Data: 30-01-2016 Posto: XUIZ/A DE PAZ Lugar: Concello de Ribeira de Piquín (Lugo). 121 km desde Lalín. Detalle: Selección de xuíz/a de ...

Emprego Público (Xaneiro 2016)

Data: 30-01-2016
Posto: XUIZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Ribeira de Piquín (Lugo). 121 km desde Lalín.
Detalle: Selección de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. (30.01.2016).

Data: 29-01-2016
Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello de Sada (A Coruña). 97 km desde Lalín.
Detalle: Constitución dunha bolsa de traballo na categoría profesional de traballador/a social para a cobertura de vacantes temporais mediante nomeamento de persoal funcionario interino.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 8 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. (29.01.2016).

Data: 29-01-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR E ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Bande (Ourense). 95 km desde Lalín.
Detalle: Constitución dunha bolsa de emprego na categoría de auxiliar de axuda no fogar e atención a persoas dependentes para a cobertura, con carácter temporal, de necesidades de persoal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (29.01.2016).

Data: 29-01-2016
Posto: LIMPADOR/A DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Bande (Ourense). 95 km desde Lalín.
Detalle: Constitución dunha bolsa de emprego na categoría de limpador/a de instalacións municipais para a cobertura, con carácter temporal, de necesidades de persoal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (29.01.2016).

Data: 28-01-2016
Posto: XUIZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Narón (A Coruña). 125 km desde Lalín.
Detalle: Selección de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. (28.01.2016).

Data: 28-01-2016
Posto: TELEFONISTA
Lugar: Deputación de Pontevedra. 81 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza vacante de telefonista no cadro de persoal funcionario do ente provincial para a provisión temporal en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. (28.01.2016).

Data: 28-01-2016
Posto: OFICIAL DE CONTROL E VIXILANCIA
Lugar: Deputación de Pontevedra. 81 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza vacante de oficial de control e vixilancia no cadro de persoal funcionario do ente provincial para a provisión temporal en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. (28.01.2016).

Data: 28-01-2016
Posto: AUXILIAR DE DESEÑO GRÁFICO
Lugar: Deputación de Pontevedra. 81 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza vacante de auxiliar de deseño gráfico no cadro de persoal funcionario do ente provincial para a provisión temporal en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. (28.01.2016).

Data: 27-01-2016
Posto: PEÓN/A DE APOIO AOS SERVIZOS MUNICIPAIS (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de San Xoán de Río (Ourense). 112 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de peón/a de apoio aos servizos municipais e constitución dunha bolsa de emprego na mesma categoría profesional para a contratación laboral temporal no caso de substitucións ou apoio nos servizos.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (27.01.2016).

Data: 27-01-2016
Posto: TRABALLADOR/A PARA OS SERVIZOS SOCIAIS  COMUNITARIOS E DEPENDENCIA (SAF-SAD) (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de San Xoán de Río (Ourense). 112 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de traballador/a para o servizos sociais comunitarios e dependencia (SAF-SAD) e constitución dunha bolsa de emprego na mesma categoría profesional para a contratación laboral temporal no caso de substitucións ou apoio nos servizos.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (27.01.2016).

Data: 27-01-2016
Posto: XUIZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Arnoia (Ourense). 58 km desde Lalín.
Detalle: Selección de xuíz/a de paz sustituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (27.01.2016).

Data: 27-01-2016
Posto: CAPATAZ DE SERVIZOS
Lugar: Concello de Boqueixón (A Coruña). 48 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de capataz de servizos, persoal laboral indefinido, modalidade contrato de relevo vinculado á xubilación parcial dun/ha traballador/a municipal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. (27.01.2016).

Data: 26-01-2016
Posto: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL (LISTA DE RESERVA)
Lugar: Concello de Pontevedra. 81 km desde Lalín.
Detalle: Constitución dunha lista de reserva para a provisión interina de prazas de técnico/a de administración xeral, integradas no grupo A, subgrupo A-1, durante un prazo máximo de 3 anos.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. (26.01.2016).

Data: 26-01-2016
Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL (LISTA DE RESERVA)
Lugar: Concello de Pontevedra. 81 km desde Lalín.
Detalle: Constitución dunha lista de reserva para a provisión interina de prazas de traballador/a social, integradas no grupo A, subgrupo A-2, da escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios, durante un prazo máximo de 3 anos.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. (26.01.2016).

