Data: 15-03-2016 Posto: DELINEANTE MECÁNICO/A - MAQUINARIA INDUSTRIAL Lugar: Lalín. Descrición: Tecglass SL precisa delineante mecánico...

Ofertas de Emprego (Marzo 2016) 1ª

Data: 15-03-2016
Posto: DELINEANTE MECÁNICO/A - MAQUINARIA INDUSTRIAL
Lugar: Lalín.
Descrición: Tecglass SL precisa delineante mecánico/a para deseño en 3D (Solidworks) de maquinaria industrial, desenvolvemento de despices en 2D para fabricación e creación de planos de conxunto para montaxe.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Superior. Dominio e uso de software de deseño mecánico 2D e 3D, Solidworks e AutoCad. Valorarase coñecemento en fabricación/deseño de maquinaria industrial. Interese pola aprendizaxe e mellora continua. Capacidade e organización de traballo en equipo. Iniciativa propia. Capacidade de resolución de problemas. Valórase iniciativa propia; responsabilidade. Motivación e vinculación coa empresa. Interese por novas tecnoloxías. Dispoñibilidade horaria. Resolución de problemas.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 15-03-2016
Posto: ENQUISADOR/A DE TURISMO
Lugar: Lalín.
Descrición: Ideara SL, empresa de investigación social e estudos de mercado, precisa enquisador/a para a realización de entrevistas persoais mediante tablet a turistas en Lalín e comarca do Deza. Período de traballo: desde marzo 2016 até decembro de 2017. A empresa aboará quilometraxe de desprazamentos fóra do municipio de residencia, desde municipio de orixe ao de destino.
Requisitos: Formación mínima requirida bacharelato ou similar. Valórase formación e nocións de turismo. Persoa familiarizada co uso de dispositivos móbiles. Dispoñibilidade horaria, aínda que se trata dun traballo compatible con outros. Vehículo propio. Idiomas, principalemente inglés (condición necesaria ter nivel mínimo B1 en Inglés. Necesario que poida acreditalo).
Publicada/Xestionada: Ideara SL. Interesados/as enviar curriculum vitae ao email: ideara@idearainvestigacion.com indicando no asunto: "Encuestador Turismo Lalín".

Data: 14-03-2016
Posto: ANIMADOR/A INFANTIL (CON INGLÉS)
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase animador/a infantil para centro de idiomas. Traballo con nenos/as de 2 e 3 anos dous días á semana (martes e xoves) en horario de mañá.
Requisitos: Persoa dinámica e proactiva. Con coñecementos de Inglés.
Publicada/Xestionada: Concello de Lalín. Departamento de Emprego. ☎ 986787060. Enviar curriculum vía email: integrado@lalin.gal.

Data: 14-03-2016
Posto: COIDADOR/A INTERNA
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase persoa interna para coidado de señora maior. Preferiblemente muller.
Publicada/Xestionada: Concello de Lalín. Departamento de Emprego. ☎ 986787060. Enviar curriculum vía email: integrado@lalin.gal.

Data: 13-03-2016
Posto: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN INSTALACIÓNS FRIGORÍFICAS
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase técnico/a especialista en instalacións frigoríficas. Traballo a nivel nacional. Gastos e transporte a cargo da empresa.
Requisitos: Formación e ampla experiencia.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios do Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 13-03-2016
Posto: SOLDADOR/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase soldador/a para carpintería metálica.
Requisitos: Preferiblemente menor de 30 anos de idade. Persoa áxil e traballadora. Non é preciso ter experiencia en dito traballo.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios do Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 13-03-2016
Posto: PALISTA
Lugar: Lalín.
Descrición: Empresa ubicada en Lalín precisa un/ha palista.
Requisitos: Carné de camión. Experiencia mínima dun ano.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios do Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 13-03-2016
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase camareiro/a para traballar nun restaurante de Lalín.
Requisitos: Preferiblemente menor de 30 anos de idade. Non se require experiencia.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios do Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 11-03-2016
Posto: CONDUTOR/A CON REMOLQUE E/OU TRACTOCAMIÓN
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase condutor/a de tráiler.
Requisitos: Permiso C+E. Automóbil clase C, con remolque de máis de 750kg.
Publicada/Xestionada: Servizo Público de Emprego de Galicia. Atención ao/á demandante: ☎ 012.

Data: 10-03-2016
Posto: PROFESOR/A DE LINGUAS (INGLÉS)
Lugar: Lalín.
Descrición: Academia Paidós precisa profesor/a para area de linguas, prioritariamente inglés.
Requisitos: Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Concello de Lalín. Departamento de Emprego. ☎ 986787060. Enviar curriculum vía email: integrado@lalin.gal.

Data: 10-03-2016
Posto: LIMPADOR/A INDUSTRIAL
Lugar: Lalín.
Descrición: Ader Recursos Humanos selecciona persoa para realizar labores de limpeza e desinfección de maquinaria e instalacións.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 3 anos. Carné de praguicidas e desinfectantes. Carné de carretillero/a. Valorarase experiencia en traballos en altura.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 10-03-2016
Posto: TRACTORISTA
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase persoa para manexar tractor grande en tarefas de sega, abonado, arado... Contrato por días ou toda a campaña.
Requisitos: Experiencia e bo manexo de tractor. Residente na comarca do Deza.
Publicada/Xestionada: Particular. Enviar curriculum vía email.

Data: 09-03-2016
Posto: OPERARIO/A DE GANDERÍA
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase operario/a para gandería de vacas e porcina.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/a contactar vía email.

Data: 09-03-2016
Posto: OPERARIO/A DE GANDERÍA
Lugar: Lalín e outros.
Descrición: Precísase operario/a para gandería de vacún de leite.
Requisitos: Experiencia. Coche.
Publicada/Xestionada: Particular (Jose). ☎ 600829688.

Data: 07-03-2016
Posto: ENXEÑEIRO/A DE TELECOMUNICACIÓNS OU INFORMÁTICA
Lugar: Lalín.
Descrición: Prosem selecciona Enxeñeiro/a de Telecomunicacións ou Informática para o desempeño de traballos de administración e mantemento de servidores e redes en Lalín.
Requisitos: Estudos superiores de Enxeñaría de telecomunicacións e/ou informática. Cualificación CCNA-SNAP. Experiencia mínima de 4 anos en: administración de sistemas e redes de datos LAN, VLAN, WLAN e administración de servidores: DELL PowerEdge 1950,2850, 2950, 6850, R200, R210 e HP Proliant BL460c G6, BL680c G5, virtualización de servidores OpenVz, KvM, administración/configuración de electrónica de rede CISCO, SMC, HP, administración de SSOO Linux CentOS 5.6-6, Windows Server 2003-2008, administración de bases de datos Postgres, MySQL e SQL-Server, programación de scripts bash, python, administración SAN, LDAP, DNS, Active Directory, Amanda, Nagios, CACTI, MRTG, explotación e desenvolvemento de portais web en tecnoloxía Django-Python.
Publicada/Xestionada: Computrabajo/Prosem (Patricia Sánchez): E-mail: patriciasanchez@proyectosysinergias.com.

Data: 07-03-2016
Posto: PERSOA CON COÑECEMENTOS DE CONTABILIDADE
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase persoa para facer facturas. Traballo 2-3 horas semanais, ampliables.
Requisitos: Coñecementos de contabilidade.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesado/as enviar nome completo, idade, teléfono de contacto e localidade de residencia vía email.

Data: 06-03-2016
Posto: CONDUTOR/A DE TRÁILER
Lugar: Lalín.
Descrición: Importante empresa emprazada en Lalín precisa un condutor/a de tráiler para traballar en Galicia e ocasionalmente ir a Madrid e Barcelona.
Requisitos: Residencia en Lalín.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios do Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 06-03-2016
Posto: CAMAREIRO/A (Urxente)
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase camareiro/a para quenda de tarde.
Publicada/Xestionada: Particular (Juan Carlos). ☎ 986787147.

