Data: 31-03-2017 Posto: OFICIAL 1ª  DE LIMPEZA E MANTEMENTO Lugar: Concello de Sarreaus (Ourense). Descrición: Contratación dunha pr...

Emprego Público (Marzo 2017)

Data: 31-03-2017
Posto: OFICIAL 1ª  DE LIMPEZA E MANTEMENTO
Lugar: Concello de Sarreaus (Ourense).
Descrición: Contratación dunha praza de oficial de primeira para  a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na limpeza e mantemento de infraestructuras públicas.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (31.03.2017).

Data: 30-03-2017
Posto: AUXILIAR DE POLICIA LOCAL (4 prazas)
Lugar: Monforte de Lemos (Lugo).
Descrición: Selección de 4 prazas de auxiliar de Policía Local, para a prestación de servizos como persoal laboral temporal, durante catro meses.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria do Boletín Oficial da Provincia de Lugo (30.03.2017).

Data: 30-03-2017 
Posto: ENFERMEIRO/A
Lugar: Concello de Monforte de Lemos (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de enfermeiro/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no instituto municipal de drogodependencias.
Prazo de solicitude: 20 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria do Boletín Oficial da Provincia de Lugo (30.03.2017).

Data: 30-03-2017
Posto: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL (3 prazas)
Lugar: Deputación provincial de Ourense
Descrición: Selección de 3 prazas de técnico/a de administración xeral para a prestación de servizos como funcionario/a interino no servizo de xestión tributaria e recadación.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (30.03.2017).

Data: 29-03-2017
Posto: PEÓN/A SERVICIOS VARIOS (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Mancomunidade Intermunicipal Conso-Frieiras. A Gudiña (Ourense).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoría de peón/a de servizos varios, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de necesidades temporais en actuacións de adecuación da piscina municipal e do seu entorno durante a temporada estival.
Prazo de solicitude: 8 hábiles desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (29.03.2017).

Data: 29-03-2017
Posto: PEÓN/A DE TRACTOR ROZADORA (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello da Gudiña (Ourense).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoría de peón/a condutor/a de tractor rozadora para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de necesidades temporais en actuacións de roza de xeito mecanizado en lugares nos que exista risco de incendio.
Prazo de solicitude: 8 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (29.03.2017)

Data: 28-03-2017
Posto: DIRECTOR/A DE ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello do Barco de Valdeorras (Ourense).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoría de director/a de escola infantil municipal para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de necesidades temporais até o 31.12.2018.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (28.03.2017).

Data: 28-03-2017
Posto: AXENTE TIC
Lugar: Concello de Fisterra (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de axente TIC para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no Centro para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica, CeMIT municipal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (28.03.2017).

Data: 28-03-2017
Posto: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL
Lugar: Concello do Barco de Valdeorras (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de administración xeral para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20  días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (28.03.2017). Anuncio previo no Diario Oficial de Galicia (07.03.2017) e bases reguladoras, no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (15.02.2017).

Data: 28-03-2017
Posto: ORDENANZA
Lugar: Concello de Ribadeo (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de ordenanza para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira na Casa do Concello.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20  días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo no Diario Oficial de Galicia (28.03.2017).

Data: 15-03-2017
Posto: TÉCNICO/A DEPORTIVO/A
Lugar: Concello de Valdoviño (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a deportivo/a para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 5  días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (15.03.2017).

Data: 15-03-2017
Posto: ALBANEL/A (3 prazas)
Lugar: Concello de Monterrei (Ourense).
Descrición: Selección de 3 prazas de albanel/a para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5  días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (15.03.2017).

Data: 15-03-2017
Posto: PEÓN/A DE OBRAS PÚBLICAS (3 prazas)
Lugar: Concello de Monterrei (Ourense).
Descrición: Selección de 3 prazas de peón/a de obras públicas para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (15.03.2017).

Data: 14-03-2017
Posto: OPERARIO/A DE SERVIZOS
Lugar: Concello de Arteixo (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de operario/a de servizos para a prestación de servizos en réxime de interinidade adscrito/a a Medio Ambiente.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local. Xornal "La Voz de Galicia" (14.03.2017).

Data: 14-03-2017
Posto: VIXIANTE MEDIOAMBIENTAL
Lugar: Concello de Arteixo (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de vixiante medioambiental para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local. Xornal "La Voz de Galicia" (14.03.2017).

