interesados/as enviar curriculum ao email: emprego@lalin.gal indicando no asunto "Coidador/a Nocturno/a".

Data: 16-10-2017
Posto: CONDUTOR/A TRÁILER
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase condutor/a para tráiler. Ruta nacional. Fins de semana na casa. Ofrécese soldo segundo experiencia, traballo e quilómetros percorridos.
Requisitos: Permiso C+E, CAP, Tarxeta tacógrafo. Persona seria e traballadora.
Publicada/Xestionada: Particular (Javier):  ☎ 620232780. Interesados/as remitir curriculum ao email: rmjg43@gmail.com.

Data: 16-10-2017
Posto: ENXEÑEIRO/A AERONÁUTICO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Aerocámaras, escola oficial de pilotos de drons profesionais, selecciona enxeñeiro/a aeronáutico/a ou graduado/a en enxeñaría aeroespacial para traballar no seu departamento técnico. As funcións principais a desenvolver serán: labores administrativas, xestións e comunicacións con AESA, elaboración de material didáctico e de programas de formación e labores de formación en cursos.
Requisitos: Preferiblemente con experiencia no sector (mínimo 1 ano). Persoa con alta capacidade organizativa e actitude proactiva, polivalente e resolutiva. Nivel alto de inglés.
Publicada/Xestionada: Aerocámaras (Rúa F núm. 9 - 1º E, 36500 – Lalín, Pontevedra):  ☎ 986781517 695265283. Interesados/as enviar curriculum ao email: personal@aerocamaras.es.

Data: 17-10-2017
Posto: DELINEANTE (PERSOA CON DISCAPACIDADE/INCAPACIDADE)
Lugar: Vila de Cruces.
Descrición: Precísase delineante. Realizará tarefas de axudante na elaboración de catálogos de despece de modificación de planos. Horario de luns a venres de 9.00 a 13.00 horas e de 14:30 a 18:30 horas.
Requisitos: Estudos de Ciclo Superior en Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción ou Proxectos de Edificación ou afíns. Valorables coñecementos de inglés. Residencia en zonas próximas. Imprescindible certificado de discapacidade e/ou incapacidade.
Publicada/Xestionada: COGAMI (Mónica): Interesados/as enviar curriculum ao email: silpontevedra@cogami.gal.

Data: 16-10-2017
Posto: PEÓN/A GRANXA PORCINA
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Precísase peón/a para granxa porcina.
Requisitos: Non necesaria experiencia. Preferiblemente menor de 40 anos.
Publicada/Xestionada: Particular (Susa). ☎ 607509929. Interesados/as enviar curriculum ao email: susa_cancela@yahoo.es.
Data: 16-10-2017 
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Quirideza, Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).
Descrición: Precísase camareiro/a para bar.
Requisitos: Persoa seria e responsable.
Publicada/xestionada: Bar Darvi. Interesados/as pasar polo local.

Data: 16-10-2017 
Posto: AXUDANTE DE COCIÑA
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Servicios Puente Liñares SL selecciona axudante de cociña para restaurante especializado en carnes á grella. Ofrécese formación desde o primeiro día, con posibilidade de ascenso.
Requisitos: Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Persoa con actitude positiva para integrarse en grupo de traballo.
Publicada/xestionada: Infojobs.

Data: 10-10-2017 Posto: AZAFATO/A (2 vacantes) Lugar: Lalín. Descrición: Serviguide selecciona 2 azafatos/as para evento en Lalín que ...

Data: 10-10-2017
Posto: AZAFATO/A (2 vacantes)
Lugar: Lalín.
Descrición: Serviguide selecciona 2 azafatos/as para evento en Lalín que se celebrará o mércores 18 de outubro en horario de 15:30 a 21:30 horas. Encargarase de acompañar no traxecto en autobús aos/ás asistentes e dar apoio nunha visita guiada.
Requisitos: Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Imprescindible residente na provincia. Persoa con moi boa presenza, moi responsable, traballadora e puntual, extrovertida, que teña don de xentes e que lle guste moito o trato co público. Valorarase experiencia en posto similar.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 10-10-2017
Posto: CONDUTOR/A DE TRÁILER
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase condutor/a de tráiler. Realizará o traballo unha parte da semana de transporte de mercadorías en furgón e o resto de días de transporte de mercadorías en tráiler. Rutas polo interior de Galicia.
Requisitos: Preferiblemente persoa maior de 30 anos. Carné de tráiler. Disponibilidade de incorporación inmediata. Preferiblemente con residencia en Lalín, Melide ou arredores.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as enviar curriculum ao email: penaeva666@gmail.com.