Data: 04-03-2016
Posto: CONDUTOR/A CAMIÓN CISTERNA DE LEITE
Lugar: Lalín e outros.
Descrición: Precísase chófer para camión cisterna de recollida de leite.
Requisitos: Preferiblemente maior de 35 anos. Con experiencia previa en recollida de leite. Dispoñibilidade inmediata. Zona residencia: Lalín, Silleda, A Estrada ou arredores.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as enviar curriculum ao email: miniprecios83@gmail.com.

Data: 04-03-2016
Posto: DIRECTOR/A DE ASESORÍA (Autónomo/a)
Lugar: Lalín e outros.
Descrición: CE Consulting Empresarial busca profesionais do asesoramento a empresas (fiscal, contable, laboral, avogacía, RRHH, consultoría, auditoría) que estean a pensar no autoemprego como opción para o seu desenvolvemento profesional.
Requisitos: Coñecementos ou experiencia nalgunha destas materias: contabilidade, fiscalidade, financeira, laboral, dereito de empresa ou Recursos Humanos.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 03-03-2016
Posto: FOTÓGRAFO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase fotógrafo/a para tenda e realización de reportaxes.
Requisitos: Con experiencia en tenda e realizando reportaxes fotográficos en estudo e exteriores.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios do Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 03-03-2016
Posto: COMERCIAL
Lugar: Lalín.
Descrición: Empresa emprazada en Lalín precisa comercial. Ofrece ingresos mínimos e importantes comisións e formación continua e personalizada a cargo da empresa.
Requisitos: Experiencia mínima dun ano en vendas de bens, servizos... Estudos mínimos requeridos de Bacharelato ou equivalente. Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios do Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 02-03-2016
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Restaurante Onde Antonio precisa camareiro/a para cubrir vacante.
Requisitos: Preferiblemente moza. Con ganas de traballar, coche e dispoñibilidade horaria. Persoa seria e responsable.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 02-03-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A (ALTO NIVEL DE INGLÉS)
Lugar: Lalín.
Descrición: Empresa industrial precisa administrativo/a para diversas xestións: pedidos, compras, albaranear; trato con clientes, cobros e pagos; control de custos; marxes; stocks...).
Requisitos: Formación Profesional de grao superior ou universitaria (Técnico/a Superior en Administración ou Diplomado/a en Administración ou Dirección de empresas). Experiencia mínim de polo menos 1 ano. Nivel alto de inglés. Coñecementos de administración, compras, control de custo, prezos e marxes de produtos. Motivación e implicación. Aptitude para o desenvolvemento de traballo en equipo. Interese pola ampliación de coñecementos e responsabilidades.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 02-03-2016
Posto: TÉCNICO/A DE LOXÍSTICA E OFICINA TÉCNICA
Lugar: Lalín.
Descrición: Randstad selecciona técnico/a de loxística e oficina técnica. Reportando ao responsable de produción, será o encargado/a de: contratar e xestionar expedicións internacionais; controlar os transportes nacionais e facturas; supervisar e garantir o estado dos produtos que pasan á seguinte fase; controlar a loxística (xestión con transitarias, reservar colectores...); funcionar como ligazón entre a administración comercial e a planificación da produción; participar no deseño das prepezas (traspaso de ficheiros a debuxos, pasos previos á planificación).
Requisitos: Estudos mínimos de Enxeñería Técnica. Experiencia mínima de polo menos 2 anos no sector industrial. Coñecementos de AutoCad, facturas, xestión, loxística e planificación da produción. Nivel alto de inglés.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 02-03-2016
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase camareiro/a.
Requisitos: Ganas de traballar, coche e dispoñibilidade horaria.
Publicada/Xestionada: Particular: Antonio ☎ 616006307.

Data: 01-03-2016
Posto: PROFESIONAIS PLAN DE CARREIRA AXENCIAL (5 vacantes)
Lugar: Lalín.
Descrición: OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS precisa incorporar 5 profesionais para realizar un completo Plan de Carreira. As súas funcións serán: Procura e captación de clientes. Análise de mercado para a distribución dos produtos da empresa. Asesoramento e venda de toda a carteira de produtos da Compañía. Xestión das Campañas Comerciais que poña en marcha a Compañía. Creación de novas liñas de negocio. Seguimento da carteira de clientes.
Requisitos:  Ambición profesional e persoal.  Actitude comercial e aptitude para querer desenvolverse no mundo dos negocios.  Carácter emprendedor con clara vocación comercial.  Dotes de organización, dirección e traballo en equipo.  Valorarase formación media-superior.  Valorarase Permiso de Conducir e vehículo propio.
Publicada/Xestionada: Infoempleo.

Data: 15-03-2016
Posto: SOLDADOR/A (MONTAXE)
Lugar: Silleda.
Descrición: Precísase soldador/a-repasador/a para montaxe de equipos hidráulicos. Ofrécese contrato laboral con salario segundo convenio.
Requisitos: Con experiencia. Persoa curiosa que saiba algo de todo. Coñecementos de punteado de pezas. Residencia na comarca do Deza. Preferiblemente menor de 30 anos.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as contactar vía email.

Data: 15-03-2016
Posto: SOLDADOR/A
Lugar: Silleda.
Descrición: Trujillo Souto S.L., empresa do sector do metal da comarca do Deza, busca soldador/a.
Requisitos: Persoa que saiba traballar con MIG-MAG e valorable a TIG. Debe ter soltura no manexo da amoladora tanto en corte como en repasado de material.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 11-03-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Empresa da zona precisa incorporar administrativo/a de substitución.
Requisitos: Ciclo formativo en administración. Experiencia en posto similar. Valorable coñecementos de contabilidade.
Publicada/Xestionada: Grupo Gallega Laboral Deza. Interesados/as enviar curriculum ao email: candidatos@pontempleo.com.

Data: 11-03-2016
Posto: TRABALLADOR/A CONSTRUCIÓN (Autónomo/a)
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Precísase traballador/a autónomo para sector da construción na comarca do Deza.
Publicada/Xestionada: Particular. ☎ 649571903.

Data: 09-03-2016
Posto: TÉCNICO/A DE MARKETING
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Empresa da zona precisa incorporar técnico/a de mercadotecnia e xestión de redes sociais.
Requisitos: Experiencia en posto similar. Valorable experiencia como docente.
Publicada/Xestionada: Grupo Gallega Laboral Deza. Interesados/as enviar curriculum ao email: candidatos@pontempleo.com.

Data: 09-03-2016
Posto: TALLADOR/A FORESTAL
Lugar: Silleda (Pontevedra).
Descrición: Precísase persoa para tarefas de corte de árbores polo pé.
Requisitos: Experiencia. Preferiblemente con carné de conducir.
Publicada/Xestionada: Particular (Juan). ☎ 637761806 - 986580903.

