Data: 14-10-2016 Posto: MONITOR/A DEPORTIVO/A Lugar: Concello de Lalín. Descrición: Selección dunha praza de monitor/a deportivo/a a ...

Emprego Público (Outubro 2016)

Data: 14-10-2016
Posto: MONITOR/A DEPORTIVO/A
Lugar: Concello de Lalín.
Descrición: Selección dunha praza de monitor/a deportivo/a a tempo parcial para a prestación de servizos no Complexo Deportivo Municipal Lalín Arena e Piscinas Municipais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (14.10.2016).

Data: 31-10-2016
Posto: TÉCNICO/A DE PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL
Lugar: Asociación de Desenvolvemento Rural Montes e Vales Orientais. GDR 03. Becerreá (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de proxectos de desenvolvemento rural para a prestación de servizos no acompañamento e asesoramento na xestión dos proxectos presentados ao programa LEADER 2014-2020 no ámbito da asociación (A Fonsagrada, Becerreá, Baleira).
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Dende a publicación (31.10.2016) até o 21 de novembro de 2016.

Data: 31-10-2016
Posto: DIRECTOR/A-XERENTE GRUPO DESENVOLVEMENTO RURAL
Lugar: Asociación de Desenvolvemento Rural Montes e Vales Orientais. GDR 03. Becerreá (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de director/a-xerente para a prestación de servizos no acompañamento e asesoramento na xestión dos proxectos presentados ao programa LEADER 2014-2020 no ámbito da asociación (A Fonsagrada, Becerreá, Baleira).
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Dende a publicación (31.10.2016) até o 21 de novembro de 2016.

Data: 31-10-2016
Posto: PROFESOR/A DE MÚSICA (14 especialidades)
Lugar: Concello de Ponteareas (Pontevedra).
Descrición: Selección de persoal para a inclusión na lista de contratación de  varias prazas de persoal laboral na categoría de profesor/a de música (14 especialidades: Clarinete, Frauta Traveseira, Gaita, Guitarra, Óboe, Percusión, Saxofón, Trompeta, Tuba, Viola, Violín, Violonchelo, Linguaxe Musical e Piano).
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (31.10.2016).

Data: 31-10-2016
Posto: PEÓN/A GRUMIR
Lugar: Concello de Ponteareas (Pontevedra).
Descrición: Selección de persoal para a inclusión na lista de contratación de prazas de persoal laboral na categoría de peón/a GRUMIR (Certificado de Estudios Primarios ou equivalente e seis meses de experiencia).
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (31.10.2016).

Data: 31-10-2016
Posto: CONDUTOR/A-PALISTA
Lugar: Concello de Ponteareas (Pontevedra).
Descrición: Selección de persoal para a inclusión na lista de contratación de prazas de persoal laboral na categoría de condutor/a-palista (Certificado de Estudios Primarios ou equivalente, carné de conducir C ou superior. Formación específica teórica e práctica no manexo de maquinaria de movemento de terras segundo o RD 1215/97, do 18 de xullo.).
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (31.10.2016).

Data: 31-10-2016
Posto: AUXILIAR DE CLÍNICA
Lugar: Concello de Ponteareas (Pontevedra).
Descrición: Selección de persoal para a inclusión na lista de contratación de prazas de persoal laboral na categoría de auxiliar de clínica (Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería ou equivalente na especialidade de Sanidade).
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (31.10.2016).

Data: 31-10-2016
Posto: CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A
Lugar: Concello de Ponteareas (Pontevedra).
Descrición: Selección de persoal para a inclusión na lista de contratación de prazas de persoal laboral na categoría de camareiro/a-limpador/a (Certificado de Estudios Primarios ou equivalente, formación en manipulación de alimentos e 6 meses de experiencia).
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (31.10.2016).

Data: 31-10-2016
Posto: AUXILIAR DE PUERICULTURA
Lugar: Concello de Ponteareas (Pontevedra).
Descrición: Selección de persoal para a inclusión na lista de contratación de prazas de persoal laboral na categoría de auxiliar de puericultura (Técnico Superior en Educación Infantil ou equivalente).
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (31.10.2016).