Data: 10-10-2017
Posto: CONDUTOR/A DE TRÁILER
Lugar: Lalín.
Descrición: Divertrans Lalín SL precisa condutor/a de tráiler para transporte de mercadorías por estrada. Ruta nacional - España.
Requisitos: Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Carné de tráiler e CAP. Persoa proactiva, responsable, con don de xentes e conn coñecemento de tempos de condución e descanso.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 06-10-2017
Posto: FISIOTERAPEUTA
Lugar: Lalín.
Descrición: Clínica Deza precisa fisioterapeuta para a realización dos tratamentos e técnicas rehabilitadoras que se prescriban.
Requisitos: Estudos mínimos universitarios. Competencias para facer o seguimento e a avaliación da aplicación do tratamento que realice; coñecer, avaliar e informar e cambiar, no seu caso, a aplicación do tratamento da súa especialidade cando se dean, mediante a utilización de recursos alleos; coñecer os recursos propios da súa especialidade.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 04-10-2017
Posto: CAMAREIRO/A DE PISOS
Lugar: Lalín.
Descrición: Pazo de Bendoiro precisa camareiro/a de pisos e limpeza para hotel. Ofrécese salario entre 600 e 900 euros. Contrato de traballo de 2 meses.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Imprescindible experiencia, vehículo propio e dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 02-10-2017
Posto: PANADEIRO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase persoa responsable para panadería.
Requisitos: Preferiblemente muller. Con experiencia.
Publicada/Xestionada: Particular (Jose):  ☎ 634222199.

Data: 01-10-2017
Posto: COMERCIAL DE HOSTELERÍA
Lugar: Lalín.
Descrición: Distribuciones Dobarro precisa comercial para venda de produtos de limpeza e enxoval para hostalaría. Ofrécese soldo fixo, comisións, coche empresa e carteira de clientes.
Publicada/Xestionada: Distribuciones Dobarro. Interesados/as enviar currículum ao email: distribucionesdobarro@gmail.com.

Data: 14-10-2017
Posto: COCIÑEIRO/A
Lugar: Silleda.
Descrición: Precísase cociñeiro/a.
Publicada/Xestionada: A Carballeira do Chousiño. ☎ 663854433.

Data: 13-10-2017
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Precísase camareiro/a para barra e comedor.
Requisitos: Experiencia demostrable en posto similar. Bo trato. Capacidade de traballo en equipo. Dispoñibilidade horaria. Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Valorable Diploma de Manipulador de Alimentos.
Publicada/Xestionada: Grupo Gallega Laboral Deza. Interesados/as enviar curriculum ao email candidatos@pontempleo.com indicando no asunto a referencia 2017S80.

Data: 13-10-2017
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Silleda.
Descrición: Precísase camareiro/a para traballo a quendas.
Requisitos: Experiencia. Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: A Carballeira do Chousiño. ☎ 663854433.

Data: 09-10-2017
Posto: MECÁNICO/A - MONTADOR/A (3 vacantes)
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Adecco selecciona 3 mecánicos/as-montadores/as. Contrato de tres meses a través de ETT.
Requisitos: Con experiencia en mecánica ou montaxes industriais mínima de 2 anos. Estudos mínimos de Formación Profesional de Grao Medio. Imprescindible residente en España. Experiencia
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 03-10-2017
Posto: PEÓN/A GANDEIRO/A
Lugar: Silleda.
Descrición: Precísase peón/a gandeiro/a para granxa de vacún de leite. Tarefas de limpeza e coidado dos animais da granxa.
Publicada/Xestionada: Particular (Esther). ☎ 675627587.

Data: 01-10-2017
Posto: OPERARIO/A DE CARPINTERÍA METÁLICA
Lugar: Silleda.
Descrición: Precísase operario/a de carpintería de aluminio e aceiro.
Requisitos: Coñecementos de soldadura. Carné de conducir. Valorarase experiencia na zona de Silleda ou A Estrada.
Publicada/Xestionada: Particular (Antonio). Interesados/as enviar curriculum ao email: antonioausmach@gmail.com.

