Data: 29-02-2016 Posto: ADMINISTRATIVO/A (CON ALTO NIVEL DE INGLÉS) Lugar: Lalín. Descrición: TECGLASS,S.L. precisa administrativo/a pa...

Ofertas de Emprego (Febreiro 2016) 2ª

Data: 29-02-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A (CON ALTO NIVEL DE INGLÉS)
Lugar: Lalín.
Descrición: TECGLASS,S.L. precisa administrativo/a para xestións administrativas varias, pedidos, compras, albaráns; trato con clientes, cobros e pagos; control de custos; margenes; stocks...).
Requisitos: Formación Profesional Grao Superior - Administración ou Diplomado en Administración ou Dirección de empresas. Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Nivel alto de inglés. Coñecementos de compras, administración, control de custos, prezos e marxes de produtos. Motivación e implicación. Aptitude para o desenvolvemento de traballo en equipo.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 25-02-2016
Posto: AZAFATA/O-PROMOTOR/A DE ALIMENTACIÓN (20 vacantes)
Lugar: Lalín.
Descrición: Contacto Singular selecciona 20 azafatos/as-promotores/as para a realización dun sampling de produto a modo degustación en supermercados os días 11-12 e 18-19 de marzo. A mecánica da promoción será: informar, asesorar, aconsellar e explicar os beneficios e vantaxes dos produtos (produto novo), repartir mostras de produto de maneira cualitativa entre o público (haberá un argumentario con información sobre o produto que hai que dar a degustar), incentivar as vendas da marca e enviar feedback da acción (total de produto repartido, opinións recabadas, imaxes ou vídeos da acción).
Requisitos: Experiencia non requirida.
Publicada/Xestionada: Yobalia.

Data: 25-02-2016
Posto: EMPREGO DOMÉSTICO E ATENCIÓN BAR
Lugar: Lalín e arredores.
Descrición: Precísase persoa para levar unha casa (ferro, cociña e limpeza) e atención ao público en taberna de ámbito rural (a 15 km de Lalín e 15 de Carballiño). Horario de 10.00-20.00 h (comida incluída) de luns a venres, sábados de 9-14.00 h (con opcións de flexibilidade). Asegurada a xornada completa. Soldo 750€ aprox.
Requisitos: Carné de manipulador/a alimentos. Idade de preferencia 30-55. Valorarase seriedade, formalidade, educación e corrección en trato público.
Publicada/Xestionada: Particular. Contacto vía email.

Data: 24-02-2016
Posto: LIMPADOR/A INDUSTRIAL
Lugar: Lalín.
Descrición: Ader Recursos Humanos selecciona persoa para realizar labores de limpeza e desinfección de maquinaria e instalacións.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 3 anos. Carné de praguicidas e desinfectantes. Carné de carretillero/a. Valorarase experiencia en traballos en altura.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 24-02-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A DE ATENCIÓN AO/Á CLIENTE
Lugar: Lalín e outras.
Descrición: Randstad selecciona administrativo/a de atención ao/á cliente para importante entidade bancaria.
Requisitos: Formación profesional de Grao Superior. Valorable Grao en ADE, Licenciatura en Administración e Dirección de empresas, Diplomatura en Ciencias Económicas e Empresariais. Valorable ter experiencia comercial. Dispoñibilidade inmediata para desprazamentos de até 50 km para dar cobertura os servizos (Lalín, Marín, Vilagarcía de Arousa, Porriño, Vigo).
Publicada/Xestionada: Randstad.

Data: 24-02-2016
Posto: COMERCIAL
Lugar: Lalín.
Descrición: Eurofirms selecciona comercial. Ofrécese posto de traballo estable.
Requisitos: Experiencia previa como comercial.
Publicada/Xestionada: Eurofirms. ☎ 988370573.

Data: 23-02-2016
Posto: PROMOTOR/A DE VENDAS
Lugar: Lalín.
Descrición: Expertus CPM precisa promotor/a de vendas para traballar os días 4-5 de marzo en centro comercial de Lalín. Horario: venres de 17 a 21 e sabado de 11 a 14 e de 17 a 21 horas.
Requisitos: Experiencia non requirida. Dispoñibilidade para as datas e horarios indicados. Boa presenza. Valórase experiencia previa en postos similares.
Publicada/Xestionada: Yobalia.

Data: 23-02-2016
Posto: EMPREGADO/A DE EXPLOTACIÓN GANDEIRA
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase persoa para explotacion de vacas e porcos.
Requisitos: Con experiencia demostrable. Coñecemento de manexo de maquinaria. Imprescindible carné de conducir e coche. Residente en Lalín ou arredores.
Publicada/Xestionada: Particular. Contactar vía email.

Data: 22-02-2016
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Necesítase camareiro/a.
Requisitos: Con ganas de traballar e dispoñibilidade horaria.
Publicada/Xestionada: Particular (Manuel). ☎ 609006693.

Data: 22-02-2016
Posto: DOCENTE DE INGLÉS E/OU ALEMÁN
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase docente de inglés e/ou alemán.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios do Deza.

Data: 21-02-2016
Posto: RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN - CONTROLLER OPERACIONAL
Lugar: Lalín.
Descrición: GSI Gallega de Suministros Industriales precisa un/ha "controller operacional" para encargase de toda a parte organizativa da cadea de distribución, desde organización de departamentos, xestión de stoks, creación e mellora de métodos, sempre vinculados á parte de loxística, comercial e financeira. Formará parte do comité de dirección da empresa.
Requisitos: Enxeñería en organización. Preferiblemente con experiencia.
Publicada/Xestionada: GSI Gallega de Suministros Industriales. Poligono Industrial Lalín 2000 nº 15, 36519 Lalín - Pontevedra. ☎ 986794012 - 986794146. E-mail: info@gsisuministros.com.

Data: 20-02-2016
Posto: PERSOAL PARA GANDERÍA
Lugar: Lalín.
Descrición: Necesítase persoal para ordeño en gandaría de vacas de leite, ademais de mantemento de cubículos e demais tarefas.
Requisitos: Valorarase experiencia demostrable e a idade comprendida entre 18 e 40 anos preferiblemente.
Publicada/Xestionada: Particular (Manuel). Interesados enviar curriculum vitae por email.

Data: 20-02-2016
Posto: RECEPCIONISTA CLÍNICA DENTAL
Lugar: Lalín.
Descrición: Vitaldent selecciona recepcionista. En dependencia directa do director de clínica, responsabilizarase da atención presencial e telefónica dos/as pacientes, así como da xestión administrativa da clínica. Ofrécese posto estable e con desenvolvemento profesional. Xornada de 40 horas, de luns a venres de 10 a 15 e de 17 a 21 horas.
Requírese: ormación Profesional Grao Medio - Administración. Experiencia mínima en funcións administrativas de polo menos 3 anos. Orientación ao Cliente. Habilidades de comunicación. Manexo paquete Office
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 18-02-2016
Posto: COMERCIAL
Lugar: Lalín.
Descrición: Eurofirms selecciona comercial para empresa do sector da alimentación para comercializar os seus produtos e fidelizar os seus clientes.
Requisitos: Estudos mínimos de Bacharelato. Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Persoa con dotes comerciais, ganas de traballar, comprometida, perseverante, flexible e motivada. Con capacidade para o traballo en equipo. Con boas habilidades comunicativas e capacidade de aprendizaxe. Polivalente e con interese en desenvolver un plan de carreira na empresa. Con boa presencia. Valórase estudos previos relacionados co comercio e MK e experiencia previa no sector ofertado.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 17-02-2016
Posto: AZAFATO/A PROMOTOR/A AUDIOLOXÍA
Lugar: Lalín.
Descrición: Éclat Bonet, axencia de azafatos/as e promotores/as, precisa persoal con experiencia demostrada en captación e vendas para promoción dunha marca de audioloxía. A acción comercial consistirá en captar clientes/as para a tenda desta marca. Realizarase 1 día a partir da segunda semana de marzo (incluída) nunha xornada total de 4 horas a definir pola tenda. As condicións económicas serán 24€ netos por 1 día de traballo. Realízase contrato fixo descontinuo e alta na Seguridade Social.
Requisitos: Dispoñibilidade mañá e tarde. Flexibilidade horaria. Experiencia en captación de clientes e vendas en marca de audioloxía, en promocións en vía pública. Persoa dinámica, responsable e empática.
Publicada/Xestionada: Yobalia. Insertar curriculum vitae actualizado xunto con usuario de Skype para concertar cita para realizar a entrevista (a selección é mediante entrevista persoal vía Skype).