Data: 26-01-2016
Posto: ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL (LISTA DE RESERVA)
Lugar: Concello de Pontevedra. 81 km desde Lalín.
Detalle: Constitución dunha lista de reserva para a provisión interina de prazas de enxeñeiro/a técnico/a industrial, integradas no grupo A, subgrupo A-2, da subescala técnica da escala de Administración especial, clase técnicos medios, durante un prazo máximo de 3 anos.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. (26.01.2016).

Data: 25-01-2016
Posto: ANIMADOR/A CULTURAL
Lugar: Concello de Aranga (A Coruña). 81 km desde Lalín.
Detalle: Selección dun animador/a cultural para a prestación de servizos no programa de apoio á cultura municipal regulado pola convocatoria da Deputación da Coruña "subvencións para animadores culturais".
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 8 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. (25.01.2016).

Data: 25-01-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Pobra de Trives (Ourense). 121 km desde Lalín.
Detalle:  Constitución dunha bolsa de emprego na categoría profesional de auxiliar de axuda no fogar para a contratatación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (25.01.2016).

Data: 25-01-2016
Posto: CHÓFER MAQUINARIA (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Pobra de Trives (Ourense). 121 km desde Lalín.
Detalle:  Constitución dunha bolsa de emprego na categoría profesional de chófer maquinaria para a contratatación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (25.01.2016).

Data: 25-01-2016
Posto: PEÓN/A VARREDOR/A (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Pobra de Trives (Ourense). 121 km desde Lalín.
Detalle:  Constitución dunha bolsa de emprego na categoría profesional de peón/a varredor/a para a contratatación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (25.01.2016).

Data: 25-01-2016
Posto: TÉCNICO/A DE TURISMO (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Pobra de Trives (Ourense). 121 km desde Lalín.
Detalle:  Constitución dunha bolsa de emprego na categoría profesional de técnico/a de turismo para a contratatación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (25.01.2016).

Data: 25-01-2016
Posto: AUXILIAR DE TURISMO (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Pobra de Trives (Ourense). 121 km desde Lalín.
Detalle:  Constitución dunha bolsa de emprego na categoría profesional de auxiliar de turismo para a contratatación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (25.01.2016).

Data: 25-01-2016
Posto: PEÓN/A DE SERVIZOS VARIOS (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Pobra de Trives (Ourense). 121 km desde Lalín.
Detalle:  Constitución dunha bolsa de emprego na categoría profesional de peón/a de servizos varios para a contratatación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (25.01.2016).

Data: 25-01-2016
Posto: OFICIAL DE SERVIZOS VARIOS (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Pobra de Trives (Ourense). 121 km desde Lalín.
Detalle:  Constitución dunha bolsa de emprego na categoría profesional de oficial de servizos varios para a contratatación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (25.01.2016).

Data: 25-01-2016
Posto: TRACTORISTA (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Pobra de Trives (Ourense). 121 km desde Lalín.
Detalle:  Constitución dunha bolsa de emprego na categoría profesional de tractorista para a contratatación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (25.01.2016).

Data: 25-01-2016
Posto: FONTANEIRO/A (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Pobra de Trives (Ourense). 121 km desde Lalín.
Detalle:  Constitución dunha bolsa de emprego na categoría profesional de fontaneiro/a para a contratatación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (25.01.2016).

Data: 25-01-2016
Posto: AXENTE DE DINAMIZACIÓN (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Pobra de Trives (Ourense). 121 km desde Lalín.
Detalle: Constitución dunha bolsa de emprego na categoría profesional de axente de dinamización (licenciado/a en Psicopedagoxía ou diplomado/a en Educación Social) para a contratatación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (25.01.2016).

Data: 25-01-2016
Posto: LIMPADOR/A (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Pobra de Trives (Ourense). 121 km desde Lalín.
Detalle: Constitución dunha bolsa de emprego na categoría profesional de limpador/a para a contratatación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (25.01.2016).

Data: 23-01-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR
Lugar: Concello de Maceda (Ourense). 79 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza na categoría profesional de auxiliar de axuda no fogar para a contratatación laboral temporal en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (23.01.2016).

Data: 23-01-2016
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello do Porriño (Pontevedra). 106 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza na categoría profesional de auxiliar administrativo/a para o nomeamento como funcionario/a interino/a mentres dure a situación de incapacidade temporal da persoa que ocupa o posto.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "Faro de Vigo". (23.01.2016).

