Data: 04-08-2016 Posto: TÉCNICO/A DE DESENVOLVEMENTO RURAL Lugar: ADR "Terras de Pontevedra Norte" - GDR 16. Lalín (Pontevedr...

Emprego Público (Agosto 2016)

Data: 04-08-2016
Posto: TÉCNICO/A DE DESENVOLVEMENTO RURAL
Lugar: ADR "Terras de Pontevedra Norte" - GDR 16. Lalín (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na xestión e aplicación do programa de desenvolvemento local do GDR de ámbito de actuación: Lalín, Rodeiro, Agolada, Dozón, Silleda, Vila de Cruces, A Estrada e Forcarei.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (04.08.2016).

Data: 04-08-2016
Posto: XERENTE DE GDR
Lugar: ADR "Terras de Pontevedra Norte" - GDR 16. Lalín (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de xerente para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na xestión e aplicación do programa de desenvolvemento local do GDR de ámbito de actuación: Lalín, Rodeiro, Agolada, Dozón, Silleda, Vila de Cruces, A Estrada e Forcarei.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (04.08.2016).

Data: 04-08-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: ADR "Terras de Pontevedra Norte" - GDR 16. Lalín (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de administrativo/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na xestión e aplicación do programa de desenvolvemento local do GDR de ámbito de actuación: Lalín, Rodeiro, Agolada, Dozón, Silleda, Vila de Cruces, A Estrada e Forcarei.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (04.08.2016).

Data: 25-08-2016
Posto: TÉCNICO/A MEDIO/A EN URBANISMO
Lugar: Vila de Cruces (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a medio/a en urbanismo para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (25.08.2016).
Data: 30-08-2016
Posto: SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A
Lugar: Concello de Dodro (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de secretario/a - interventor/a para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (29.08.2016).

Data: 29-08-2016
Posto: TÉCNICO/A DE DESENVOLVEMENTO RURAL (2 prazas)
Lugar: ADR "Seitura22" - GDR 24. Ferrol (A Coruña).
Descrición: Selección de 2 prazas de técnico/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na xestión e aplicación do programa de desenvolvemento local do GDR de ámbito de actuación: Ferrol, Eume, Ortegal, Miño e Vilarmaior.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (29.08.2016).

Data: 30-08-2016
Posto: XERENTE DE GDR
Lugar: ADR "Seitura22" - GDR 24. Ferrol (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de xerente para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na xestión e aplicación do programa de desenvolvemento local do GDR de ámbito de actuación: Ferrol, Eume, Ortegal, Miño e Vilarmaior.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (29.08.2016).

Data: 29-08-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: ADR "Seitura22" - GDR 24. Ferrol (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de administrativo/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na xestión e aplicación do programa de desenvolvemento local do GDR de ámbito de actuación: Ferrol, Eume, Ortegal, Miño e Vilarmaior.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (29.08.2016).

Data: 29-08-2016
Posto: ALBANEL/A - OFICIAL DE 1ª
Lugar: Concello da Capela (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de albanel/a - oficial de 1ª para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, ao abeiro do Plan de integración laboral da Deputación Provincial da Coruña.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (29.08.2016).

Data: 26-08-2016
Posto: PSICOPEDAGOGO/A
Lugar: Concello de Porto do Son (A Coruña)
Descrición: Selección dunha praza de psicopedagogo/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no programa "Apoio Socioeducativo Escolar" até o 31.12.2016.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (26.08.2016).

Data: 25-08-2016
Posto: AUXLIAR ADMINISTRATIVO/A (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello de Redondela (Pontevedra).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoría profesional de auxiliar administrativo/a para a prestación de servizos na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Oposición. Consulta: Bases específicas. Bases xerais.
Prazo de solicitude: 8 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (25.08.2016). Até o 05.09.2016.

