Data: 03-11-2016 Posto: TÉCNICO/A DE INSERCIÓN LABORAL (2 prazas) Lugar: Concello de Lalín. Descrición: Selección de 2 prazas de técn...

Emprego Público (Novembro 2016)

Data: 03-11-2016
Posto: TÉCNICO/A DE INSERCIÓN LABORAL (2 prazas)
Lugar: Concello de Lalín.
Descrición: Selección de 2 prazas de técnico/a de inserción laboral para a prestación de servizos, en réxime de interinidade, na execución do programa temporal denominado programa integrado de emprego (PIE) “Mocidade Activa” até o 31 de decembro de 2016.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (03.11.2016).
Data: 29-11-2016
Posto: SECRETARIO/A
Lugar: Concello da Guarda (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de secretario/a para a prestación de servizos, en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (29.11.2016).

Data: 28-11-2016
Posto: LIMPEZA (LISTA DE COBERTURA TEMPORAL)
Lugar: Concello de Muros (A Coruña).
Descrición: Creación dunha lista de cobertura temporal en postos de limpeza e mantemento básico de edificios, instalacións e equipamentos de titularidade municipal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Desde o seguinte ao da publicación do anuncio (28.11.2016) até o 16 de decembro de 2016.

Data: 28-11-2016
Posto: CONSERXE (LISTA DE COBERTURA TEMPORAL)
Lugar: Concello de Muros (A Coruña).
Descrición: Creación dunha lista de cobertura temporal en postos de conserxería.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Desde o seguinte ao da publicación do anuncio (28.11.2016) até o 16 de decembro de 2016.

Data: 28-11-2016
Posto: OPERARIO/A
Lugar: Concello de Meaño (Pontevedra).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría profesional de operario/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (28.11.2016).

Data: 28-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ 
Lugar: Concello de Puxín (Ourense).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (28.11.2016).

Data: 24-11-2016
Posto: OPERARIO/A-TRACTORISTA (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Arzúa (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría profesional de operario/a-tractorista para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (24.11.2016).

Data: 24-11-2016
Posto: OFICIAL DE 1ª (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Arzúa (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría profesional de oficial de 1ª para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (24.11.2016).

Data: 24-11-2016
Posto: OPERARIO/A DE SERVIZOS VARIOS (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Arzúa (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría profesional de operario/a de servizos varios para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (24.11.2016).

Data: 24-11-2016
Posto: CONDUTOR/A-OPERARIO/A (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Arzúa (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría profesional de condutor/a-operario/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (24.11.2016).

Data: 24-11-2016
Posto: TÉCNICO/A ECONÓMICO/A-FINANCIEIRO/A
Lugar: Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra. Marín (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a económico/a-financieiro/a para a prestación de servizos mediante contrato de relevo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (24.11.2016).

Data: 23-11-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de San Saturniño (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de administrativo/a para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (23.11.2016).

Data: 23-11-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello do Irixo (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de administrativo/a para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo e bases no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (23.11.2016).

Data: 23-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ 
Lugar: Concello de Maside (Ourense).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (23.11.2016).

Data: 22-11-2016
Posto: PEÓN/A (3 prazas)
Lugar: Concello da Pastoriza (Lugo).
Descrición: Selección de 3 prazas de peón/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, até o 30.10.2017.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (22.11.2016).

Data: 22-11-2016
Posto: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Moeche (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría profesional de arquitecto/a técnico/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (22.11.2016).

Data: 22-11-2016
Posto: OPERARIO/A-TRACTORISTA (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Arzúa (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría profesional de operario/a-tractorista para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (pendente de publicación). Anuncio previo e bases no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (22.11.2016).

Data: 22-11-2016
Posto: OFICIAL DE 1ª (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Arzúa (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría profesional de oficial de 1ª para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (pendente de publicación). Anuncio previo e bases no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (22.11.2016).

Data: 22-11-2016
Posto: OPERARIO/A DE SERVIZOS VARIOS (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Arzúa (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría profesional de operario/a de servizos varios para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (pendente de publicación). Anuncio previo e bases no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (22.11.2016).

Data: 22-11-2016
Posto: CONDUTOR/A-OPERARIO/A (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Arzúa (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría profesional de condutor/a-operario/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (pendente de publicación). Anuncio previo e bases no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (22.11.2016).

Data: 22-11-2016
Posto: LIMPADOR/A
Lugar: Concello de Chandrexa de Queixa (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de limpador/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, nas dependencias municipais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (22.11.2016).