Data: 01-10-2017
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Precísase camareiro/a. Ofrécese contrato a media xornada e incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios do Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 13-10-2017 
Posto: DEPENDENTE/A DE ALIMENTACIÓN
Lugar: Ourense.
Descrición: Eurofirms selecciona dependente/a de alimentación para importante empresa do sector da alimentación situada en Ourense. Realizará as seguintes tarefas: recepción de mercadorías, montaxe de vitrinas, xestión de produtos en tenda e reposición, mantemento da orde e limpeza do local, atención ao/á cliente, manexo do fluxo monetario. Horario rotativo a xornada completa (40 horas semanais) de luns a sábado entre as 09:00h e as 22:00h cos descansos establecidos por lei.
Requisitos: Experiencia valorable en posto similar ao ofertado, traballando en atención ao público en charcutería e/ou carnicería. Persoa proactiva, dinámica, con don de xentes e responsable. Valorable residencia próxima ao posto de traballo. Carné B1 e coche propio. Formación de EGB finalizada. Carné de manipulador/a de alimentos en vigor.
Publicada/xestionada: Eurofirms.

Data: 10-10-2017 
Posto: ELECTROMECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN
Lugar: Ourense.
Descrición: Eurofirms selecciona electromecánico/a de automoción. Realizará seguintes funcións: electromecánica de automoción, instalación de sistemas eléctricos, climatización..., entre outras funcións propias do posto. Horario a xornada completa (40 horas semanais), de luns a venres, en quenda de mañá ou tarde, cos descansos establecidos por lei.
Requisitos: Experiencia mínima demostrable en electromecánica e mecánica de automoción realizando funcións iguais ou similares ás ofertadas. Persoa seria e responsable. Valorable residencia próxima ao posto de traballo. Formación de Graduado escolar. Valorable formación profesional en electromecánica.
Publicada/xestionada: Eurofirms.

Data: 02-10-2017 
Posto: PERSOAL CHARCUTERÍA
Lugar: Ourense.
Descrición: Randstad selecciona, para empresa do sector de alimentación, persoal de charcutería. As funcións a desenvolver serán: atención ao/á cliente, asesoramento de produtos gourmet e control de stock.
Requisitos: Perfil para traballar en atención ao/á cliente, en sector de alimentación. Persoa proactiva, con iniciativas, alto nivel de compromiso, produtiva, responsable, hábil, con capacidade de traballar en equipo e con orientación a resultados. Carné de manipulador/a de alimentos e experiencia previa en charcutería ou similar. Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Residencia na zona ou arredores. Experiencia mínima de 1 ano.
Publicada/xestionada: Randstad.

Data: 02-10-2017 
Posto: CAIXEIRO/A
Lugar: Santiago de Compostela (A Coruña).
Descrición: Cash Galicia precisa caixeiro/a para Cash en Santiago. Ofrécese emprego a xornada completa e incorporación inmediata.
Requisitos: Título de bacharel ou de formación profesional. Coñecementos administrativos e informáticos. Boas dotes de comunicación e vocación de servizo ao/á cliente. Valorarase experiencia demostrable no sector de alimentación.
Publicada/xestionada: Cash Galicia. Interesados/as enviar currículum con fotografía recente ao email: empleo.cashgaliciasantiago@gmail.com.

Data: 02-10-2017 
Posto: OPERARIO/A DE LOXÍSTICA
Lugar: Ourense.
Descrición: Randstad selecciona operario/a de loxística para organización e xestión de almacén en empresa do sector industrial. As funcións a desenvolver serán: recepción de mercadoría e preparación de pedidos mediante carretilla elevadora, así como control de stock e control e xestión de albaráns.
Requisitos: Persoa produtiva, responsable, hábil, con capacidade de traballar en equipo e con orientación a resultados. Carné de carretilla elevadora e experiencia previa en uso de carretilla elevadora. Valorarase carné de ponte guindastre e/ou experiencia con traspalé eléctrico. Dispoñibilidade horaria e de coche propio, para desprazamento ao centro de traballo. Experiencia mínima de 1 ano.
Publicada/xestionada: Randstad.