Data: 25-08-2016
Posto: OFICIAL DE MEDIOAMBIENTE - FONTANEIRO/A (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello de Redondela (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de oficial de medioambiente - fontaneiro/a pertencente ao grupo C, subgrupo C2 da función pública para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Oposición. Consulta: Bases específicas. Bases xerais.
Prazo de solicitude: 8 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (25.08.2016). Até o 05.09.2016.

Data: 25-08-2016
Posto: TÉCNICO/A DE PROSPECCIÓN DE EMPREGO
Lugar: Mancomunidade de Municipios da Terra Chá. Cospeito (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de prospección de emprego para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (25.08.2016).

Data: 25-08-2016
Posto: PERSOAL CIENTÍFICO-TÉCNICO
Lugar: Fundación Centro Tecnolóxico da Carne (CTC). San Cibrao das Viñas (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de persoal científico-técnico para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, con cargo a un proxecto de I+D+i.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (25.08.2016).

Data: 25-08-2016
Posto: TÉCNICO/A PARA A ATENCIÓN DA OFICINA DE TURISMO
Lugar: Concello de Carballo (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na atención da oficina de turismo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (25.08.2016).

Data: 24-08-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR
Lugar: Concello do Fornelos de Montes (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal a xornada parcial, até o 31.10.2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: Desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (24.08.2016) até o 30.08.2016.

Data: 24-08-2016
Posto: TÉCNICO/A MEDIO/A - EDUCADOR/A
Lugar: Concello do Barco de Valdeorras (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a medio - educador/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na Escola Infantil Municipal até o 31.12.2016.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (24.08.2016).

Data: 24-08-2016
Posto: PROFESOR/A DE MÚSICA - ESPECIALIDADE HARMONÍA
Lugar: Concello do Barco de Valdeorras (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de profesor/a de música (especialidade harmonía) para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no Conservatorio Municipal e na Escola de Música municipal durante o periodo escolar 2016-2017.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (24.08.2016).

Data: 24-08-2016
Posto: TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello de Cedeira (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoría profesional de técnico/a de normalización lingüística para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (24.08.2016).

Data: 24-08-2016
Posto: OFICIAL SEPULTUREIRO/A (LISTA DE CONTRATACIÓN)
Lugar: Concello de Lugo.
Descrición: Creación dunha lista de contratación na categoría profesional de oficial sepultureiro/a para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (24.08.2016).

Data: 24-08-2016
Posto: TÉCNICO/A DE INSERCIÓN LABORAL - PROSPECCIÓN DE EMPRESAS (2 prazas)
Lugar: Concellos de Ames e Brión (A Coruña).
Descrición: Selección de 2 prazas de técnico/a de inserción laboral - prospección de empresas para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no desenvolvemento do programa integrado de emprego “InserAmes-Brión IX 2016-2017”.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (24.08.2016).

Data: 23-08-2016
Posto: FISIOTERAPEUTA
Lugar: Concello de Cangas (Pontevedra)
Descrición: Selección dunha praza de fisioterapeuta para a prestación de servizos en réxime de interinidade na “Aula de Estimulación de Nenos/as”.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (23.08.2016).

Data: 23-08-2016
Posto: MESTRE/A DE AUDICIÓN E LINGUAXE - PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA - EDUCACIÓN ESPECIAL
Lugar: Concello de Cangas (Pontevedra)
Descrición: Selección dunha praza de mestre de audición e linguaxe, pedagoxía terapéutica ou educación especial para a prestación de servizos en réxime de interinidade na “Aula de Estimulación de Nenos/as”.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (23.08.2016).

Data: 23-08-2016
Posto: PEDAGOGO/A-PSICOPEDAGOGO/A
Lugar: Concello de Cangas (Pontevedra)
Descrición: Selección dunha praza de pedagogo/a ou psicopedagogo/a para a prestación de servizos en réxime de interinidade na “Aula de Estimulación de Nenos/as”.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (23.08.2016).

Data: 22-08-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ (2 prazas)
Lugar: Concello de Lobios (Ourense)
Descrición: Selección de xuíz/a de paz titular e substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (22.08.2016).