Data: 31-10-2016
Posto: AXUDANTE DE COCIÑA
Lugar: Concello de Ponteareas (Pontevedra).
Descrición: Selección de persoal para a inclusión na lista de contratación de prazas de persoal laboral na categoría de axudante de cociña (Certificado de Estudios Primarios ou equivalente, formación en manipulación de alimentos e 6 meses de experiencia).
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (31.10.2016).

Data: 31-10-2016
Posto: OFICIAL 1ª DE COCIÑA
Lugar: Concello de Ponteareas (Pontevedra).
Descrición: Selección de persoal para a inclusión na lista de contratación de prazas de persoal laboral na categoría de oficial de 1ª de cociña (Técnico/a Superior en Dirección de Cociña ou equivalente).
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (31.10.2016).

Data: 29-10-2016
Posto: TITOR/A ADMINISTRATIVO/A DE EMPREGO
Lugar: Mancomunidade da Mariña Lucense. Barreiros (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de titor/a administrativo/a de emprego para a prestación de servizos no Programa Integrado de Emprego "Avanza na Mariña Lucense 2016-2017".
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Até o día 4 de novembro de 2016 ás 14:00h. Publicación do anuncio no xornal "El Progreso" (29.10.2016).

Data: 29-10-2016
Posto: TRACTORISTA
Lugar: Concello de Becerreá (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de tractorista para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, durante 12 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (29.10.2016).

Data: 29-10-2016
Posto: ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA/FORESTAL
Lugar: Concello de Becerreá (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de enxeñeiro/a técnico/a agrícola/forestal para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, durante 12 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (29.10.2016).

Data: 28-10-2016
Posto: TRACTORISTA
Lugar: Concello de Cervantes (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de peón/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, para a execución de obras e servizos até o 30 de outubro de 2017.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (28.10.2016).

Data: 28-10-2016
Posto: PEÓN/A
Lugar: Concello de Cervantes (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de peón/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, para a execución de obras e servizos até o 30 de outubro de 2017.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (28.10.2016).

Data: 28-10-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de San Saturniño (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de administrativo/a para a prestación de servizos, en réxime de interinidade, na área de Secretaría-Intervención.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo no Diario Oficial de Galicia (28.10.2016).

Data: 28-10-2016
Posto: LICENCIADO/A OU GRADUADO/A EN HUMANIDADES
Lugar: Concello das Nogais (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de licenciado/a ou graduado/a en Humanidades para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no Servizo de Promoción Cultural e Turística.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 3 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (28.10.2016).

Data: 28-10-2016
Posto: PEÓN/A
Lugar: Concello das Nogais (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de peón/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, en obras e traballos relacionados coa utilidade colectiva.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 3 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (28.10.2016).

Data: 28-10-2016
Posto: OFICIAL DE 1ª
Lugar: Concello das Nogais (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de oficial de 1ª para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, en obras e traballos relacionados coa utilidade colectiva.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 3 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (28.10.2016).

Data: 28-10-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO (4 prazas)
Lugar: Concello de Maceda (Ourense).
Descrición: Selección de 4 prazas de auxiliar de axuda a domicilio para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no Servizo de Axuda no Fogar (SAF) municipal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (28.10.2016).

Data: 28-10-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Amoeiro (Ourense).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (28.10.2016).

Data: 27-10-2016
Posto: TÉCNICO/A DEPORTIVO/A
Lugar: Concello de Trabada (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a deportivo/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local e no taboleiro de anuncios municipal (27.10.2016).

Data: 27-10-2016
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de Monforte de Lemos (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar administrativo/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (27.10.2016).

Data: 27-10-2016
Posto: PEÓN/A (2 prazas)
Lugar: Concello de Monforte de Lemos (Lugo).
Descrición: Selección de 2 prazas de peón/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (27.10.2016).

Data: 27-10-2016
Posto: AVOGADO/A - LICENCIADO/A EN DEREITO
Lugar: Concello de Pobra de Trives (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de avogado/a-licenciado/a en Dereito para a prestación de servizos, como persoal laboral temporal, no Centro de Información á Muller municipal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (27.10.2016).

Data: 27-10-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Pontedeva (Ourense).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 1 mes contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (27.10.2016).