Data: 07-03-2016
Posto: PERSOA PARA TRABALLOS DE LIMPEZA EN ALTURA
Lugar: Silleda (Pontevedra).
Descrición: Ader Recursos Humanos  selecciona unha persoa para realizar labores de limpeza e desinfección de instalacións en altura.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 3 anos en traballos en altura. Manexo de plataforma elevadora. Valorarase experiencia previa en traballos de limpeza industrial, así como estar en posesión do carné de praguicidas e desinfectantes, plataforma elevadora e carretilla.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 06-03-2016
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Vila de Cruces (Pontevedra).
Descrición: Precísase camareiro/a para traballar nun bar de Vila de Cruces a xornada completa en horario de tarde.
Requisitos: Preferiblemente menor de 30 anos.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios do Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 03-03-2016
Posto: ELECTRICISTA (25 vacantes)
Lugar: Silleda, A Estrada e outros (Pontevedra).
Descrición: Empresa multinacional precisa incorporar técnicos/as eléctricos/as para realizar funcións de substitución de contadores eléctricos. Formación e ferramentas por parte da empresa. Salario fixo mensual + Primas.
Requisitos: Valorarase FP en Electricidade e coñecementos mínimos en materia de prevención (risco eléctrico) ou ben experiencia previa. Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Imprescindible carné de conducir. Competencias: organización do traballo, autonomía, iniciativa, proactividade, compromiso..
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 02-03-2016
Posto: LIMPADOR/A
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Mantelnor Outsourcing selecciona persoa para levar a cabo tarefas de limpeza xeral das instalacións dunha empresa do sector hostelaría situada na comarca do Deza.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 1 ano en limpeza xeral. Dispoñibilidade horaria (quenda diúrna e nocturna). Dispoñibilidade de incorporación inmediata
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 15-03-2016
Posto: PERSOAL CARPINTERÍA (2 vacantes)
Lugar: Monforte (Lugo) e Ourense.
Descrición: Bricoking precisa persoal para a sección de carpintería. As súas funcións serán as seguintes: elaboración de orzamentos; corte e canteado de taboleiros a medida; montaxe de ambientes, exposicións, etc; reposición de mercadoría; atención ao cliente.
Requisitos: Experiencia mínima de 1 ano. Gusto polo trato co público. Dispoñibilidade horaria e de desprazamento ao centro de traballo. Residente na provincia.  
Publicada/Xestionada: Bricoking.

Data: 15-03-2016
Posto: PERSOAL DE TENDA (2 vacantes)
Lugar: Monforte (Lugo) e Ourense.
Descrición: Bricoking precisa persoal para a sección de tenda. As súas funcións serán as seguintes: reposición de mercadoría e atención ao público a xornada completa.
Requisitos: Certificado de ciclo medio ou ciclo superior. Experiencia mínima de 1 ano. Gusto polo trato co público. Dispoñibilidade horaria e de desprazamento ao centro de traballo. Residente na provincia.  
Publicada/Xestionada: Bricoking.

Data: 15-03-2016
Posto: ASESOR/A DE PROXECTO
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Leroy Merlin precisa asesor/a de proxecto. Realizará as súas tarefas nun gran ambiente de traballo, autonomía para decidir e actuar, plans de desenvolvemento individual, formación continua, retribución fixa e variable de participación nos resultados e beneficios, posibilidade de converterse en accionista da empresa, e importantes beneficios sociais. Xornada laboral a tempo completo. Horario:  mañá e tarde
Publicada/Xestionada: Leroy Merlín.

Data: 15-03-2016
Posto: OPERARIO/A DE ALMACÉN DE REPOSTOS
Lugar: Padrón (A Coruña).
Descrición: Empresa do sector industrial selecciona operario/a para almacén de repostos. Contrato xornada completa, traballo a quendas rotativas. Incorporación inmediata.
Requisitos: Estudos mínimos de Ciclo Formativo Grao Medio ou Superior en mantemento, electromecánica, mecánica, electricidade ou similares. Experiencia mínima de polo menos 1 ano en almacén e atención ao cliente. Indispensable carné carretilla e experiencia no manexo desta.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 15-03-2016
Posto: ENQUISADOR/A
Lugar: Cerdedo e Cotobade (Pontevedra).
Descrición: Nortempo selecciona enquisadores/as para a zona de Cotobade e Cerdedo. O traballo consiste en realización de enquisas vía tablet nos domicilios sobre temas de interese no seu municipio. A duración da enquisa é de 6 - 7 minutos. Contrato laboral e remuneración por enquisa realizada
Requisitos: Experiencia en trato cara o público. Persoa resolutiva con coñecementos e manexo (soltura) en informática. Residir na zona. Dispoñibilidade de desprazamento.
Publicada/Xestionada: Nortempo.

Data: 15-03-2016
Posto: OPERARIO/A DE PRODUCIÓN
Lugar: Ames (Coruña) e Caldas de Reis (Pontevedra).
Descrición: Nexo 8 ETT selecciona persoal para traballar como operario/a de produción.
Requisitos: Formación Profesional Grao Superior en rama técnica (electricidade, mecánica, químicas, etc). Valorable outras titulacións. Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Valorarase moi positivamente acreditación e experiencia en carretilla elevadora, e formación en manipulación de alimentos. Posibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 15-03-2016
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Melide (A Coruña).
Descrición: Precísase camareiro/a, para restaurante de comidas. Ofrécese aloxamento.
Requisitos: Con experiencia á carta.
Publicada/Xestionada: Particular (Inocencio). ☎ 627930734.

Data: 15-03-2016
Posto: MOZO/A DE ALMACÉN
Lugar: Lugo.
Descrición: Synergie ETT selecciona mozo/a de almacén para importante empresa do sector loxístico de Lugo.
Requisitos: Imprescindible experiencia previa de polo menos 3 anos e manexo de transpaleta.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 14-03-2016
Posto: DEPENDENTE/A
Lugar: Lugo.
Descrición:  Eurofirms selecciona dependente/a para empresa do sector do comercio da zona de Lugo. Realizará tarefas como: atención ao cliente, asesoramento ao cliente dos produtos, reposición de mercadoría, entre outras. Horario de media xornada, de 10:00h a 14:00h  ó de 17:00h a 21:00h, segundo necesidades da empresa.
Requisitos: Estudos mínimos de Graduado escolar. Experiencia mínima demostrable como dependente/a, realizando tarefas iguais ou similares ás ofertadas. Persoa áxil, dinámica, responsable e de carácter agradable con orientación ao cliente. Dispoñibilidade inmediata. Castelán falado e escrito correctamente. Residencia na zona ou arredores.
Publicada/Xestionada: Eurofirms.

Data: 14-03-2016
Posto: CAMAREIRO/A DE PISOS (3 vacantes)
Lugar: Ourense.
Descrición:  Adecco selecciona 3 camareiros/as de pisos para realizar tarefas de limpeza de habitacións e puntualmente zonas comúns en hotel. Ofrécese contrato laboral estable.
Requisitos: Experiencia mínima desmostrable de polo menos 2 anos en posto similar. Dispoñibilidade horaria e inmediata. Residencia en lugar de traballo ou proximidades.
Publicada/Xestionada: Adecco.

Data: 14-03-2016
Posto: ALBANEL/A - OFICIAL DE 1ª (4 vacantes)
Lugar: Lugo.
Descrición:  Precísanse oficiais de primeira en albanelaría para traballos de colocación de ladrillo e termoarcilla. O traballo é na cidade de Lugo.
Requisitos: Con experiencia mínima de 3 a 5 anos. Profesional (serio, puntual e comprometido co seu posto de traballo). Que estea afeito a traballar m2.
Publicada/Xestionada: Fundación Laboral da Construción.

Data: 14-03-2016
Posto: FISIOTERAPEUTA
Lugar: Caldas de Reis (Pontevedra).
Descrición: Precísase fisioterapeuta.
Requisitos: Con titulación e formación en pilates chan ou mat.
Publicada/Xestionada: Servizo Público de Emprego de Galicia. Atención ao/á demandante: ☎ 012.

Data: 14-03-2016
Posto: CONDUTOR/A - OPERADOR/A DE CAMIÓNS DE LIMPEZA
Lugar: Lugo.
Descrición: Empresa selecciona condutor/a, operador/a de camións de limpeza.
Requisitos: Carnés tipo C, E, CAP e ADR básico e cisternas. Valorarase experiencia en limpezas industriais.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as enviar curriculum ao Apartado de Correos nº 239, 27080 Lugo.

