Data: 31-12-2015 Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL Lugar: Concello de Coirós (A Coruña). 82 km desde Lalín. Detalle: Convocatoria para a prov...

Emprego Público (Decembro 2015)

Data: 31-12-2015
Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL
Lugar: Concello de Coirós (A Coruña). 82 km desde Lalín.
Detalle: Convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de traballador/a social mediante procedemento de consolidación de emprego temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. (31.12.2015).

Data: 31-12-2015
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Autoridade Portuaria de Ferrol - San Cibrao (A Coruña). 122 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de administrativo/a para a contratación como persoal laboral fixo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio nun diario de ámbito nacional (31.12.2015).

Data: 31-12-2015
Posto: DOCENTE
Lugar: Concello de Teo (A Coruña). 58 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de docente para impartir o curso de preparación das probas para a obtención do graduado en ESO dentro do programa de formación de adultos na Comunidade Autónoma de Galicia. A modalidade contractual será a dun contrato laboral temporal, por obra ou servizo determinado e a tempo parcial, cunha duración de 6 meses e unha xornada de 12 horas semanais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "El Correo Gallego". (31.12.2015).

Data: 30-12-2015 
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Mondariz-Balneario (Pontevedra). 109 km desde Lalín.
Detalle: Conformación dunha bolsa de emprego para realizar contratacións laborais temporais de auxiliares de axuda no fogar para substitucións de persoal do servizo municipal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (30.12.2015).

Data: 29-12-2015 
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello de Cedeira (A Coruña). 155 km desde Lalín.
Detalle: Conformación dunha lista ou bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como auxiliares para o servizo municipal de axuda no fogar (substitucións do persoal que está a prestar o servizo por vacacións, permisos, ILT, baixa por maternidade ou vacantes en devandito servizo).
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (29.12.2015).

Data: 28-12-2015 
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de Porto do Son (A Coruña). 108 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de administrativo/a en réxime de interinidade para a realización de funcións administrativas, de xestión de persoal, xestión de tributos estatais e autonómicos vinculados ao persoal ou servizos municipais e da Seguridade Social, da xestión tributaria e da recadación e atención ao público.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (28.12.2015).

Data: 24-12-2015 
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de Barbadás (Ourense). 68 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de administrativo/a para a prestación de servizos até decembro de 2016 no Centro Empresarial Transfronterizo.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar Bases.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "La Región" (24.12.2015).

Data: 23-12-2015 
Posto: OFICIAL ELECTROMECÁNICO
Lugar: Concello de Teo (A Coruña). 58 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de oficial electromecánico para a prestación de servizos como persoal laboral temporal no servizo municipal de saneamento e e abastecemento do Concello de Teo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 15 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (23.12.2015).

Data: 23-12-2015 
Posto: OPERARIO/A DE REDES
Lugar: Concello de Teo (A Coruña). 58 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de operario/a de redes para a prestación de servizos como persoal laboral temporal no servizo municipal de saneamento e e abastecemento do Concello de Teo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 15 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (23.12.2015).

Data: 23-12-2015 
Posto: XEFE/A DE INSTALACIÓNS E REDES
Lugar: Concello de Teo (A Coruña). 58 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de xefe/a de instalacións e redes para a prestación de servizos como persoal laboral temporal no servizo municipal de saneamento e e abastecemento do Concello de Teo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 15 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (23.12.2015).

Data: 23-12-2015 
Posto: PROFESOR/A DE PIANO
Lugar: Concello de Ribadavia (Ourense). 58 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de profesor/a, especialidade piano, para prestar servizos a tempo completo no Conservatorio de Música-Escola de Música de Ribadavia mediante modalidade contractual de obra ou servizo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "La Región" (23.12.2015).

Data: 23-12-2015 
Posto: PROFESOR/A DE VENTO-METAL (TROMPETA)
Lugar: Concello de Ribadavia (Ourense). 58 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de profesor/a, especialidade vento-metal (trompeta), para prestar servizos a tempo parcial no Conservatorio de Música-Escola de Música de Ribadavia mediante modalidade contractual de interinidade.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "La Región" (23.12.2015).

Data: 22-12-2015 
Posto: MONITOR/A SOCORRISTA
Lugar: Concello de Verín (Ourense). 125 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de monitor/a socorrista para a prestación de servizos durante 1 ano.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "La Región" (22.12.2015).

