A Fundación Galicia Innova porá en marcha en Lalín o proxecto PROEMGA , un programa de formación e acompañamento para mellora do empren...

O proxecto PROEMGA busca mozos/as emprendedores/as en Lalín


A Fundación Galicia Innova porá en marcha en Lalín o proxecto PROEMGA, un programa de formación e acompañamento para mellora do emprendemento xuvenil en Galicia financiado pola Fundación INCYDE e o Fondo Social Europeo.

O proxecto contempla a realización dun itinerario integral de emprendemento para a potenciación de capacidades persoais e de autoemprego de mozos/as desempregados/as.

Desenvolverase, ademais de en Lalín, nas localidades de Lugo, Ferrol e Ribeira e as súas contornas.

En Lalín serán, concretamente, 25 os mozos/as beneficiarios/as.


Finalidade do proxecto


O obxecto do proxecto é mellorar a inclusión no mercado laboral de mozos/as menores de 30 anos que se atopen en situación de desemprego.


Requisitos dos/as participantes


As persoas que desexen participar deben ser menores de 30 anos, cumprir os requisitos de acceso e estar rexistradas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (alomenos durante o mes previo ao inicio do proxecto):

- Deben posuír unha titulación profesional ou universitaria.
- Non poden estar cursando formación nos sistemas de educación ou formación formal.
- Deben estar en situación de desemprego.

A selección de participantes e o inicio da parte formativa comezará no mes de setembro nas localidades do ámbito do proxecto: Lalín, Lugo, Ferrol e Ribeira e as súas contornas.


Fases do proxecto


O proxecto consta de 3 fases diferenciadas nas cales se potenciarán as capacidades persoais e de autoemprego dos mozos/as, mediante motivación, formación grupal e individualizada e mentoring.


Información e inscricións


Email: formacion@fundaciongaliciainnova.org. 
Teléfono: 881 929 102

O Último