Data: 13-03-2016
Posto: COIDADOR/A
Lugar: Rábade (Lugo).
Descrición: Precísase persoa interna ou todo o día para coidado de persoa con demencia. Cambio de cueiro, control azucre, tensión, baños... Tarefas da casa incluídas.
Publicada/Xestionada: Particular (Paz): ☎ 677286050.

Data: 15-03-2016
Posto: CARPINTEIRO/A - METAL (OFICIAL 1ª)
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Carpintería Metálica Galanas SL precisa carpinteiro/a metálico/a para sección aceiro inoxidable e ferro.
Requisitos: Ampla experiencia demostrable. Carné C, CAP, e cartón para tacógrafo.
Publicada/Xestionada: Carpintería Metálica Galanas SL. Interesados/as enviar curriculum a galanas@galanas.es.

Data: 11-03-2016
Posto: CARRETILLERO/A (3 vacantes)
Lugar: Padrón (A Coruña).
Descrición: Precísase carretillero/a. Será o/a responsable de aprovisionar e dar servizo a unha liña de produción, realizar cargas e descargas e transportar grandes volumes de mercadoría.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Superior. Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Carné de carretilla elevadora. Imprescindible experiencia no manexo de carretilla de aproximadamente 7Tn, manexo de grandes volumes de mercadoría e apilado de mercadoría en altura.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 11-03-2016
Posto: OPERARIO/A DA CONSTRUCIÓN A GRANDES ALTURAS
Lugar: Maceda (Ourense).
Descrición: Precísase operario/a da construcción para traballos a grandes alturas.
Requisitos: Titulación para traballos verticais. Formación en Prevención de Riscos Laborais específica da construcción ou equivalente.
Publicada/Xestionada: Servizo Público de Emprego de Galicia. Atención ao/á demandante: ☎ 012.

Data: 11-03-2016
Posto: COIDADOR/A - SERVIZO DOMÉSTICO
Lugar: Amoeiro (Ourense).
Descrición: Precísase persoa para servizo doméstico e coidado de dúas señoras maiores.
Requisitos: Preferiblemente maior de 36 anos.
Publicada/Xestionada: Particular (María José): ☎ 616421957 - 986468056.

Data: 10-03-2016
Posto: ASESOR/A LABORAL
Lugar: Chantada (Lugo).
Descrición: Precísase asesor/a laboral para asesoría de empresas e autónomos co fin de confeccionar nóminas e liquidacións, seguros sociais, contratación e rescisión, partes de alta e baixa, IT, xestións coa Seguridade Social, inspeccións, prevención de riscos, tramitación de subvencións, así como preparación dos modelos tributarios correspondentes.
Requisitos: Estudos mínimos de Diplomado - Relacións Laborais. Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Coñecemento do sistema REDE, Winsuite, Cret@, Contrat@, Delt@ e Certific@d2 asi como a actual normativa laboral. Imprescindible persoa metodica, ordenada e proactiva. Valorarase coñecemento en materia tributaria.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 10-03-2016
Posto: DEPENDENTE/A DE FONTANERÍA E ELECTRICIDADE
Lugar: Ourense.
Descrición:  Empresa dedicada á distribución de material de fontanería e electricidade precisa incorporar un/a dependente para a súa delegación en Ourense. Deberá realizar as seguintes funcións: atención ao cliente; preparación de pedidos; xestión de albaráns; colaboración con tarefas administrativas de soporte a venda; dar apoio na loxística do almacén, organizando e dando saída aos diferentes produtos; aconsellar aos nosos clientes sobre os produtos que dispomos en stock; ter bo trato cos clientes; captar posibles necesidades futuras; fidelizar aos clientes que se acheguen ao momento de venda; dar apoio na xestión comercial atendendo o teléfono.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Medio - Electricidade e Electrónica. Experiencia mínima demostrable dentro do sector de 2 anos (como dependente/a realizando tarefas similares e dentro de empresas do sector ou similares). Coñecementos de atención ao cliente, loxística, preparación de pedidos. Persoa organizada e afeita traballar en equipo, a manexar bases de datos, ao trato con provedores e con forte vocación de servizo ao cliente.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 10-03-2016
Posto: VENDEDOR/A - ATENCIÓN AO/Á CLIENTE
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Leroy Merlin precisa vendedor/a para a sección Madeira-Cociñas do seu centro de Santiago de Compostela.
Publicada/Xestionada: Leroy Merlin.

Data: 10-03-2016
Posto: XESTOR/A DE FORMACIÓN (PERSOA CON DISCAPACIDADE)
Lugar: Pontevedra.
Descrición: Precísase persoa para labores de captación, xestión da formación, asesoramento e seguimento de cursos e ofertas, así como control e peche de contratación, fidelización de clientes, organización interna da empresa e labor comercial. Xornada de mañá.
Requisitos: Formación profesional Superior - Administración e Finanzas. Experiencia demostrable no sector de máis dun ano. Manexo de aplicacións informáticas (Office), redes sociais, SIFO e aplicativo da F. Tripartita. Permiso de conducir B.
Publicada/Xestionada: Por Talento.

Data: 10-03-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (BOLSEIRO/A)
Lugar: Ourense.
Descrición: Globalservi selecciona administrativo/a con dotes comerciais (bolseiro/a) para incorporación inmediata en empresa de Ourense.
Requisitos: Imprescindible experiencia.
Publicada/Xestionada: Globalservi. Interesados/as enviar curriculum actualizado ao email: ofertas@globalservi.com.

Data: 10-03-2016
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Palas de Rei (Lugo).
Descrición: Cantina de Ferreira, ao pé do Camiño Primitivo, precisa, camareiro/a a media xornada por ampliación do horario de atención aos/ás clientes. Quenda de tarde.
Publicada/Xestionada: Cantina de Ferreira (José Manuel). Ferreira nº 4, Palas de Rei. ☎ 608987085.

Data: 09-03-2016
Posto: LICENCIADO/A ADMINISTRATIVO/A - INDUSTRIA ALIMENTARIA
Lugar: Pontevedra.
Descrición: Eurofirms selecciona Licenciado/a Administrativo/a (Administración de Empresas) para empresa do sector agroalimentario dos arredores de Pontevedra. As tarefas a realizar serán as seguintes: control e elaboración de albaráns; control de stocks; entradas e saídas; custos; xestión de clientes e orzamentos. Xornada completa.
Requisitos: Estudos mínimos Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas. Coñecementos de informática. Experiencia en departamento administrativo en sector industrial. Persoa comprometida, con capacidade para traballar en equipo, gran iniciativa, perseverante e orientada ao cliente. Carné B1 e vehículo propio.
Publicada/Xestionada: Eurofirms.

Data: 09-03-2016
Posto: LIMPADOR/A (PERSOA CON DISCAPACIDADE)
Lugar: Melide (A Coruña).
Descrición: FSC-Inserta selecciona limpador/a para oficina da administración pública. Realizará a limpeza das instalacións, mobiliario, aseos, recollida do lixo, baleirado de papeleiras e colocación de bolsas limpas. Xornada de 10 horas semanais distribuídas de luns a venres en horario flexible de mañá (de 10.00 A 12.00 ou de 12.00 a 14.00 horas).
Requisitos: Experiencia laboral de máis de 3 meses.
Publicada/Xestionada: Por Talento.

Data: 09-03-2016
Posto: TECNICO/A DE MANTEMENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDADE E CCTV
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Precísase técnico/a de mantemento e instalación de sistemas de seguridade e CCTV.
Requisitos: Necesario dispor do nivel básico Prevención de Riscos Laborais (60h) e específico electricidade (6 horas). Carné de conducir.
Publicada/Xestionada: Fundación Laboral da Construción.