Data: 23-01-2016
Posto: MESTRE/A DE PIANO
Lugar: Concello de Redondela (Pontevedra). 133 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza na categoría profesional de mestre/a de piano para a prestación de servizos no Conservatorio e Escola de música municipal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo. (23.01.2016).

Data: 22-01-2016
Posto: LICENCIADO/A EN BIOLOXÍA
Lugar: Instituto de Investigacións Mariñas (IIM) - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Vigo (Pontevedra). 134 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de Titulado/a Superior (Licenciado/a en Bioloxía) para a formalización de contrato de obra ou servizo determinado para a realización dun proxecto específico de investigación até o 30/06/2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio na páxina web do CSIC. (22.01.2016).

Data: 22-01-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Cervo (Lugo). 180 km desde Lalín.
Detalle: Constitución dunha bolsa de emprego na categoría profesional de auxiliar de axuda no fogar para a contratatación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. (22.01.2016).

Data: 22-01-2016
Posto: XUIZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Mos (Pontevedra). 120 km desde Lalín.
Detalle: Selección de xuíz/a de paz sustituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. (22.01.2016).

Data: 22-01-2016
Posto: TÉCNICO/A EN ARTES PLÁSTICAS (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: O. A. Terra de Sanxenxo (Pontevedra). 117 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de técnico/a en artes plásticas (A2) para a prestación de servizos, en réxime contractual laboral temporal, na escola de arte do organismo e constitución dunha bolsa de emprego.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "Diario de Pontevedra" (22.01.2016).

Data: 21-01-2016
Posto: LIMPADOR/A DE EDIFICIOS E INSTALACIÓNS (2 prazas) (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Taboada (Lugo). 42 km desde Lalín.
Detalle: Selección de 2 prazas de limpador/a de edificios e instalacións municipais para a contratación a xornada completa e constitución dunha bolsa de emprego para a cobertura de baixas e vacacións.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "El Progreso". (21.01.2016).

Data: 21-01-2016
Posto: AUXILIAR DE RECEPCIÓN PISCINA MUNICIPAL
Lugar: Concello de Viveiro (Lugo). 157 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de auxiliar de recepción para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal a xornada parcial na piscina municipal.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. (21.01.2016).

Data: 21-01-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Guitiriz (Lugo). 87 km desde Lalín.
Detalle: Constitución dunha bolsa de emprego na categoría profesional de auxiliar de axuda no fogar para a contratatación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. (21.01.2016).

Data: 21-01-2016
Posto: AUXILIAR DE CENTRO DE TERCEIRA IDADE
Lugar: Concello da Laracha (A Coruña). 84 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de auxiliar do Centro de Terceira Idade para a contratación baixo a modalidade de contrato laboral temporal de interinidade a xornada completa.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. (21.01.2016).

Data: 21-01-2016
Posto: XUIZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Vilaboa (Pontevedra). 84 km desde Lalín.
Detalle: Selección de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. (21.01.2016)

Data: 20-01-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (3 prazas)
Lugar: Concello de Santa Comba (A Coruña). 90 km desde Lalín.
Detalle: Selección de 3 prazas de auxiliar de axuda no fogar para cubrir o servizo aprobado pola Xunta de Galicia para o programa anual 2015-2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "El Correo Gallego". (20.01.2016)

Data: 20-01-2016
Posto: AXENTE TIC
Lugar: Concello do Vicedo (Lugo). 170 km desde Lalín.
Detalle: Selección de dunha praza de axente TIC para a aula CEMIT municipal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. (20.01.2016)

Data: 19-01-2016
Posto: PEÓN DE OBRA (6 prazas)
Lugar: Concello de Barbadás (Ourense). 68 km desde Lalín.
Detalle: Selección de 6 prazas de peón de obra para a prestación de servizos nas brigadas municipais até o 31 de decembro de 2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "La Región". (19.01.2016).

Data: 19-01-2016
Posto: XUIZ/A DE PAZ
Lugar: Concello da Capela (A Coruña). 150 km desde Lalín.
Detalle: Selección de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial da Provincia da Coruña. (19.01.2016).

Data: 19-01-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR
Lugar: Concello de Baltar (Ourense). 113 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de auxiliar de axuda no fogar para a contratación laboral temporal a xornada parcial durante 6 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (19.01.2016).