Data: 01-10-2017 
Posto: COMERCIAL DE FERRAXES
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Precísase comercial para venda de ferraxes para carpintería de madeira.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 2 anos. Imprescindible experiencia en labor comercial e coñecemento do sector.
Publicada/xestionada: Infojobs.

Data: 01-10-2017 
Posto: PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO/A
Lugar: Arredores de Santiago de Compostela (A Coruña).
Descrición: Axencia de comunicación precisa incorporar un programador/a informático/a para a elaboración e desenvolvemento de páxinas web. Posibilidade de contrato a media xornada ou xornada completa e opción de compatibilizar o traballo en oficina (a 30 minutos de Santiago) co teletraballo. Condicións a negociar segundo a experiencia e valía do candidato/a.
Requisitos: Titulación de enxeñeiro/a técnico/a ou superior en Informática. Experiencia demostrable e coñecementos avanzados de WordPress, Joomla, Prestashop e Woocommerce (valorarase a achega de portfolio de traballos realizados).
Publicada/xestionada: Asociación de Empresarios do Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 01-10-2017 
Posto: DESEÑADOR/A GRÁFICO/A
Lugar: Arredores de Santiago de Compostela (A Coruña).
Descrición: Axencia de comunicación precisa incorporar un deseñador/a gráfico/a. Posibilidade de contrato a media xornada ou xornada completa e opción de compatibilizar o traballo en oficina (a 30 minutos de Santiago) co teletraballo. Condicións a negociar segundo a experiencia e valía do candidato/a.
Requisitos: Dominio do paquete Adobe (Photoshop, Ilustrator, Indesign) e experiencia demostrable na elaboración de manuais de identidade corporativa, maquetación de publicacións (revistas, catálogos, memorias, etc.), elaboración de presentacións (PowerPoint/Prezy…). Valorarase a achega dun portfolio de traballos realizados.
Publicada/xestionada: Asociación de Empresarios do Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 28-09-2017 Posto: COCIÑEIRO/A Lugar: Lalín. Descrición: Pazo de Bendoiro precisa cociñeiro/a para restaurante á carta. Requisit...

Data: 28-09-2017
Posto: COCIÑEIRO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Pazo de Bendoiro precisa cociñeiro/a para restaurante á carta.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Medio - Hostalaría e Turismo. Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Coñecementos de carta tempada, menús, gastronomía popular, cociña de mercado. Experiencia demostrada no sector. Carné de conducir. Profesionalidade.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 27-09-2017
Posto: AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO
Lugar: Lalín e arredores.
Descrición: Precísase auxiliar de axuda a domicilio.
Requisitos: Certificado de profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio ou Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais. Permiso de conducir e vehículo propio.
Publicada/Xestionada: Concello de Lalín. Departamento de Emprego. ☎ 986787060. Interesados/as enviar curriculum ao email: emprego@lalin.gal indicando no asunto "Auxiliar Domicilio Lalín".

Data: 27-09-2017
Posto: FONTANEIRO/A - CLIMATIZADOR/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Instalacións Peón Cibeira precisa fontaneiro/a-climatizador/a
Requisitos: Experiencia mínima demostrable de polo menos 2 anos. Dispoñibilidade para viaxar en territorio nacional. Imprescindible permiso de condución. Valorarase título de PRL, carnés de instalador/a de fontanería, de climatización.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 26-09-2017
Posto: CONDUTOR/A DE CAMIÓN (Urxente)
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase condutor/a de camión.
Requisitos: Persoa responsable. Preferentemente da zona de Lalín ou proximidades.
Publicada/Xestionada: Particular. ☎ 671155612.

Data: 26-09-2017
Posto: COMERCIAL DE VENDAS
Lugar: Lalín.
Descrición: Industrias Guerra SA precisa comercial para vendas de equipos: guindastres hidráulicos e elementos forestais. Realizará desprazamentos nacionais e internacionais. Formación será a cargo da empresa.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Superior - Fabricación Mecánica. Dispoñibilidade para desprazarse tanto a nivel nacional como internacional. Imprescindible coñecemento de fala inglesa. Valorable certificado de discapacidade.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 26-09-2017
Posto: OPERARIO DE PA - PADEEIRO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase padeeiro/a principalmente para traballar con pa mixta en Lalín e arredores.
Requisitos: Con experiencia mínima de 2 anos traballando con retroexcavadora ou pa mixta.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as contactar vía email.

