Data: 30-12-2015 Posto: ENXEÑEIRO/A DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (BOLSA) Lugar: Lalín. Detalle: Tecglass SL selecciona enxeñeiro/a Lean ...

Ofertas de Emprego (Decembro 2015)

Data: 30-12-2015
Posto: ENXEÑEIRO/A DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (BOLSA)
Lugar: Lalín.
Detalle: Tecglass SL selecciona enxeñeiro/a Lean Manufacturing para incorporarse a centro de fabricación en Lalín para contribuír a mellorar a eficiencia da organización en produtividade, calidade, custo e entrega e implementar a filosofía Lean cos equipos de traballo, colaborando na implementación da cultura Lean. As principais funcións serán procesos produtivos da planta: sistematización, documentación, extensión, reaplicación, avaliación; plans de mellora de procesos produtivos; plans de adestramento técnico e de organización dos sistemas produtivos da planta; deseñar e implementar métricos e visuais na organización. (paneis SQCDP); implementar sistema de cultura de fábrica visual; elaboración de estándares e procedementos de traballo, ferramentas de control visual e de calidade.
Requisitos: Enxeñeiro/a Superior - Enxeñeiro/a en Organización Industrial. Interese e capacidade de aprendizaxe. Interese polas novas tecnoloxías. Nivel medio de inglés. Dispoñibilidade horaria.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 30-12-2015
Posto: CONSULTOR/A EMPRESARIAL (10 vacantes)
Lugar: Lalín.
Detalle: Prosem selecciona expertos/as en asesoramento empresarial relacionado con algún dos seguintes servizos: análise do potencial competitivo, diagnóstico competitivo e accións de mellora, mellora de xestión financeira e procura de financiamento, optimización da produción e cadea loxística, asesoramento para relanzamento comercial, implementación de control e xestión por procesos, mellora da imaxe e comunicación empresarial, desenvolvemento estratéxico integral da empresa, elaboración de plans e protocolos de empresa familiar, identificación de redes de cooperación e socios, asesoramento para a redefinición de negocios.
Requisitos: Formación mínima esixida de diplomado/a e experiencia mínima a acreditar de 2 anos (nalgún destes servizos e acreditable mediante certificados de empresa relativos aos traballos realizados). Deberán absterse aqueles perfís que non cumpran cos anos esixidos de experiencia ou que non os poidan acreditar documentalmente así como aqueles que non residan en Galicia.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 27-12-2015
Posto: PROMOTOR/A DE ALIMENTACIÓN
Lugar: Lalín.
Detalle: Grupo Uno CTC selecciona para importante cliente nacional do sector da alimentación, un promotor/a con experiencia demostrable en promoción e vendas de xamóns para campañas de fin de semana en grandes superficies en Lalín. Entre as funcións do posto estarán: realizar a promoción, dar a degustar os distintos produtos, traslado e montaxe do material promocional, captación de clientes, asesorar sobre o produto aos potenciais clientes e reportar a información de maneira diaria.
Requisitos: Nivel de formación mínima: bacharelato. Carné de manipulador/a de alimentos. Posuír experiencia demostrable en corte de xamón. Carné de conducir e vehículo propio. Don de xentes e ampla experiencia en promoción e venda de cara ao publico (1 ano). Imprescindible residir en Lalín.
Publicada/Xestionada: Trabajos.com/GrupoUnoCTC.

Data: 17-12-2015
Posto: RECEPCIONISTA
Lugar: Lalín.
Detalle: Precísase recepcionista para perruquería.
Publicada/Xestionada: Particular: Tlf. 639775168.

Data: 17-12-2015
Posto: COMERCIAL
Lugar: Lalín.
Detalle: Importante empresa de Lalín precisa un comercial interno. A tarefa principal será actualizar a base de datos dos clientes internacionais.
Requisitos: Nivel alto de inglés.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios do Deza (AEDEZA).
Nº de referencia: 141.

Data: 17-12-2015
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Lalín.
Detalle: Precisase chico/a con ganas de traballar, coche e dispoñibilidade horaria.
Publicada/Xestionada: Particular (Antonio). Tlf. 616006307.

Data: 17-12-2015
Posto: PROFESOR/A (varias vacantes)
Lugar: Lalín.
Detalle: Academia Mar (Montefaro,14  Lalín) precisa profesores/as de todas as materias para traballo en aula e a domicilio.
Publicada/Xestionada: Academia Mar (626943524, 986782427 - mar@academiamar.com).

Data: 17-12-2015
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Lalín.
Detalle: Cafetería de Lalín precisa camareiro/a para traballar en Nadal con posibilidade de emprego ao rematar o contrato. Publicada/Xestionada: Particular (Mar). Tlf. 626943524.

Data: 14-12-2015
Posto: COMERCIAL DE ASESORÍA ELÉCTRICA
Lugar: Lalín.
Detalle: Empresa dedicada á optimización da facturación eléctrica das empresas e negocios, con sede en Pontevedra e clientes por toda España, busca comercial para Lalín. Non captará clientes para ningunha compañía eléctrica.
Requisitos: Estudos mínimos Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). Experiencia de 1 ano. Persoa ambiciosa, dinámica e con don de xentes. Imaxe profesional. Publicada/Xestionada: Empleo Galicia.

Data: 14-12-2015
Posto: PEÓN/A GANDEIRO/A
Lugar: Lalín.
Detalle: Explotación gandeira busca peón/a.
Requisitos: Imprescindible carné de conducir. Publicada/Xestionada: Particular (Antonio). Tlf. 675505866.

Data: 14-12-2015
Posto: COMERCIAL DE VENDAS IT
Lugar: Lalín.
Detalle: Stoutic Computing Technologies selecciona comercial de vendas IT para nova empresa de base tecnolóxica con produtos/servizos SaaS, desenvolvementos web e comercio electrónico. Incorporación ao persoal, tras un período de probas no primeiro trimestre do ano. Modelo de retribución a negociar con fixo+variable. Xornada flexible. Cobertura dos gastos de desprazamento.
Requisitos: Estudos mínimos Ciclo Formativo Grao Medio. Facilidade para o uso e manexo de aplicacións. Empatía co cliente. Capacidade de aprendizaxe. Capacidade de traballo en equipo. Dispoñibilidade para desprazarse polo centro de Galicia. Medios de locomoción propios. Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 12-12-2015
Posto: PROMOTOR/A
Lugar: Lalín.
Detalle: Sponsoring Maracana SL busca promotor/a de bombóns para traballar no centro Eroski de Lalín o 18 e 19 decembro (venres de 17 a 21h e sábado de 11 a 14h e de 17 a 21h). Soldo: 77€ brutos + 5€ pola xestión dos materiais.
Requisitos: Estudos mínimos nivel BUP/COU. Experiencia non requirida. Publicada/Xestionada: Yobalia.

Data: 11-12-2015
Posto: OPERARIO/A INDUSTRIAL-FABRICACIÓN MECÁNICA
Lugar: Lalín.
Detalle: Randstad selecciona operario/a industrial con formación en fabricación mecánica para traballar en liña de produción.
Requisitos: Formación Profesional Grado Medio: Fabricación Mecánica. Publicada/Xestionada: Randstad.

Data: 10-12-2015
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Lalín.
Detalle: Establecemento de hostelería de Lalín precisa camareiro/a polas mañás. Publicada/Xestionada: Particular (Jose Manuel). Tlf. 634930893.

Data: 05-12-2015
Posto: ASISTENTE/A DE VENDAS (2 prazas)
Lugar: Lalín.
Detalle: Accepta precisa incorporar 2 persoas ao departamento telefónico. Xornada de 6 horas, de 10h a 16h. Ofrécese contrato laboral, salario fixo máis incentivos e formación impartida pola empresa
Requisitos: Imprescindible estudos medios. Persoa responsable e resolutiva. Valórase residencia en Lalín ou arredores. Publicada/Xestionada: Accepta. Enviar CV para o proceso de selección indicando no asunto CV e cidade de residencia a: samanta.pilonetar@acceptasi.es.

Data: 05-12-2015
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Lalín.
Detalle: Local de copas de Lalín precisa camareiro/a.
Publicada/Xestionada: Particular. Tlf. 600603310.