Data: 09-03-2016
Posto: DIETISTA
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Naturhouse, empresa do sector da dietética e nutrición, precisa incorporar dietista para A Estrada. Realizará: asesoramento aos clientes acerca de servizos dietéticos e produtos.
Requisitos: Estudos mínimos de Ciclo Formativo Grao Superior - Dietética e Nutrición; Licenciatura en Bioloxía, Medicamento, Veterinaria ou Farmacia. Valorarase posgrao ou Máster en Dietética e Nutrición e resto de acreditacións académicas relacionadas coa área da Nutrición. Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Dispoñibilidade inmediata. Espírito de traballo en equipo. Valorarase experiencia no trato co público e comercial.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 09-03-2016
Posto: CARPINTEIRO/A METÁLICO/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Carpintería Metálica precisa carpinteiro/a metálico/a para a sección de aceiro inoxidable/ferro.
Requisitos: Titulación: Ciclo medio - Soldadura e Calderería ou Estruturas Metálicas. Con ampla experiencia demostrable (4 anos en carpintería metálica: fabricación de mobiliario, elementos decorativos...). Flexibilidade horaria. Formación en prevención de riscos laborais. Imprescindible coñecemento de interpretación de planos.
Publicada/Xestionada: Fundación Galega do Metal (FORMEGA).

Data: 09-03-2016
Posto: OPERARIO/A DE MANTEMENTO ELÉCTRICO E MECÁNICO
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Manpower selecciona operario/a de mantemento eléctrico e mecánico para sector industrial. Xornada 40 horas semanais. Quendas rotativas mañás, tardes, noites.
Requisitos: Formación FPII ou Ciclo Superior. Con experiencia en sector industrial, mantemento eléctrico e mecánico. Valorarase carné carretillero/a e experiencia. Dispoñibilidade incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Manpower.

Data: 09-03-2016
Posto: ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL - DELINEANTE
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Carpintería Metálica precisa enxeñeiro/a técnico industrial ou delineante para mecanizado en máquina CNC. As súas funcións serán realizar os planos de fabricación.
Requisitos:  Titulación: Ciclo superior - Delineación. Amplos coñecementos en carpintaría metálica. Experiencia no sector do metal desenvolvendo planos de estruturas metálicas e mecanizado CNC. Manexo de Autocad, SolidWorks, Lantek, CorelDraw.
Publicada/Xestionada: Fundación Galega do Metal (FORMEGA).

Data: 09-03-2016
Posto: LIMPADOR/A (PERSOA CON DISCAPACIDADE)
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Nortempo selecciona limpador/a para a zona de Santiago de Compostela e arredores.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 2 anos. Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Flexibilidade horaria. Vehículo propio. Estar en posesión do certificado de minusvalía igual ou superior ao 33%.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 09-03-2016
Posto: INSTALADOR/A DE GAS B
Lugar: Santiago de Compostela (ámbito Galicia).
Descrición: Precísase instalador/a de gas B para tarefas de instalación, mantemento...
Requisitos: Carné de gas B. Nocións en reparacións de caldeiras. Coche propio.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 09-03-2016
Posto: PREGADOR/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Carpintería Metálica precisa pregador/a para incorporación inmediata.
Requisitos: Con experiencia demostrable.
Publicada/Xestionada: Fundación Galega do Metal (FORMEGA).

Data: 08-03-2016
Posto: DEPENDENTE/A MATERIAL ELÉCTRICO
Lugar: Ourense.
Descrición:  Empresa do sector industrial dedicada á distribución de material eléctrico precias incorporar dependente/a para delegación en Ourense. Deberá realizar as seguintes funcións: atención ao cliente; peparación de pedidos; xestión de albaráns; colaboración con tarefas administrativas de soporte a venda; dar apoio na loxística do almacén, organizando e dando saída aos diferentes produtos; aconsellar aos nosos clientes sobre os produtos que dispomos en stock; ter bo trato cos/as clientes; captar posibles necesidades futuras; fidelizar aos clientes que se acheguen ao momento de cenda; dar apoio na xestión comercial atendendo o teléfono.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Medio - Electricidade e Electrónica. Experiencia mínima demostrable dentro do sector de 2 anos realizando tarefas similares. Persoa organizada, afeita a traballar en equipo, ao manexo de base de datos e ao trato con provedores. Forte vocación de servizo ao cliente. Coñecementos de atención ao cliente, loxística e preparación de pedidos.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 08-03-2016
Posto: TORNEIRO/A-FRESADOR/A
Lugar: Ourense.
Descrición: Globalservi selecciona torneiro/a-fresador/a para empresa en Ourense.
Requisitos: Imprescindible experiencia.
Publicada/Xestionada: Globalservi. Interesados/as enviar curriculum actualizado ao email: ofertas@globalservi.com.

Data: 08-03-2016
Posto: AXENTE DE SEGUROS
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición:  Seguros Bilbao - Grupo Catalana Occidente precisa axente de seguros para axencia exclusiva en A Estrada. As súas tarefas serán: desenvolvemento de funcións administrativas, comerciais e de asesoramento de seguros e produtos financeiros na axencia; aantemento, fidelización e desenvolvemento da carteira de clientes da axencia; atención ao/á cliente.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Valorable estudos superiores. Experiencia mínima contrastada de polo menos 1 ano no posto, en tarefas administrativas e ferramentas informáticas e ofimáticas (6 meses en venda directa de servizos a clientes principalmente venda de produtos de banca/seguros). Coñecementos de Microsoft Office, Internet e redes sociais. Iniciativa, proactividad, persoa responsable e con dotes comerciais. Afeito/a traballar por obxectivos. Boa presenza e trato agradable.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 08-03-2016
Posto: TÉCNICO/A DE LABORATORIO
Lugar: Padrón (A Coruña).
Descrición:  Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes STAC, empresa de fabricación de ferraxe para a industria do aluminio precias un técnico/a de laboratorio para dar apoio ao departamento de calidade. As súas funcións consistirán principalmente en: recepción e xestión das materias primas; control e revisión de calidade das mesmas; optimización dos estándares de calidade; dar apoio ao departamento en xeral.
Requisitos: Estudos mínimos de Ciclo Formativo Grao Superior - Laboratorio de Análise e Control de Calidade. Ciclo Superior en Química, Ciclo Superior de laboratorio de análise e control de calidade ou similar. Grao en Quimica (se ten posibilidade de ser Bolsa FEUGA). Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Coñecementos de control de calidade, xestión e laboratorio. Valorarase nivel alto de inglés (conversación). Capacidade de aprendizaxe, con iniciativa, resolutiva e capacidade de asumir responsabilidades. Con interese en desenvolverse profesionalmente dentro do sector.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 08-03-2016
Posto: OPERARIO/A DE FÁBRICA
Lugar: Ourense.
Descrición: Globalservi selecciona operario/a de fábrica para industria de Ourense.
Requisitos: Imprescindible experiencia.
Publicada/Xestionada: Globalservi. Interesados/as enviar curriculum actualizado ao email: ofertas@globalservi.com.

Data: 08-03-2016
Posto: DELINEANTE TEKLA
Lugar: O Carballiño (Ourense).
Descrición: Eurofirms selecciona delineante de obra (estruturas Tekla) para empresa do sector metal. Xornada completa en quenda partida. Primeira contratación por ETT e posibilidade de incorporación a empresa.
Requisitos: Estudos mínimos de Graduado escolar. Valorable estudos de Enxeñaría Industrial (especialidade estruturas). Experiencia mínima de 2 anos como delineante de estruturas.    Manexo alto do programa informático Tekla Structures. Castelán escrito e falado correctamente. Persoa responsable, dinámica e con capacidade de traballo en equipo. Dispoñibilidade de incorporación inmediata e flexibilidade horaria. Residencia na zona ou posibilidade de traslado á mesma.
Publicada/Xestionada: Eurofirms.