Data: 19-01-2016
Posto: XUIZ/A DE PAZ
Lugar: Concello da Neda (A Coruña). 138 km desde Lalín.
Detalle: Selección de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. (19.01.2016).

Data: 19-01-2016
Posto: XUIZ/A DE PAZ
Lugar: Concello da Mondariz (Pontevedra). 86 km desde Lalín.
Detalle: Selección de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. (19.01.2016).

Data: 18-01-2016
Posto: XUIZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Cervo (Lugo). 180 km desde Lalín.
Detalle: Selección de xuíz/a de paz sustituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. (18.01.2016).

Data: 15-01-2016
Posto: OFICIAL DE PRIMEIRA (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Ordes (A Coruña). 80 km desde Lalín.
Detalle: Selección dun posto de oficial de primeira adscrito a servizos prioritarios ou esenciais na Brigada Municipal de Obras e Servizos para a execución de diferentes obras públicas e o mantemento de instalacións e viario municipal.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. (15.01.2016).

Data: 15-01-2016
Posto: MONITOR/A-SOCORRISTA (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Ordes (A Coruña). 80 km desde Lalín.
Detalle: Selección dun posto de monitor/a - socorrista adscrito/a a servizos prioritarios ou esenciais na piscina municipal climatizada.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. (15.01.2016).

Data: 15-01-2016
Posto: TÉCNICO/A DEPORTIVO (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Ordes (A Coruña). 80 km desde Lalín.
Detalle: Selección dun posto de técnico/a deportivo para atender excepcionalmente a servizos temporais, estacionais e urxentes que non poden prestarse co persoal existente.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. (15.01.2016).

Data: 15-01-2016
Posto: XUIZ/A DE PAZ
Lugar: Concello da Sobrado (A Coruña). 59 km desde Lalín.
Detalle: Selección de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial da Provincia da Coruña. (15.01.2016).

Data: 14-01-2016
Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Ames (A Coruña). 67 km desde Lalín.
Detalle: Constitución dunha bolsa de emprego na categoría profesional de traballador/a social para a cobertura temporal para reforzo de servizo, substitucións de empregados/as ou para a atención dea programas concretos.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. (14.01.2016).

Data: 14-01-2016
Posto: COIDADOR/A INFANTIL (LISTA DE AGARDA)
Lugar: Concello de Negreira (A Coruña). 83 km desde Lalín.
Detalle: Constitución dunha lista de agarda na categoría profesional de coidador/a infantil para a cobertura temporal de vacantes na escola infantil municipal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "El Correo Gallego" (14.01.2016).

Data: 14-01-2016
Posto: EDUCADOR/A INFANTIL (LISTA DE AGARDA)
Lugar: Concello de Negreira (A Coruña). 83 km desde Lalín.
Detalle: Constitución dunha lista de agarda na categoría profesional de educador/a infantil para a cobertura temporal de vacantes na escola infantil municipal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "El Correo Gallego" (14.01.2016).

Data: 13-01-2016
Posto: TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Vimianzo (A Coruña). 29 km desde Lalín.
Detalle: Constitución dunha bolsa de emprego na categoría profesional de técnico/a de normalización lingüística para a cobertura interina, mediante contrato de traballo a xornada completa, co obxecto de realizar a execución de programas/proxectos/convenios entre os Concellos de Vimianzo e Zas.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. (13.01.2016).

Data: 12-01-2016
Posto: ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Vigo (Pontevedra). 137 km desde Lalín.
Detalle: Conformación dunha bolsa de empregode de enxeñeiros/as de camiños, canais e portos para a cobertura interina de necesidades de persoal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. (12.01.2016).

Data: 12-01-2016
Posto: ENXEÑEIRO/A INDUSTRIAL (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Vigo (Pontevedra). 137 km desde Lalín.
Detalle: Conformación dunha bolsa de empregode de enxeñeiros/as industriais para a cobertura interina de necesidades de persoal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. (12.01.2016).

Data: 12-01-2016
Posto: ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A EN TOPOGRAFÍA (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Vigo (Pontevedra). 137 km desde Lalín.
Detalle: Conformación dunha bolsa de empregode de enxeñeiros/as técnicos/as en topografía para a cobertura interina de necesidades de persoal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. (12.01.2016).