Data: 20-08-2016
Posto: AUXILIAR DE LIMPEZA
Lugar: Concello de Rairiz de Veiga (Ourense)
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar de limpeza, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal a xornada completa até fin do curso escolar (30.06.2017), no CEIP municipal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (20.08.2016).

Data: 19-08-2016
Posto: BOMBEIRO/A-CONDUTOR/A (2 prazas)
Lugar: Concello de Pontevedra.
Descrición: Selección de 2 prazas de bombeiro/a-condutor/a, subgrupo C2, escala de Administración Especial, subescala Servizos Especiais, clase de Servicio Extinción de Incendios, para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (19.08.2016).

Data: 19-08-2016
Posto: SUBALTERNO/A (3 prazas)
Lugar: Concello de Pontevedra.
Descrición: Selección de 3 prazas de subalterno/a, agrupación profesional, escala de Administración Xeral, subescala Subalterna, para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (19.08.2016).

Data: 19-08-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A (2 prazas)
Lugar: Concello de Pontevedra.
Descrición: Selección de 2 prazas de administrativo/a, subgrupo C1, escala de Administración Xeral, subescala Administrativa, para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (19.08.2016).

Data: 18-08-2016
Posto: TÉCNICO/A DE APLICACIÓNS
Lugar: Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA). Axencia Galega de Innovación da Consellería de Economía e Industria. Santiago de Compostela (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de aplicacións (enxeñeiro/a ou graduado/a en algunha enxeñería ou licenciado/a ou graduado/a en informática, en física, en matemáticas ou en química) para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na execución do proxecto “Promoción Empleo Joven”, soporte aplicacións en renovacion de infraestruturas durante 16 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 15 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio (18.08.2016). Até o 02.09.2016.

Data: 18-08-2016
Posto: TÉCNICO/A DE PROXECTO
Lugar: Instituto Galego de Calidade Alimentaria (INGACAL). Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia. Boqueixón (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no desenvolvemento do proxecto de investigación denominado "Cara a un sistema de autenticación da orixe do leite de vacún: estudo da relación entre o sistema de alimentación e a presenza de biomarcadores na graxa do leite potencialmente útiles como trazadores da súa procedencia en dietas típicas de Galicia e a Cornixa Cantábrica".
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (18.08.2016).

Data: 18-08-2016
Posto: TÉCNICO/A DE INSERCIÓN LABORAL - PROSPECCIÓN DE EMPRESAS (2 prazas)
Lugar: Concello da Baña (A Coruña).
Descrición: Selección de 2 prazas de titor/a de emprego (técnico/a de inserción laboral - prospección de empresas) para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no programa integrado de emprego Move`T 2016-2017 dos concellos da Baña, Negreira, Santa Comba e Val do Dubra.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (18.08.2016).

Data: 18-08-2016
Posto: PERSOAL DE APOIO DE ATENCIÓN EDUCATIVA Á INFANCIA (2 prazas)
Lugar: Concello de Rairiz de Veiga (Ourense).
Descrición: Selección de 2 prazas de persoal de apoio de atención educativa á infancia para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal (1 a xornada completa e outra a xornada parcial), na escola infantil municipal até o 31.07.2017.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (18.08.2016).

Data: 18-08-2016
Posto: PERSOAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA Á INFANCIA
Lugar: Concello de Rairiz de Veiga (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de persoal de atención educativa á infancia para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na escola infantil municipal até o 31.07.2017.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (18.08.2016).

Data: 18-08-2016
Posto: ANIMADOR/A DE TEMPO LIBRE
Lugar: Concello de Sada (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de animador/a de tempo libre para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 8 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (18.08.2016).

Data: 18-08-2016
Posto: TÉCNICO/A EN TURISMO
Lugar: Concello da Laracha (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a en turismo para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal durante 4 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (18.08.2016).