Data: 17-02-2016
Posto: PERSOAL DE LIMPEZA (8 vacantes) (PERSOA CON DISCAPACIDADE)
Lugar: Lalín e outros.
Descrición: FSC-Inserta selecciona persoal para limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais (limpeza, retirada de residuos e desinfección de chans, teitos, cristais...). Traballo en quendas rotativas. Xornada máxima: 20 horas.
Requisitos: Estudos mínimos de educación primaria. Experiencia previa de máis de 3 meses. Candidato/a con discapacidade.
Publicada/Xestionada: Por Talento.

Data: 17-02-2016
Posto: MECÁNICO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: R&S Cars S.L. precisa mécánico/a do automóbil para xornada completa.
Requisitos: Con experiencia (máis de cinco anos). Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: R&S Cars S.L. (Roberto). ☎ 636277378

Data: 16-02-2016
Posto: CALCULISTA DE ESTRUTURAS METÁLICAS
Lugar: Lalín.
Descrición: Metalúrgica del Deza SA precisa Enxeñeiro/a Industrial (Técnico/a ou Superior) para cálculo e deseño de estruturas. Ocuparase tamén de xestión de obra desde a oficina técnica situada en Lalín.
Requisitos: Estudos mínimos Enxeñeiro/a Técnico/a - Industrial, especialidade en Mecánica. Experiencia en cálculo e deseño de estruturas metálica incluído cálculo de unións segundo Eurocódigo (polo menos 3 anos). Coñecementos necesarios e experiencia no manexo de TRICALC ou CONSTEEL e SCIA. Valorarase coñecementos de normativa americana e de Tekla Estrutures.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 16-02-2016
Posto: RECEPCIONISTA
Lugar: Lalín.
Descrición: Torre do Deza Hotel & SPA precisa recepcionista.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: Torre do Deza Hotel & SPA. Interesados/as enviar curriculum con foto ao email reservas@torredodezahotel.com

Data: 16-02-2016
Posto: PROFESOR/A CURSO TRABALLOS EN ALTURA
Lugar: Lalín.
Descrición:  Precísase profesor/a para impartir un curso de traballos en altura en Lalín.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: Particular (Leticia). ☎ 886317165.

Data: 29-02-2016
Posto: MECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN (CON NIVEL DE INGLÉS MEDIO)
Lugar: Silleda (Pontevedra).
Descrición: Precísase mecánico/a.
Requisitos: Formación de Grado Medio ou Superior. Con coñecementos de mecánica – hidraúlica – electrónica. Imprescindible nivel medio de inglés. Residencia na zona de Silleda, A Estrada, Vedra. Experiencia non requirida.
Publicada/Xestionada: Fundación Amigos de Galicia. Interesados/as enviar curriculum vitae ao email: orientacion@fundacionamigosdegalicia.org.

Data: 25-02-2016
Posto: TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL (Urxente) OFERTA PECHADA
Lugar: Rodeiro (Pontevedra).
Descrición: Precísase técnico/a de educación infantil para tarefas de apoio na atención asistencial e educativa de menores de 0 a 3 anos de idade. Traballo temporal (duración mínima: 15 días por sustitución que poderá ser ampliado) e a media xornada. Horario de luns a venres de 13:00 a 17:00 horas. Inicio 29 de febreiro.
Requisitos: Nivel formativo Técnica/o de Educación Infantil, Mestra/e Educación Infantil, ou titulación afín á educación e atención de menores de 0 a 3 anos (pedagoxía, puericultura, etc).
Publicada/Xestionada: Concello de Lalín. Departamento de Emprego. ☎ 986787060. Enviar curriculum vía email: emprego@lalin.gal ou integrado@lalin.gal.

Data: 24-02-2016
Posto: COMERCIAL (Varias vacantes)
Lugar: Deza, Arzúa, Melide, Chantada, Forcarei, Monterroso, Monforte e outros.
Descrición: Precísanse comerciais para vender produtos de fogar con catálogo (serve a fábrica a domicilio). Págase seguridade social autónomos e 22% de comisión de vendas.
Publicada/Xestionada: Particular (Lito). ☎ 636946878 - 628262056.

Data: 24-02-2016
Posto: CHÓFER DE TRAILER FRIGORÍFICO
Lugar: Silleda (Pontevedra).
Descrición: Precísase chófer para tráiler frigorífico. Ruta nacional.
Requisitos: Con experiencia. Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Particular (Jose Vázquez). ☎ 686261706.

Data: 22-02-2016
Posto: PERSOA PARA TRABALLOS DE LIMPEZA EN ALTURA
Lugar: Silleda (Pontevedra).
Descrición: Ader Recursos Humanos  selecciona unha persoa para realizar labores de limpeza e desinfección de instalacións en altura.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 3 anos en traballos en altura. Manexo de plataforma elevadora. Valorarase experiencia previa en traballos de limpeza industrial, así como estar en posesión do carné de praguicidas e desinfectantes, plataforma elevadora e carretilla.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 18-02-2016
Posto: COMERCIAL DE ALMACÉN DE FERRO
Lugar: Silleda (Pontevedra).
Descrición: Hierros Fergo SL selecciona comercial para almacén de ferro consolidado para a zona de Pontevedra e arredores.
Requisitos: Non se esixen estudos mínimos. Experiencia mínima de polo menos 1 ano no mesmo posto ou no mesmo sector.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 18-02-2016
Posto: TÉCNICO/A DE FRÍO INDUSTRIAL
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Empresa da zona necesita incorporar técnico/a para realizar labores de mantemento e instalación de equipos de frío.
Requisitos: Ciclo formativo de frío industrial. Experiencia de polo menos un ano en posto similar
Publicada/Xestionada: Grupo Gallega Laboral Deza.

Data: 16-02-2016
Posto: HIXIENISTA-AUXILIAR DE CLÍNICA
Lugar: Bandeira (Silleda, Pontevedra).
Descrición: Marta Macías Romeu precisa incorporar un/ha hixienista ou auxiliar de clínica.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Medio - Sanidade. Con experiencia de polo menos 1 ano en odontoloxía xeral e conservadora, cirurxía e implantes e ortodoncia.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 29-02-2016
Posto: PERSOAL DE ALMACÉN
Lugar: Ourense.
Descrición: Almacén de fontanería, calefacción, auga... selecciona persoal para almacén.
Requisitos: Imprescindible experiencia no sector.
Publicada/Xestionada: GlobalServi. Interesados/as enviar currículum actualizado a ofertas@globalservi.com.

Data: 29-02-2016
Posto: COMERCIAL INTERNO/A E EXTERNO
Lugar: Ourense.
Descrición: Almacén de fontanería, calefacción, auga... selecciona comercial interno/a.
Requisitos: Imprescindible experiencia no sector.
Publicada/Xestionada: GlobalServi. Interesados/as enviar currículum actualizado a ofertas@globalservi.com.

Data: 29-02-2016
Posto: DELEGADO/A DE ZONA
Lugar: Ourense.
Descrición: Almacén de fontanería, calefacción, auga... selecciona delegado/a de zona.
Requisitos: Imprescindible experiencia no sector.
Publicada/Xestionada: GlobalServi. Interesados/as enviar currículum actualizado a ofertas@globalservi.com.