Data: 26-09-2017
Posto: TÉCNICO/A DE ESTUDOS (Urxente)
Lugar: Lalín.
Descrición: Grupo Arestora selecciona de forma urxente responsable técnico/a de departamento de estudos e/ou licitacións para empresa do sector da construción de recoñecido prestixio na comarca de Deza (Lalín e proximidades). As funcións a desenvolver serán: elaboración de ofertas técnicas para aquelas licitacións públicas/privadas que a empresa decida presentarse (obra civil e edificación); realización de estudos económicos das obras de construción; presentación das ofertas técnicas tanto a organismos de índole pública (Xunta de Galicia, ADIF, Sociedade Estatal de Infraestruturas do Transporte Terrestre, etc.) como a grandes clientes do sector privado; supervisión sobre o traballo do persoal técnico do departamento e reporte á Dirección; relación con provedores/as (subministradores/as, subcontratistas, etc.) para a negociación de ofertas.
Requisitos: Titulación en Arquitectura Superior, Arquitectura Técnica, Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos e/ou similares. Experiencia mínima de ao redor de 5 anos en postos similares na Comunidade Autónoma Galega (obras públicas e civís). Experiencia no trato coas administracións públicas. Dilatada experiencia na xestión de equipos a cargo. Manexo e soltura dos softwares informáticos: AUTOCAD e PRESTO. Dominio de Microsoft Office. Residencia na comarca e proximidades (Lalín, Silleda, Vila de Cruces, A Estrada, Forcarei, Chantada, Santiago e similares) ou con posibilidade de cambio de residencia. Dispoñibilidade para incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 25-09-2017
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Cercio, Lalín.
Descrición: Restaurante 4 Camiños precisa camareiro/a. Ofrécese contrato de traballo a media xornada.
Requisitos: Persoa responsable, con don de xentes, seria e que teña ganas de traballar e aprender.
Publicada/Xestionada: Restaurante 4 Camiños (Cercio, 28 - 36596 Lalín-Pontevedra). ☎ 669390460 (Davinia Rielo). Aténdese Whatsapp.

Data: 24-09-2017
Posto: TÉCNICO/A EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Lugar: Lalín.
Descrición: Empresa do sector da construción precisa incorporar técnico/a en prevención de riscos laborais. Inicialmente con carácter temporal por cobertura de maternidade. Desempeñará as súas funcións no departamento de prevención.
Requisitos: Estudos mínimos de Diplomatura (preferible Arquitecto/a Técnico/a ou Grao en Edificación, Enxeñeiro/a Técnico/a ou titulación equivalente, co Máster en PRL nas tres especialidades). Experiencia mínima de polo menos 3 anos. Persoa responsable con experiencia, iniciativa, flexibilidade e capacidade resolutiva.
Publicada/Xestionada: Infojobs ou Iberempleos.

Data: 21-09-2017
Posto: SECRETARIO/A DE DIRECCIÓN
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase secretario/a de dirección.
Requisitos: Estudos de Administración e Dirección de Empresas e/ou Dereito. Experiencia en xestión de equipos e licitacións públicas. Valorable idiomas.
Publicada/Xestionada: Servizo Público de Emprego de Galicia. Atención ao/á demandante ☎ 012.

Data: 19-09-2017
Posto: AZAFATO/A - PROMOTOR/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase azafato/a-promotor/a de venda para facer degustación de produtos e prescrición de cremas anti-engurras en centros comerciais os días: venres 29 setembro, sábado 30 setembro, venres 6 outubro e sábado 7 outubro (2 campañas: iogur líquido -1º fin de semana- e cremas faciais -2º fin de semana-). Horarios: venres - media xornada 4h (de 17.00 a 21.00h) e sábados - xornada completa (de 10.30 a 14.30h e de 17.00 a 21.00h). Remunerarase media xornada con 25€ netos (20€ netos + 5€ netos por finalización de campaña con bo resultado) e xornada completa con 48€ netos (40€ netos + 8€ netos por finalización de campaña con bo resultado).
Requisitos: Con experiencia en promocións, persoa proactiva e con boa presenza. Idade de entre 30 a 40 anos. Rasgos físicos: altura mozas 1,65-1,70 e talla 38. Valorable que teña a cute ben coidada. Dispoñibilidade mañás, tardes, fins de semana. Permiso de conducir. Transporte propio. Carné de manipulador/a de alimentos. Perfil comercial.
Publicada/Xestionada: Yobalia.