Data: 08-03-2016
Posto: OPERARIO/A DE PRODUCIÓN
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Randstad selecciona operario/a de produción para importante empresa situada en Santiago de Compostela. Traballo en quendas.
Requisitos: Formación mínima de Bacharelato e/ou Ciclo Medio, preferiblemente con experiencia en Industria, título de carretillero/a e experiencia manexando carretilla frontal. Dispoñibilidade para traballar a quendas de luns a domingo. Incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Randstad.

Data: 08-03-2016
Posto: EMPREGADO/A DO FOGAR
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Precísase empregado/a do fogar para as tardes de luns a xoves: atención e recollida de nenos/as en colexio e limpeza até as 9:00 horas. Mañás: mercores/xoves e venres duas horas diarias
Requisitos: Carné de conducir e coche
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 08-03-2016
Posto: PERSOA PARA MANTEMENTO DE PÁXINA WEB - REDES SOCIAIS
Lugar: O Carballiño (Ourense).
Descrición: Distribuciones Prisma, empresa de venda por xunto de material eléctrico, iluminación, bricolaxe, pequenos electrodomésticos e pilas, precisa persoa para mantemento de páxina web, redes sociais etc. Traballo indefinido a media xornada.
Requisitos: Amplos coñecementos informáticos.
Publicada/Xestionada: Distribuciones Prisma. ☎ 988603584 - 670994657. Interesados/as enviar curriculum vitae a: distribucionesprisma@hotmail.com.

Data: 08-03-2016
Posto: COIDADOR/A INTERNA
Lugar: Ourense.
Descrición: Precísase persoa para traballar como interna nos arredores de Ourense coidando a un matrimonio de luns a venres.
Requisitos: Con experiencia e coche.
Publicada/Xestionada: Ateular, Servicios de Asistencia a Domicilio (Andrea). ☎ 988606549 - 680658555. Interesados/as enviar curriculum ao email: empleoateular@outlook.es ou deixalo na avenida da habana nº 54 (Ourense).

Data: 08-03-2016
Posto: ENXEÑEIRO/A DE ELECTRICIDADE
Lugar: Ourense.
Descrición: Nortempo selecciona para importante empresa de Ourense, un enxeñeiro/a para desenvolvemento de proxectos de alta e baixa tensión, elaboración de orzamentos, iluminación... Realizará saídas puntuais a obra para seguimento de traballos a realizar.
Requisitos: Estudos mínimos de Enxeñeiro/a Técnico/a - Industrial, especialidade en Electricidade. Experiencia mínima de máis de 10 anos, acreditable en posto similar, afeito/á a elaboración de proxectos. Bo nivel en manexo de ferramentas ofimáticas, principalmente excel. Valorable formación en prevención de riscos en sector construción.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 08-03-2016
Posto: AXUSTADOR/A DE MOLDES
Lugar: Ourense.
Descrición: Globalservi selecciona axustador/a de moldes para empresa de matricería de Ourense.
Requisitos: Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Globalservi. Interesados/as enviar curriculum actualizado ao email: ofertas@globalservi.com.

Data: 07-03-2016
Posto: DEPENDENTE/A DE XOGUETERÍA
Lugar: Ourense.
Descrición: Globalservi selecciona dependente/a para xoguetería situada en Ourense.
Requisitos: Imprescindible experiencia como dependente/a. Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Globalservi. Interesados/as enviar curriculum actualizado ao email: ofertas@globalservi.com.

Data: 07-03-2016
Posto: REPARTIDOR/A PIZZAS
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Telepizza precisa repartidor/a para establecemento de Santiago de Compostela. Funcións: repartir os produtos a domicilio. Contrato temporal. Tardes noite e fins de semana. Horario compatible con estudos ou outros traballos.
Requisitos: Non se require experiencia.
Publicada/Xestionada: Buscojobs.

Data: 07-03-2016
Posto: AUXILIAR DE TENDA
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Telepizza precisa auxiliar de tenda para establecemento de Santiago de Compostela. Funcións: axudar nas tarefas da tenda. Preparación e elaboración de produtos. Contrato temporal. Tardes noite e fins de semana. Horario compatible con estudos ou outros traballos.
Requisitos: Non se require experiencia.
Publicada/Xestionada: Buscojobs.

Data: 07-03-2016
Posto: DEPENDENTE/A
Lugar: Ourense.
Descrición:  Precísase dependente/a para venda e trato co público.
Requisitos: Estudos mínimos de Bacharelato. Experiencia mínima demostrable de polo menos 3 anos en vendas e/ou comercio. Persoa que saiba detectar as necesidades de cada cliente para ofrecerlle un servizo personalizado. Gusto por todos os labores propios do punto de venda: caixa, escaparatismo, organización do produto, mimo e coidado da tenda e do produto, reposición, etc. Coñecementos necesarios de atención ao cliente; escaparatismo, traballo en equipo, vendas. Clara orientación á venda e a resultados. Dotes comerciais e boa atención ao cliente. Orientación á moda. Interese pola formación.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 07-03-2016
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: O Carballiño (Ourense).
Descrición: Precísase camareiro/a para sala en restaurante.
Requisitos: Imprescindible experiencia, boa presenza, seriedade e dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Particular (Antonio): ☎ 652097063.

Data: 07-03-2016
Posto: PERSOA PARA XESTORÍA
Lugar: Melide (A Coruña).
Descrición: Despacho profesional precisa persoa para servizos de asistencia e xestión de empresas.
Requisitos: Con esperiencia demostrable en xestión de empresas.
Publicada/Xestionada: Particular (Jose Manuel Sánchez): ☎ 658490565 - 658490565.

Data: 07-03-2016
Posto: PERSOAL DE PRODUCIÓN - ALMACÉN - CARRETILLERO/A
Lugar: Lugo.
Descrición: Precísase persoal para traballar en liña de produción (cuarta quenda).
Publicada/Xestionada: Particular (Javi): ☎ 618603071.

Data: 07-03-2016
Posto: TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS E MEDIO AMBIENTE
Lugar: Pontevedra.
Descrición: Adecco selecciona para importante empresa do sector de automoción un/a técnico/a de PRL e Medio Ambiente. Desenvolverá as seguintes funcións: promover os comportamentos seguros e correcta utilización dos epis, e fomentar o interese e cooperación dos traballadores/as na acción preventiva; realización das avaliacións de riscos; propor medidas para o control e redución de riscos; realizar actividades de formación e información de carácter xeral, a todos os niveis, nas materias propias da súa especialidade; participar na coordinación das actuacións a desenvolver en casos de emerxencia e primeiros auxilios; participar nas reunións de Comité de Seguridade e Saúde; colaborar cos Servizos de Prevención.
Requisitos: Titulación universitaria preferiblemente en Enxeñaría. Estar en disposición da acreditación correspondente, por parte do departamento de Traballo, para realizar funcións de nivel superior en materia de Prevención de Riscos Laborais, polo menos na especialidade de Seguridade no Traballo. Nivel alto de inglés ou francés. Coñecementos a nivel usuario de bases de datos, procesadores de textos e follas de cálculo. Experiencia de dous anos en posto similar. Alta capacidade organizativa, facilidade para dirixir e motivar equipos humanos, bo comunicador..
Publicada/Xestionada: Adecco.

Data: 06-03-2016
Posto: MEDIDOR/A-INSTALADOR/A (ESTORES E CORTINAS)
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Leroy Merlín selecciona medidor/a- instalador/a de estores e cortinas para o seu centro de Santiago de Compostela.
Requisitos: Necesaria experiencia.
Publicada/Xestionada: Leroy Merlín España S.L.U. (Delegación de Santiago de Compostela). Interesados/as enviar curriculum ao email: atencioncliente.santiago@leroymerlin.es.