Data: 04-12-2015
Posto: ELECTRICISTA (2 prazas)
Lugar: Lalín.
Detalle: Selección de persoal para instalacións e mantemento industrial, con coñecementos en automatización. Realizará obra nova, fabricación e montaxe de cadros e instalacións de baixa tensión a nivel nacional. Contrato 12 meses.
Requisitos: Formación Profesional Grao Medio en Electricidade e Electrónica. Experiencia mínima 1 ano. Carné de conducir. Dispoñibilidade para viaxar. Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 02-12-2015
Posto: DEPENDENTE/A
Lugar: Lalín.
Detalle: Comercio de Lalín precisa dependente/a.
Requisitos: Don de xentes. Incorporación inmediata. Idade menor de 30 anos. Valorarase experiencia.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios/as do Deza (AEDEZA). 986787091 bolsaemprego@aedeza.com.
Nº de Referencia: 138.

Data: 02-01-2015
Posto: COMERCIAL DE SEGUROS
Lugar: Lalín.
Detalle: Seguros Santa Lucía precisa comercial de seguros para a distribución de produtos da entidade.
Requisitos: Estudios mínimos de bacharelato ou formación profesional. Experiencia mínima comercial, vendas ou seguros non requirida pero valorable. Persoa con habilidades comunicativas, vocación comercial e capacidade para o traballo en equipo. Residencia na localidade ou proximidades. Valorable: coñecemento do sector seguros, produtos de seguros ou produtos do ramo vida e produtos financeiros.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 02-12-2015
Posto: PROMOTOR/A
Lugar: Lalín.
Detalle: Precísase promotor/a para traballar con degustacións de froitas tropicais nun centro dunha coñecida cadea de supermercados en Lalín os días 4 e 5 de decembro. Os horarios de traballo cada día serán: venres de 10.30 a 13.30 e de 17.00 a 20.00 horas e sábado de 10.00 a 14.00 horas.
Publicada/Xestionada: Yobalia.

Data: 02-12-2015
Posto: PROFESOR/A DE INGLÉS
Lugar: Lalín.
Detalle: Academia Mar (Montefaro,14  Lalín) precisa profesor/a de inglés.
Requisitos: Residencia en Lalín e comarca.
Publicada/Xestionada: Academia Mar (626943524, 986782427 - mar@academiamar.com).

Data: 02-12-2015
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Lalín.
Detalle: Establecemento hosteleiro (café-bar) do centro de Lalín (Alcalde Ferreiro nº 6) busca camareiro/a para atender aos/ás clientes.
Requisitos: Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Café-Bar Lago: Tlf. 676746598.

Data: 01-12-2015
Posto: AXENTE EXCLUSIVO DE SEGUROS
Lugar: Lalín e arredores.
Detalle: Nortempo Santiago selecciona axente exclusivo de seguros  para importante empresa da zona do Deza (Lalín e arredores) para tarefas de asesoramento, captación e fidelización da carteira de clientes. Ofrécese formación a cargo da empresa, posibilidade de desenvolvemento profesional e persoal dentro da compañía así como asumir a dirección da oficina.
Requisitos: Formación nivel Diplomatura/Licenciatura. Experiencia como comercial profesional mínima de 2 anos (preferentemente sector servizos). Residencia na zona. Capacidade de comunicación e resolución. Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Infoempleo/Nortempo.
Nº Referencia: 1867367


GALICIAData: 30-12-2015
Posto: ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Empresa de Enxeñaría, Consultoría e Servizos precisa persoa para a revisión de proxectos de infraestruturas rurais (vías principais, secundarias, camiños de acceso, etc.), apoio á oficina supervisora de proxectos para o recoñecemento de proxectos, redacción de informes acerca de carencias e deficiencias de proxectos e propostas de mellora, control da programación de obra, xestión de residuos, seguridade e saúde, control ambiental e condicionantes ambientais de proxectos.
Requisitos: Dispor dalgunha das seguintes enxeñarías técnicas (arquitectura técnica, obras públicas, agrícola, forestal). Achegar experiencia previa no ámbito de: elaboración de orzamentos en Presto, manexo avanzado de Autocad, redacción de proxectos de infraestruturas rurais e/ou camiños e dirección de obra. Coñecementos informáticos imprescindibles: Ofimática Access, Excel e Word. Deseño Gráfico Autocad. Presto. Coñecementos informáticos valorables: Cartografía e Teledetección ArcInfo (WorkStation e Desktop).
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 30-12-2015
Posto: EXPERTO/A FISCAL-CONTABLE
Lugar: Pontevedra.
Detalle: Xestoría F.F. busca experto/a fiscal-contable para confección de contabilidades, mecanización de apuntamentos contables, análise económica financeiro, confección de impostos (IVA, IRPF, Imposto Sociedades, Rendas), confección de plans de empresas, plans estratéxicos.
Requisitos: Estudos mínimos licenciado/a - administración e dirección de empresas. Experiencia mínim de polo menos 3 anos.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 30-12-2015
Posto: CAMAREIRO/A DISCOTECA
Lugar: Silleda.
Detalle: Selecciónanse camareiros/as para proxima apertura de discoteca en Silleda.
Publicada/Xestionada: Particular. Tlf. 633951010.

Data: 29-12-2015
Posto: MONITOR/A DE PAINTBALL INFANTIL (2 vacantes)
Lugar: Ourense.
Detalle: La Nave del Paintball selecciona 2 monitores/as para paintball infantil para traballar as fins de semana e dous días de semana. Inicio en xaneiro do 2016.
Requisitos: Non se require experiencia só ganas e compromiso.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 29-12-2015
Posto: COMERCIAL PARA INMOBILIARIA
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Grupo Doga Global Services SL precisa comercial.
Requisitos: Preferiblemente con experiencia no sector inmobiliario e de venda de servizos de asesoría e xestión
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 29-12-2015
Posto: OPERARIO/A DE MANTEMENTO INDUSTRIAL (2 vacantes)
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Manpower selecciona operario/a de liña de produción. Horario quendas rotativas mañá/tarde/noite.
Requisitos: Coñecementos e experiencia en mantemento industrial (mínimo 1 ano). Requírese ciclo medio ou superior en mantemento insdustrial. Imprescindible habilidades de xestión dos procesos e resolución de incidencias en liña de produción.
Publicada/Xestionada: Manpower.

Data: 29-12-2015
Posto: TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Lugo.
Detalle: Prelo selecciona técnico/a administrativo/a para levar a atención administrativa dos/as clientes, consultas sobre facturas e albaráns, solución de erros administrativos, control de compras, vendas, facturación, asesoramento a comerciais, elaboración de informes con programa tipo Bussines Objet, manexo dun CRM e un ERP e outros labores administrativos e contables.
Requisitos: Estudos mínimos de formación profesional grao superior - administración. Experiencia mínima de polo menos 3 anos.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 29-12-2015
Posto: PERSOA MANTEMENTO
Lugar: Santiago de Compostela e Valga (Pontevedra).
Detalle: Nortempo selecciona persoa para tarefas de mantemento industrial xeral das instalacións (eléctrico, mecánico, albanelaría, etc) de empresa situada en Santiago de Compostela e Valga.
Requisitos: Estudos mínimos ciclo formativo de grao medio - equipos electrónicos de consumo. Experiencia mínima de polo menos 2 anos. Experiencia e coñecementos de mantemento xeral (eléctrico, mecánico, albanelaría, etc). Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Flexibilidade horaria.
Publicada/Xestionada: Infojobs/Nortempo.

Data: 28-12-2015
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Cafetería Pub Bolengo precisa camareiro/a para traballar de martes a domingo (librando luns) en quendas de 10 a 18/19 horas, entre 8 e 9 horas/día.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 28-12-2015
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA DEPARTAMENTO DE TRÁFICO
Lugar: Lugo.
Detalle: Axencia de transporte necesita incorporar un/ha auxiliar administrativo/a para o seu departamento de tráfico. Contrato a tempo parcial.
Requisitos: Imprescindible experiencia en loxística/transporte de mercancías. Preferiblemente con titulación en loxística/transporte. Incorporacion inmediata (absterse candidatos/as que non cumpran os requisitos).
Publicada/Xestionada: Tablón de Anuncios.