Data: 18-08-2016
Posto: AUXILIAR DE BIBLIOTECA (2 prazas)
Lugar: Concello da Laracha (A Coruña).
Descrición: Selección de 2 prazas de auxiliar de biblioteca para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal durante 4 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (18.08.2016).
 
Data: 18-08-2016
Posto: MESTRE/A DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS (2 prazas)
Lugar: Concello de Arteixo (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de mestre/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na impartición da formación do certificado de profesionalidade "Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais" do obradoiro de emprego "Arteixo pola Capacitación Xuvenil 2016-2017".
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Na data indicada polo Servizo Público de Emprego de Galicia. Preselección de candidatos/as a través da oficina de emprego A Coruña Centro (18.08.2016).

Data: 18-08-2016
Posto: DIRECTOR/A DE OBRADOIRO DE EMPREGO
Lugar: Concello de Arteixo (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de director/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na xestión do obradoiro de emprego "Arteixo pola Capacitación Xuvenil 2016-2017".
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Na data indicada polo Servizo Público de Emprego de Galicia. Preselección de candidatos/as a través da oficina de emprego A Coruña Centro (18.08.2016).

Data: 17-08-2016
Posto: PEÓN/A MEDIOAMBIENTAL (2 prazas)
Lugar: Concello de Foz (Lugo).
Descrición: Selección de 2 prazas de peón/a medioambiental para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal durante 6 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 2 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local e na web municipal (17.08.2016).

Data: 17-08-2016
Posto: PEÓN/A DE OBRAS (3 prazas)
Lugar: Concello de Foz (Lugo).
Descrición: Selección de 3 prazas de peón/a de obras para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal durante 6 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 2 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local e na web municipal (17.08.2016).

Data: 17-08-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (2 prazas)
Lugar: Concello de Foz (Lugo).
Descrición: Selección de 2 prazas de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal durante 9 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 2 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local e na web municipal (17.08.2016).

Data: 17-08-2016
Posto: OFICIAL 1ª MECÁNICO/A
Lugar: Concello de Foz (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de oficial 1ª mecánico/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal durante 6 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 2 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local e na web municipal (17.08.2016).

Data: 17-08-2016
Posto: ENCARGADO/A DE MANTEMENTO
Lugar: Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Ferrol (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de encargado/a de mantemento para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal (relevo).
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (17.08.2016).

Data: 17-08-2016
Posto: POLICÍA LOCAL (3 prazas)
Lugar: Concello de Pontevedra.
Descrición: Selección de 3 prazas de policía local para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (17.08.2016).

Data: 16-08-2016
Posto: TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello de Ferrol (A Coruña).
Descrición: Apertura de prazo para a actualización de méritos ou presentación de solicitudes para a bolsa de emprego de técnico/a de normalización linguística.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases (Regulamento de selección de persoal temporal do Concello de Ferrol).
Prazo de solicitude: 7 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local e na páxina web municipal (16.08.2016).

Data: 16-08-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ (2 vacantes)
Lugar: Concello de Ares (A Coruña).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a e titutar.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (16.08.2016).

Data: 13-08-2016
Posto: TÉCNICO/A DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN E PROSPECCIÓN DE EMPREGO
Lugar: Concello de Mondariz (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de orientación, información e prospección de emprego para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 8 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (13.08.2016).

Data: 12-08-2016
Posto: TÉCNICO/A DE MUSEO
Lugar: Concello de Oleiros (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de museo para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (12.08.2016).

Data: 12-08-2016
Posto: TÉCNICO/A DE TURISMO
Lugar: Concello de Cabanas (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de turismo para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na oficina de turismo municipal durante 4 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "La Voz de Galicia" (12.08.2016).

Data: 12-08-2016
Posto: PROFESOR/A DE OBOE
Lugar: Concello de Tui (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de profesor/a de oboe e outras asignaturas para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal a xornada parcial.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (12.08.2016).