Data: 22-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello das Neves (Pontevedra).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (22.11.2016).

Data: 21-11-2016
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: O.A. Terra de Sanxenxo. Concello de Sanxenxo (Pontevedra).
Descrición: Creación dunha lista na categoría profesional de auxiliar administrativo/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Oposición. Consutar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "Faro de Vigo" (21.11.2016) até o 28.11.2016.

Data: 21-11-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: O.A. Terra de Sanxenxo. Concello de Sanxenxo (Pontevedra).
Descrición: Creación dunha lista na categoría profesional de auxiliar de axuda a domicilio para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Oposición. Consutar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "Faro de Vigo" (21.11.2016) até o 28.11.2016.

Data: 21-11-2016
Posto: TÉCNICO/A DEPORTIVO/A (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: O.A. Terra de Sanxenxo. Concello de Sanxenxo (Pontevedra).
Descrición: Creación dunha lista na categoría profesional de técnico/a deportivo/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Oposición. Consutar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "Faro de Vigo" (21.11.2016) até o 28.11.2016.

Data: 21-11-2016
Posto: SOCORRISTA (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: O.A. Terra de Sanxenxo. Concello de Sanxenxo (Pontevedra).
Descrición: Creación dunha lista na categoría profesional de socorrista para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Oposición. Consutar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "Faro de Vigo" (21.11.2016) até o 28.11.2016.

Data: 21-11-2016
Posto: ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL (LISTA DE CONTRATACIÓN)
Lugar: Concello de Lugo.
Descrición: Convocatoria de proceso selectivo para a creación dunha lista de contración na categoría profesional de enxeñeiro/a técnico/a industrial, para a prestación de servizos, en réxime de interinidade, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (21.11.2016).

Data: 21-11-2016
Posto: AXUDANTE/A DE ARQUIVO E BIBLIOTECA (LISTA DE CONTRATACIÓN)
Lugar: Deputación Provincial da Coruña.
Descrición: Creación dunha lista de aspirantes na categoría profesional de axudante/a de arquivo e biblioteca, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal ou en réxime de interinidade, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (21.11.2016).

Data: 21-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Carballeda de Valdeorras (Ourense).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (21.11.2016).

Data: 21-11-2016
Posto: COIDADOR/A DE AXUDA A DOMICILIO - LEI DE DEPENDENCIA (9 prazas)
Lugar: Concello de Meaño (Pontevedra).
Descrición: Selección de 9 prazas de coidador/a de axuda a domicilio para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (21.11.2016).

Data: 21-11-2016
Posto: COIDADOR/A TRANSPORTE ASISTENCIAL / AXUDA A DOMICILIO
Lugar: Concello de Meaño (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de coidador/a transporte asistencial - axuda a domicilio para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (21.11.2016).

Data: 21-11-2016
Posto: AUXILIAR DE CLÍNICA
Lugar: Concello de Meaño (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar de clínica para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no programa Concilia.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (21.11.2016).

Data: 21-11-2016
Posto: ORDENANZA CONSERXE CENTRO SOCIAL
Lugar: Concello de Meaño (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de ordenanza conserxe para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no centro social de Dena.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (21.11.2016).

Data: 21-11-2016
Posto: TÉCNICO/A SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
Lugar: Concello de Meaño (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a superior en animación sociocultural para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (21.11.2016).

Data: 19-11-2016
Posto: FISIOTERAPEUTA
Lugar: Concello de Ourol (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de fisioterapeuta para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 8 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (19.11.2016).

Data: 19-11-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO (2 prazas)
Lugar: Concello de Ourol (Lugo).
Descrición: Selección de 2 prazas de auxiliar de axuda a domicilio para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 8 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (19.11.2016).

Data: 19-11-2016
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de Navia de Suarna (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar administrativo/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, até o 23 de setembro de 2017.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (19.11.2016).

Data: 19-11-2016
Posto: PEÓN/A CONDUTOR/A
Lugar: Concello de Navia de Suarna (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de peón/a condutor/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, até o 30 de outubro de 2017.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (19.11.2016).

Data: 18-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ 
Lugar: Concello de Cenlle (Ourense).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (18.11.2016).

Data: 18-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ 
Lugar: Concello de Sarreus (Ourense).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (18.11.2016).

Data: 18-11-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Rairiz de Veiga (Ourense).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (18.11.2016).

Data: 18-11-2016
Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL
Lugar: Concello do Barco de Valdeorras (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de traballador/a social para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no departamento de Servizos Sociais municipais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (18.11.2016).