Data: 28-12-2015
Posto: COMERCIAL PARA SECTOR DE AUTOMOCIÓN
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Iman Temporing ETT selecciona comercial para importante empresa do sector da automoción situada na comarca de Santiago de Compostela. Realizará visitas comerciais, captación e fidelización de clientes, apertura de mercado.
Requisitos: Experiencia comercial mínima de 3 anos. Coñecementos de informática / Office. Carné de conducir e vehículo propio. Persoa proactiva con orientación ao cliente.
Publicada/Xestionada: Iman Temporing ETT.

Data: 28-12-2015
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Caldas de Reis (Pontevedra).
Detalle: Bar Susi, establecemento de tapas, pizzas, bocatas e racións, precisa camareiro/a.
Requisitos: Experiencia.
Publicada/Xestionada: Bar Susi. Rúa Jose Salgado 41 baixo. Tlf. 986 541 634.

Data: 28-12-2015
Posto: FIGURANTE (Varias vacantes)
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: A produtora Alén Filmes SL busca figurantes en Santiago de Compostela para o martes 5 de xaneiro (tarde-noite de Reis).
Publicada/Xestionada: Alén Filmes SL. Contacto: alenfilmes2015@gmail.com. Tlf. 644416549-986442994.

Data: 28-12-2015
Posto: CAIXEIRO/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Precísase caixeiro/a para xornada de 20 horas semanais.
Requisitos: Competencias en orientación ao cliente, orientación a resultados, traballo en equipo, iniciativa, aprendizaxe e mellora continua. Valorarase a experiencia previa no posto (non imprescindible).
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 28-12-2015
Posto: AUDITOR/A CAMPO DE TELECOMUNICACIÓNS (30 vacantes)
Lugar: Pontevedra, Ourense, Lugo, A Coruña.
Detalle: Eurocontrol selecciona persoal para auditorias e revisión de instalacións de telecomunicación. As tarefas a desenvolver serán: identificación e resolución de incidencias nas instalacións de estacións base de telefonía móbil e realización de informes de visitas.
Requisitos: Coñecementos de obra civil en telecomunicacións. Experiencia en instalacións de telecomunicacións. Experiencia en replanteos e auditorías de calidade. Bos coñecementos de Excel. Incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Eurocontrol.

Data: 28-12-2015
Posto: OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN
Lugar: Caldas de Reis (Pontevedra) e Ames (A Coruña).
Detalle: Nexo 8 ETT selecciona persoal para traballar como operario/a en zona de Ames e Caldas de Reis.
Requisitos: Formación profesional grao superior rama técnica (non se valorarán candidaturas que non cumpran este perfil). Valorarase acreditación e manexo de carretilla elevadora. Residencia en provincia da posto vacante. Posibilidade de incorporación inmediata. Publicada/Xestionada: Iberempleos/Nexo 8 ETT.

Data: 28-12-2015
Posto: CONDUCTOR/A DRIVE TEST (3 vacantes)
Lugar: Lugo.
Detalle: Eurocontrol selecciona persoal para condución de vehículo e realización de rexistro de medidas de Drive Test.
Requisitos: Formación profesional de grao medio ou superior. Carné de conducir (polo menos 4 anos de antiguidade). Coñecemento da zona. Dispoñibilidade para viaxar. Valorable experiencia no posto solicitado. Valorable coñecementos e experiencia no manexo de equipos TEMS. Dispoñibilidade para traballar días soltos.
Publicada/Xestionada: Eurocontrol.

Data: 27-12-2015
Posto: OPERARIO/A DE FÁBRICA
Lugar: Lugo.
Detalle: Randstad selecciona persoa con experiencia en traballos en cadea de produción para importante empresa do sector da alimentación na zona de Lugo. A xornada de traballo será en horario de mañá, tarde e noite rotativos.
Requisitos: Formación mínima grao medio. Dispoñibilidade de horarios e de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Randstad.

Data: 27-12-2015
Posto: ASISTENTE/A DOMICILIO - INTERNO/A
Lugar: Pontevedra.
Detalle: Particular busca asistente/a interno/a para coidado de persoa maior. Encargarase de limpeza, comida e compañía. A persoa maior válese por si mesma para lavado, comer etc.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 25-12-2015
Posto: OPERARIO/A DE MONTAXE DE ESTRUTURAS (Urxente)
Lugar: Silleda.
Detalle: Necesítase persoa para traballar en montaxe estruturas.
Requisitos: Manexo de ferramentas básicas: desparafusadores, radial. Imprecindible domicilio na comarca do Deza. Publicada/Xestionada: Particular (Jesús).

Data: 25-12-2015
Posto: ALMACENEIRO/A-CARRETILLEIRO/A
Lugar: Lugo.
Detalle: Necesítase persoal para traballar en liña de produción en cuarta quenda.
Publicada/Xestionada: Particular (Javi): 618603071.

Data: 24-12-2015
Posto: AXUDANTE/A DE PANADEIRO/A (3 vacantes)
Lugar: Lugo.
Detalle: Nortempo selecciona axudante/a de panadeiro/a para traballar en industria alimentaria situada en Lugo. Realizará tarefas de manipulación de alimentos en cadea de produción.
Requisitos: Carné de manipulador/a de alimentos. Experiencia previa de polo menos 2 anos en industrias alimentarias. Dispoñibilidade horaria para traballo a quendas. Carné B e vehículo propio. Valorable experiencia en salas de elaboración. Publicada/Xestionada: Nortempo.

Data: 23-12-2015
Posto: CAMAREIRO/A DE PISOS (4 vacantes)
Lugar: Lalín, Dozón, Agolada, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces.
Detalle: Nortempo selecciona camareiro/a de pisos para hostelería, para limpeza e mantemento de habitacións.
Requisitos: Experiencia mínima entre 2 ou 3 anos. Residencia na comarca do Deza. Dispoñibilidade horaria. Valorable nivel medio de inglés.
Publicada/Xestionada: Nortempo.

Data: 23-12-2015
Posto: DOCENTE TÉCNICAS DE MANEXO E MOBILIZACIÓN DE PACIENTES
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Grupo Isonor selecciona docente para formación en Técnicas de Manexo e Mobilización de Paciente Xeriátrico para impartir formación na zona de Santiago de Compostela.
Requisitos: Estudos mínimos diplomado/a en Enfermaría. Titulación e coñecementos prácticos demostrables na área de prevención de riscos laborais/sanidade. Formación específica en prevención de riscos laborais (mínimo nivel básico). Experiencia en docencia de formación de similares características.
Publicada/Xestionada: Grupo Isonor.

Data: 23-12-2015
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Lugo.
Detalle: Nortempo selecciona auxiliar administrativo/a para empresa do sector da automoción. Realizará tarefas de atención ao cliente en recepción, atención telefónica e tarefas auxiliares en administración e caixa en concesionario situado en Lugo.
Requisitos: Formación en administración e finanzas / comercio e mercadotecnia. Experiencia previa e formación en administración e finanzas e en atención telefónica. Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Valorable: experiencia previa no sector automoción. Amplos coñecementos de ferramentas informáticas.
Publicada/Xestionada: Nortempo.

Data: 23-12-2015
Posto: VENDEDOR/A RECAMBIOS-ACCESORIOS
Lugar: Ourense.
Detalle: Feu Vert selecciona vendedor/a de recambios e accesorios do automóbil para o seu centro de Ourense. As súas principais funcións serán: atención ao cliente, asesoramento nas vendas, animación e reposición en tenda.
Requisitos: Estudos mínimos nivel formación profesional grao medio (Comercio e Mercadotecnia). Vocación polo sector da automoción. Experiencia en tenda de recambios ou similar (1 ano). Habilidades interpersoais.
Publicada/Xestionada: Infojobs/Feu Vert.

Data: 23-12-2015
Posto: PERSOAL PARA INVENTARIO (4 vacantes)
Lugar: Pontevedra.
Detalle: Ader Recursos Humanos selecciona catro persoas para realizar o inventario para unha empresa de alimentación de Pontevedra. As funcións a desempeñar serán: realizar o inventario en nove centros da provincia de Pontevedra (supermercados e cash) e reconto en papel da mercadoría, introdución de datos (códigos e cantidades) con pistola e computador.
Requisitos: Estudos mínimos nivel ESO. Experiencia realizando inventarios e manexando pistola para ler códigos. Axilidade e capacidade de concentración á hora de facer reconto e diferenciar os distintos produtos. Dispoñibilidade para traballar en horario de tarde-noite. Carné de conducir e vehículo propio. Persoas responsables e traballadoras.
Publicada/Xestionada: Infojobs/Ader Recursos Humanos.