Data: 26-10-2016
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (LISTA DE RESERVA)
Lugar: Concello de Cambre (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar administrativo/a, para a prestación de servizos en réxime de interinidade, no departamento de Intervención e creación dunha lista de reserva.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días desde o seguinte ao da publicación do anuncio nun xornal de ámbito provincial, no taboleiro de anuncios do Concello e na web municipal (26.10.2016).

Data: 26-10-2016
Posto: PROFESOR/A DE MÚSICA - ESPECIALIDADE PIANO E TEORÍA DA MÚSICA
Lugar: Concello de Ribeira (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de profesor/a de música, especialidade de piano e teoría da música, para a prestación de servizos no Conservatorio Profesional de Música municipal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (26.10.2016).

Data: 26-10-2016
Posto: OPERARIO/A DO SERVIZO DE LIMPEZA E MANTEMENTO DE ESPAZOS PÚBLICOS (3 prazas)
Lugar: Concello da Porqueira (Ourense).
Descrición: Selección de 3 prazas de operario/a do servizo de limpeza e mantemento de espazos públicos para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal durante 6 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (26.10.2016).

Data: 25-10-2016
Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL
Lugar: Concello de Carral (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de traballador/a social para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal a xornada parcial, en substitución da titular do posto.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no taboleiro de anuncios do Concello e na web municipal (25.10.2016).

Data: 25-10-2016
Posto: EDUCADOR/A INFANTIL (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Arbo (Pontevedra).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría profesional de educador/a infantil para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no Proxecto Educativo e no Proxecto Organizativo de Centro do Punto de Atención á Infancia (P.A.I.).
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 7 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra ou no xornal Atlántico Diario (25.10.2016).

Data: 25-10-2016
Posto: OPERARIO/A DPTO. REDE DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO (4 prazas) (BOLSA DE CONTRATACIÓN)
Lugar: Empresa Municipal de Augas da Coruña SA (EMALCSA) (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de operario/a dpto. Rede de abastecemento e saneamento para a prestación de servizos como persoal laboral temporal e creación de bolsa de contratación.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 15 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (25.10.2016).

Data: 25-10-2016
Posto: PEÓN/A (LISTA DE RESERVA)
Lugar: Concello de Fene (A Coruña).
Descrición: Creación dunha lista de reserva na categoría de peón/a para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (25.10.2016).

Data: 25-10-2016
Posto: PEÓN/A TRACTORISTA (LISTA DE RESERVA)
Lugar: Concello de Fene (A Coruña).
Descrición: Creación dunha lista de reserva na categoría de peón/a tractorista para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (25.10.2016).

Data: 25-10-2016
Posto: CHÓFER - CONDUTOR/A
Lugar: Concello de Fene (A Coruña).
Descrición: Creación dunha lista de reserva na categoría de chófer - condutor/a para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (25.10.2016).

Data: 25-10-2016
Posto: DIRECTOR/A DE RESIDENCIA DE MAIORES E CENTRO DE DÍA (LISTA DE RESERVA)
Lugar: Concello de Boimorto (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de director/a de residencia de maiores e centro de día para a prestación de servizos como persoal laboral temporal e formación de lista de reserva.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (25.10.2016).

Data: 25-10-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Asociación de Desenvolvemento Rural da Comarca de Ourense (ADERCOU) - GDR11. A Peroxa (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de administrativo/a para a prestación de servizos no acompañamento e asesoramento na xestión dos proxectos presentados ao programa LEADER até a finalización do programa e as súas correspondentes prórrogas.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (25.10.2016).

Data: 25-10-2016
Posto: XERENTE
Lugar: Asociación de Desenvolvemento Rural da Comarca de Ourense (ADERCOU) - GDR11. A Peroxa (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de xerente para a prestación de servizos no acompañamento e asesoramento na xestión dos proxectos presentados ao programa LEADER até a finalización do programa e as súas correspondentes prórrogas.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (25.10.2016).

Data: 24-10-2016
Posto: OFICIAL 2ª MÁQUINA DE FLEXOGRAFÍA E FINALIZADO (4 prazas)
Lugar: Real Casa da Moeda. Fábrica Nacional de Moeda e Timbre FNMT. Departamento de Imprenta. Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (Madrid).
Descrición: Selección de 4 prazas de oficial de 2ª de flexograría e finalizado para a prestación de servizos como persoal laboral fixo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (24.10.2016). Até o 14 de novembro de 2016.