Data: 18-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ 
Lugar: Concello de Baiona (Pontevedra).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a para a provisión por un periodo de 4 anos.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (18.11.2016).

Data: 18-11-2016
Posto: PERSOAL DE LIMPEZA
Lugar: Concello de Xove (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de persoal de limpeza para prestación de servizos como persoal laboral fixo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (18.11.2016).

Data: 18-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ 
Lugar: Concello de Pedrafita do Cebreiro (Lugo).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (18.11.2016).

Data: 18-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ 
Lugar: Concello de Pedrafita do Cebreiro (Lugo).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (18.11.2016).

Data: 18-11-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Arbo (Pontevedra).
Descrición: Convocatoria de proceso selectivo para ampliación de bolsa de emprego na categoría profesional de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no servizo municipal de axuda no fogar.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (18.11.2016).

Data: 17-11-2016
Posto: POLICÍA LOCAL (18 prazas)
Lugar: Concello de Vigo (Pontevedra).
Descrición: Selección de 18 prazas de policía local para a prestación de servizos como funcionarios/as de carreira.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (17.11.2016).

Data: 17-11-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (5 prazas)
Lugar: Concello de Coles (Ourense).
Descrición: Selección de 5 prazas de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no servizo municipal de axuda no fogar até o 31.12.2017.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 8 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (17.11.2016).

Data: 17-11-2016
Posto: TÉCNICO/A DE DESENVOLVEMENTO LOCAL (5 prazas)
Lugar: Concello da Coruña.
Descrición: Selección de 5 prazas de técnico/a de desenvolvemento local para a prestación de servizos, en réxime de interinidade, no programa temporal “Posta en funcionamento do espazo de traballo compartido ACCEDE Papagayo” durante 3 anos.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (17.11.2016).

Data: 16-11-2016
Posto: SOCORRISTA (2 prazas)
Lugar: Concello de Santa Comba (A Coruña).
Descrición: Selección de 2 prazas de socorrista para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local, xornal "El Correo Gallego" (16.11.2016).

Data: 16-11-2016
Posto: AUXILIAR DE RELACIÓNS PÚBLICAS
Lugar: Consorcio para a Promoción da Música. Concello da Coruña.
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría de auxiliar de relacións públicas para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de necesidades temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local. Anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (16.11.2016).

Data: 16-11-2016
Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL
Lugar: Concello de Vilasantar (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de traballador/a social para a prestación de servizos, en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (16.11.2016).

Data: 15-11-2016
Posto: PEÓN/A DE XESTIÓN DE RESIDUOS
Lugar: Concello de Palas de Rei (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de peón/a de xestión de residuos para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 8 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (15.11.2016). Realizarase oferta previa dirixida á oficina dos Servizos Públicos de Emprego.

Data: 15-11-2016
Posto: ARQUITECTO/A
Lugar: Concello de Palas de Rei (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de arquitecto/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 8 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (15.11.2016). Realizarase oferta previa dirixida á oficina dos Servizos Públicos de Emprego.

Data: 15-11-2016
Posto: PEÓN/A DE PROTECCIÓN CIVIL (4 prazas)
Lugar: Concello de Palas de Rei (Lugo).
Descrición: Selección de 4 prazas de peón/a de protección civil para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 8 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (15.11.2016). Realizarase oferta previa dirixida á oficina dos Servizos Públicos de Emprego.

Data: 15-11-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO (2 prazas)
Lugar: Concello de Palas de Rei (Lugo).
Descrición: Selección de 2 prazas de auxiliar de axuda a domicilio para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 8 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (15.11.2016). Realizarase oferta previa dirixida á oficina dos Servizos Públicos de Emprego.

Data: 15-11-2016
Posto: POLICÍA LOCAL (2 prazas)
Lugar: Concello de Baiona (Pontevedra).
Descrición: Selección de 2 prazas de policía local (grupo C, subgrupo C1, escala básica de administración especial, subescala de servizos especiais) para a prestación de servizos, como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (15.11.2016).

Data: 14-11-2016
Posto: TÉCNICO/A TITULADO/A EN MAXISTERIO
Lugar: Concello do Carballiño (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a titulado/a en Maxisterio para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no Plan de de Educación e Apoio Familiar.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (14.11.2016).

Data: 14-11-2016
Posto: TÉCNICO/A DINAMIZADOR/A SOCIOCULTURAL
Lugar: Concello de Ribadeo (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a dinamizador/a sociocultural para a zona rural para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, durante 9 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no taboleiro do Concello, na sede electronica da web municipal e na web da Deputación Provincial de Lugo até o 09.12.2016. Realizarase oferta previa dirixida aos Servizos Públicos de Emprego.