Data: 23-12-2015
Posto: TRABALLADOR/A FORESTAL (Varias vacantes)
Lugar: Monforte de Lemos e Santiago de Compostela.
Detalle: Precísanse traballadores/as forestais para Santiago de Compostela e Lugo (Monforte de Lemos).
Requisitos: Experiencia en: uso de tractor, uso de retroexcavadora, roza, tala e poda, plataformas elevadoras e traballo en altura. Carné manipulador/a de fitosanitarios. Formación en prevención de riscos laborais. Preferiblemente con formación profesional da rama agraria/forestal (ciclo formativo grao superior - actividades agrarias).
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 23-12-2015
Posto: INTÉRPRETE LINGUA DE SIGNOS
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) busca intéprete de lingua de signos para axencia de Santiago.
Requisitos: Titulación de técnico superior en interpretación de lingua de signos-guía interpretación de PSC. Celga 4, comprensión e expresión oral da lingua galega. Carné de conducir B1.
Publicada/Xestionada: Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG). Prazo de presentación de curriculums: 30/12/2015.

Data: 23-12-2015
Posto: MÉDICO/A (urxente)
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Precísase médico/a para participación en equipo multidisciplinar e interdisciplinar. Realizará funcións de atención médica aos usuarios/as, control e seguimento da evaluación sanitaria. Xornada fins de semana, de 9 a 18 horas.
Requisitos: Licenciado/a en medicina, valorarase especialidade médico/a de familia, medicina interna ou formación complementaria/ especialidade en xerontología / xeriatría. Experiencia en ámbito socio-sanitario, hospitalario ou residencial. Colexiado/a. Persoa responsable, empática, resolutiva, con dotes organizativas e con capacidade para o traballo en equipo. Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 22-12-2015
Posto: PEÓN/A DE ALMACÉN
Lugar: O Carballiño (Ourense).
Detalle: Precísase persoal para almacén.
Requisitos: Experiencia mínima de 1 a 3 anos.Valorable coñecemento de Navision.
Publicada/Xestionada: Randstad.

Data: 22-12-2015
Posto: CAMAREIRO/A DE SALA
Lugar: O Pino (A Coruña).
Detalle: Precísase camareiro/a de sala.
Requisitos: Experiencia mínima de 3 anos como camareiro/a de sala. Imprescible bo nivel de inglés.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 22-12-2015
Posto: DEPENDENTE/A TENDA DE MODA
Lugar: Pontevedra.
Detalle: Eduardo Rodríguez Rey selecciona dependente/a a xornada completa para tenda de moda multimarca.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 21-12-2015
Posto: TÉCNICO/A DE MANTEMENTO
Lugar: Caldas de Reis (Pontevedra).
Detalle: Nexo 8 ETT selecciona un técnico/a de mantenemento para importante empresa de alimentación ubicada en Caldas de Reis.
Requisitos: Formación Profesional de Grao Superior (FP II), especialidade mecánica, maquinas ferramentas ou axuste. Experiencia: de 2 a 5 anos como mecánico/a. Valorable experiencia no sector, carné manipulador/a de alimentos. Manexo de carretilla elevadora
Publicada/Xestionada: Nexo 8 ETT.

Data: 21-12-2015
Posto: COMERCIAL DE TURISMOS
Lugar: Ourense.
Detalle: Bétula Cars, empresa de automoción do Grupo Pérez Rumbao, selecciona comercial de turismos para Ourense.
Requisitos: Menor de 30 anos.
Publicada/Xestionada: Bétula Cars. Enviar curriculum a betulacars@perezrumbao.com.

Data: 21-12-2015
Posto: AUXILIAR DE BANCA (2 vacantes)
Lugar: Pontevedra.
Detalle: Manpower selecciona auxiliar de caixa para entidade financieira. Realizará: operativa de caixa, atención ao cliente, mantemento de caixeiros e tarefas administrativas.
Requisitos: Estudos mínimos diplomado/a ou licenciado/a en Empresariais, Económicas, Dereito ou similar. Experiencia mínima de polo menos 1 ano como auxiliar de caixa. Imprescindible residente na provincia. Dispoñibilidade total. Vehículo propio.
Publicada/Xestionada: Infojobs/Manpower.

Data: 21-12-2015
Posto: BOLSEIRO/A PARA DEPARTAMENTO TÉCNICO
Lugar: Lugo.
Detalle: Innolact, empresa de produtos lácteos, precisa incorporar un bolseiro/a en plan de carreira para asumir o posto de "Adxunto á Dirección Técnica", baixo a tutoría da Dirección Técnica, debendo traballar sobre as seguintes áreas: tecnoloxías lácteas; enxeñaría de procesos; mantemento de liñas de proceso desde o punto de vista mecánico/eléctrico e automático; formación en compoñentes mecánicos, eléctricos e automatización de liñas de produción; deseño e automatización de novas liñas de produción; xestión de equipos.
Requisitos: Estudos mínimos enxeñeiro/a superior - enxeñeiro/a en automática e electrónica industrial. Manexo de ferramentas informáticas en xeral e do paquete de Office en particular. Inglés nivel alto falado e escrito. Carné de conducir e dispoñibilidade de vehículo.Residencia en Lugo ou arredores. Persoa proactiva, metodolóxica, con capacidade de organización, responsable, dotes de comunicación e análise; orientada a resultados e implicación cos obxectivos da empresa.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 21-12-2015
Posto: AUXILIAR SECTOR TEXTIL
Lugar: Ourense.
Detalle: Grupo Externa selecciona para importante empresa do sector téxtil situada en Ourense persoa para contrato laboral a tempo parcial para a realización de diferentes tarefas de auxiliar no sector textil: descarga de camión; xestión e colocación de almacén; reposición de mercadoría; alarmado e etiquetaxe; merchandising; reforzo en tenda.
Requisitos: Dispoñibilidade horaria e inmediata. Persoa ordenada, responsable e proactiva. Dispoñibilidade para traballar días e horas soltas.
Publicada/Xestionada: Infojobs/Grupo Externa.

Data: 21-12-2015
Posto: ASESOR/A COMERCIAL CONCESIONARIO DE AUTOMOCIÓN
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Importante empresa precisa incorporar para concesionario de gama alta na zona de Santiago de Compostela comercial para tarefas de atención ao público, asesoramento en función das necesidades do mesmo, elaboración de informes, orzamentos, etc.
Requisitos: Formación en automoción. Dotes comerciais. Experiencia no devandito posto.
Publicada/Xestionada: Infoempleo.

Data: 19-12-2015
Posto: DOCENTE DE OPOSICIÓNS
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Detalle: Precísase profesor/a para clases particulares presenciais para preparar oposicion ás forzas e corpos de seguridade do estado.
Publicada/Xestionada: Particular (David). Tlf. 605335576.