Data: 29-02-2016
Posto: TÉCNICO/A JUNIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Seleccionase Técnico/a Junior en Prevención de Riscos Laborais para unha importante empresa do sector do medio-ambiente. As túas principais funcións consistiran en: coordinación e supervisión do PRL en diferentes centros de traballo; avaliación dos riscos laborais; programación dos cursos de formación; planificar medidas preventivas.
Requisitos: Licenciatura/Enxeñaría e Máster nas 3 especialidades. Experiencia mínima de polo menos 6 meses-1 ano. Imprescindible mobilidade entre os diferentes centros de traballo da zona de Galicia. Imprescindible carné de conducir tipo B
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 29-02-2016
Posto: DEPENDENTE/A PANADERÍA (Autónomo)
Lugar: Monforte de Lemos (Lugo)
Descrición: Panadaría Casadellas precisa empregadoa/ autónomo con furgoneta para cubrir posto vacante en panadería.
Requisitos: Persoa seria, responsable e traballadora.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 29-02-2016
Posto: ANALISTA PROGRAMADOR/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Nortempo selecciona analista programador/a para desenvolvemento de proxectos TELCO.
Requisitos: Formación profesional de grao superior. Experiencia mínima de 2 anos en plataformas TELCO. Experiencia en proxectos SMART E AMDOCS. Boa interlocución para a xestión con clientes. Valorable: persoaa con iniciativa, traballo en equipo e resolutiva. Xornada laboral completa.
Publicada/Xestionada: Nortempo.

Data: 27-02-2016
Posto: RECEPCIONISTA
Lugar: Melide (A Coruña).
Descrición: Precísase aprendiz para recepción de aloxamento de peregrinos/as.
Requisitos: Preferiblemente menor de 30 anos. Valorarase coñecemento de inglés.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as enviar curriculum vía email.

Data: 27-02-2016
Posto: PINTOR/A-CHAPISTA DE VEHÍCULOS
Lugar: Ourense.
Descrición: Nortempo selecciona pintor/a - chapista de vehículos para importante concesionario oficial de Ourense.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Medio. Experiencia demostrable en pintura (realízase proba de aptitude previa incorporación) de polo menos 2 anos. Coñecementos de chapa e pintura de vehículos. Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 26-02-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Ourense.
Descrición: Belén Polo Rodríguez, despacho de avogados en Ourense, precisa administrativo/a para desempeñar as seguintes funcións: atención telefónica, facturación, contabilidade, organización de expedientes, xestión administrativa do despacho.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Medio - Administración. Experiencia mínima de polo menos 3 anos. Valoraranse coñecementos informáticos, contables e experiencia en despacho de avogados, así como coñecementos en idiomas estranxeiros.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 26-02-2016
Posto: ENXEÑEIRO/A INDUSTRIAL
Lugar: O Carballiño (Ourense).
Descrición: Eurofirms selecciona enxeñeiro/a industrial para empresa do sector do metal. Realizará as tarefas seguintes: coordinación de funcións de soldadura e control de calidade; preparación de documentos; planificación de medidas de mellora a nivel de procedementos. Horario: xornada completa de luns a venres. Horario mañá/tarde.
Requisitos: Enxeñaría Técnica Industrial, especialidade en mecánica. Coñecementos: nivel alto de inglés, soldadura, calidade. Experiencia mínima demostrable realizando funcións de control de calidade e inspección de soldadura. Persoa responsable, con capacidade de traballo e proactiva.
Publicada/Xestionada: Eurofirms.

Data: 26-02-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Vilalba (Lugo).
Descrición: Logística Vilalba SL precisa administrativo/a para xestionar transporte.
Requisitos: Con idiomas: francés (valoraranse outros). Valorable experiencia no sector do transporte nacional e internacional.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 25-02-2016
Posto: ENXEÑEIRO/A DE PROCESOS DE SOLDADURA
Lugar: Ourense.
Descrición: Manpower selecciona enxeñeiro/a de procesos de soldadura para  importante grupo sector automoción.
Requisitos: Titulación: Enxeñaría Superior ou Técnica Industrial. Amplo coñecemento e experiencia demostrable en: procesos de soldadura, robótica, soldadura, mellora de procesos produtivos, planificar as actividades de mellora continua, AMFES, ferramentas LEAN. Idiomas: Inglés/Francés.
Publicada/Xestionada: Manpower.

Data: 25-02-2016
Posto: AUXILIAR DE CLÍNICA - HIXIENISTA DENTAL
Lugar: Lugo.
Descrición: Precísase auxiliar de clínica ou hixienista dental para traballar a xornada completa en clínica dental.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 25-02-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Forcarei (Pontevedra).
Descrición: COSLOP INVERSIONES, S.L. precisa administrativo/a para substitución por baixa maternal (6 meses). Realizará traballos de facturación, xestión de clientes, xestión de provedores, atención telefónica. Incorporación Inmediata.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Medio - Administración. Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Coñecementos de contabilidade, xestión de clientes, xestión provedores, informática e atención telefónica.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 25-02-2016
Posto: ASISTENTE/A DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA (5 vacantes)
Lugar: Ourense e provincia.
Descrición: Precísanse 5 profesionais de atención sociosanitaria por ampliación de servizo. Traballo en horarios rotativos en Ourense e provincia.
Publicada/Xestionada: Sanysad.

Data: 25-02-2016
Posto: DEPENDENTE/A TENDA DE DEPORTES
Lugar: Ourense.
Descrición: Run Maniak S.L. precisa dependente/a.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 2 anos. O candidato/a é necesario que practique algún dos 3 deportes nos que se basea da oferta de produto da tenda: atletismo, trail ou crossfit. Valoraranse dotes comerciais e a capacidade de prescipción de produto e asesorar ao/á cliente, o coñecemento de sistemas de xestión de tenda (TPV, almacén, stock) e capacidade de trato/negociación con provedores. Persoa nova apaixonada do deporte que teña experiencia en atención ao público e xestión de tenda.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 25-02-2016
Posto: MATRICEIRO/A
Lugar: Padrón (A Coruña).
Descrición: Precísase matriceiro/a para taller.
Requisitos: Formación Profesional de Soldadura e Calderería ou similar, ou ben experiencia acreditada de matriceiro/a. Preferiblemente non maior de 40 anos. Residente na zona.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 25-02-2016
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON FRANCÉS
Lugar: Monforte de Lemos (Lugo).
Descrición: Nortempo selecciona auxiliar administrativo/a para traballar en Industria Alimentaria situada en Monforte de Lemos (Lugo) que realizará tarefas administrativas en varios departamentos, atención telefónica e resolución de incidencias a través de e-mail e teléfono, así como tradución de textos e redacción de informes.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Superior - Administración. Experiencia mínima
de polo menos 2 anos en tarefas administrativas auxiliares e contabilidade básica. Nivel alto-Bilingüe de Francés. Coñecementos de auxiliar administrativo/a, contabilidade, finanzas e tradución de francés. Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Valorable experiencia previa en Francés comercial.
Publicada/Xestionada: Nortempo.

Data: 25-02-2016
Posto: PERSOA PARA SECCIÓN CAIXAS E TENDA
Lugar: Lugo.
Descrición: Bricoking precisa persoal para a sección de caixas e tenda no seu establecemento de Lugo para xornada parcial. As súas funcións serán as seguintes: reposición de mercadoría; cobro a clientes en liña de caixas; atención ao público.
Requisitos: Posesión de certificado de ciclo medio ou ciclo superior. Gusto polo trato co público. Experiencia en posto vacante. Dispoñibilidade horaria e de desprazamento ao centro de traballo
Publicada/Xestionada: Bricoking.