Data: 14-11-2016
Posto: TÉCNICO/A DE ORIENTACIÓN E PROSPECCIÓN LABORAL
Lugar: Concello de Marín (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de orientación e prospección laboral para a prestación de servizos, en réxime de interinidade, na execución do programa integrado de emprego "Empregamarín III".
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (14.11.2016).

Data: 14-11-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR
Lugar: Concello de Ribeira de Piquín (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, durante 6 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (14.11.2016).

Data: 14-11-2016
Posto: PEÓN/A DE MEDIOAMBIENTE (3 prazas)
Lugar: Concello de Ribeira de Piquín (Lugo).
Descrición: Selección de 3 prazas de peón/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no servizo de medioambiente e protección do medio natural durante 6 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (14.11.2016).

Data: 12-11-2016
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de Tui (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar administrativo/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal a tempo completo, durante 9 meses
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local, "Faro de Vigo" (12.11.2016). Até o 18.11.2016.

Data: 12-11-2016
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de Tui (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar administrativo/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal a tempo parcial, durante 12 meses
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local, "Faro de Vigo" (12.11.2016). Até o 18.11.2016.

Data: 11-11-2016
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello de Val do Dubra (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoría de auxiliar administrativo/a (escala de Administración xeral, subescala auxiliar) para a prestación de servizos, mediante nomeamento en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (11.11.2016).

Data: 11-11-2016
Posto: AXENTE TIC
Lugar: Concello de Ribadeo (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de axente TIC para a prestación de servizos, en réxime de interinidade, no desenvolvemento dun programa temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (11.11.2016).

Data: 11-11-2016
Posto: TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (DOCENTE)
Lugar: Concello de Dodro (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de prevención de riscos laborais para a impartición de cursos de prevención de riscos laborais, manexo de ponte guindastre, manexo de carretilla elevadora e manexo de plataforma elevadora do Programa Integrado de Emprego "Terras de Iria".
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Desde o día seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (11.11.2016) até o 15.11.2016.

Data: 11-11-2016
Posto: PEÓN/A DE LIMPEZA VIARIA (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Betanzos (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoría de peón/a de limpeza viaria para a prestación de servizos na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (11.11.2016).

Data: 11-11-2016
Posto: PROFESOR/A DE GARDERÍA  (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Betanzos (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoría de profesor/a de gardería para a prestación de servizos na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (11.11.2016).

Data: 11-11-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Betanzos (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoría de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (11.11.2016).

Data: 11-11-2016
Posto: TÉCNICO/A DE XARDÍN DE INFANCIA (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Betanzos (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoría de técnico/a de xardín de infancia para a prestación de servizos na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (11.11.2016).

Data: 11-11-2016
Posto: LIMPADOR/A  (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Betanzos (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoría de limpador/a para a prestación de servizos na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (11.11.2016).

Data: 11-11-2016
Posto: ALBANEL/A (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Betanzos (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoría de albanel/a para a prestación de servizos na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (11.11.2016).

Data: 11-11-2016
Posto: ANIMADOR/A CULTURAL (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello de Cedeira (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoría de animador/a cultural para a prestación de servizos na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (11.11.2016).

Data: 11-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Ponte Caldelas (Pontevedra).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (11.11.2016).

Data: 11-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Ponte Caldelas (Pontevedra).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (11.11.2016).

Data: 10-11-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello do Barco de Valdeorras (Ourense).
Descrición: Convocatoria de proceso de selección para a ampliación da bolsa de traballo na categoria profesional de auxiliar de axuda no fogar para a cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (10.11.2016).

Data: 10-11-2016
Posto: AUXILIAR DE ATENCIÓN DE VELORIOS, CENTRO SOCIAL, TRABALLOS DE LIMPEZA E OUTRAS TAREFAS (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello de Sandiás (Ourense).
Descrición: Constitución dunha bolsa de traballo na categoria profesional de auxiliar de auxiliar de atención de velorios, centro social, traballos de limpeza e outras tarefas, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 6 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (10.11.2016).

Data: 10-11-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello de Sandiás (Ourense).
Descrición: Constitución dunha bolsa de traballo na categoria profesional de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 6 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (10.11.2016).

Data: 09-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Sobrado dos Monxes (A Coruña).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (09.11.2016).

Data: 09-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Neda (A Coruña).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (09.11.2016).