Data: 24-10-2016
Posto: POLICÍA LOCAL (5 prazas)
Lugar: Concello da Coruña (A Coruña).
Descrición: Selección de 5 prazas de policía local para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (24.10.2016).

Data: 22-10-2016
Posto: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL
Lugar: Concello da Vilalba (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de Técnico/a de Administración Xeral (Grupo: A; subgrupo: A.2; escala: Administración Xeral; subescala: Técnica) para a prestación de servizos como persoal laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (22.10.2016).

Data: 22-10-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A-INFORMÁTICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL 
Lugar: Concello da Vilalba (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de Administrativo/a-Informático/a de Administración Xeral (Grupo: C; subgrupo: 1; escala: Administración General; subescala: Administrativo/a) para a prestación de servizos como persoal laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (22.10.2016).

Data: 21-10-2016
Posto: ANIMADOR/A TURÍSTICO/A
Lugar: Concello de Folgoso do Courel (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de animador/a turístico/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal durante 12 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 3 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (21.10.2016).

Data: 21-10-2016
Posto: PEÓN/A
Lugar: Concello de Folgoso do Courel (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de peón/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal durante 12 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 3 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (21.10.2016).

Data: 21-10-2016
Posto: PEÓN/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES (2 prazas)
Lugar: Concello de Bóveda (Lugo).
Descrición: Selección de 2 prazas de peón de servizos múltiples para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal até o 30.10.2017.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (21.10.2016).

Data: 21-10-2016
Posto: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL
Lugar: Concello de Arteixo (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de administración xeral para a prestación de servizos en réxime de interinidade no servizo de Contratación-Secretaría.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (21.10.2016).

Data: 20-10-2016
Posto: DIRECTOR/A-XERENTE GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
Lugar: Asociación para o Desenvolvemento Rural Sil-Bibei-Navea. GDR 08. Concello da Pobra de Trives (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de Director/a-Xerente para a prestación de servizos no Grupo de Desenvolvemento Rural GDR 08 (Asociación para o Desenvolvemento Rural Sil-Bibei-Navea) para a xestión de fondos solicitados pola asociación para a execución do Programa Leader 2014 – 2020.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local, nas webs dos Concellos do ámbito de actuación, na web da asociación e na web de AGADER (20.10.2016).

Data: 20-10-2016
Posto: TÉCNICO/A DE DESENVOLVEMENTO RURAL
Lugar: Asociación para o Desenvolvemento Rural Sil-Bibei-Navea. GDR 08. Concello da Pobra de Trives (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de Técnico/a de Desenvolvemento Rural para a prestación de servizos no GDR 08 (Asociación para o Desenvolvemento Rural Sil-Bibei-Navea) para a xestión de fondos solicitados pola asociación para a execución do Programa Leader 2014 – 2020.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local, nas webs dos Concellos do ámbito de actuación, na web da asociación e na web de AGADER (20.10.2016).

Data: 20-10-2016
Posto: PEÓN/A DE EDIFICACIÓN E OBRAS PÚBLICAS (3 prazas)
Lugar: Concello de Xermade (Lugo).
Descrición: Selección de 3 prazas de peón/a de edificación e obras públicas, mediante contratación laboral temporal, para a prestación de servizos até o 31 de outubro de 2017.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (20.10.2016).

Data: 20-10-2016
Posto: PEÓN/A CONDUTOR/A
Lugar: Concello de Xermade (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de peón/a condutor/a, mediante contratación laboral temporal, para a prestación de servizos até o 31 de outubro de 2017.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (20.10.2016).

Data: 20-10-2016
Posto: PEÓN/A
Lugar: Concello de Pantón (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de peón/a, mediante contratación laboral temporal, para a prestación de servizos na execuación de obras.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (20.10.2016).

Data: 20-10-2016
Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL
Lugar: Concello de Pantón (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de traballador/a social para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (20.10.2016).