Data: 25-02-2016
Posto: PEIXEIRO/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Precísase peixeiro/a.
Requisitos: Experiencia en atención ao cliente e xestión de peixería.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 24-02-2016
Posto: OPERARIO/A DE PRODUCIÓN - SECTOR AUTOMOCIÓN
Lugar: Ourense.
Descrición: Adecco selecciona operario/a de produción para empresa do sector automoción. As funcións a realizar serán: carga da materia prima das diferentes máquinas; manexo manual de cargas; montaxe de pezas; colocación de reixas, grapas, gomas; corte de rebabas con cúter; embalaxe de pezas. Ofréces incorporación inmediata con posibilidade de contratación posterior por parte da empresa usuaria.
Requisitos: Imprescindible experiencia previa en postos de operario/a de produción no sector automoción. Dispoñibilidade para traballar a quendas (M/T/N). Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Carné B con coche.
Publicada/Xestionada: Adecco.

Data: 24-02-2016
Posto: DEPENDENTE/A TENDA DE ROUPA (2 vacantes)
Lugar: Lugo.
Descrición: GOCCO CONFEC, S.A. precisa 2 dependentes/as de roupa infantil para tenda de nova apertura en Lugo. Unha persoa con  xornada a tempo completo e outra a 20 horas semanais.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 1 ano no sector. Coñecementos e informatica nivel usuario. Boa presenza.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 24-02-2016
Posto: MOZO/A MANIPULACIÓN TEXTIL (3 vacantes)
Lugar: Ourense.
Descrición: Adecco selecciona mozos/as para realizar a descarga e manipulación de roupa para unha das tendas situada no Centro Comercial Ponte Vella de Ourense. Traballo días soltos. Xornada: luns, mércores e xoves de 8 a 10 da mañá
Requisitos: Experiencia previa en descarga e manipulado de roupa. Dispoñibilidade horario 8 a 10 da mañá. Dispoñibilidade inmediata.
Publicada/Xestionada: Adecco.

Data: 24-02-2016
Posto: COORDINADOR/A DE LOXÍSTICA
Lugar: Pontevedra.
Descrición: EGA Consultores selecciona coordinador/a de loxística para o almacén dun importante estudo de construción e reformas situado nas proximidades de Pontevedra. En dependencia da Dirección Técnica, responsabilizarase de: coordinación de loxística de envíos nacionais e internacionais; estudo e contratación de provedores de loxística nacionais e internacionais; supervisión da de mercadoría dos colectores expedidos e recibidos; control e seguimento da mercadoría almacenada, existencias mínimas e rotación; preparación de pedidos segundo o calendario establecido pola dirección e seguindo as instrucións marcadas a través do ERP; reporte á Dirección información necesaria en tempo e forma para que poida realizar as compras segundo a demanda e necesidades de clientes. Ofrécese incorporación a unha empresa en crecemento nun posto de nova creación.
Requisitos: Nivel de formación: formación profesional - grao superior ou universitaria na rama de empresa. Competencias: adaptabilidade, atención ao detalle, atención ao cliente, análise de problemas. Experiencia mínima de dous anos en posto similar. Valorable dominio de inglés e/ou francés
Publicada/Xestionada: EGA Consultores.

Data: 24-02-2016
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Formarís Restauración SL precisa camareiro/a.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Persoa responsable e con experiencia no sector da hostalaría. Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 24-02-2016
Posto: CAIXEIRO/A - REPOÑEDOR/A
Lugar: Lugo.
Descrición: Lidl Supermercados precisa caixeiro/a-repoñedor/a para realizar as seguintes funcións: cobro en caixa e atención ao/á cliente; reposición da mercadoría; limpeza da tenda e do posto de traballo. Contratación a xornada parcial: 14 horas semanais.
Requisitos: Educación Secundaria Obrigatoria. Persoa organizada, dinámica e proactiva. Dispoñibilidade horaria para traballar por quendas (horario rotativo). Valorarase experiencia previa como caixeiro/a.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 24-02-2016
Posto: CAMAREIRO/A DE HOTEL
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Eurofirms selecciona camareiro/a para empresa do sector da hostalaría da zona de Santiago de Compostela para atender o servizo de almorzos nun hotel. Xornada: dous días semanais de 07:00h á  13:00h segundo necesidades do cliente.
Requisitos: Estudos mínimos de Graduado escolar. Coñecementos de restauración. Dominio do castelán. Experiencia mínima demostrable como camareiro/a. Valorable experiencia en hoteis. Persoa áxil, dinámica e con don de xentes. Dispoñibilidade para traballar dous días semanais en quenda de mañá.
Publicada/Xestionada: Eurofirms.

Data: 24-02-2016
Posto: MOZO/A DE CARGA E DESCARGA
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Synergie ETT selecciona mozo/a de carga e descarga de mercadoría para empresa de transporte.
Requisitos: Imprescindible dispoñibilidade para traballar días soltos. Estudos mínimos e experiencia non requirida
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 24-02-2016
Posto: CARPINTEIRO/A (OFICIAL DE 1ª)
Lugar: Arzúa (A Coruña).
Descrición: Precísase carpinteiro/a (oficial de 1ª) para montaxe de mobles de cociña-fogar, manexo de máquinas pantógrafo-canteadora e posibles traballos de instalación.
Requisitos: Manipulación de máquinas como Control Numérico, Canteadoras etc. Permiso de conducir B. Dispoñibilidade puntual para desplazarse en territorio nacional. Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 24-02-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Ourense.
Descrición: EGA Consultores selecciona administrativo/a para empresa dedicada á fabricación de produtos a partir das subministracións de provedores especializados. A persoa seleccionada encargarase de prestar apoio ao Departamento de Produción, na área de Compras. Entre as súas funcións destacan: xestión de pedidos a provedores; xestión de transportes e albaráns; apoio para a realización de ofertas; trato telefónico co provedor ou cliente.
Requisitos:  Nivel de formación requirido: titulación académica na área administrativa/empresarial, Formación Profesional - Grao Superior. Idioma Inglés. Experiencia achegada no posto de 2-3 anos. Competencias Conductuales: adaptabilidade, atención ao detalle, autoorganización, tolerancia á tensión. Dominio de aplicacións informáticas (Office). Valorarase positivamente experiencia na preparación de concursos públicos ou subvencións. Tamén na Documentación de prevención de riscos laborais.
Publicada/Xestionada: EGA Consultores.

Data: 23-02-2016
Posto: LIMPADOR/A (2 vacantes) (PERSOA CON DISCAPACIDADE)
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Nor'Integra CEE selecciona persoal de limpeza e mantemento para establecemento hostaleiro (aseos, vestiarios, zona comedor, habitáculos, zonas comúns...).
Requisitos: Non se requiren estudos mínimos. Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Coñecementos de limpeza e mantemento. Estar en posesión do Certificado de Discapacidade de grao igual ou superior ao 33%.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 23-02-2016
Posto: SOLDADOR/A MIG-MAG (OFICIAL DE 3ª)
Lugar: O Carballiño (Ourense).
Descrición: Eurofirms selecciona soldador/a MIG-MAG con semiautomática e fío tubular para importante empresa do sector do metal situada na zona do Carballiño. As tarefas a realizar son operacións de soldadura e calderería, así como montaxe de grandes estruturas metálicas. Horario en quendas rotativas de 8 horas de luns a domingo, cos descansos que establece a lei.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 2 anos. Coñecementos de soldadura MIG e por arco. Experiencia demostrable con semiautomática e fío tubular en grandes estruturas e chapa grosa. Valorarase experiencia con arco mergullado. Valorarase homologación de soldadura con semiautomática. Dispoñibilidade para facer horas extra.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 23-02-2016
Posto: CONTABLE
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Precísase persoa para departamento de contabilidade e fiscal, con opcións de promoción no futuro.
Requisitos: Necesaria experiencia en asesoría de empresas. Estudos mínimos de Ciclo Formativo Grao Medio - Administrativo. Experiencia mínima de polo menos 1 ano.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 23-02-2016
Posto: DEPENDENTE/A TENDA DE ROUPA
Lugar: Ourense.
Descrición: GUCAMASI SA, empresa especializada en Galicia de marcas de roupa en franquía, precisa dependente/a. Horario comercial: 20 horas semanais.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 2 anos no sector téxtil. Imaxe coidada. Humildade e dispoñibilidade para aprender. Gusto pola venda. Orientación ao/á cliente e resultados. Traballo en equipo. Compañeirismo. Coñecementos informáticos. Flexibilidade horaria.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 23-02-2016
Posto: EMPREGADO/A DE TALLER DE SUBSTITUCIÓN DE LÚAS
Lugar: Bertamiráns (A Coruña).
Descrición: Precísase profesional para taller de substitución de lúas do automóbil de nova apertura (abril). Contrato a media xornada.
Requisitos: Máis de 2 anos de experiencia no sector da reparación de lúas do automóbil.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/a enviar curriculum vitae ao email drglass84@gmail.com.