Data: 18-09-2017
Posto: CONDUTOR/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Randstad selecciona condutores/as con permiso C e C + E para empresas da zona de Lalín tanto para traballos puntuais (contrato temporal para permiso C) como para contrato estable (permiso C+E). Funcións: recollida e repartición de mercadoría en empresas de transporte a nivel nacional.
Requisitos: Permiso C ou C+E e experiencia en repartición mínima de 1 ano.
Publicada/Xestionada: Randstad.

Data: 18-09-2017
Posto: COMERCIAL DE TELEFONÍA
Lugar: Lalín.
Descrición: Grupo Venta Proactiva precisa comercial de telecomunicacións. Traballo 40 horas semanais de luns a sábado. Salario 850 euros bruto/mes + comisións. Formacion en produto e tecnicas de venda a cargo da empresa. Posibilidades de promoción en campaña comercial.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 1 ano no sector das telecomunicacións. Experiencia comercial. Imprescindible residente en provincia. Coñecementos necesarios de campaña comercial, telecomunicacións, vendas. Coñecementos de ofimática nivel usuario. Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Persoa dinamica, flexible, con capacidade de comunicación, perseveranza, adoitada a traballar en equipo e por obxectivos e con clara vocacion comercial e orientación ao/á cliente.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 27-09-2017
Posto: AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO
Lugar: Rodeiro.
Descrición: Precísase auxiliar de axuda a domicilio.
Requisitos: Certificado de profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio ou Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais. Permiso de conducir e vehículo propio.
Publicada/Xestionada: Concello de Lalín. Departamento de Emprego. ☎ 986787060. Interesados/as enviar curriculum ao email: emprego@lalin.gal indicando no asunto "Auxiliar Domicilio Rodeiro".

Data: 26-09-2017
Posto: DIRECTOR/A VENDA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Empresa de maquinaria agrícola situada na comarca do deza necesita director/a para a venda de maquinaria de prestixiosas marcas. O súa función será introducidas na zona para a provincia de Pontevedra así como para importar e exportar mercadoría.
Requisitos: Experiencia como comercial.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as contactar vía email.

Data: 23-09-2017
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Bandeira, Silleda.
Descrición: Precísase administrativo/a para posto estable e de forma indefinida nunha empresa do sector do metal. Traballo a xornada completa.
Requisitos: Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Non é necesaria experiencia no sector pero si ganas de traballar e aprender. Valoraranse coñecementos en linguas e informática.
Publicada/Xestionada: Particular (Antonio). Interesados/as enviar curriculum ao email: antonioausmach@gmail.com.

Data: 22-09-2017
Posto: OFICIAL DE 2ª DE REVESTIMENTOS
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Empresa da comarca do Deza precisa oficial de 2ª para colocación de revestimentos, morteiro, sate, xeso, etc.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios do Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 22-09-2017
Posto: TÉCNICO/A EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Empresa emprazada na Comarca de Deza precisa técnico/a en prevención de riscos laborais. Ofrécese incorporación inmediata.
Requisitos: Con formación superior en Prevención de Riscos Laborais (PRL) e experiencia mínima dun ano na xestión da PRL.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios do Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 22-09-2017
Posto: TÉCNICO/A EN DESEÑO E CÁLCULO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Empresa emprazada na Comarca de Deza precisa técnico/a en deseño e cálculo de instalacións eléctricas. Ofrécese incorporación inmediata.
Requisitos: Con formación e/ou experiencia.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios do Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 19-09-2017
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Vila de Cruces.
Descrición: Precísase camareiro/a para mesón - bar.
Requisitos: Non necesaria experiencia. Boa presenza.
Publicada/Xestionada: Particular: ☎ 686466999.

Data: 18-09-2017
Posto: SOLDADOR/A
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Empresa do sector metálico precisa soldador/a para traballar en taller.
Requisitos: Coñecementos de soldadura (valorarase específicamente saber soldar TIG e ter experiencia dándolle acabado ao inox.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as contactar vía email.