Data: 22-12-2015 
Posto: AUXILIAR DA POLICÍA LOCAL (4 prazas)
Lugar: Concello de Cambados (Pontevedra). 113 km desde Lalín.
Detalle: Selección de 4 prazas da policía local municipal (subescala de servizos especiais, escala de administración especial).
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (22.12.2015).

Data: 22-12-2015 
Posto: TÉCNICO/A EN PROXECTOS EUROPEOS
Lugar: Concello de Verín (Ourense). 125 km desde Lalín.
Detalle: Selección dun licenciado/a en Dereito con Mestrado Universitario en Políticas Comunitarias e Cooperación Territorial para a prestación de servizos como técnico/a en proxectos europeos.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "La Región" (22.12.2015).

Data: 22-12-2015 
Posto: CONDUTOR/A DE MÁQUINA ROZADORA
Lugar: Concello de Toén (Ourense). 57 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de condutor/a de máquina rozadora para a cobertura como persoal laboral temporal durante un periodo de 11 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (22.12.2015).

Data: 19-12-2015  
Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL
Lugar: Concello de Rubiá (Ourense). 145 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de traballador/a social.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no diario La Región (19.12.2015).

Data: 18-12-2015  
Posto: AXENTE TIC
Lugar: Concello de Manzaneda (Ourense). 139 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de axente TIC para a oficina municipal durante o ano 2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (18.12.2015).

Data: 18-12-2015  
Posto: ASESOR/A XURÍDICO
Lugar: Deputación de Ourense. 61 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de asesor/a xurídico para a area de Medio Ambiente do ente provincial.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (18.12.2015).

Data: 18-12-2015  
Posto: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A-APARELLADOR/A
Lugar: Concello de Arteixo (A Coruña). 137 km desde Lalín.
Detalle: Selección para cobertura temporal (funcionario interino por vacante), de un arquitecto/a técnico-aparellador/a adscrito á Área de Obras, Servizos, Bens e Patrimonio municipal.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (18.12.2015).

Data: 17-12-2015  
Posto: PROFESOR/A DE VIOLA TUTTI
Lugar: Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela. 61 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de profesor/a de viola tutti da Orquestra Real Filharmonía de Galicia, con contrato laboral indefinido.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 30 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (17.12.2015).

Data: 17-12-2015  
Posto: DIRECTOR/A TÉCNICO/A DE ORQUESTA
Lugar: Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela. 61 km desde Lalín.
Detalle: Convocatoria dunha praza de Director/a Técnico/a da Orquestra Real Filharmonía de Galicia, en dependencia da Xerencia do Consorcio de Santiago.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 30 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (17.12.2015).

Data: 17-12-2015  
Posto: ADMINISTRATIVO/A (LISTAXE DE EMPREGO)
Lugar: Deputación de Lugo. 69 km desde Lalín.
Detalle: Conformación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal de prazas de administrativo/a para funcións de trámite, xestión e colaboración nas distintas unidades administrativas do ente provincial.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (17.12.2015).

Data: 17-12-2015  
Posto: XORNALISTA
Lugar: Deputación de Lugo. 69 km desde Lalín.
Detalle: Convocatoria dunha praza de Licenciado/a en Xornalismo, adscrita á Presidencia, Servizo de Comunicación e TICs.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (17.12.2015).

Data: 15-12-2015  
Posto: BOMBEIRO/A (10 prazas)
Lugar: Concello da Coruña. 124 km desde Lalín.
Detalle: Convocatoria unitaria para a provisión en propiedade de 10 prazas de bombeiro/a (C2) do Servizo de Extinción de Incendios.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (15.12.2015).

Data: 15-12-2015  
Posto: PSICÓLOGO/A
Lugar: Concello da Coruña. 124 km desde Lalín.
Detalle: Convocatoria específica para a provisión en propiedade dunha praza de psicólogo/a (A1).
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (15.12.2015).

Data: 14-12-2015  
Posto: TÉCNICO/A DEPORTIVO
Lugar: Concello de Paderne (A Coruña). 87 km desde Lalín.
Detalle: Convocatoria de selección dun técnico/a deportivo para prestar servizos como persoal laboral temporal dentro do programa de apoio o deporte regulado pola convocatoria da Deputación da Coruña. O traballo realizarase por distintas parroquias do Concello, sendo necesario que o traballador/a dispoña dun vehículo para desprazarse por todo o termo municipal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (14.12.2015).