Data: 23-02-2016
Posto: DEPENDENTE/A TENDA DE ROUPA
Lugar: Ourense.
Descrición: Pull & Bear España SA selecciona  dependente/a. Realizará funcións de atención ao/á cliente; fornecido e tallado de roupa; realización de inventarios; confirmación de albaráns; operativa de caixa; tarefas de coordinación e merchandising.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia laboral de polo menos 2 anos en posto similar. Dispoñibilidade para traballar a tempo completo.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 23-02-2016
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE
Lugar: Ourense.
Descrición: Lidergal precisa auxiliar administrativo/a para departemento de publicidade.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima non requirida. Carné de conducir. Coñecementos avanzados de Excel. Persoa dinámica e resolutiva. Con capacidade de aprendizaxe, para o traballo en equipo e para manexar situacións de tensión.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 23-02-2016
Posto: SOLDADOR/A-CHAPISTA
Lugar: Ourense.
Descrición: Nortempo selecciona soldador/a-chapista para importante empresa en Ourense. Realizará tarefas en cadea de produción en remate de vehículos. Contrato a xornada completa con quendas rotativas, salario segundo convenio.
Requisitos: Formación profesional Grao Medio - Mantemento e Servizos á Produción (Carrozaría, Chapista-Pintor, Soldadura). Experiencia previa en posto similiar de polo menos 2 anos. Vehículo propio. Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 23-02-2016
Posto: DEPENDENTE/A TENDA DE COSMÉTICA
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Precísase dependente/a para atención ao/á cliente nun centro de estética e boutique de cosmética natural. Xornada de tarde.
Requisitos: Preferiblemente con coñecementos de estética. Experiencia laboral como dependenta/e. Perfíl comercial. Persoa resolutiva que saiba traballar en equipo.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 23-02-2016
Posto: OPERARIO/A DE INDUSTRIA ALIMENTARIA
Lugar: Lugo.
Descrición: Nortempo selecciona operario/a para traballar en Industria Alimentaria situada en Lugo. Realizará tarefas de manipulación de alimentos en cadea de produción e en salas de elaboración.
Requisitos: Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Coñecementos de Industria alimentaria. Carné de manipulador de alimentos. Dispoñibilidade horaria para traballo a quendas. Carné B e vehículo propio. Valorable experiencia previa en salas de elaboración en Industrias Alimentarias.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 23-02-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Tragsatec precisa administrativo/a. O candidato/a seleccionado realizará as seguintes funcións: realización de enquisas económicas de distinta natureza en establecementos e empresas de acuicultura; depuración, gravación e tratamento de datos. A duración estimada do contrato é de seis meses. A xornada de traballo será de 40 horas semanais. Traballará en Santiago de Compostela pero con desprazamentos habituais a campo para a realización in situ as enquisas no ámbito galego.
Requisitos: Estudos mínimos de Ciclo Formativo Grao Superior. Experiencia mínima non requirida pero valorable en postos do sector pesqueiro ou acuícola.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 23-02-2016
Posto: PERSOA PARA ATENCIÓN OFICINA DO PEREGRINO/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: O Instituto Europeo Campus Stellae precisa persoa para atención de oficina de prestación de servizos ao peregrino/a. A persoa seleccionada encargarase das seguintes funcións: atención ao peregrino (consigna, ordenación de vultos e asesoramento dos servizos ofertados); información turística sobre Santiago de Compostela; venda e asesoramento dos produtos da empresa.
Requisitos: Con coñecementos de Inglés, Francés e Alemán, sendo valorable outro idioma.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 23-02-2016
Posto: EXPENDEDOR/A DE GASOLINA
Lugar: Lugo.
Descrición: Grupo Soledad precisa expendedor/a de gasolina. A persoa seleccionada realizará as seguintes funcións: atender aos clientes da gasolineira segundo as súas necesidades ben na reposición ou na venda de produtos en tenda; controlar e coordinar a recepción e localización da mercadoría, a organización interna da tenda, a ordenación dos pedidos e a repartición de materiais; manter a orde, a limpeza, o coidado da imaxe e o cumprimento da normativa de Prevención de Riscos Laborais, Calidade e Medio Ambiente.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos un ano. Coñecementos necesarios de atención ao/á cliente. Coñecementos informáticos básicos para o manexo do TPV en caixa.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 22-02-2016
Posto: CARPINTEIRO/A
Lugar: Ribadavia (Ourense).
Descrición: Precísase carpinteiro/a para procesado da madeira.
Requisitos: Con experiencia en todo tipo de procesado da madeira. Persoa dinámica e con axilidade.
Publicada/Xestionada: Randstad.

Data: 22-02-2016
Posto: TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A
Lugar: Melide (A Coruña).
Descrición: Melimática SL precisa técnico/a informático/a para instalación e reparación de equipos informáticos e telefonía móbil.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Medio - Informática. Coñecemento de Sistemas Operativos, Instalación Redes, Mantemento equipos Informáticos. Experiencia mínima non requirida.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 22-02-2016
Posto: ELECTRICISTA
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Precísase electricista.
Requisitos: Ciclo FP electricidade. Coñecementos fibra óptica. Experiencia no sector. Carné de conducir B.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 22-02-2016
Posto: ANALISTA DE LABORATORIO
Lugar: Lugo.
Descrición: Serviguide S.L. selecciona para importante empresa cliente con sede en Lugo, un/ha analista de laboratorio. En dependencia directa do director de laboratorio desenvolverá funcións como: realización de ensaios con instrumental de cromatografía de líquidos gases e espectrometría; proposición de métodos e procedementos de ensaio así como validación dos mesmos; avaliación de resultados de ensaio e controis de calidade; elaboración de informes para entrega ao cliente. A duración do contrato é de 6 meses prorrogable e o horario de traballo en quendas rotativas mañá, tarde e noite.
Requisitos: Estudos mínimos de Licenciado/a - Ciencias Químicas, Farmacia, Bioloxía ou similar. Experiencia mínima de polo menos 3 anos en posto similar. Valorable formación de Master ou Doutoramento. Experiencia demostrable en técnicas de cromatografía e espectrometría. Disponbilidad total para traballar de luns a domingo en Lugo.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 22-02-2016
Posto: PERSOAL DE ELECTRÓNICA E AUTOMATIZACIÓN
Lugar: Pontevedra.
Descrición: Innovagal precisa persoal de electrónica e automatización.
Requisitos: Ganas de innovar e de traballar en novos proxectos. Boa dispoñibilidade de horarios e para o traballo en equipo.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 22-02-2016
Posto: DEPENDENTE/A
Lugar: Lugo.
Descrición: Parfois precisa dependente/a a xornada parcial para realizar as seguintes funcións: atención e asesoramento personalizado aos/ás clientes; mantemento e orde do stock; reposición de produto; implantación dos cambios de Visual Merchandising.
Requisitos: Estudos mínimos de Bacharelato. Experiencia mínima de polo menos 1 ano.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 22-02-2016
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Lugo.
Descrición: Precísase camareiro/a en barra e comedor a media xornada.
Requisitos: Persoa responsable. Con experiencia.
Publicada/Xestionada: Particular (Vanessa Cascudo Abuín). ☎ 606570115.