Data: 12-08-2016
Posto: TÉCNICO/A DE ORIENTACIÓN LABORAL
Lugar: Concello de Valga (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de orientación laboral para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal até o 31.08.2017, no desenvolvemento do programa integrado de emprego municipal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (12.08.2016).

Data: 12-08-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A (2 prazas)
Lugar: Concello de Moaña (Pontevedra).
Descrición: Selección de 2 prazas de administrativo/a, escala de Administración xeral, subescala administrativa, integrada no grupo C, subgrupo C1, para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Bases da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (12.08.2016).

Data: 12-08-2016
Posto: AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL
Lugar: Concello de Cospeito (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de axente de emprego e desenvolvemento local, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (12.08.2016).

Data: 11-08-2016
Posto: PROFESOR/A DE PIANO, LINGUAXE MUSICAL E EDUCACIÓN AUDITIVA E VOCAL
Lugar: Concello de Verín (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de profesor/a de piano, linguaxe musical e educación auditiva e vocal, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal a xornada completa até o 30.06.2017 no Conservatorio Elemental de Música.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: Desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (11.08.2016) até o 22.08.2016.

Data: 11-08-2016
Posto: PROFESOR/A DE GUITARRA
Lugar: Concello de Verín (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de profesor/a de guitarra, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal a xornada completa até o 30.06.2017 no Conservatorio Elemental de Música.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: Desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (11.08.2016) até o 22.08.2016.

Data: 11-08-2016
Posto: PERSOAL DE ATENCIÓN Á INFANCIA
Lugar: Concello de Vilariño de Conso (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de persoal de atención á infancia, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal no PAI municipal.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (11.08.2016).

Data: 10-08-2016
Posto: TÉCNICO/A DE TURISMO
Lugar: Concello de Muxía (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de turismo para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal durante 4 meses, na oficina de información turística municipal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Desde o día seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local e na web municipal (10.08.2016) até o 18 de agosto de 2016.

Data: 10-08-2016
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello de Moeche (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoría de auxiliar administrativo/a de Administración xeral, subescala administrativa, grupo C2, para a prestación de servizos, en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (10.08.2016).

Data: 09-08-2016
Posto: NORMALIZADOR/A LINGÜÍSTA
Lugar: Concello de Carballedo (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de normalizador/a lingüísta, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal até o 15.10.2016, na promoción do galego nos concellos de Carballedo, Chantada e San Cristovo de Cea.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (09.08.2016).

Data: 09-08-2016
Posto: XEFE/A DE BRIGADA
Lugar: Concello de Cabana de Bergantiños (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de xefe/a de brigada, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 3 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "La Voz de Galicia" (09.08.2016).

Data: 09-08-2016
Posto: OFICIAL ALBANEL/A (2 prazas)
Lugar: Concello de Fene (A Coruña).
Descrición: Selección de 2 prazas de oficial albanel/a, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na realización de obras e servizos mínimos municipais no Plan de Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña. Duración do contrato: 4 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (09.08.2016).

Data: 09-08-2016
Posto: PEÓN/A (3 prazas)
Lugar: Concello de Fene (A Coruña).
Descrición: Selección de 3 prazas de peón, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na realización de obras e servizos mínimos municipais no Plan de Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña. Duración do contrato: 4 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (09.08.2016).

Data: 09-08-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de Guitiriz (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de administrativo/a, para a prestación de servizos, en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (09.08.2016).

Data: 08-08-2016
Posto: BOMBEIRO/A-CONDUTOR/A (2 prazas)
Lugar: Concello de Pontevedra.
Descrición: Selección de 2 prazas de bombeiro/a-condutor/a integradas no grupo “C”, subgrupo C2 da clase de Servizos de Extinción de Incendios, Subescala de Servicios Especiales da Escala de Administración Especial, para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo no Diario Oficial de Galicia (08.08.2016).