Data: 14-03-2017
Posto: PEÓN/A DE OBRAS (LISTA DE SUBSTITUCIÓN)
Lugar: Concello de Zas (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de peón/a de obras para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal e creación dunha lista de substitución.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (14.03.2017).

Data: 14-03-2017
Posto: POLICÍA LOCAL
Lugar: Concello de Sada (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de policía local para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo, bases reguladoras, no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (14.03.2017).

Data: 14-03-2017
Posto: PEÓN/A (2 prazas)
Lugar: Concello de Viveiro (Lugo).
Descrición: Selección de 2 prazas de peón/a para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (14.03.2017).

Data: 14-03-2017
Posto: PINTOR/A - OFICIAL DE 1ª (2 prazas)
Lugar: Concello de Viveiro (Lugo).
Descrición: Selección de 2 prazas de pintor/a - oficial de 1ª para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (14.03.2017).

Data: 14-03-2017
Posto: ELECTRICISTA - OFICIAL DE 1ª
Lugar: Concello de Viveiro (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de electricista - oficial de 1ª para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (14.03.2017).

Data: 14-03-2017
Posto: MONITOR/A SOCORRISTA
Lugar: Concello de Viveiro (Lugo).
Descrición: Selección de monitor/a socorrista para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (14.03.2017).

Data: 14-03-2017
Posto: TÉCNICO/A DE INFORMÁTICA
Lugar: Concello de Viveiro (Lugo).
Descrición: Selección de técnico/a de informática para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (14.03.2017).

Data: 13-03-2017
Posto: OFICIAL DE INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS (4 prazas)
Lugar: Deputación Provincial de Pontevedra.
Descrición: Selección de 4 prazas de oficial de infraestruturas e servizos para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (13.03.2017).

Data: 13-03-2017
Posto: OFICIAL DE IMPRENTA
Lugar: Deputación Provincial de Pontevedra.
Descrición: Selección dunha praza de oficial de imprenta para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (13.03.2017).

Data: 13-03-2017
Posto: CONDUTOR/A (2 prazas)
Lugar: Deputación Provincial de Pontevedra.
Descrición: Selección de 2 prazas de condutor/a para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (13.03.2017).

Data: 13-03-2017
Posto: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A
Lugar: Concello de Fene (A Coruña).
Descrición: Creación dunha lista de traballao na categoría de arquitecto/a técnico/a para a prestación de servizos en réxime de interinidade na cobertura de necesidades temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Coruña (13.03.2017).

Data: 13-03-2017
Posto: XERENTE DO CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO DE PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO
Lugar: Consorcio Provincial de Lugo de Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de xerente para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (10.03.2017).

Data: 12-03-2017
Posto: MÉDICO/A 
Lugar: Concello de Porriño (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de médico/a responsable do servizo para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal na Unidade Asistencial de Drogodependencias (UAD) municipal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (12.03.2017).

Data: 11-03-2017
Posto: TÉCNICO/A PLAN INTEGRADO DE EMPREGO
Lugar: Concello de Begonte (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a do plan integrado de emprego para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (11.03.2017).

Data: 10-03-2017
Posto: CHÓFER DE TRACTOR ROZADORA
Lugar: Concello de Oímbra (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de chófer de tractor rozadora para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 4 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (10.03.2017).

Data: 10-03-2017
Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL
Lugar: Concello de Cangas (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de traballador/a social para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (10.03.2017).

Data: 09-03-2017
Posto: DIRECTOR/A - XERENTE
Lugar: Fundación Deporte Galego. Santiago de Compostela (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de director/a xerente para a prestación de servizos como persoal de alta dirección da Fundación.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 15 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (09.03.2017).

Data: 09-03-2017
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de Pazos de Borbén (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de administrativo/a para a prestación de servizos como persoal laboral temporal nos Servizos Sociais municipais durante 9 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (09.03.2017).

Data: 09-03-2017
Posto: OFICIAL DE 2ª ALBANEL
Lugar: Concello de Pedrafita do Cebreiro (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de oficial de 2ª - albanel para a prestación de servizos como persoal laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (09.03.2017).

Data: 09-03-2017
Posto: PEÓN/A (2 prazas)
Lugar: Concello de Pedrafita do Cebreiro (Lugo).
Descrición: Selección de 2 prazas de peón/a para a prestación de servizos como persoal laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (09.03.2017).