Data: 22-02-2016
Posto: SECRETARIO/A DE DIRECCIÓN
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Gesmedica, importante empresa consultora do sector sanitario, precisa incorporar un secretario/a de dirección. En dependencia da dirección xeral ocuparase da xestión de axenda, xestión de arquivo, preparación de procedementos administrativos, visitas, citas e viaxes, recepción e emisión de comunicacións e demais tarefas inherentes ao posto. Tamén realizará apoio administrativo á área de consultoría.
Requisitos:  Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Medio - Administración. Experiencia mínima de polo menos 1 ano. Persoa dinámica con capacidade de adaptación a equipo profesional. Indispensable nivel de Inglés bilingüe e nivel de Excel e Word avanzado
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 22-02-2016
Posto: AXUDANTE DE DEPENDENTE/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Eurofirms selecciona para empresa do sector da moda da zona de Santiago, un/a axudante de dependente/a para realizar as tarefas seguintes: atención ao cliente, cobro en caixa, colocación e reposición de mercadoría. Horario: 20 horas semanais, mañá/tarde, segundo necesidades da empresa.
Requisitos: Estudos mínimos de Graduado escolar (valorarase Grao Medio ou Superior de comercio). Castelán. Coñecementos de atención ao/á cliente. Experiencia mínima demostrable como dependente/a, realizando tarefas iguais ou similares ás ofertadas. Persoa áxil, dinámica, responsable, de carácter agradable e con orientación ao cliente. Dispoñibilidade horaria.
Publicada/Xestionada: Eurofirms.

Data: 21-02-2016
Posto: PERSOAL DE ALMACÉN E MOSTRADOR
Lugar: Ourense.
Descrición: Suministros La Ronda precisa persoal de almacén e mostrador para venda de material de fontanería e ferretería en Ourense cidade.
Publicada/Xestionada: Suministros La Ronda (N-525. PK 234. Piñeiral. San Cibrao das Viñas). ☎ 988630005, email: rondaourense@suministroslaronda.com.

Data: 21-02-2016
Posto: ALBANEL/A ALICATADOR/A (Urxente)
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Precísase albanel/a alicatador/a.
Requisitos: Bos coñecementos de alicatado.
Publicada/Xestionada: Particular (Andrés). Contacto vía email.

Data: 21-02-2016
Posto: OPERARIO/A DE PRODUCIÓN
Lugar: Lugo.
Descrición: Plastifer SA precisa persoa para traballar en proceso de produción.
Requisitos: Dispoñibilidade para o traballo en quendas.
Publicada/Xestionada: Plastifer SA. ☎ 982209140. E-mail: info@plastifer.es

Data: 19-02-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Ourense.
Descrición: Adecco selecciona administrativo/a a xornada parcial (20 horas) para empresa do sector de instalacións eléctricas. As súas principais funcións serán: control de obra; xestión de partes de traballo; control e emisión de albaráns; supervisión de facturas de provedores/as; emisión de facturas.
Requisitos: FPII en Administración ou Diplomatura en Administración e Dirección de Empresas ou Grao en Administración en Empresas. Experiencia previa como administrativo/a de polo menos 2 anos. Nivel medio/alto de ofimática. Dispoñibilidade horaria para traballar de luns a venres de 15.30 h a 19.30 h. Valorable formación en finanzas.
Publicada/Xestionada: CompuTrabajo/Adecco.

Data: 19-02-2016
Posto: FISIOTERAPEUTA
Lugar: Ourense.
Descrición: Precísase fisioterapeuta.
Publicada/Xestionada: Servizo Público de Emprego de Galicia. Atención ao/á demandante: ☎ 012.

Data: 19-02-2016
Posto: ESPECIALISTA EN SECTOR DE AUTOMOCIÓN (10 vacantes) (PERSOA CON DISCAPACIDADE)
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición:  Nortempo selecciona especialista do sector automoción para as diferentes seccións do proceso de produción (chapa, soldadura, mecánica, electricidade, estrutura e remate) en empresa importante do sector automoción.
Requisitos: Formación profesional de ciclo medio ou superior nalgunha das especialidades. Experiencia mínima de 2 anos. Certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%. Valorable: Experiencia de máis de 4 anos. Especialidade en varias seccións do proceso de produción.
Publicada/Xestionada: Nortempo.

Data: 19-02-2016
Posto: CAMAREIRO/A DE SALA
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Casa Taboada SC precisa camareiro/a de sala para recepcionar, almacenar e distribuír materias primas; preparar e presentar as bebidas e alimentos; desenvolver as actividades de servizo e atención ao cliente; preparar e manter en bo estado a área de traballo, os equipos e utensilios para poder ofrecer un servizo de calidade ao cliente; executar os distintos procesos de facturación ou cobro; recoller as instalacións, unha vez que os clientes se haxan ir.
Requisitos: Formación en Hostalaría (Estudos en Escolas de Hostalaría. Formación Profesional Grao Superior - Hostalaría e Turismo). Experiencia mínima 12 meses. Dominio de informática. Certificado de Manipulación de Alimentos. Valorarase: cursos de perfeccionamento, posuír coñecementos doutros idiomas (Inglés), coñecementos de corte de xamón, realizar traballos á vista do cliente tales como trinchar, desespinar. Posuír carné de conducir.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 19-02-2016
Posto: CARPINTEIRO/A DE ALUMINIO
Lugar: Vilanova de Arousa (Pontevedra).
Descrición:  Precísase carpinteiro/a de alumnio metálico e pvc para traballar en Panamá. Contrato dun ano.
Requisitos: Experiencia como instalador/a de carpintería metálica (oficial de 1ª). 
Publicada/Xestionada: Servizo Público de Emprego de Galicia. Atención ao/á demandante: ☎ 012.

Data: 19-02-2016
Posto: RESPONSABLE DE ÁREA DE MECANIZADO
Lugar: Pontevedra.
Descrición: Adecco selecciona responsable de área de mecanizado. Encargarase da supervisión de equipo de traballo, programación das tarefas de taller, coordinación coa dirección de produción, coa área de soldadura e almacén, participación na elaboración de orzamentos, nos programas de mellora continua, atención e negociación con provedores, supervisión das actividades de seguridade e prevención.
Requisitos: Nivel de estudos requirido Licenciatura. Experiencia en mecanizado, coñecemento de máquinas de arranque de viruta, valoración programación en CNC e/ou manexo de CAD/CAM, de 3 a 5 anos.
Publicada/Xestionada: CompuTrabajo/Adecco.

Data: 18-02-2016
Posto: ESCULPIDOR/A DE UÑAS
Lugar: Ourense.
Descrición: GlobalServi selecciona espulpidor/a de uñas para empresa de Ourense.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: GlobalServi. Interesados/as enviar currículum actualizado a ofertas@globalservi.com.

Data: 18-02-2016
Posto: OPERARIO/A DE MÁQUINA (4 vacantes)
Lugar: Ourense.
Descrición: Manpower selecciona para importante empresa de Ourense operario/a de máquina.
Requisitos: Ciclo Formativo Superior Industrial. Experiencia en contorna industrial (mínimo 1 ano). Dispoñibilidade para incorporación inmediata. Flexibilidade horaria para diferentes quendas.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 18-02-2016
Posto: DEPENDENTE/A
Lugar: Padrón (A Coruña).
Descrición: Comercio precisa dependente/a para realizar tarefas de atención ao público.
Requisitos: Experiencia no sector de atención ao público.
Publicada/Xestionada: Grupo Gallega Laboral Deza.