Data: 08-08-2016
Posto: SUBALTERNO/A (3 prazas)
Lugar: Concello de Pontevedra.
Descrición: Selección de 3 prazas de subalterno/a da escala de administración xeral, subescala subalterna, integradas na agrupación profesional, para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo no Diario Oficial de Galicia (08.08.2016).

Data: 08-08-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A (2 prazas)
Lugar: Concello de Pontevedra.
Descrición: Selección de 2 prazas de administrativo/a de administración xeral, integradas no grupo “C”, subgrupo C1, para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo no Diario Oficial de Galicia (08.08.2016).

Data: 06-08-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR
Lugar: Concello de Monterrei (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (06.08.2016).

Data: 06-08-2016
Posto: CHÓFER ESPECIALISTA (LISTAXE DE CONTRATACIÓN)
Lugar: Deputación Provincial de Ourense.
Descrición: Procedemento de ampliación das listas de traballo na categoría profesional de chófer especialista para a cobertura, mediante contratación laboral temporal, de vacantes e necesidades temporais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (06.08.2016).

Data: 06-08-2016
Posto: OFICIAL DE 1ª
Lugar: Concello de Burela (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de oficial de 1ª para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na area de mantemento e servizos.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (06.08.2016).

Data: 05-08-2016
Posto: PROFESOR/A DE EDUCACIÓN MUSICAL
Lugar: Concello da Estrada (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de profesor/a de educación musical para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no Conservatorio Municipal de Música até o 30 de xuño de 2017.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local e na web municipal (05.08.2016).

Data: 05-08-2016
Posto: PROFESOR/A DE CLARINETE
Lugar: Concello da Estrada (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de clarinete para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no Conservatorio Municipal de Música até o 30 de xuño de 2017.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local e na web municipal (05.08.2016).

Data: 05-08-2016
Posto: PROFESOR/A DE FLAUTA TRAVESEIRA
Lugar: Concello da Estrada (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de flauta traveseira para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no Conservatorio Municipal de Música até o 30 de xuño de 2017.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local e na web municipal (05.08.2016).

Data: 05-08-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de Burela (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de administrativo/a para a prestación de servizos, en réxime de interinidade no Departamento de Urbanismo.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (pendente de publicación). Anuncio previo no Diario Oficial de Galicia (05.08.2016).

Data: 05-08-2016
Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL (LISTA DE RESERVA)
Lugar: Concello de Monforte de Lemos (Lugo).
Descrición: Creación dunha lista de reserva na categoría profesional de traballador/a social para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal,  na cobertura de vacantes temporais nos Servizos Sociais municipais.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (05.08.2016).

Data: 05-08-2016
Posto: PEÓN/A DE BRIGADA (6 prazas)
Lugar: Concello de Boqueixón (A Coruña).
Descrición: Selección de 2 prazas de peón/a de brigada para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Na data indicada polo Servizo Público de Emprego de Galicia. Preselección de candidatos/as a través da oficina de emprego Santiago Norte (05.08.2016).

Data: 05-08-2016
Posto: PEÓN/A DE BRIGADA - CONDUTOR/A (2 prazas)
Lugar: Concello de Boqueixón (A Coruña).
Descrición: Selección de 2 prazas de peón/a de brigada - condutor/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Na data indicada polo Servizo Público de Emprego de Galicia. Preselección de candidatos/as a través da oficina de emprego Santiago Norte (05.08.2016).

Data: 05-08-2016
Posto: XEFE/A DE BRIGADA (2 prazas)
Lugar: Concello de Boqueixón (A Coruña).
Descrición: Selección de 2 prazas de xefe/a de brigada para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Na data indicada polo Servizo Público de Emprego de Galicia. Preselección de candidatos/as a través da oficina de emprego Santiago Norte (05.08.2016).

Data: 05-08-2016
Posto: AUXILIAR DA POLICÍA LOCAL (2 prazas)
Lugar: Concello de Mos (Pontevedra).
Descrición: Selección de 2 prazas de auxiliar da policía local para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "Faro de Vigo" (05.08.2016).