Data: 08-03-2017
Posto: OPERARIO/A DE SERVIZOS VARIOS - OFICIAL DE CANTERÍA (2 prazas)
Lugar: Concello de Toén (Ourense).
Descrición: Selección de 2 prazas de oficial de servizos varios - oficial de cantería para a prestación de servizos como persoal laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (08.03.2017).

Data: 08-03-2017
Posto: OPERARIO/A DE SERVIZOS VARIOS - OFICIAL DE ALBANELERÍA
Lugar: Concello de Toén (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de oficial de servizos varios - oficial de albanelería para a prestación de servizos como persoal laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (08.03.2017).

Data: 08-03-2017
Posto: RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZACIÓN
Lugar: Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra. Marín (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de responsable de recursos humanos e organización para a prestación de servizos como persoal laboral fixo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (08.03.2017).

Data: 07-03-2017
Posto: MONITOR/A DE OCIO E TEMPO LIBRE
Lugar: Concello de Láncara (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de monitor/a de ocio e tempo libre para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (07.03.2017).

Data: 07-03-2017
Posto: PEÓN/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES (4 prazas)
Lugar: Concello de Láncara (Lugo).
Descrición: Selección de 4 prazas de peón/a de servizos múltiples para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (07.03.2017).

Data: 07-03-2017
Posto: ENFERMEIRO/A
Lugar: Concello de Monforte de Lemos (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de enfermeiro/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no IM de drogodependencias municipal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (07.03.2017).

Data: 07-03-2017
Posto: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL
Lugar: Concello do Barco de Valdeorras (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de administración xeral para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado  (pendente de publicación). Anuncio previo, no Diario Oficial de Galicia (07.03.2017) e bases reguladoras, no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (15.02.2017).

Data: 06-03-2017
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Oia (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar administrativo/a para a prestación de servizos, en réxime de interinidade, e creación dunha bolsa de emprego.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (06.03.2017).

Data: 06-03-2017
Posto: TÉCNICO/A DE TURISMO (2 prazas)
Lugar: Concello de Oia (Pontevedra).
Descrición: Selección de 2 prazas de técnico/a de turismo para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 8 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (06.03.2017).

Data: 04-03-2017
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (3 prazas)
Lugar: Concello de Entrimo (Ourense).
Descrición: Selección de 3 prazas de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (04.03.2017).

Data: 03-03-2017
Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL
Lugar: Concello de Ribeira de Piquín (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de traballador/a social para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, durante 6 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 15 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (03.03.2017).

Data: 02-03-2017
Posto: TÉCNICO/A DINAMIZADOR/A PLAN DE INCLUSIÓN DIXITAL
Lugar: Concello de Betanzos (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a dinamizador/a para a prestación de servizos, en réxime de interinidade, no Plan de Inclusión Dixital municipal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (02.03.2017).

Data: 02-03-2017
Posto: TÉCNICO/A SUPERIOR DE INFORMÁTICA (LISTA DE TRABALLO)
Lugar: Deputación Provincial da Coruña.
Descrición: Creación dunha lista de traballo na categoría de técnico/a superior de informática para a prestación de servizos, en réxime de interinidade, na cobertura de necesidades temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (02.03.2017).

Data: 02-03-2017
Posto: PEÓN/A DE OBRAS PÚBLICAS (3 prazas)
Lugar: Concello de Triacastela (Lugo).
Descrición: Selección de 3 peóns/as de obras públicas para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 3 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (02.03.2017).

Data: 02-03-2017
Posto: AXENTE TIC
Lugar: Concello da Bola (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de axente TIC para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na aula CeMIT municipal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (02.03.2017).

Data: 02-03-2017
Posto: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL
Lugar: Concello de Marín (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de administración xeral para a prestación de servizos como persoal laboral fixo.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (02.03.2017).

Data: 02-03-2017
Posto: ADMINISTRATIVO/A (LISTA DE TRABALLO)
Lugar: Concello de Ponteareas (Pontevedra).
Descrición: Creación dunha lista de traballo na categoría de administrativo/a de administración xeral para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (02.03.2017).

Data: 01-03-2017
Posto: OPERARIO/A DE LIMPEZA
Lugar: Concello da Merca (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de operario/a de limpeza para a prestación de servizos, mediante contratación laboral fixa, nos edificios municipais e instalacións públicas.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (01.03.2017).

O Último