Data: 17-09-2017
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Silleda.
Descrición: Precísase camareiro/a. Ofrécese bo horario, boas condicións e domingos libres.
Publicada/Xestionada: Particular (Ricardo): ☎ 636108905.

Data: 16-09-2017
Posto: LIMPADOR/A DE TAPICERÍAS
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Neumáticos Tato, empresa de transporte da comarca do Deza, precisa unha persoa que se responsabilice da limpeza e coidado do interior dos vehículos da frota. Ofrécese incorporación inmediata a persoal.
Requisitos: Experiencia en limpeza. Capacidade de traballo en equipo. Dispoñibilidade horaria. Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Valorable experiencia profesional na limpieza de vehículos.
Publicada/Xestionada: Grupo Gallega Laboral Deza. Interesados/as enviar curriculum ao email: candidatos@pontempleo.com indicando no asunto a referencia 2017S87.

Data: 27-09-2017 
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Mesón O Forno precisa camareiro/a para fins de semana e luns.
Requisitos: Non necesaria experiencia. Persoa agradable e con ganas de traballar. Residencia preto da zona. Preferiblemente menor de 30 anos.
Publicada/xestionada: Mesón O Forno. Interesados/as enviar curriculum ao email: godello_m@hotmail.com ou achegarse polo local.

Data: 27-09-2017 
Posto: COCIÑEIRO/A
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Mesón O Forno precisa cociñeiro/a.
Publicada/xestionada: Mesón O Forno. Interesados/as enviar curriculum ao email: godello_m@hotmail.com ou achegarse polo local.

Data: 15-09-2017 Posto: ENXEÑEIRO/A INFORMÁTICO/A Lugar: Lalín. Descrición: Precísase enxeñeiro/a informático/a para impartir acción f...

Data: 15-09-2017
Posto: ENXEÑEIRO/A INFORMÁTICO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase enxeñeiro/a informático/a para impartir acción formativa dirixida a persoas desempregadas (AFD) de Programador/a de Sistemas Informáticos.
Publicada/Xestionada: Servizo Público de Emprego de Galicia. Atención ao/á demandante: ☎ 012.

Data: 15-09-2017
Posto: OPERARIO/A DE CARPINTERÍA METÁLICA
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase operario/a de carpintería metálica.
Requisitos: Valorarase experiencia, ainda que non é imprescindible.
Publicada/Xestionada: Cerrajería Cersa (Rúa B, Parc. 12-13 - Polígono Lalín 2000, Lalín-Pontevedra). Interesados/as enviar curriculum ao email: cerrajeriacersa@yahoo.es.

Data: 14-09-2017
Posto: COMERCIAL
Lugar: Lalín.
Descrición: Empresa de alimentación precisa comercial.
Requisitos: Con experiencia no sector. Persoa con don de xentes e con ganas de traballar. Valorable residencia na zona de Lalín.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as contactar vía email.

Data: 06-09-2017
Posto: OPERARIO/A DE GANDERÍA
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase persoa para traballar en gandería.
Requisitos: Con experiencia no sector.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as contactar vía email.

Data: 06-09-2017
Posto: MECÁNICO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Taller multimarca precisa mecánico/a. Incorporación inmediata
Requisitos: Titulación de formación profesional en automoción ou experiencia demostrable (alomenos unha).
Publicada/Xestionada: R&S Cars SL (Cidade do Transporte, Nave A10 - Polígono Lalín 2000,  36500 Lalín - Pontevedra). Interesados/as enviar curriculum ao email: rscarsmotor@yahoo.com.

Data: 04-09-2017
Posto: OPERARIO/A DE GANDERÍA - ORDEÑO
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase persoa para traballar en gandería. Incorporarase a un equipo de traballadores/as especializadas en ordeño. A empresa encargásese da formación. Xornada de 6 horas nunha das quendas (realízanse 3 quendas de ordeño: de mañá, de tarde e de noite). Salario de 750€ durante o período de aprendizaxe e 900€ ao alcanzar o dominio necesario.
Requisitos: Non é necesaria experiencia.
Publicada/Xestionada: Particular (Abel). ☎ 629866184.