Data: 09-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Coirós (A Coruña).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (09.11.2016).

Data: 09-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Láncara (Lugo).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (09.11.2016).

Data: 09-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello do Páramo (Lugo).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (09.11.2016).

Data: 09-11-2016
Posto: OPERARIO/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES
Lugar: Concello de Ourol (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de operario/a de servizos múltiples para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 8 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (09.11.2016).

Data: 09-11-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (LISTA PARA A PROVISIÓN TEMPORAL)
Lugar: Concello de Ribadavia (Ourense).
Descrición: Convocatoria e elaboración dunha lista para a provisión temporal na categoría profesional de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (09.11.2016).

Data: 08-11-2016
Posto: TÉCNICO/A DE APOIO CULTURA
Lugar: Concello de Ribadeo (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de apoio á área de cultura (Convenio DEPUEMPREGO) para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, durante 5 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no taboleiro do Concello, na sede electronica da web municipal e na web da Deputación Provincial de Lugo até o 30.11.2016. Realizarase oferta previa dirixida aos Servizos Públicos de Emprego.

Data: 08-11-2016
Posto: PEÓN/A DE OBRAS PÚBLICAS (3 prazas)
Lugar: Concello de Monterrei (Ourense).
Descrición: Selección de 3 prazas de peón/a de obras públicas para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (08.11.2016).

Data: 07-11-2016
Posto: OPERARIO/A 
Lugar: Concello da Porqueira (Ourense).
Descrición: Selección de 3 prazas de operario/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal durante 6 meses, no servizo de limpeza e mantemento de espazos naturais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (07.11.2016).

Data: 05-11-2016
Posto: PROFESOR/A DE MÚSICA - VARIAS ESPECIALIDADES (BOLSA DE INTERINOS/AS)
Lugar: Concello de Meira (Lugo).
Descrición: Creación dunha bolsa de interinos/as en diversas especialidades (acordeón, piano, clarinete, metal, percusión, gaita, saxofón, frauta traveseira e dirección de banda) para a cobertura, en réxime de interinidade, de vacantes temporais na Escola Municipal de Música.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (05.11.2016).

Data: 04-11-2016
Posto: AUXILIAR DE TURISMO
Lugar: Concello de Ribadeo (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar de turismo para a prestación de servizos nos servizos de turismo e albergues de peregrinos por un período de 10 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no taboleiro do Concello, na sede electronica da web municipal e na web da Deputación Provincial de Lugo até o 28.11.2016. Realizarase oferta previa dirixida aos Servizos Públicos de Emprego.
Data: 04-11-2016
Posto: PEÓN/A DE ABASTECEMENTO DE AUGA, SANEAMENTO E SUMIDOIROS
Lugar: Concello de Coristanco (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de peón/a de abastecemento de auga, saneamento e sumidoiros para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, até o 31 de decembro de 2016.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na sede electrónica municipal (04.11.2016).

Data: 04-11-2016
Posto: PEÓN/A DE MANTEMENTO DE ALUMEADO PÚBLICO
Lugar: Concello de Coristanco (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de peón/a de mantemento de alumeado público para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, até o 31 de decembro de 2016.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na sede electrónica municipal (04.11.2016).

Data: 04-11-2016
Posto: PEÓN/A DE MANTEMENTO DE ACCESOS A NÚCLEOS DE POBOACIÓN (2 prazas)
Lugar: Concello de Coristanco (A Coruña).
Descrición: Selección de 2 prazas de peón/a de mantemento de accesos a núcleos de poboación para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, até o 31 de decembro de 2016.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na sede electrónica municipal (04.11.2016).

Data: 04-11-2016
Posto: PEÓN/A DE PAVIMENTACIÓN DAS VÍAS PÚBLICAS (2 prazas)
Lugar: Concello de Coristanco (A Coruña).
Descrición: Selección de 2 prazas de peón/a de pavimentación das vías públicas para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, até o 31 de decembro de 2016.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na sede electrónica municipal (04.11.2016).

Data: 04-11-2016
Posto: MAQUINISTA-CONDUTOR/A (LISTAXE DE EMPREGO)
Lugar: Deputación Provincial de Lugo.
Descrición: Creación dunha listaxe de emprego na categoría profesional de maquinista-condutor/a (Grupo C – Subgrupo C2) para a cobertura, en réxime de interinidade, de vacantes temporais no Parque Móbil provincial.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (04.11.2016).