Data: 18-02-2016
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: O Carballiño (Ourense).
Descrición: Precísase camareiro/a para cafetería.
Requisitos: Valórase experiencia, coñecementos de cociña, boa presenza, don de xentes e ganas de traballar. Vehículo propio. Incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Particular (Jose). Contacto vía email.

Data: 18-02-2016
Posto: RESPONSABLE MANTEMENTO ELÉCTRICO
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Nortempo selecciona persoal para o desempeño de tarefas como encargado/a de mantemento eléctrico, xestión de provedores, traballo de campo, coordinación de persoal, desenvolvemento de normativas e procedementos nos arredores de Santiago de Compostela.
Requisitos: Enxeñaría técnica especialidade en electricidade. Amplos coñecementos en aplicación de normativas. Capacidade de organización  e xestión. Capacidade de coordinación de equipos. Valorable: residencia en proximidades ao posto de traballo, flexibilidade horaria e incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Nortempo.

Data: 18-02-2016
Posto: TÉCNICO/A DE FERRAMENTAS DIAMANTADAS
Lugar: O Carballiño (Ourense).
Descrición: Wiretec Diamant SL precisa técnico/a para uso de ferramentas diamantadas, principalmente fío de diamante para corte de granito.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Medio. Experiencia mínima de polo menos 1 ano na especialidade e sector. Imprescindible inglés. Dispoñibilidade para viaxar e carné de conducir B. Valórase ter coñecementos de maquinaria relacionada co sector do granito. Coñecementos necesarios: Ofimática, xestión de datos.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 18-02-2016
Posto: APRENDIZ DE GRANXA
Lugar: Chantada (Lugo).
Descrición: Precísase aprendiz en granxa de pequenos animais.
Requisitos: Non fai falta experiencia.
Publicada/Xestionada: Particular (Angel). Contacto vía email.

Data: 18-02-2016
Posto: CHÓFER-OPERARIO/A MANEXO DE MAQUINARIA FORESTAL
Lugar: Lugo (provincia).
Descrición: Ader Recursos Humanos selecciona para importante empresa vinculada ao sector forestal chófer para manexo de maquinaria de traballo forestal por distintas zonas da provincia de Lugo. Realizará os labores propios do posto no monte, manexando autocargador, alimentando trituradora, procesardora...
Ofrécese traballo a xornada completa con posibilidade de continuidade.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 2 anos manexando maquinaria forestal (autocargador, procesadora ou similares). Dispoñibilidade para traballar a xornada completa.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 17-02-2016
Posto: ESTETICISTA
Lugar: Ourense.
Descrición: GlobalServi selecciona esteticista profesional para centro de estética ubicado en Ourense. Traballo a xornada partida.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: GlobalServi. Interesados/as enviar currículum actualizado a ofertas@globalservi.com.

Data: 17-02-2016
Posto: ESPECIALISTA EN DOBRE ACRISTALAMENTO
Lugar: Pontevedra.
Descrición: Manpower selecciona para empresa do sector do vidro un/ha operario/a especializado/a en fabricación de dobre acristalamento.
Requisitos: Imprescindible experiencia en fabricación de dobre acristalamento.
Publicada/Xestionada: Manpower.

Data: 17-02-2016
Posto: MOZO/A DE ALMACÉN - CARRETILLERO/A
Lugar: Lugo.
Descrición: Eurofims selecciona mozo/a de almacén para empresa do sector do comercio, da zona de Lugo. Realizará as seguintes tarefas: xestión e preparación de pedidos; organización e colocación da mercadoría; utilización da carretilla. Horario: xornada completa de luns a venres, segundo necesidades do cliente.
Requisitos: Estudos mínimos de Graduado escolar. Coñecementos de xestión de almacén. Imprescindible experiencia demostrable como mozo/a de almacén e carretillero/a. Valorable carné de manipulador/a e autorización para manexo de carretilla. Dispoñibilidade para incorporar inmediatamente. Persoa dinámica, proactiva e con capacidade de concentración.
Publicada/Xestionada: Eurofirms.

Data: 17-02-2016
Posto: LICENCIADO/A ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Pontevedra.
Descrición: Eurofims selecciona un/a Licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas para importante empresa do sector agroalimentario de Pontevedra. Formará parte dun equipo no que se encargará da xestión administrativa da empresa realizando tarefas de control e elaboración de albaráns, control de stocks, de entradas e saídas, de custos, xestión de clientes e orzamentos, etc. Ofrécese posibilidade de estabilidade laboral e desenvolvemento profesional.
Requisitos: Licenciado/a - Administración e Dirección de Empresas. Experiencia mínima de polo menos 2 anos. Persoa implicada, comprometida, motivada, proactiva e orientada ao cliente; con capacidade para traballar en equipo;e interesada en formarse na empresa e desenvolver un plan de carreira na mesma. Valórase experiencia anterior como administrativo/a en sector industrial. Requírense persoas con experiencia no sector primario e con interese no mesmo. Carné B1 e vehículo propio. Coñecementos de informática.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 17-02-2016
Posto: XEROCULTOR/A
Lugar: Santiago de Compostela (arredores).
Descrición: Precísase xerocultor/a para traballar nunha residencia preto de Santiago de Compostela.
Publicada/Xestionada: Interesados/as enviar curriculum vitae a: residenciademayores@yahoo.es.

Data: 17-02-2016
Posto: PERSOA PARA MANTEMENTO DE PÁXINA WEB - REDES SOCIAIS
Lugar: O Carballiño (Ourense).
Descrición: Distribuciones Prisma, empresa de venda por xunto de material eléctrico, iluminación, bricolaxe, pequenos electrodomésticos e pilas, precisa persoa para mantemento de páxina web, redes sociais etc. Traballo indefinido a media xornada.
Requisitos: Amplos coñecementos informáticos.
Publicada/Xestionada: Distribuciones Prisma. ☎ 988603584 - 670994657. Interesados/as enviar curriculum vitae a: distribucionesprisma@hotmail.com

Data: 17-02-2016
Posto: COMERCIAL COORDINADOR/A DE CENTROS EDUCATIVOS
Lugar: Pontevedra, Lugo, Ourense e outras.
Descrición: O centro de formación Nallam Formación precisa comercial coordinador/a.
Requisitos: Persoa con habilidades comunicativas. Experiencia en vendas e/ou atención ao cliente. Vehículo propio.
Publicada/Xestionada: Nallam Formación. Interesados/as enviar curriculum vitae actualizado con foto recente ao email: rrhh@nallam.es.

Data: 17-02-2016
Posto: FONTANEIRO/A INSTALADOR/A
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Precísase fontaneiro/a para instalacións de fontanería, calefacción e saneamento de eficicios.
Requisitos: Titulación en Fontanería, acs e calefacción con certificado profesional. Valorable experiencia.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 17-02-2016
Posto: CONTROLADOR/A DE CALIDADE (5 vacantes) (PERSOA CON DISCAPACIDADE)
Lugar: Ourense.
Descrición: Precísase persoa para inspeccionar os produtos rematados ou as pezas a fin de asegurarse de que sexan conformes ás regulamentacións vixentes e normas de calidade establecidas. Realizarase manipulado de produtos: embolsado e desembolsado de pezas.
Requisitos: Nivel formativo mínimo: Estudos primarios. Non se require experiencia.
Publicada/Xestionada: Por Talento.