Data: 04-09-2017
Posto: CONDUTOR/A DE TRÁILER OU C+R
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase condutor/a de tráiler ou camión-remolque para ámbito nacional e nacional-internacional. Ofrécese bo salario.
Requisitos: Un ano de experiencia en posto similar.
Publicada/Xestionada: Gagotrans Lalín. ☎ 986787203.

Data: 04-09-2017
Posto: COCIÑEIRO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase cociñeiro/a. Traballo con horario a convir. Fins de semana libres.
Requisitos: Coñecementos de cociña, principalmente cociña caseira. Experiencia.
Publicada/Xestionada: Particular (María). ☎ 986780000.

Data: 06-09-2017
Posto: AXUDANTE DE COCIÑA (Urxente)
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Precísase axudante de cociña.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: G.L. ☎ 981810199.

Data: 06-09-2017
Posto: COCIÑEIRO/A (Urxente)
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Precísase cociñeiro/a.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: G.L. ☎ 981810199.

Data: 06-09-2017
Posto: CAMAREIRO/A (Urxente)
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Precísase camareiro/a.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: G.L. ☎ 981810199.

Data: 04-09-2017
Posto: MECÁNICO/A
Lugar: Silleda.
Descrición: Precísase mecánico/a para máquinas de xardinería, hidrolimpadoras etc...
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: Hermanos Villar. Interesados/as enviar curriculum ao email: gestion@hermanosvillar.es.

Data: 01-09-2017 
Posto: CONDUTOR/A
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Precísase condutor/a de tráiler para ruta nacional. Incorporación inmediata.
Requisitos: Imprescindibles carné C+E, CAP e cartón de condutor/a todo en vigor. Valorarase experiencia.
Publicada/xestionada: Particular. ☎ 609676972.

Data: 23-08-2017 Posto: XERENTE Lugar: Lalín. Descrición: Precísase xerente. Requisitos: Con experiencia en hostelería e afeccionado/...

Data: 23-08-2017
Posto: XERENTE
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase xerente.
Requisitos: Con experiencia en hostelería e afeccionado/a ao mundo do motor.
Publicada/Xestionada: Particular (José Ramón González). ☎ 639218112.

Data: 22-08-2017
Posto: OPERARIO/A GANDEIRO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase persoa para traballar en gandería de leite.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: Particular (Toño). ☎ 616996115.

Data: 23-08-2017
Posto: OPERARIO/A DE GRANXA
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Empresa de gandería precisa operario/a de limpeza de naves e instalacións.
Requisitos: Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Carné B1. Valorable experiencia demostrable en posto similar.
Publicada/Xestionada: Grupo Gallega Laboral Deza. Interesados/as enviar curriculum ao email: candidatos@pontempleo.com indicando no asunto a referencia 2017A76.

Data: 23-08-2017
Posto: COMERCIAL
Lugar: Silleda.
Descrición: Precísase comercial para promoción e venda de maquinaria agrícola.
Requisitos: Experiencia demostrable en posto similar. Coñecemento da zona e do sector agrogandeiro. Incorporación inmediata. Carné B1. Valorable coñecementos avanzados de mecánica agrícola.
Publicada/Xestionada: Grupo Gallega Laboral Deza. Interesados/as enviar curriculum ao email: candidatos@pontempleo.com indicando no asunto a referencia 2017A75.

Data: 23-08-2017
Posto: OPERARIO/A DE ALMACÉN
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Precísase operario/a de almacén para paletizado, colocación, carga e descarga de materiais.
Requisitos: Forza e resistencia física. Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Capacidade de traballo en equipo. Valorable coñecementos básicos de mecánica.
Publicada/Xestionada: Grupo Gallega Laboral Deza. Interesados/as enviar curriculum ao email: candidatos@pontempleo.com indicando no asunto a referencia 2017A74.

Data: 22-08-2017 
Posto: DEPENDENTE-COMERCIAL DE TELEFONÍA
Lugar: Ourense.
Descrición: Importante empresa do sector de telefonía precisa dependente-comercial para tenda de telefonía. Ofrécese contrato por conta allea e boas condicións  económicas.
Requisitos: Experiencia previa en atención ao/á cliente. Flexibilidade horaria (horario de tenda). Valorarase experiencia previa no sector, aínda que non indispensable. Coñecementos do sector e das novas tecnoloxías.
Publicada/xestionada: Randstad.

O Último