Data: 18-12-2015
Posto: XEFE/A DE EQUIPO DE VENDAS DE VEHÍCULO NOVO
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Spring Professional selecciona xefe/a de equipo de vendas de vehiculo novo para rede de concesionarios e reparadores autorizados. Funcións: detección de novas oportunidades de negocio; aumento do volume de vendas en contas xa existentes; xestión e coordinación  de equipo de comerciais; selección, formación e motivación do equipo; consecución de obxectivos.
Requisitos: Nivel de formación titulado/a universitario/a. Experiencia minima de 10 anos posto similar. Experiencia xestionando equipos.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 18-12-2015
Posto: METRÓLOGO/A
Lugar: Ourense.
Detalle: UB Group precisa incorporar ao seu persoal un/a metrólogo/a para importante empresa de automoción situada en Ourense os días 21, 22 e 23 de decembro. Realizará funcións de dixitalización de pezas de inxección comparando a CAD para validación do produto.
Requisitos: Nivel de formación Ciclo formativo de Grao Superior. Experiencia mínima (1 ano).
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 18-12-2015
Posto: LIMPADOR/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Lacera Servicios y Mantenimiento selecciona limpador/a para realizar a limpeza durante os fins de semana de instalacións deportivas.
Requisitos: Experiencia mínima (1 ano).
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 18-12-2015
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Lugo.
Detalle: Telecomunicaciones Cantábrico SL selecciona unha persoa para a realización de traballos administrativos (asentos contables, elaboración de facturas, etc). Xornada de traballo a tempo parcial partida (mañá e tarde).
Requisitos: Estudos mínimos Licenciatura - Administración e Dirección de Empresas. Informática nivel usuario. Excel nivel avanzado. Experiencia mínima non requirida. Imprescindible incorporación inmediata e residencia en Lugo cidade.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 18-12-2015
Posto: ELECTRICISTA-ENCARGADO/A DE OBRA (4 vacantes)
Lugar: Ourense.
Detalle: Balmonel Electricidad selecciona para próximas obras encargados/as de obra e electricistas para o desempeño das seguintes funcións: realización de canalizacións (canle, bandexa, tubo); tendido de condutores, conexionado; realización de cableado; montaxe de cadros eléctricos.
Requisitos: Formación Profesional Grao Medio - Electricidade e Electrónica. Dispoñibilidade para viaxar (Europa e/ou America Latina). Integración en equipo de traballo. Capacidade de esforzo e disciplina.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 17-12-2015
Posto: MOZO/A EMBALAXE DE MOBLES (30 vacantes)
Lugar: Cerceda (A Coruña).
Detalle: Adecco selecciona mozos/as para tarefas de montaxe e embalaxe de mobles.
Requisitos: Ampla experiencia en montaxe e embalaxe de mobles. Experiencia no manexo de radiais, trades, atornilladores... Destreza na montaxe. Experiencia previa en postos similares. Dispoñibilidade inmediata
Publicada/Xestionada: Adecco.

Data: 17-12-2015
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Lugo.
Detalle: Kw Ingeniería, empresa de enxeneiría e instalacións industriais selecciona unha praza de administrativo/a que se deberá responsabilizar do departamente homónimo da empresa.
Requisitos: Persoa con capacidade de traballo e organizada, e con don de xentes. Imprescindible experiencia en posto similar. Valorarase experiencia en trato e xestión de clientes.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 17-12-2015
Posto: ESTETICISTA
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Selección dunha praza de esteticista para atención ao públicoe realización de uñas e cellas.
Requisitos: Fp Estética. Experiencia en atención ao público e realización de uñas e cellas.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 17-12-2015
Posto: PINTOR/A DE VEHÍCULOS
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Randstad selecciona un/a pintor/a de vehículos para un concesionario oficial en Santiago de Compostela.
Requisitos: Imprescindible experiencia de polo menos 2 anos.
Publicada/Xestionada: Randstad.

Data: 17-12-2015
Posto: COMERCIAL PRODUTOS ENERXÉTICOS
Lugar: A Estrada.
Detalle: Fenogal, Estudios Energéticos de Galicia SL, empresa de ámbito nacional dedicada á área da enerxía eléctrica e especializada na optimización do consumo eléctrico das empresas, busca comercial. Ofrécese contrato de traballo e produto fácil para captar clientes.
Requisitos: Incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Fenogal. Interesados/as enviar curriculum a fenogal@fenogal.com.

Data: 17-12-2015
Posto: ENFERMEIRO/A-DUE
Lugar: Lugo.
Detalle: Grupo Abedul, empresa de servizos sociosanitarios, selecciona enfermeiro/a-DUE para o seu centro de maiores de Lugo.
Publicada/Xestionada: Grupo Abedul. Interesados/as engadir curriculum na web da empresa.

Data: 17-12-2015
Posto: PERSOAL PARA INVENTARIO (4 vacantes)
Lugar: Ourense.
Detalle: Ader Recursos Humanos selecciona catro persoas para realizar o inventario para unha empresa de alimentación de Ourense. As funcións a desempeñar serán: realizar o inventario en nove centros da provincia de Ourense (supermercados e cash) e reconto en papel da mercadoría, introdución de datos (códigos e cantidades) con pistola e computador.
Requisitos: Estudos mínimos nivel ESO. Experiencia realizando inventarios e manexando pistola para ler códigos. Axilidade e capacidade de concentración á hora de facer reconto e diferenciar os distintos produtos. Dispoñibilidade para traballar en horario de tarde-noite. Carné de conducir e vehículo propio. Persoas responsables e traballadoras.
Publicada/Xestionada: Infojobs/Ader Recursos Humanos.

Data: 17-12-2015
Posto: DOCENTE DE PRIMEIROS AUXILIOS
Lugar: Provincias de Ourense e Pontevedra.
Detalle: Grupo Isonor selecciona docente de primeiros auxilios para impartir módulo específico en diversos cursos de formación da área de prevención de riscos laborais en diferentes localidades da provincia de Ourense. Incorporación baixo modalidade de contrato laboral ou mercantil (negociable).
Requisitos: Licenciado/a con titulación e coñecementos prácticos demostrables na área de prevención de riscos laborais e/ou sanidade. Formación específica en prevención de riscos laborais. Experiencia mínima de polo menos 1 ano.
Publicada/Xestionada: Grupo Isonor.

Data: 17-12-2015
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Ourense.
Detalle: Empresa do sector de distribución de compoñentes informáticos precisa incorporar un/a auxiliar administrativo/a para dar apoio ao departamento de administración. Funcións de facturación, xestión de pedido, resolución de incidencias, elaboración de análises, contabilidade. Ofrécese contrato en prácticas.
Requisitos: Nivel formativo: grao en administración e dirección de empresas. Sen experiencia previa laboral. Menor de 25 anos.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 16-12-2015
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Cerdedo (Pontevedra).
Detalle: Mesón Carola precisa camareiro/a.
Requisitos: Idade entre 25 e 40 anos.
Publicada/Xestionada: Mesón Carola, Estrada de Ourense nº 35. Cerdedo. Tlf. 638151809 - 986753207.

Data: 16-12-2015
Posto: PROFESIONAL DE MANTEMENTO INDUSTRIAL
Lugar: Ourense.
Detalle: Randstad selecciona profesional para funcións de mantenemento industrial.
Requisitos: Formación Profesional de Grao Medio: Instalación e Mantemento. Experiencia de 1 a 3 anos
Publicada/Xestionada: Randstad.

Data: 16-12-2015
Posto: RECEPCIONISTA
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Ananda Gestión ETT selecciona recepcionista para campaña de nadal, desde o 17 de decembro até o 5 de xaneiro. As súas funcións principais serán atención aos clientes, xestión de citas e recepción de chamadas telefónicas.
Requisitos: Imprescindible experiencia en postos similares. Dispoñibilidade horaria.
Publicada/Xestionada: Infoempleo.

Data: 16-12-2015
Posto: REPOÑEDOR/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Grupo Uno CTC selecciona repoñedor/a para para importante cliente do sector da alimentación en centros comerciais da zona de Santiago-cidade. Funcións: control de stock, reposición en tenda, xestión da reserva (almacén), realización de pedidos.
Requisitos: Nivel mínimo de estudos: Bacharelato ou equivalente. Carné de manipulador/a de alimentos. 1 ano de experiencia demostrable en reposicion en GGSS ou centros comerciais. Persoa organizada e metódica. Carné de conducir e dispoñibilidade de vehículo propio. Imprescindible residir en Santiago ou arredores.
Publicada/Xestionada: Trabajos.com.

Data: 16-12-2015
Posto: RECEPCIONISTA
Lugar: Pontevedra.
Detalle: Importante clínica dental a nivel nacional, con alto volume de pacientes, selecciona un/ha recepcionista para o seu centro de Pontevedra.
Requisitos: Estudos mínimos de bacharelato. Experiencia no sector (2 anos). Dispoñibilidade de luns a sábados (sábados alternos) en horario partido. Incorporación Inmediata.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 16-12-2015
Posto: DEPENDENTE/A
Lugar: Lugo.
Detalle: Redetel Distribución Tecnológica SL selecciona persoa para atención ao público e control administrativo das xestións necesarias.
Requisitos: Estudos mínimos de bacharelato. Experiencia no uso de excel e labores de Back Office (1 ano).
Publicada/Xestionada: Infojobs.