Data: 17-02-2016
Posto: SOLDADOR/A SECTOR AUTOMOCIÓN
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición:  Grupo Norte ETT selecciona para importante empresa do sector da automoción un/a soldador/a.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Medio - Mantemento de Vehículos. Experiencia mínima de polo menos 2 anos demostrable no sector. Coñecementos necesarios de automoción. Dispoñibilidade horaria total para traballar.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 17-02-2016
Posto: VENDEDOR/A DE EFICIENCIA ENERXÉTICA (3 vacantes)
Lugar: A Estrada (Pontevedra) e arredores.
Descrición:  Precísase vendedor/a de eficiencia enerxética.
Requisitos: Con coñecementos informáticos e de redes sociais.
Publicada/Xestionada: Particular/Concello da Estrada. Interesados/as enviar curriculum vitae ao email: aedlestrada@gmail.com.

Data: 17-02-2016
Posto: REPARTIDOR/A-AUXILIAR DE TENDA (3 vacantes)
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Precísase precísase repartidor/a-auxiliar de tenda para tardes, noites e fins de semana para repartir produtos a domicilio e axudar en tarefas de tenda. Compatible con estudos u outros traballos.
Requisitos: Persoa moza con carné de conducir
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 17-02-2016
Posto: ENCARGADO/A DE PERSOAL PARA HOSTELERÍA
Lugar: Ourense.
Descrición: GlobalServi selecciona encargado/a de personal para hostelería.
Requisitos: Imprescindible experiencia demostrable.
Publicada/Xestionada: GlobalServi. Interesados/as enviar currículum actualizado a ofertas@globalservi.com.

Data: 16-02-2016
Posto: AZAFATO/A
Lugar: Melide (A Coruña).
Descrición: Red Unio, empresa de proxectos de mercadotecnia, externalización e eventos, selecciona persoa para importante campaña dun cliente de bebidas espirituosas en canle hostalería a realizar o 20 de febreiro de 2016 en Melide. Realizará as seguintes funcións: promocionar e/ou dar información sobre o produto ou servizo; representar a marca presentando a súa imaxe; recompilar información sobre consumidores/as potenciais no punto de venda. Horario de traballo de 1:00 a 5:00. Soldo: 46€ euros + desprazamentos.
Requisitos: Experiencia non requirida. Persoa cun claro perfil comercial, con capacidade para impactar e influír no consumidor/a, dinámicas e entusiastas e con dotes para as relacións sociais. Actitude dinámica e proactiva. Imprescindible coche. Dispoñibilidade de horario (noite).
Publicada/Xestionada: Yobalia.

Data: 16-02-2016
Posto: DOCENTE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Lugar: Ourense.
Descrición: Eje Gestión Preventiva SL precisa docente para impartir curso de prevención de riscos laborais TPC.
Requisitos: Máis de 6 meses de experiencia.
Publicada/Xestionada: AreaEstudiantis.

Data: 16-02-2016
Posto: COIDADOR/A INTERNO/A
Lugar: Lugo.
Descrición:  Precísase mozo/a para coidar persoa maior dependente, 24 h. Seguro. Soldo 650€.
Requisitos: Pídense informes. Preferiblemente de Lugo ou arredores.
Publicada/Xestionada: Sanysad/Particular (Mary Paz). ☎ 661078323.

Data: 16-02-2016
Posto: CONTABLE
Lugar: O Carballiño (Ourense).
Descrición:  Precísase contable.
Requisitos: Con capacidade para a venda e coñecementos de informática.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as enviar curriculum vitae ao email: matesego2015@gmail.com.

Data: 16-02-2016
Posto: ADMINISTRATIVO/A-CONTABLE
Lugar: Ourense.
Descrición:  Jorge Cordero Torres precisa administrativo/a-contable.
Requisitos: Ampla experiencia demostrable en empresas de construción (máis de 5 anos). Titulación mínima Diplomatura en Empresariais. Dispoñibilidade horaria.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 16-02-2016
Posto: DELINEANTE PROXECTISTA
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Precísase delineante proxecticas para realizar as seguintes tarefas: analizar a información proporcionada polo comercial respeto ao proxecto a realizar; cumprir os prazos de entrega do proxecto e presuposto; realizar as modificacións necesarias no proxecto inicial; cumprir as esixencias dos estándares de calidade na presentación do proxecto; enviar os pedidos a fábrica e proveedores de electrodomésticos; realizar seguimento de pedidos; explicación da memoria do proxecto.
Requisitos: Titulado/a con estudos de delineación, deseño ou decoración. Nivel alto de inglés. Experiencia mínima de 3 anos en deseño de interiores, con equipamento e/ou con reformas. Dominio de Autocad, programas de deseño (3D), Solidworks e paquete de Microsoft Office. Residencia en Santiago de Compostela ou arredores.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 16-02-2016
Posto: COORDINADOR/A DE DEPARTAMENTO INTERNACIONAL
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: IEAN SL selecciona para empresa vinculada á exportación de produtos agrícolas un/a traballador/a para departamento internacional. As funcións a desempeñar serán: coordinación e posta en marcha de determinados proxectos do departamento; expansión no mercado internacional; promoción de servizos tanto na delegación española como nas diferentes delegacións internacionais; desenvolvemento e implementación de accións de negociación, construción de acordos.
Requisitos: Licenciado/a en dirección e administración de empresas. Valorable coñecementos en dereito internacional. Posuír un ano de experiencia acreditada. Alto nivel de línguas: C1. Valorarase coñecementos dun segundo idioma: Francés
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

Data: 16-02-2016
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Pontevedra.
Descrición: Cafetería Restaurante La Tasca precisa camareiro/a para media xornada.
Requisitos: Experiencia mínima de polo menos 1 ano.
Publicada/Xestionada: Cafetería Restaurante La Tasca. Interesados/as solicitar entrevista no ☎ 886202733.

Data: 16-02-2016
Posto: ACONDICIONADOR/A DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN
Lugar: Santiago de Compostela.
Descrición: Precísase acondicionador/a de vehículos de ocasión para concesionario de automóbiles.
Requisitos: Con experiencia demostrable
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as enviar curriculum vitae a rh.consa@gmail.com.

Data: 16-02-2016
Posto: TÉCNICO/A INTERMEDIO/A EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Lugar: Lugo.
Descrición: Medycsa, Servizo de Prevención Alleo, con implantación a nivel nacional, require incorporar un técnico/a intermedio/a en prevención de riscos laborais para o seu departamento de SIOC.
Requisitos: Estudios mínimos de Formación Profesional Grao Superior - Prevención de Riscos Profesionais. Con experiencia mínimo de 6 meses como recurso preventivo en obras de construción. Dispoñibilidade inmediata para traballar. Imprescindible residir en Lugo e dispor de vehículo propio. Coñecementos necesarios: construción, saúde laboral e seguridade.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 16-02-2016
Posto: VENDEDOR/A TENDA DE MOBLES
Lugar: O Milladoiro (Ames).
Descrición: Precísase vendedor/a para tenda de mobles.
Publicada/Xestionada: Rapi Mueble (Rúa Hedras 20-A, 15895, O Milladoiro). Interesados/as enviar curriculum vitae ao email: rapimueblessantiago1@grupomilan.com.

Data: 16-02-2016
Posto: OPERARIO/A DE PRODUCIÓN SECTOR ALIMENTACIÓN (3 vacantes)
Lugar: Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
Descrición: Randstad selecciona para empresa do sector da alimentación da zona de Vilagarcía de Arousa persoal para cadea de produción.
Requisitos: Con experiencia en sector alimentación ou restauración.
Publicada/Xestionada: Randstad.

Data: 16-02-2016
Posto: DEPENDENTE/A TENDA DE DEPORTES
Lugar: Pontevedra.
Descrición: Rajoy Ricoy SL precisa dependente/a para tenda de deportes.
Requisitos: Persoa xoven, entusiasta, con ganas de traballar, activa, empática e proactiva. Valoraranse coñecementos deportivos.
Publicada/Xestionada: JobandTalent.

O Último