Data: 12-12-2015  
Posto: AXENTE TIC
Lugar: Concello da Bola (Ourense). 90 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de axente TIC para a aula CEMIT municipal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (12.12.2015).

Data: 12-12-2015  
Posto: OFICIAL DE 3ª
Lugar: Concello da Bola (Ourense). 90 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de oficial de 3ª para prestar servizos como persoal laboral temporal do 02/01/2016 ao 31/12/2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (12.12.2015).

Data: 12-12-2015  
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello da Bola (Ourense). 90 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de auxiliar administrativo/a para prestar servizos como persoal laboral temporal do 02/01/2016 ao 31/12/2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (12.12.2015).

Data: 12-12-2015  
Posto: OFICIAL DE 1ª
Lugar: Concello da Bola (Ourense). 90 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de oficial de 1ª para prestar servizos como persoal laboral temporal do 02/01/2016 ao 31/12/2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (12.12.2015).

Data: 12-12-2015  
Posto: AUXILAR DE AXUDA NO FOGAR (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Pantón (Lugo). 66 km desde Lalín.
Detalle: Conformación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal de auxiliares de axuda no fogar para cubrir de forma temporal as necesidades puntuais, xa sexan baixas, substitucións, vacacións ou outras necesidades circunstanciais, durante unha vixencia de 2 anos.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (12.12.2015).

Data: 11-12-2015  
Posto: SOCORRISTA (2 prazas)
Lugar: Concello de Santa Comba (A Coruña). 92 km desde Lalín.
Detalle: Selección de 2 prazas de socorrista para a piscina municipal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "El Correo Gallego" (11.12.2015).

Data: 11-12-2015  
Posto: MONITOR/A DEPORTIVO
Lugar: Concello de Santa Comba (A Coruña). 92 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de monitor/a deportivo para a oficina municipal de deportes.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "El Correo Gallego" (11.12.2015).

Data: 11-12-2015  
Posto: TÉCNICO/A DE XESTIÓN DE SECRETARÍA (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Padrón (A Coruña). 76 km desde Lalín.
Detalle: Selección de persoal para o posto de traballo de técnico/a de xestión de secretaría (A2) como funcionario/a interino/a até que este sexa cuberto por funcionario/a de carreira ou se proceda á súa amortización ou se proceda ao cese por calquera outra das causas previstas con carácter xeral na normativa vixente en materia de emprego público.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (11.12.2015).

Data: 11-12-2015  
Posto: AUXILAR DE AXUDA NO FOGAR (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Vilar de Barrio (Ourense). 107 km desde Lalín.
Detalle: Conformación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal de auxiliares de axuda no fogar para a cobertura de vacantes durante 2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 6 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (11.12.2015).

Data: 10-12-2015  
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Consorcio de Augas de Valdeorras. O Barco de Valdeorras (Ourense). 150 km desde Lalín.
Detalle: Selección en réxime de interinidade e como persoal laboral temporal dunha praza de administrativo/a para a oficina do Consorcio. Realizará funcións de atención ao público, xestión administrativa e tributaria dos servizos de abastecemento domiciliario de auga e saneamento.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (10.12.2015).

Data: 10-12-2015  
Posto: PEÓN/A DE LIMPEZA
Lugar: Concello de Rubiá (Ourense). 146 km desde Lalín.
Detalle: Selección dunha praza de peón/a de limpeza como persoal laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no diario "La Región" (10.12.2015).

Data: 10-12-2015  
Posto: ARQUITECTO/A
Lugar: Concello de Betanzos (A Coruña). 114 km desde Lalín.
Detalle: Cobertura dun posto de traballo de arquitecto/a para xestión, trámite e informes sobre instrumentos de planeamento e instrumentos de xestión. Informes en licenzas de obras maiores, parcelacions, primeira ocupación, calificacións urbanísticas, valoracións, informes técnicos en xeral. Ruínas, ordes de execución e disciplina urbanística segundo competencias profesionais. Proxección, supervisión e dirección de obras municipais (en relación coa oficina de obras), segundo competencias. Xestión, control de urbanizacións particulares (en relación coa oficina de obras).
Sistema de selección: Comisión de Servizos.
Prazo de solicitude: 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (10.12.2015).