Data: 06-03-2016
Posto: HIXIENISTA BUCODENTAL
Lugar: Lugo.
Descrición: Adeslas Dental precisa incorporar hixienista bucodental para clínica de Lugo para traballar a xornada completa.
Requisitos: Titulación regulada e homologada: Formación Profesional grao superior. Con máis de dous anos de experiencia recente en clínicas dentais. Dispoñibilidade para traballar a xornada completa.
Publicada/Xestionada: Trabajos.com.

Data: 06-03-2016
Posto: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN
Lugar: Caldas de Reis (Pontevedra).
Descrición: Foresa Caldas de Reis precisa técnico/a para integrarase no Departamento de Administración onde se realizan as seguintes tarefas: Loxística transporte nacional e internacional; administración comercial; compras de materias primas; facturación provedores e clientes; contas a pagar; administración de persoal; control de xestión; administración da Terminal de Vilagarcía. Horario de L-X 8:30-13:45/14:30-17:30 V 8:30-14:00.
Requisitos: Licenciatura/Diplomatura/Grao en Empresariais. Nivel de inglés B1-B2. Valorarase coñecementos de francés. Domicilio próximo ao centro de traballo. Ambición e interese en promocionar profesionalmente. Experiencia e/ou formación en negociación de compras e/ou loxística de polo menos 2 anos. Orientación cara ao/á cliente interno/externo. Interese e adaptación para aprender novas tarefas. Gran capacidade de traballo en equipo. Profesionalidade, seriedade no traballo.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 06-03-2016
Posto: CHAPISTA-PINTOR
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Axencia AXA selecciona chapista-pintor/a.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: Axencia AXA. Interesados/as enviar curriculum a Rúa Galeras, 13-1º Santiago de Compostela.

Data: 06-03-2016
Posto: ANIMADOR/A-MONITOR/A INFANTIL
Lugar: Pontevedra.
Descrición: Animaciones Dálmatas precisa animador/a ou monitor/a infantil para realizar festas infantís a domicilio. As tarefas a realizar serán: xogos con música, pintacaras e globoflexia básica. Achégase formación de xeito gratuíto se é preciso.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 05-03-2016
Posto: DEPENDENTE/A - RETAIL ASSISTANT
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Primark Tiendas SLU precisa dependente/a a xornada parcial para o seu centro de Santiago de Compostela.
Requisitos: Actitude positiva. Flexibilidade. Ganas de ofrecer unha magnífica atención ao/á cliente. Ganas de aprender. Gusto pola moda. Disposición para traballar en equipo.
Publicada/Xestionada: Buscojobs.

Data: 05-03-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Asistencia Compostela SLU, empresa de servizos sociais, precisa auxiliar de axuda a domicilio.
Publicada/Xestionada: Asistencia Compostela SLU. ☎ 981597892.

Data: 05-03-2016
Posto: RECEPCIONISTA (Aprendiz)
Lugar: Melide (A Coruña).
Descrición: Precísase aprendiz para recepción.
Requisitos: Preferiblemente menor de 30 anos. Residente en Melide ou arredores.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as contactar vía email.

Data: 04-03-2016
Posto: ASESOR/A DE SERVIZO - CONCESIONARIO DE AUTOMOCIÓN
Lugar: Ourense.
Descrición: Ader Recursos Humanos selecciona asesor/a de Servizo para unha importante concesión de automóbiles de Ourense. Realizará funcións de recepción de vehículos para taller; atención e asesoramento ao/á cliente; elaboración de orzamentos; planificación de traballo.
Requisitos:   Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Valorable FP sector Automoción.. Experiencia mínima de polo menos 2 anos. Coñecementos de elaboración de presupostos, vehículos, asesoramento e atención a clientes, mecánica, informática. Perfil comercial. Boa presenza. Bo dominio informático. Persoa activa, con dotes de comunicación, seria, responsable, con gran orientación ao cliente. Carné de conducir e vehículo propio.Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 04-03-2016
Posto: CAMAREIRO/A DE HOTEL
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Eurostars Hotels, cadea hostaleira internacional, precisa incorporar un camareiro/a para un dos seus hoteis situados en Santiago de Compostela.
Requisitos: Persoa con estudos relacionados no posto, restauración, turismo ou similar (Ciclo Formativo Grao Superior). Necesario nivel de línguas medio. Experiencia mínima non requirida. Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 04-03-2016
Posto: AXUDANTE/A DE XEFE DE PRODUCIÓN
Lugar: Lugo.
Descrición: Adecco selecciona axudante/a de xefe de produción para importante empresa do sector da alimentación de Lugo. Terá asignadas as seguintes funcións e competencias: coñecemento, análise e deseño do fluxo de produción e procesos asi como a optimización do mesmo; xestión de entradas e saídas de materia prima; coordinación de pedidos; control de stock e pedidos de clientes; análises de puntos criticos da produción e dos pedidos; achegar solucións para a mellora da produtividade
Requisitos: Diplomatura e/ou Licenciatura Enxeñaría Industrial ou similar.
Publicada/Xestionada: Adecco.

Data: 04-03-2016
Posto: PERSOA PARA MANTEMENTO INDUSTRIAL
Lugar: O Carballiño (Ourense).
Descrición: Ader Recursos Humanos selecciona persoa para traballar en mantemento industrial nunha empresa do Carballiño. Realizará actividades de mantemento industrial nas áreas de electricidade e electrónica, ademais de instalación de maquinaria nova. Ofrécese contrato a través de ETT con posibilidade de pasar a empresa.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Medio - Electricidade e Electrónica. Experiencia mínima de polo menos 2 anos: Coñecementos necesarios: Mantemento industrial, maquinaria, mantemento, electricidade, electrónica e coñecementos de soldadura. Requírese persoa ordenada.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 04-03-2016
Posto: FISIOTERAPEUTA-MASAXISTA DEPORTIVO/A
Lugar: Arzúa (A Coruña).
Descrición: Precísase fisioterapeuta-masaxista deportivo.
Requisitos: Con experiencia e nivel de inglés medio.
Publicada/Xestionada: Servizo Público de Emprego de Galicia. Atención ao/á demandante: teléfono 012.

Data: 03-03-2016
Posto: OPERARIO/A DE ALMACÉN
Lugar: Pontevedra.
Descrición: Eurofirms selecciona operario/a de almacén para empresa do sector do comercio da zona de Pontevedra. Realizará as tarefas seguintes: estiba e desestiba; eexistro e organización do almacén; preparación e expedición de pedidos; atención a clientes. Media xornada en quendas rotativas.
Requisitos: Formación profesional de grao medio. Experiencia mínima demostrable como operario/a de almacén realizando tarefas similares ás ofertadas. Persoa responsable, activa e resolutiva. Dispoñibilidade horaria. Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Eurofirms.

Data: 03-03-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Asesoría fiscal, laboral e contable do centro en Santiago de Compostela fundada en 1981 precisa administrativo/a para departamento laboral a xornada completa.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.
 
Data: 03-03-2016
Posto: OPERADOR/A DE MANTEMENTO
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: FINSA, Financiera Maderera SA, precisa incorporar operador/a de mantemento para integración dentro do equipo de mantemento da fábrica. Desenvolverá funcións en mantemento planificado, preventivo e correctivo. Sistema de traballo: quendas rotativas.
Requisitos: Estudos mínimos de Ciclo Formativo Grao Superior (Mantemento mecánico: C.S Mecanizado, F.P II Mantemento Industrial, C.S. Mecatrónica, F.P.II Máquinas e ferramentas ou mantemento eléctrico: C.S. Automatización e robótica Industrial, F.P II Electrónica, C.S. Mecatrónica). Requírese experiencia en postos de mantemento industrial (eléctrico/mecánico). Coñecemento e interpretación de planos, coñecemento de hidráulica e pneumática. Coñecemento de programación de automatas (Siemens), equipos de frecuencia, interpretación de planos eléctricos, sensores eléctricos e instrumentación, motores e servomotores. Coñecemento de electricidade de mando e potencia. Valoraranse coñecementos en programas de xestión de mantemento.
Publicada/Xestionada: Infojobs.
 