>Data: 15-12-2015
Posto: AZAFATO/A
Lugar: Melide (A Coruña).
Detalle: Rede Unio, empresa líder en execución e desenvolvemento de proxectos de mercadotecnia, externalización e eventos, selecciona persoa para importante campaña que vai desenvolver o 19 de decembro en Melide cun cliente de bebidas espirituosas en canle hostalaría. As funcións do posto serán: promocionar e/ou dar información sobre o produto ou servizo, representar a marca presentando a imaxe, recompilar información sobre consumidores/as potenciais no punto de venda. Horario de traballo de 00:30 a 4:30. Soldo 46 euros + desprazamentos.
Requisitos: Persoas cun claro perfil comercial, con capacidade para impactar e influír no consumidor/a, dinámicas e entusiastas e con dotes para as relacións sociais. Actitude dinámica e proactiva. Imprescindible coche e dispoñibilidade de horario.
Publicada/Xestionada: Yobalia.

Data: 15-12-2015
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Administrativo/a a media xornada de luns a sábado para a recepción de llamadas, xestión de arquivo, contabilidade xeral, control financieiro, xestión de cobros, elaboración de informes e outras tarefas relacionadas co posto.
Requisitos: Licenciatura ou Grao en ADE ou similar. Inglés. Estabilidade no posto.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 15-12-2015
Posto: DEPENDENTE/A - SECTOR FOGAR/BAZAR/MOBLE
Lugar: Ourense.
Detalle: Manpower selecciona para tenda sector descanso céntrica en Ourense, dependente/a. O horario de traballo será de luns a sábados, 6,5 horas/día, e o salario de 750 euros netos. Data incorporación: xaneiro.
Requisitos: Boa presenza. Don de xentes. Paciencia. Bo trato. Agradable. Aspecto coidado. Profesional con experiencia no en atención ao cliente e no sector descanso-fogar preferiblemente.
Publicada/Xestionada: Manpower.

Data: 14-12-2015
Posto: SOLDADOR/A-CARPINTEIRO METÁLICO
Lugar: Silleda.
Detalle: Carpintería metálica busca persoa para incorporación inmediata, con experiencia demostrable no sector siderometal, traballos con aluminio, ferro e aceiro inoxidable, para ir a obras e apoio na oficina. Realizará funcións de apoio técnico en oficina (deseño, interpretación de planos e orzamentos), instalacións en obra (estruturas metálicas, portais, automatismos) e apoio en taller (soldador/a).
Requisitos: Estudos mínimos Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de 2 anos. Afeito/a a traballar baixo presión. Apoio técnico en taller. Traballo en equipo. Dispoñibilidade para incorporación inmediata. Valorarase coñecementos en Autocad, interpretación de planos e orzamentos. Certificado de cursos de prevención de riscos laborais.
Publicada/Xestionada: Empleo Galicia.

Data: 14-12-2015
Posto: ADMINISTRATIVO/A DE SEGUROS
Lugar: Ourense.
Detalle: S4 Soluciones Empresariales S.L. busca administrativo/a para atención e asesoramento telefónico a clientes; xestión de recibos; tramitación de pólizas e sinistros; tarificación de seguros: presentación de proxectos, así como asesoramento individualizado de cada cliente; manexo programas informáticos de cada compañía.
Requisitos: Diplomado - Ciencias Empresariais. Experiencia mínima e facilidade no trato co público, así como en atención telefónica (1 ano). Valorarase experiencia en correduría de seguros ou compañía. Valorarase dominio do inglés.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 14-12-2015
Posto: FORMADOR/A DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (5 vacantes)
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Crit Interim ETT selecciona formadores/as para impartir cursos de prevención de riscos laborais de distintas materias (por exemplo plataformas elevadoras).
Requisitos: Titulación en prevención de riscos laborais (FP II ou master homologado). Experiencia impartindo cursos de formación (2 anos).
Publicada/Xestionada: Infoempleo/Crit Interim ETT.

Data: 11-12-2015
Posto: COMERCIAL DE ELECTRODOMÉSTICOS
Lugar: Ourense.
Detalle: Manpower selecciona comercial para tenda de venda de electrodomésticos.
Requisitos: Experiencia demostrable en venda de electrodomésticos. Flexibilidade horaria e dispoñibilidade inmediata.
Publicada/Xestionada: Manpower.

Data: 11-12-2015
Posto: SOLDADOR/A TUBEIRO/A OFICIAL 1ª (6 vacantes)
Lugar: Pontevedra.
Detalle: Empresa de Burgos necesita soldadores/as.
Requisitos: Experiencia demostrable experiencia en Tig, Mig, aceiro inoxidable, lectura de planos e montaxe de instalacións industriais (realizásese proba para valorar aos candidatos/as).
Publicada/Xestionada: Infoempleo.

Data: 11-12-2015
Posto: FISIOTERAPEUTA
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Nortempo selecciona fisioterapeuta para clínica situada na zona de Santiago de Compostela. Realizará tarefas de atención a usuarios/as da clínica, aplicación de tratamento mediante medios físicos e exercicios terapéuticos con técnicas fisioterápicas. Ofrécese contrato eventual (aprox. 1 mes).
Requisitos: Formación en fisioterapia. Curso de pilates. Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Experiencia no posto.
Publicada/Xestionada: Infoempleo/Nortempo.

Data: 10-12-2015
Posto: SECRETARIO/A DE DIRECCIÓN
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Relevante Empresa do sector industrial en proceso de expansión e internacionalización, precisa incorporar un/ha secretario/a de dirección, en dependencia directa do director da empresa. As funcións do posto serán: xestión de axenda, atención e filtro de chamadas telefónicas, recepción de visitas, coordinación de comunicación interdepartamental, xestión documental e preparación de informes, organización de viaxes, reunións e actos.
Requisitos:  Estudos mínimos Ciclo Formativo Grao Superior. Experiencia mínima demostrable (polo menos 3 anos) en secretariado de dirección,. Bo nivel de inglés. Dispoñibilidade horaria. Persoa altamente comprometida e motivada co proxecto, achegando unha importante capacidade de adaptación. Residencia estable na contorna de Santiago de Compostela.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 10-12-2015
Posto: ÓPTICO/A - OPTOMETRISTA
Lugar: Ourense.
Detalle: Alain Afflelou Optico selecciona óptico/a-optometrista para traballar a tempo completo na súa óptica do Centro Comercial Ponte Vella de Ourense. Quendas rotativas de mañá e tarde. Contrato inicial de 3 meses con posibilidade de renovación.
Requisitos: Diplomado/a en Óptica e Optometría. Dispoñibilidade para incorporación inmediata. Non é necesaria experiencia.
Publicada/Xestionada: Alain Afflelou Optico.

Data: 10-12-2015
Posto: COMERCIAL DE FORMACIÓN BONIFICADA
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Ames Formación S.L. selecciona asesores comerciais de formación bonificada para ampliar a rede comercial en toda España.
Requisitos: Experiencia.
Publicada/Xestionada: Ames Formación S.L. Enviar curriculum a: rrhh@amesformacion.com ou chamar ao teléfono: 981 535 803.

Data: 10-12-2015
Posto: CAMAREIRO/A (Urxente)
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Bar mesón preto de Santiago busca camareiro/a de xoves a domingo.
Requisitos: Experiencia. Boa presencia.
Publicada/Xestionada: Particular (Nemesio). Tlf. 691127061.

Data: 09-12-2015
Posto: DOCENTE CURSO TACÓGRAFO DIXITAL
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: INTEC selecciona docente para tutorizar un curso de tacógrafo dixital
Publicada/Xestionada: AccionTrabajo.

Data: 09-12-2015
Posto: OFICIAL DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE HOSTELERÍA E FRÍO INDUSTRIAL
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Precísase oficial para a reparación de maquinas de hostelería e frío industrial.
Requisitos: Residencia na zona e carné de conducir.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 09-12-2015
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Melide (A Coruña).
Detalle: Parrillada de nova apertura na zona de Melide busca camareiro/a.
Requisitos: Boa presenza. Don de xentes. Simpatía. Valorable ter coñecementos de inglés.
Publicada/Xestionada: Particular (Jose). Tlf. 600789530.