Data: 04-08-2016
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de Ames (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar administrativo/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no obradoiro de emprego "Renovames-Brión".
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Na data indicada polo Servizo Público de Emprego de Galicia. Preselección de candidatos/as a través da oficina de emprego Santiago Centro (04.08.2016).

Data: 04-08-2016
Posto: TITOR/A E MESTRE/A DE XESTIÓN EMPRESARIAL
Lugar: Concello de Ames (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de titor/a e mestre/a de xestión empresarial para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no obradoiro de emprego "Renovames-Brión".
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Na data indicada polo Servizo Público de Emprego de Galicia. Preselección de candidatos/as a través da oficina de emprego Santiago Centro (04.08.2016).

Data: 04-08-2016
Posto: MESTRE/A DA ESPECIALIDADE DE MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS CALORÍFICAS
Lugar: Concello de Ames (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de mestre/a da especialidade de montaxe e mantemento de instalacións caloríficas para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no obradoiro de emprego "Renovames-Brión".
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Na data indicada polo Servizo Público de Emprego de Galicia. Preselección de candidatos/as a través da oficina de emprego Santiago Centro (04.08.2016).

Data: 04-08-2016
Posto: DIRECTOR/A DE OBRADOIRO DE EMPREGO
Lugar: Concello de Ames (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de director/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na xestión do obradoiro de emprego "Renovames-Brión".
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Na data indicada polo Servizo Público de Emprego de Galicia. Preselección de candidatos/as a través da oficina de emprego Santiago Centro (04.08.2016).

Data: 04-08-2016
Posto: PEÓN/A ESPECIALIZADO/A DE LIMPEZA (9 prazas)
Lugar: Concello de Ortigueira (A Coruña).
Descrición: Selección de 9 prazas de peón/a especializado/a de limpeza para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, dentro do programa de integración laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia da Coruña de menos de 20.000 habitantes.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web municipal (04.08.2016).

Data: 04-08-2016
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concellos de Arteixo e A Laracha (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar administrativo/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no obradoiro de emprego "A Laracha-Arteixo. Colaborando polo Emprego III".
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Na data indicada polo Servizo Público de Emprego de Galicia. Preselección de candidatos/as a través da oficina de emprego de Carballo (04.08.2016).

Data: 04-08-2016
Posto: MESTRE/A DE XESTIÓN EMPRESARIAL
Lugar: Concellos de Arteixo e A Laracha (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de mestre/a de xestión empresarial para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no obradoiro de emprego "A Laracha-Arteixo. Colaborando polo Emprego III".
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Na data indicada polo Servizo Público de Emprego de Galicia. Preselección de candidatos/as a través da oficina de emprego de Carballo (04.08.2016).

Data: 04-08-2016
Posto: MESTRE/A DE FORMACIÓN BÁSICA - TITOR/A
Lugar: Concellos de Arteixo e A Laracha (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de mestre/a de formación básica - titor/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no obradoiro de emprego "A Laracha-Arteixo. Colaborando polo Emprego III".
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Na data indicada polo Servizo Público de Emprego de Galicia. Preselección de candidatos/as a través da oficina de emprego de Carballo (04.08.2016).

Data: 04-08-2016
Posto: MESTRE/A DA ESPECIALIDADE MAMD0209 TRABALLOS DE CARPINTERÍA E MOBLE
Lugar: Concellos de Arteixo e A Laracha (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de mestre/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na impartición da especialidade MAMD0209 Traballos de Carpintería e Moble do obradoiro de emprego "A Laracha-Arteixo. Colaborando polo Emprego III".
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Na data indicada polo Servizo Público de Emprego de Galicia. Preselección de candidatos/as a través da oficina de emprego de Carballo (04.08.2016).