Data: 03-03-2016
Posto: COMERCIAL
Lugar: O Carballiño (Ourense).
Descrición: Precísase comercial para traballo a xornada completa.
Requisitos: Preferiblemente menor de 30 anos.
Publicada/Xestionada: Particular (César). ☎ 670994657.
 
Data: 03-03-2016
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: O Carballiño (Ourense).
Descrición: Precísase camareiro/a para restaurante. Horario de 12:00-16:00 horas e de 20:00 horas até peche.
Requisitos: Preferiblemente menor de 30 anos.
Publicada/Xestionada: Particular (César). ☎ 670994657.

Data: 02-03-2016
Posto: OPERARIO/A-ANTENISTA
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Instalacións TCT precisa incorporar antenista para instalación de antenas parabólicas para cubrir vacante. Contrato de traballo fixo + comisións.
Requisitos: Con experiencia en instalacións de antenas parabólicas.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 02-03-2016
Posto: CONDUTOR/A
Lugar: Melide (A Coruña).
Descrición: Precísase chófer para recollida de leite en granxas.
Requisitos: Preferiblemente con experiencia e maior de 30 anos. Con dispoñibilidade inmediata. Residente na zona de Melide ou arredores. Con ganas de traballar.
Publicada/Xestionada: Particular (Ana). Interesados/as enviar curriculum vía e-mail: anavazq81@gmail.com.

Data: 02-03-2016
Posto: PARRILLEIRO/A
Lugar: Melide (A Coruña).
Descrición: Precísase parrilleiro/a profesional para restaurante-parrillada. Ofrécense boas condicións de traballo e bo soldo.
Publicada/Xestionada: Particular (Roberto). ☎ 684048874.

Data: 02-03-2016
Posto: VETERINARIO/A
Lugar: Melide (A Coruña).
Descrición: Precísase veterinario/a para clínica de pequenos animais, para sustitucion de 3 meses.
Publicada/Xestionada: Particular. ☎ 636844380. Interesados/as enviar curriculum vía e-mail: veterinariomb@hotmail.com.

Data: 02-03-2016
Posto: MANIPULADOR/A INDUSTRIAL
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Precísase manipulador/a industrial. As tarefas a realizar irán desde a impresión ata a saída do produto: postimpresión, encadernar, plastificar, cortar libros.... Contrato para a formación.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 02-03-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Melide (A Coruña).
Descrición: Jose Luís Barrio López precisa administrativo/a.
Requisitos: Con coñecementos de contabilidade.
Publicada/Xestionada: Particular (Jose Luís Barrio López). Interesados/as enviar curriculum ao email: jlbarriolo@hotmail.com.

Data: 02-03-2016
Posto: LIMPADOR/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Mundo Albergue precisa persoa para limpeza de albergue en Santiago de Compostela, en horario de mañá.
Publicada/Xestionada: Mundo Albergue (Rúa San Clemente nº 26, 15705 Santiago de Compostela). ☎ 981588625 - 696448737. Interesados/as enviar curriculum ao email: info@mundoalbergue.es.

Data: 02-03-2016
Posto: PROFESOR/A DE INGLÉS
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: The Red Lion School precisa profesor/a de inglés para o seu centro da Estrada. Horario: martes, mércores e xoves de 4-7 pm (con posibilidade de aumentar).
Publicada/Xestionada: The Red Lion School (Rúa Virxinia Pereira, nº 6 baixo, 36680 A Estrada). ☎ 986584967. Interesados/a enviar curriculum ao email: theredlionschool@hotmail.com.

Data: 02-03-2016
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: O Carballiño (Ourense).
Descrición: Precísase camareiro/a para cafetería.
Requisitos: Valórase experiencia, coñecementos de cociña, boa presenza, don de xentes e ganas de traballar. Vehículo propio. Incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Particular (Jose). Contacto vía email.

Data: 01-03-2016
Posto: PEÓN/A TEXTIL
Lugar: Ourense.
Descrición:  Eurofirms selecciona peón/a textil para empresa do sector situada no polígono industrial de San Cibrao das Viñas (Ourense). As funcións consisten en labores de repasado industrial, etiquetaxe, embolsado e manipulación da mercadoría. Días soltos. Horario segundo necesidade da empresa.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 1 ano como operario/a no sector téxtil. Dispoñibilidade para incorporación inmediata
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 01-03-2016
Posto: CARPINTEIRO/A (METAL)
Lugar: Caldas de Reis (Pontevedra).
Descrición: Abinser, S.L. precisa profesional para cubrir vacante en carpintería metálica para fabricación de aluminio e PVC.
Requisitos: Persoa responsable, seria e traballadora.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 01-03-2016
Posto: AUXILIAR DE LIMPEZA (PERSOA CON DISCAPACIDADE)
Lugar: Arzúa (A Coruña).
Descrición: FSC-Inserta selecciona auxiliar de limpeza para oficina bancaria (mobiliario, aseos e baleirado de papeleiras).
Requisitos: Experiencia laboral de máis de 3 meses. Valorable experiencia en limpeza de colexios.
Publicada/Xestionada: Por Talento.

Data: 01-03-2016
Posto: RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN E CONTROL DA PRODUCIÓN
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Areté Gestión de Personas selecciona responsable de organización e control de produción. A súa principal función será a organización da produción, encargándose do control de custos, compras, procesos produtivos, obras en curso. Dependerá da Dirección Xeral da empresa.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 01-03-2016
Posto: CARNICEIRO/A
Lugar: Melide (A Coruña)
Descrición: Precísase carniceiro/a para contrato estable en supermercado de Melide.
Requisitos: Persoa responsable. Con experiencia demostrable en carnicería.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as enviar curriculum con foto a rrhhsupermelide@gmail.com.

Data: 01-03-2016
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Monterroso (Lugo).
Descrición: Bar Molino precisa camareiro/a para quenda de tarde.
Requisitos: Con experiencia, boa presenza, amable e responsable co seu traballo.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 01-03-2016
Posto: AUXILIAR DE LABORATORIO
Lugar: Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
Descrición: Eurofirms selecciona auxiliar de laboratorio para empresa do sector da alimentación da zona de Vilagarcia de Arousa. Realizará tarefas de control de calidade do produto; análise de mostras; ensaios; entre outras.
Requisitos: Formación Profesional de Grao Superior Laboratorio de análise e control de calidade. Experiencia mínima demostrable como auxiliar de laboratorio, realizando tarefas iguais ou similares ás ofertadas. Coñecementos de castelán falado e escrito correctamente. Persoa responsable, organizada e con don de xentes. Dispoñibilidade inmediata.
Publicada/Xestionada: Eurofirms.

Data: 01-03-2016
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Leiro (Ourense).
Descrición: Precísase camareiro/a para cafetería a xornada completa.
Requisitos: Necesaria experiencia, boa presenza e responsabilidade.
Publicada/Xestionada: Particular (Antonio). ☎ 652097063

Data: 01-03-2016
Posto: LIMPADOR/A (PERSOA CON DISCAPACIDADE)
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Nortempo selecciona persoal para posto de limpador/a a xornada completa para zona de Santiago de Compostela e arredores.
Requisitos: Experiencia en posto similar mínima de 2 anos. Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Flexibilidade horaria. Vehículo propio. Estar en posesión do certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.
Publicada/Xestionada: Nortempo.

O Último