Data: 09-12-2015
Posto: TÉCNICO/A MANTENEMENTO ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICO/A
Lugar: Lugo.
Detalle: Adecco selecciona técnico/a para levar a cabo o mantemento preventivo e correctivo en planta de procesamento de produtos lácteos.
Requisitos: FP Superior de Electricidade ou Electrónico/a Industrial. Coñecementos de mecánica, programacion de autómatas e electricidade. Interpretación e elaboración de planos e esquemas. Montaxe de equipos eléctricos. Mantemento preventivo/correctivo en equipos de proceso. Petición de orzamentos. Experiencia de polo menos 2-3 anos en postos similares. Valórarase experiencia en industria láctea.
Publicada/Xestionada: Adecco.

Data: 09-12-2015
Posto: OPERARIO/A REDE CAMBIO CONTADORES
Lugar: Ourense.
Detalle: Adecco selecciona operario/a rede para importante empresa de mantemento, instalación e reparación. Encargarase do cambio e instalación de contadores na provincia de Ourense. Contratación temporal de 3 meses por parte da empresa usuaria. Xornada completa en horario partido.
Requisitos: Imprescindible dispoñibilidade para incorporación inmediata, dispoñibilidade para traballar a xornada completa en horario partido e permiso de conducir B. Valorable formación de Ciclo Medio ou Superior en Fontanería, Electricidade ou similar. Valorable experiencia en cambio e instalación de contadores.
Publicada/Xestionada: Adecco.
Nº Referencia: 36304/222.

Data: 09-12-2015
Posto: ADMINISTRATIVO/A CON INGLÉS
Lugar: Bergondo (A Coruña).
Detalle: Eurofirms selecciona administrativo/a para empresa do sector audiovisual a xornada completa de luns a venres. Realizará as seguintes funcións no departamento técnico: Xestión da parte administrativa da loxística de dispositivos musicais para as obras. Facturación de servizos prestados polo departamento técnico ao cliente final. Aprobar facturas emitidas por instaladores externos. Reporte ao responsable do departamento das incidencias no proceso de facturación e nas súas tarefas diarias.
Requisitos: Formación Ciclo Superior Administración e finanzas. Inglés falado e escrito correctamente. Experiencia de polo menos 2 anos en posto similar. Persoa organizada, dinámica, proactiva, con boa capacidade de reacción ante situacións críticas. Incorporación inmediata. Vehículo propio. Residencia en Coruña ou arredores.
Publicada/Xestionada: Eurofirms.
Nº Referencia: 055-003982.

Data: 09-12-2015
Posto: OFICIAL TÉCNICO/A DE CALDEIRAS E CALENTADORES DE GAS
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Precísase oficial técnico/a de caldeiras e calentadores de gas.
Requisitos: Residencia na zona e carné de conducir.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 09-12-2015
Posto: PEITEADOR/A (con experiencia)
Lugar: Agolada (Pontevedra).
Detalle: "Peluquería Mary", salón de beleza unisex, busca peiteador/a para vacante de 6 meses.
Requisitos: Ampla experiencia para cubrir todas as tarefas do negocio.
Publicada/Xestionada: Peluquería Mary. R/. Constitución, 9 baixo - 36520 - Agolada (Pontevedra). Tlf. 986788319.

Data: 09-12-2015
Posto: ENXEÑEIRO/A DE MECANIZADO (2 vacantes)
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Empresa de Santiago de Compostela busca profesional do sector metal/mecánica para deseño CAD 3D e Programación CAM.
Requisitos: Enxeñeiro/a ou Técnico/a Superior, rama metal/mecánica. Manexo  de programas de deseño 3D (NX, Catia, Solidworks...).
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 07-12-2015
Posto: DOCENTE MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS
Lugar: Provincias da Coruña e Lugo.
Detalle: Grupo Isonor selecciona docente para impartición de cursos de manipulador/a de alimentos e alérxenos alimentarios nas provincias da Coruña e Lugo. Incorporación baixo modalidade de contrato laboral ou mercantil (negociable) para impartir formación.
Requisitos: Posuír titulación e coñecementos prácticos demostrables na área. Valorable posuír o CAP ou acreditar experiencia demostrable de polo menos 12 meses en docencia.
Publicada/Xestionada: Grupo Isonor.

Data: 07-12-2015
Posto: OPERADOR/A DE CALDEIRAS
Lugar: Ourense.
Detalle: Adecco selecciona un/ha operador/a de caldeiras para importante empresa de Ourense de instalación e mantemento. As súas principais funcións serán: tarefas de instalación e mantemento de caldeiras de comunidades, particulares e pemes da provincia de Ourense; regulación de fluxo de combustible e de auga que se introduce na caldeira; observar os paneis de control e regular a temperatura, presión, aspiración e outros parámetros de funcionamento; observar a caldeira e as unidades auxiliares para detectar avarías e realizar reparacións; cambio de queimadores, tubaxes e empalmes de canalización; comprobación e tratamento da auga de alimentación da caldeira. Ofrécese: xornada completa en horario partido de luns a venres, contratación inmediata e directa na empresa usuaria, coche de empresa e formación específica en fontanería e instalacións de climatización.
Requisitos: Imprescindible ciclo medio ou superior en montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción de calor; carné profesional de operador/a industrial de caldeiras; TPC en metal de 8 h + 20 h específicas en fontanería e instalacións de climatización ou formación de 60 h en prevención de riscos laborais; permiso B de conducción; dispoñibilidade para traballar en horario partido. Valorable experiencia de 1 ou 2 anos como operador/a de caldeiras.
Publicada/Xestionada: Adecco.
Nº de Referencia: 36304/220

Data: 06-12-2015
Posto: PERSOAL TENDA - AXUDANTE CARPINTARÍA
Lugar: Lugo.
Detalle: Tenda Bricoking Lugo necesita incorporar persoal a xornada completa para a sección de carpintaría. As súas funcións serán: elaboración de orzamentos, corte e canteado de taboleiros a medida, montaxe de ambientes, explotacións, reposición de mercadorías, atención ao cliente.
Requisitos: Imprescindible residencia na provincia do posto vacante. Gusto polo trato co público. Experiencia no posto (1 ano). Dispoñibilidade horaria e de desprazamento ao centro de traballo.
Publicada/Xestionada: Bricoking.

Data: 05-12-2015
Posto: CANTANTE FEMININA
Lugar: Silleda.
Detalle: Grupo de rock xa consolidado con cinco cd's no mercado busca cantante de rock feminina.
Requisitos: Imprescindible seriedade, compromiso e vehículo propio. Residente zona de Santiago, Silleda, Lalín, A Estrada, Vila de Cruces.
Publicada/Xestionada: Old Galician. Tlf. 619730066.

Data: 04-12-2015
Posto: DEPENDENTE/A-VENDEDOR/A
Lugar: Lugo.
Detalle: Grupo Pescados y Mariscos Pepa SL busca dependente/a para tenda de marisco vivo.
Requisitos: Boa presenza, don de xentes e experiencia.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 04-12-2015
Posto: CARPINTEIRO/A DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC
Lugar: Pereiro de Aguiar (Ourense).
Detalle: Seleccionase oficial de 1ª para cortar, moldear, montar, construir e reparar estruturas de aluminio.
Requisitos: Experiencia en soldadura por TIG.
Publicada/Xestionada: Servizo Público de Emprego de Galicia. Atención ao demandante: teléfono 012.
Nº Referencia: Código 12/2015/13146.

Data: 03-12-2015
Posto: ASESOR/A-ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A ELECTRICIDADE
Lugar: Lugo.
Detalle: Ignacio Moure & Asociados selecciona asesor/a-enxeñeiro/a técnico/a para tarefas de elaboración de orzamentos a clientes, asesoramento técnico e atención telefónica.
Requisitos: Formación Enxeñeiro/a Técnico/a ou FP Técnico/a Superior en Instalacións Eléctricas. Facilidade para relacións persoais tanto internas como externas. Moitas gañar de aprender e formarse. Interese en formación e ganas de alcanzar novas metas na empresa.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 03-12-2015
Posto: AUXILIAR DE BANCA
Lugar: Lugo.
Detalle: Manpower selecciona auxiliar de banca para operativa de caixa, atención ao cliente, mantemento de caixeiros e tarefas administrativas.
Requisitos: Diplomado/a ou Licenciado/a en Empresariais, Económicas, Dereito ou similar. Experiencia como auxiliar de caixa (1 ano). Dispoñibilidade total. Vehículo propio.
Publicada/Xestionada: Trabajos.com/Manpower.