Data: 11-01-2016
Posto: OPERARIO/A ENCARGADO/A DE OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS
Lugar: Concello de Meaño (Pontevedra). 102 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de operario/a encargado/a de obras e servizos municipais para a contratación mediante modalidade de duración determinada por interinidade até a súa cobertura con carácter laboral fixo.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. (11.01.2016).

Data: 09-01-2016
Posto: PSICÓLOGO/A
Lugar: Mancomunidade de Concellos de Santa Águeda - Vilamarín (Ourense). 40 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de psicólogo/a para o Centro de Información á Muller (CIM) mediante contratación laboral temporal a xornada parcial até o 31 de marzo de 2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (09.01.2016).

Data: 09-01-2016
Posto: AXENTE DE IGUALDADE
Lugar: Mancomunidade de Concellos de Santa Águeda - Vilamarín (Ourense). 40 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de axente de igualdade para o Centro de Información á Muller (CIM) mediante contratación laboral temporal a xornada completa até o 31 de marzo de 2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (09.01.2016).

Data: 09-01-2016
Posto: ASESOR/A XURÍDICO/A
Lugar: Mancomunidade de Concellos de Santa Águeda - Vilamarín (Ourense). 40 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de asesor/a xurídico/a para o Centro de Información á Muller (CIM) mediante contratación laboral temporal a xornada parcial até o 31 de marzo de 2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (09.01.2016).

Data: 08-01-2016
Posto: MONITOR/A DE TEMPO LIBRE
Lugar: Concello de Mesía (A Coruña). 62 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de monitor/a de tempo libre para prestar servizos mediante contrato de obra ou servizo cunha duración estimada dun ano.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "El Correo Gallego". (08.01.2016).

Data: 08-01-2016
Posto: PEÓN/A DE XARDINERÍA
Lugar: Concello de Mesía (A Coruña). 62 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de peón/a de xardinería para prestar servizos mediante contrato de obra ou servizo cunha duración estimada dun ano.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "El Correo Gallego". (08.01.2016).

Data: 08-01-2016
Posto: POLICÍA PORTUARIO (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Autoridade Portuaria da Coruña. 101 km desde Lalín.
Detalle: Selección de candidatos/as para formar parte da bolsa de traballo de policías portuarios.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. (08.01.2016).

Data: 07-01-2016
Posto: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A-APARELLADOR/A
Lugar: Concello de Arteixo (A Coruña). 112 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de arquitecto/a técnico/a - aparellador/a para a cobertura temporal (funcionario interino por vacante) na área de obras, servizos, bens e patrimonio municipal.
Sistema de selección: Oposición libre. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "La Opinión A Coruña". (07.01.2016).

Data: 05-01-2016
Posto: TÉCNICO/A DE DEPORTES
Lugar: Concello de Taboada (Lugo). 42 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de técnico/a de deportes para a contratación laboral temporal a xornada parcial durante 3 anos.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "El Progreso". (05.01.2016).

Data: 05-01-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (3 prazas)
Lugar: Concello de Entrimo (Ourense). 115 km desde Lalín.
Detalle: Selección de 3 prazas de auxiliar de axuda no fogar para a contratación laboral temporal a xornada completa por 12 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (05.01.2016).

Data: 05-01-2016
Posto: PROFESOR/A DE PIANO (LISTAXE DE SUBSTITUCIÓNS)
Lugar: Concello de Carballo (A Coruña). 105 km desde Lalín.
Detalle: Confección dunha listaxe de persoal docente para substitucións coa categoría profesional de profesor/a de piano durante as ausencias da persoa titular do posto de traballo.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. (05.01.2016).

Data: 04-01-2016
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (8 prazas)
Lugar: Concello de Castro Caldelas (Ourense). 104 km desde Lalín.
Detalle: Selección de 8 prazas de auxiliar de axuda no fogar para a contratación laboral temporal a xornada parcial até o 31 de decembro de 2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (04.01.2016).

Data: 04-01-2016
Posto: APARELLADOR/A (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello de Redondela (Pontevedra). 133 km desde Lalín.
Detalle: Constitución dunha bolsa de traballo na categoría de aparellador/a para os efectos de substituír as posibles baixas, vacacións, permisos, licenzas ou calquera outro suposto de nomeamento como funcionario interino.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. (04.01.2016).

Data: 02-01-2016
Posto: AXENTE TIC
Lugar: Concello de Castro Caldelas (Ourense). 104 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de axente TIC para a aula CEMIT municipal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. (02.01.2016).

O Último