BBVA busca monitores/as para a Ruta Quetzal 2016. A expedición é unha viaxe que combina a educación en valores, o intercambio cult...

Búscanse monitores/as para a Ruta Quetzal BBVA 2016


BBVA busca monitores/as para a Ruta Quetzal 2016. A expedición é unha viaxe que combina a educación en valores, o intercambio cultural e a aventura, descrubrimento doutras culturas, coñecemento de mozos/as doutros países iberoamericanos e experiencias únicas ao longo dunha viaxe por México e España durante un mes (do 28 de xuño ata o 29 de xullo de 2016).

As solicitudes para participar no proceso de selección teñen como data límite o 15 xaneiro 2016.


Requisitos para ser monitor/a da Ruta Quetzal BBVA 2016:


IDADE MÍNIMA: 24 anos cumpridos.  
IDADE MÁXIMA: 28 anos.
TITULACIÓNS ACADÉMICAS: Licenciado, Grao, Doutor.
TITULACIÓNS ESPECÍFICAS: Socorrista acuático e terrestre.
CURRÍCULO (achegando foto tamaño carné)

Ademais dos requisitos imprescindibles valoraranse os seguintes aspectos:

Escrito dirixido á organización comentando as razóns por as que o candidato/a preséntase á selección de monitores/as.
Formación específica e titulación en técnicas e actividades deportivas de aire libre en alta montaña.
Experiencia na realización de campamentos e actividades de longa duración con mocidade.
Formación académica sobre cultura, historia  e xeografía de Latinoamérica, especificamente  de México  e España.
Dedicación profesional,  estudos actuais e deportes que práctica.
Ser expedicionario dalgunha edición anterior do programa.
Titulación de Educación Física e Deportes.

Procedemento de Selección - Fases


1ª Fase:  
Ata o 15 de xaneiro de 2016 (inclusive): Presentación do currículo.
10 de marzo de 2016: Publicación na Web da lista preseleccionados.

2ª Fase:   
19 de marzo de 2016: Entrevista persoal aos preseleccionados e
valoración de coñecementos xerais sobre os contidos do programa
Ruta BBVA 2016. Publicación na Web da lista de preseleccionados.

3ª Fase:  
Do 1 ao 3 de abril 2016: Realización das probas de aptitude.

4ª Fase:   
4 de maio de 2016: Publicación na Web dos  monitores seleccionados
para a expedición Ruta BBVA 2016.

Máis información


Proceso selectivo Monitores/as Ruta Quetzal BBVA 2016

O Último