Data: 03-12-2015
Posto: VENDEDOR/A DEPORTISTA
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Decathlon busca persoas deportistas, con capacidade de iniciativa, sentido de responsabilidade e actitude positiva para postos de vendedores/as compatibles cos estudos e/ou o deporte. Participará nas accións comerciais xunto ao resto do equipo e baixo un/ha responsable de sección.
Requisitos: Persoas deportistas practicantes e orientados á satisfacción do cliente.
Publicada/Xestionada: Monster/Adecco.

Data: 03-12-2015
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE PRODUCIÓN
Lugar: Pontevedra.
Detalle: Eurofirms selecciona para empresa do sector cárnico dos arredores de Pontevedra auxiliar administrativo/a de produción a xornada completa para realizar tarefas de control e elaboración de albaráns, control do stock, entradas e saídas, custos e control de procesos. Ofrécese a posibilidade de desenvolver un plan de carreira na empresa.
Requisitos: Estudos mínimos de Enxeñaría Superior Agrónoma. Informática a nivel de usuario. Coñecementos de loxística, calidade, hixiene e saúde. Experiencia en tarefas administrativas, produtivas ou procesos en industrias alimentarias. Persoa comprometida, con capacidade para traballar en equipo, gran iniciativa, perseverante e orientada ao cliente. Carné B1 e vehículo propio.
Publicada/Xestionada: Eurofirms.

Data: 03-12-2015
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE XESTIÓN
Lugar: Pontevedra.
Detalle: Eurofirms selecciona para empresa do sector cárnico dos arredores de Pontevedra auxiliar administrativo/a de xestión a xornada completa para realizar tarefas de control e elaboración de albaráns, control de stocks, entradas e saídas, custos, xestión de clientes e orzamentos. Ofrécese a posibilidade de desenvolver un plan de carreira na empresa.
Requisitos: Estudos mínimos de Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas. Coñecementos de informática. Experiencia en departamento administrativo de industria. Persoa comprometida, con capacidade para traballar en equipo, gran iniciativa, perseverante e orientada ao cliente. Carné B1 e vehículo propio.
Publicada/Xestionada: Eurofirms.

Data: 03-12-2015
Posto: COORDINADOR/A DE COMPRAS TECNOLÓXICAS E ALMACÉN
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Zemsania ICT Outsourcing Services selecciona coordinador/a de compras tecnolóxicas e almacén para xestión de provedores (solicitude de orzamentos, seguimento de pedidos, etc...), elaboración de ofertas e apoio á área comercial nas reunións con clientes para definir necesidades e propor solucións no plano técnico, humano e económico.
Requisitos: FP Informática. Polo menos 3 anos de experiencia demostrable en posto similar. Capacidade de liderado. Habilidades comunicativas e traballo en equipo. Resolución de problemas e tolerancia á presión e flexibilidade. Alta visión comercial. Nivel medio de inglés técnico.
Publicada/Xestionada: Trabajos.com/Zemsania.

Data: 03-12-2015
Posto: MOZO/A DE DESCARGA E CLASIFICADO
Lugar: Lugo.
Detalle: Adecco selecciona persoal para realizar a descarga e a clasificación da mercadoría para unha das tendas situada no Centro Comercial As Termas. Traballo en días soltos.
Requisitos: Dispoñibilidade os luns e xoves de 04:00h a 07:00h da madrugada. Valorable experiencia previa en descarga e manipulado de roupa. Dispoñibilidade inmediata.
Publicada/Xestionada: Adecco.
Nº Referencia: 96672/518.

Data: 03-12-2015
Posto: AZAFATO/A DE IMAXE
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Detalle: Amorodo Agencia selecciona azafato/a de imaxe para traballar o luns 7 de decembro como imaxe dunha coñecida bebida espirituosa nunha festa de noite na Estrada (festa de 4 horas de duración). Abónase quilometraxe de ida e volta.
Requisitos: Experiencia non requirida.
Publicada/Xestionada: Yobalia.

Data: 02-12-2015
Posto: VENDEDOR/A EXPERTO/A EN CARPINTERÍA
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Persoa con coñecementos de carpintería para asesoramento a clientes.
Requisitos: Experiencia profesional previa no ámbito da carpintería que permita realizar un asesoramento técnico aos clientes. Competencias en orientación ao cliente, orientación a resultados, traballo en equipo, iniciativa, aprendizaxe e mellora continua.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 02-12-2015
Posto: DOCENTE CURSO CORTE E CONFECCIÓN
Lugar: Vila de Cruces (Pontevedra).
Detalle: Formagal Formación y Servicios SL selecciona docente para impartir curso de corte e confección.
Requisitos: Formación e experiencia na materia.
Publicada/Xestionada: Formagal Formación y Servicios SL. Enviar curriculum ao mail: info@formagal.com

Data: 01-12-2015
Posto: ANIMADOR/A INFANTIL
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Importante empresa precisa incorporar persoa para tarefas de animación infantil con disfrace, en centro comercial situado en Santiago de Compostela.
Requisitos: Requírese dispoñibilidade para traballar venres (tarde) e sábados (mañá e tarde). Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Don de xentes. Experiencia en traballos de animación (entre 1 e 2 anos).
Publicada/Xestionada: Infoempleo.
Nº Referencia: 1734389.

Data: 01-12-2015
Posto: APRENDIZ PASTELERÍA
Lugar: Deza.
Detalle: Empresa da zona busca incorporar un/unha aprendiz para realizar labores de elaboración de produtos.
Publicada/Xestionada: Grupo Gallega Laboral Deza.
Nº Referencia: 2015D104.

Data: 01-12-2015
Posto: ÓPTICO/A
Lugar: Lugo.
Detalle: Adecco selecciona óptico/a para a zona sur de Lugo. As funcións a desenvolver serán: revisión, adptación e análise de medios oculares, examenes de vista, montaxe de lentes, atención a clientes e asesoramento e demais funcións derivadas do posto.
Requisitos: Diplomatura e/ou Grao en Optica e Optometría.
Publicada/Xestionada: Adecco.
Nº Referencia: 36303/332.

Data: 01-12-2015
Posto: PATINADOR/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Nortempo Santiago selecciona persoal con coñecementos de patinaxe sobre xeo para os meses de decembro e xaneiro en Santiago de Compostela. Ofrécese contrato a xornada parcial de dous meses de duración.
Requisitos: Coñecementos de patinaxe sobre xeo. Don de xentes. Imprescindible: Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Flexibilidade horaria (quenda de mañá e tarde). Valorable: Formación en enfermaría.
Publicada/Xestionada: Nortempo.

Data: 01-12-2015
Posto: OPERARIO/A PANADERÍA
Lugar: Arzúa.
Detalle: Empresa dedicada á elaboración de produtos busca incorporar un operario para realizar ditas labores en horario nocturno.
Requisitos: Valorable coñecementos de panadaría.
Publicada/Xestionada: Grupo Gallega Laboral Deza.
Nº Referencia: 2015D103.

Data: 01-12-2015
Posto: OPERARIO/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Detalle: Importante empresa de Santiago de Compostela selecciona operario/a para desempeñar as seguintes funcións: recollida de material, posta a punto de almacén e control de pedidos.
Requisitos: Requírese ampla experiencia demostrable no manexo de carretilla elevadora (2 a 5 anos).
Publicada/Xestionada: Infoempleo/Nortempo.
Nº Referencia: 1701347

Data: 01-12-2015
Posto: ADMINISTRATIVO/A PARA DEPARTAMENTO FISCAL E LABORAL
Lugar: Ourense.
Detalle: CIMO busca administrativo/a para traballar no departamento fiscal e laboral dunha asesoría. Encargarase da realización de contratos, seguros sociais, nóminas, xestión de IT, presentación de impostos, etc...
Requisitos: Experiencia mínima dun ano no posto e formación en Licenciatura ou Grao en Administración e Dirección de Empresas, así como dominio de programas contables A3.
Publicada/Xestionada: Laboris.net/CIMO.

O Último