Data: 04-08-2016
Posto: MESTRE/A DA ESPECIALIDADE AGAO0208 INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES
Lugar: Concellos de Arteixo e A Laracha (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de mestre/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na impartición da especialidade AGAO0208 Instalación e Mantemento de Xardíns e Zonas Verdes do obradoiro de emprego "A Laracha-Arteixo. Colaborando polo Emprego III".
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Na data indicada polo Servizo Público de Emprego de Galicia. Preselección de candidatos/as a través da oficina de emprego de Carballo (04.08.2016).

Data: 04-08-2016
Posto: DIRECTOR/A DE OBRADOIRO DE EMPREGO
Lugar: Concellos de Arteixo e A Laracha (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de director/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na xestión do obradoiro de emprego "A Laracha-Arteixo. Colaborando polo Emprego III".
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Na data indicada polo Servizo Público de Emprego de Galicia. Preselección de candidatos/as a través da oficina de emprego de Carballo (04.08.2016).

Data: 04-08-2016
Posto: PEÓN/A (3 prazas)
Lugar: Concello de Xunqueira de Espadanedo (Ourense).
Descrición: Selección de 3 prazas de peón/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal durante 3 meses na brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 6 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (04.08.2016).

Data: 04-08-2016
Posto: PEÓN/A CONDUTOR/A
Lugar: Concello de Xunqueira de Espadanedo (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de peón/a condutor/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal durante 3 meses na brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 6 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (04.08.2016).

Data: 04-08-2016
Posto: XEFE/A DE BRIGADA
Lugar: Concello de Xunqueira de Espadanedo (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de xefe/a de brigada para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal durante 3 meses na brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 6 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (04.08.2016).

Data: 03-08-2016
Posto: DIRECTOR/A DE CAMPAMENTO
Lugar: Concello de Verín (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de director/a de campamento para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, desde o 22.08.2016 até o 01.09.2016.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 7 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (03.08.2016). Até o 10 de agosto de 2016.

Data: 03-08-2016
Posto: COCIÑEIRO/A DE CAMPAMENTO
Lugar: Concello de Verín (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de cociñeiro/a de campamento para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, desde o 22.08.2016 até o 01.09.2016.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 7 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (03.08.2016). Até o 10 de agosto de 2016.

Data: 03-08-2016
Posto: TÉCNICO/A EN TURISMO
Lugar: Concello de Culleredo (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a en turismo para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (03.08.2016). Do 04 ao 09 de agosto de 2016 (ambos inclusive).

Data: 02-08-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Abegondo (A Coruña).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (02.08.2016).

Data: 02-08-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Laxe (A Coruña).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (02.08.2016).

Data: 02-08-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Muras (Lugo).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (02.08.2016).

Data: 02-08-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Abadín (Lugo).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (02.08.2016).

Data: 02-08-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Burela (Lugo).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (02.08.2016).

Data: 02-08-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Ourol (Lugo).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (02.08.2016).

Data: 01-08-2016
Posto: PEÓN/A DE OBRAS E SERVIZOS (8 prazas)
Lugar: Concello de Santa Comba (A Coruña).
Descrición: Selección de 8 prazas de peón/a para a execución de obras e servizos mínimos municipais, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (01.08.2016). Até o 6 de agosto de 2016.

Data: 01-08-2016
Posto: DIRECTOR/A XERENTE GDR
Lugar: Grupo de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra - Courel (Bóveda, Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de director/a xerente para a xestión do programa Leader Galicia 2014-2020 do GDR Ribeira Sacra - Courel.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (01.08.2016).

Data: 01-08-2016
Posto: TÉCNICO/A EN DESENVOLVEMENTO RURAL
Lugar: Grupo de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra - Courel (Bóveda, Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a en desenvolvemento rural para a xestión do programa Leader Galicia 2014-2020 do GDR Ribeira Sacra - Courel.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (01.08.2016).

Data: 01-08-2016
Posto: POLICÍA LOCAL (3 prazas)
Lugar: Concello de Pontevedra.
Descrición: Selección de 3 prazas de policía local para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo no Diario Oficial de Galicia (01.08.2016).

O Último