Data: 09-12-2015  
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (3 prazas)
Lugar: Concello da Teixeira (Ourense). 109 km desde Lalín.
Detalle: Selección de 3 postos de auxiliar de axuda no fogar para a contratación laboral temporal até o 31 de decembro de 2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (09.12.2015).

Data: 09-12-2015
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Xunqueira de Ambía (Ourense). 86 km desde Lalín.
Detalle: Conformación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal de auxiliares de axuda no fogar para dependencia e prestación básica. Duración da lista: 2 anos.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 8 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (09.12.2015).

Data: 07-12-2015
Posto: LIMPADOR/A (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Trabada (Lugo). 141 km desde Lalín.
Detalle: Convocatoria de selección de persoal para a formación de bolsa de emprego do servizo de limpieza en edificios públicos municipais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (07.12.2015).

Data: 05-12-2015
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (5 prazas)
Lugar: Concello de Baltar (Ourense). 116 km desde Lalín.
Detalle: Selección de 5 postos de auxiliar de axuda no fogar para a contratación laboral temporal até o 30 de xuño de 2016. Xornada a tempo parcial (20 horas semanais, de luns a domingo).
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (05.12.2015).

Data: 05-12-2015
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (6 prazas)
Lugar: Concello da Bola (Ourense). 90 km desde Lalín.
Detalle: Selección de 6 postos de auxiliar de axuda no fogar para a contratación laboral temporal até o 31 de decembro 2016. 3 prazas a xornada completa e 3 a xornada parcial
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (05.12.2015).

Data: 04-12-2015
Posto: FISIOTERAPEUTA
Lugar: Mancomunidade das Terras do Navea-Bibei, Pobra de Trives (Ourense). 133 km desde Lalín.
Detalle: Selección dun posto de fisioterapeuta para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal (10 meses a media xornada), na Residencia de Maiores de Pobra de Trives.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (04.12.2015).

Data: 04-12-2015
Posto: EDUCADOR/A SOCIAL
Lugar: Mancomunidade das Terras do Navea-Bibei, Pobra de Trives (Ourense). 133 km desde Lalín.
Detalle: Selección dun posto de educador/a social para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal (10 meses a media xornada), na Residencia de Maiores de Pobra de Trives.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (04.12.2015).

Data: 04-12-2015
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR
Lugar: Concello de Toén (Ourense). 54 km desde Lalín.
Detalle: Selección dun posto de auxiliar de axuda no fogar para a contratación laboral temporal durante 12 meses e creación dun bolsa de traballo na mesma categoría profesional para a cobertura de vacantes durante o ano 2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (04.12.2015).

Data: 04-12-2015
Posto: LIMPADOR/A
Lugar: Concello da Teixeira (Ourense). 109 km desde Lalín.
Detalle: Selección dun posto de traballo na categoría de limpador/a para a contratación temporal até o 31 de decembro de 2016.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 7 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (04.12.2015).

Data: 04-12-2015
Posto: VARIAS PRAZAS (BOLSA DE EMPREGO): Auxiliares de Axuda no fogar (3), Peóns de obras públicas e infraestruturas (2), Capataz de Brigada de incendios, Peóns de Brigada de incendios (5), Peóns de Brigada Medioambiental (2)
Lugar: Concello de Lobeira (Ourense). 107 km desde Lalín.
Detalle: Selección de persoal para a creación dunha bolsa de emprego municipal para os anos 2016 e 2017.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (04.12.2015).

Data: 02-12-2015
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (5 prazas)
Lugar: Concello de Coles (Ourense). 53 km desde Lalín.
Detalle: Selección de 5 auxiliares para o servizo de axuda a domicilio mediante contratación laboral temporal a xornada completa (de luns a domingo) ata 31.12.2016.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (02.12.2015).

Data: 01-12-2015
Posto: AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO (6 prazas)
Lugar: Concello de Vilamarín (Ourense). 40 km desde Lalín.
Detalle: Selección de 6 auxiliares de axuda a domicilio para o servizo de axuda no fogar do Concello mediante contratación por obra ou servizo a xornada completa durante 1 ano.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (01.12.2015).

O Último