Data: 04-11-2016
Posto: ADMINISTRADOR/A DE SISTEMAS (BOLSA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL)
Lugar: Empresa Municipal de Aguas da Coruña, S.A. (EMALCSA). (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de administrador/a de sistemas para a prestación de servizos, con carácter indefinido, e creación dunha bolsa de contratación temporal na categoría profesional para coberturas temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 15 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (04.11.2016).

Data: 04-11-2016
Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Vimianzo (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría profesional de traballador/a social para a prestación de servizos, en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (04.11.2016).

Data: 03-11-2016
Posto: CONTABLE
Lugar: Fundación Ramón Domínguez. Santiago de Compostela (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de contable para a prestación de servizos no Departamento de Xestión Económica da fundación.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Dende a publicación (03.11.2016) até o 07 de novembro de 2016.

Data: 03-11-2016
Posto: ALGUACIL PORTEIRO/A (LISTA DE RESERVA)
Lugar: Concello de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de alguacil porteiro/a para a prestación de servizos, en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 7 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (03.11.2016).

Data: 03-11-2016
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Paderne (A Coruña).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (03.11.2016).

Data: 02-11-2016
Posto: GRADUADO/A EN XEOGRAFÍA E HISTORIA
Lugar: Concello de Castrelo de Miño (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de graduado/a en xeografía e historia, como persoal laboral temporal, durante 6 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da convocatoria pola oficina de emprego de Ribadavia (realizarase un sondeo de persoas desempregadas inscritas nesta oficina de emprego).

Data: 02-11-2016
Posto: LICENCIADO/A-GRADUADO/A EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE
Lugar: Concello de Castrelo de Miño (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de licenciado/a-graduado/a en ciencias da actividade física e do deporte, como persoal laboral temporal, durante 6 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da convocatoria pola oficina de emprego de Ribadavia (realizarase un sondeo de persoas desempregadas inscritas nesta oficina de emprego).

Data: 02-11-2016
Posto: LICENCIADO/A-GRADUADO/A EN DIRECCIÓN E XESTIÓN PÚBLICAS, DEREITO, CIENCIAS POLITICAS E DA ADMINISTRACIÓN OU ECONOMICAS
Lugar: Concello de Castrelo de Miño (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de licenciado/a-graduado/a en dirección e xestión públicas, dereito, ciencias políticas e da administración ou económicas, como persoal laboral temporal, durante 6 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da convocatoria pola oficina de emprego de Ribadavia (realizarase un sondeo de persoas desempregadas inscritas nesta oficina de emprego).

Data: 02-11-2016
Posto: GRADUADO/A EN COMUNICACIÓN, XORNALISMO OU SIMILARES
Lugar: Concello de Castrelo de Miño (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de graduado/a en comunicación, xornalismo ou similares para a prestación de servizos, como persoal laboral temporal, durante 6 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da convocatoria pola oficina de emprego de Ribadavia (realizarase un sondeo de persoas desempregadas inscritas nesta oficina de emprego).

Data: 02-11-2016
Posto: ENXEÑEIRO/A FORESTAL E DO MEDIO NATURAL - ENXEÑEIRO/A AGRÍCOLA E DO MEDIO RURAL
Lugar: Concello de Castrelo de Miño (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de enxeñeiro/a forestal e do medio natural ou enxeñeiro/a agrícola e do medio rural para a prestación de servizos, como persoal laboral temporal, durante 6 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da convocatoria pola oficina de emprego de Ribadavia (realizarase un sondeo de persoas desempregadas inscritas nesta oficina de emprego).

Data: 02-11-2016
Posto: TÉCNICO/A SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN - ÁREA RADIOFÍSICA
Lugar: Universidade de Santiago de Compostela.
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a superior de investigación, radiofísica, Grupo I, para a prestación de servizos como persoal laboral fixo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (02.11.2016).

Data: 02-11-2016
Posto: PEÓN/A (3 prazas)
Lugar: Concello de Viana do Bolo (Ourense).
Descrición: Selección de 3 prazas de peón/a para a prestación de servizos como persoal laboral temporal durante 6 meses na realización de obras para a mellora e acondicionamento de bens de interese municipal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (02.11.2016).

Data: 02-11-2016
Posto: OFICIAL DE 1ª (2 prazas)
Lugar: Concello de Viana do Bolo (Ourense).
Descrición: Selección de 2 prazas de oficial de 1ª para a prestación de servizos como persoal laboral temporal durante 6 meses na realización de obras para a mellora e acondicionamento de bens de interese municipal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (02.11.2016).


O Último