Data: 19-10-2016
Posto: DIRECTOR/A-XERENTE GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
Lugar: Asociación para o Desenvolvemento Rural Carballiño-Ribeiro. GDR 12. Concello de Leiro (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de Director/a-Xerente para a prestación de servizos no Grupo de Desenvolvemento Rural GDR 12 (Asociación Carballiño-Ribeiro) para a xestión de fondos solicitados pola asociación para a execución do Programa Leader 2014 – 2020. Ámbito de actuación: Concellos de Arnoia, Avión, Beade, Beariz, Boborás, Carballeda de Avia, O Carballiño, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, O Irixo, Leiro, Maside, Melón, Padrenda, Piñor, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro e San Cristovo de Cea.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local, nas webs dos Concellos do ámbito de actuación, na web da asociación e na web de AGADER (19.10.2016).

Data: 19-10-2016
Posto: TÉCNICO/A DE DESENVOLVEMENTO RURAL (2 prazas)
Lugar: Asociación  para o Desenvolvemento Rural Carballiño-Ribeiro. GDR 12. Concello de Leiro (Ourense).
Descrición: Selección de 2 prazas de Técnico/a de Desenvolvemento Rural para a prestación de servizos no GDR 12 (Asociación Carballiño-Ribeiro) para a xestión de fondos solicitados pola asociación para a execución do Programa Leader 2014 – 2020. Ámbito de actuación: Concellos de Arnoia, Avión, Beade, Beariz, Boborás, Carballeda de Avia, O Carballiño, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, O Irixo, Leiro, Maside, Melón, Padrenda, Piñor, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro e San Cristovo de Cea.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local, nas webs dos Concellos do ámbito de actuación, na web da asociación e na web de AGADER (19.10.2016).

Data: 19-10-2016
Posto: AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello de Val do Dubra (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoria de auxiliar de administración xeral para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (19.10.2016).

Data: 18-10-2016
Posto: TÉCNICO/A DE IGUALDADE
Lugar: Concello de Camariñas (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de igualdade para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 8 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no taboleiro de anuncios do Concellos e na sede electrónica municipal (18.10.2016).

Data: 18-10-2016
Posto: TÉCNICO/A DE TURISMO
Lugar: Concello de Ponteceso (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a en turismo para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, até o 31 de decembro de 2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (18.10.2016).

Data: 17-10-2016
Posto: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL (LISTA DE RESERVA)
Lugar: Concello de Tui (Pontevedra).
Descrición: Creación dunha lista de reserva na categoría de técnico/a de administración xeral (praza integrada no grupo A, subgrupo A1) para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (17.10.2016).

Data: 17-10-2016
Posto: ARQUITECTO/A (LISTA DE RESERVA)
Lugar: Concello de Tui (Pontevedra).
Descrición: Creación dunha lista de reserva na categoría de arquitecto/a (praza integrada no grupo A, subgrupo A1) para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (17.10.2016).

Data: 17-10-2016
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (2 prazas) (LISTAXE DE RESERVA)
Lugar: Concello da Laracha (A Coruña).
Descrición: Selección de 2 prazas de auxiliar administrativo/a (Grupo C, subgrupo C2, Escala de Administración Xeral, Subescala Auxiliar) para a prestación de servizos, mediante contración laboral temporal, na execución do programa temporal “Proxecto de adecuación dos servizos municipais á Administración electrónica e á Lei de Transparencia”
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (17.10.2016).

Data: 16-10-2016
Posto: PROFESOR/A DE LINGUAXE MUSICAL
Lugar: Concello das Pontes de García Rodríguez (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de profesor/a de linguaxe musical para a prestación de servizos, mediante contración laboral temporal, no Conservatorio de Música Municipal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "La Voz de Galicia" (16.10.2016). Até o 21.10.2016.

Data: 11-10-2016
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (4 prazas)
Lugar: Instituto Cervantes. Sede Central (Madrid).
Descrición: Selección de 4 prazas de auxiliar administrativo/a para a prestación de servizos no Gabinete de Dirección (1 praza) e en Recursos Humanos (3 prazas) como persoal laboral fixo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases e corrección de erros.
Prazo de solicitude: Dende a publicación  nos tablóns de anuncios da Sede Central, nun diario de tirada nacional, na dirección de Internet (http://www.cervantes.es) e no punto de Acceso Xeral do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (www.administracion.gob.es) até o 26 de outubro de 2016.

O Último