Data: 27-02-2017 Posto: TÉCNICO/A DE SEGURIDADE Lugar: Autoridade Portuaria de Vigo (Pontevedra). Descrición: Selección dunha praza de...

Emprego Público (Febreiro 2017)

Data: 27-02-2017
Posto: TÉCNICO/A DE SEGURIDADE
Lugar: Autoridade Portuaria de Vigo (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de seguridade para a prestación de servizos como persoal laboral fixo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (27.02.2017).

Data: 27-02-2017
Posto: PERSOAL CIENTÍFICO-TÉCNICO
Lugar: Fundación Centro Técnolóxico da Carne (CTC). San Cibrao das Viñas (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de persoal científico-técnico para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, con cargo a diversos proxectos de I+D+i e de cooperación con empresas.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (27.02.2017).

Data: 27-02-2017
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello da Rúa de Valdeorras (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar administrativo/a para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (27.02.2017).

Data: 26-02-2017
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (2 prazas)
Lugar: Concello de Xinzo de Limia (Ourense).
Descrición: Selección de 2 prazas de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "La Región" (26.02.2017).

Data: 26-02-2017
Posto: OFICIAL DE 1ª - BRIGADA MEDIO AMBIENTE
Lugar: Concello de Xinzo de Limia (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de oficial de 1ª para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na brigada de medio ambiente.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "La Región" (26.02.2017).

Data: 26-02-2017
Posto: LIMPADOR/A
Lugar: Concello de Xinzo de Limia (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de limpador/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no edificio administrativo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no xornal "La Región" (26.02.2017).

Data: 25-02-2017
Posto: PROFESOR/A DE MÚSICA, ESPECIALIDADE PIANO
Lugar: Concello de Ponteareas (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de profesor/a de música, especialidade piano, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no edificio administrativo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (25.02.2017).

Data: 24-02-2017
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de Guitiriz (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de administrativo/a para a prestación de servizos, en réxime de interinidade durante 6 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (24.02.2017). Anuncio previo, bases reguladoras, no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (30.12.2016).

Data: 24-02-2017
Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL
Lugar: Concello de Mugardos (A Coruña).
Descrición: Creación dunha lista de traballo na categoría de traballador/a social para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de necesidades temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (24.02.2017).

Data: 24-02-2017
Posto: PEÓN/A DE OBRAS PÚBLICAS (4 prazas)
Lugar: Concello de Paradela (Lugo).
Descrición: Selección de 4 prazas de peón/a de obras públicas para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (24.02.2017).

Data: 24-02-2017
Posto: PEÓN/A CONDUTOR/A
Lugar: Concello de Baleira (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de peón/a condutor/a para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (24.02.2017).

Data: 24-02-2017
Posto: PEÓN/A DE OBRAS E SERVIZOS (2 prazas)
Lugar: Concello de Baleira (Lugo).
Descrición: Selección de 2 prazas de peón/a de obras e servizos para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (24.02.2017).

Data: 23-02-2017
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Castrelo de Miño (Ourense).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de necesidades temporais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 8 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (23.02.2017).

Data: 23-02-2017
Posto: TÉCNICO/A DE COOPERATIVISMO
Lugar: Concello de Calvos de Randín (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de cooperativismo para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, durante 7 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (23.02.2017).

Data: 23-02-2017
Posto: ORDENANZA
Lugar: Concello de Ribadeo (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de ordenanza para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo, bases reguladoras, no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (23.02.2017).

Data: 22-02-2017
Posto: POLICÍA LOCAL
Lugar: Concello de Ribeira (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de policía local para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo no Diario Oficial de Galicia (22.02.2017) e bases reguladoras no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (31.01.2017).

Data: 22-02-2017
Posto: CONDUTOR/A DE VEHÍCULO MOTOBOMBA (2 prazas) (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Bande (Ourense).
Descrición: Selección de 2 prazas de condutor/a de vehículo motobomba, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na prevención e defensa contra incendios forestais e formación dunha bolsa de traballo.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (22.02.2017).

Data: 22-02-2017
Posto: PEÓN/A DE BRIGADA (6 prazas) (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Bande (Ourense).
Descrición: Selección de 6 prazas de peón/a, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na brigada de prevención e defensa contra incendios forestais e formación dunha bolsa de traballo.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (22.02.2017).

Data: 22-02-2017
Posto: PEÓN/A-CONDUTOR/A (2 prazas) (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Bande (Ourense).
Descrición: Selección de 2 prazas de peón/a-condutor/a, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na brigada de prevención e defensa contra incendios forestais e formación dunha bolsa de traballo.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (22.02.2017).

Data: 22-02-2017
Posto: XEFE/A DE BRIGADA (2 prazas) (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Bande (Ourense).
Descrición: Selección de 2 prazas de xefe/a de brigada, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na brigada de prevención e defensa contra incendios forestais, e creación de bolsa de emprego.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (22.02.2017).

Data: 22-02-2017
Posto: PEÓN/A DE OFICIOS VARIOS (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Bande (Ourense).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría de peón/a de oficios varios, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de necesidades temporais na área de servizos públicos básicos e brigada medioambiental.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (22.02.2017).

Data: 22-02-2017
Posto: MONITOR/A DEPORTIVO/A (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Bande (Ourense).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría de monitor/a deportivo/a, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de necesidades temporais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (22.02.2017).

Data: 22-02-2017
Posto: LIMPADOR/A DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Bande (Ourense).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría de limpador/a de instalacións municipais, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de necesidades temporais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (22.02.2017).

Data: 22-02-2017
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Bande (Ourense).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría de auxiliar administrativo/a, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de necesidades temporais nos servizos xerais municipais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (22.02.2017).

Data: 22-02-2017
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR E ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Bande (Ourense).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría de auxiliar de axuda no fogar e atención a persoas dependentes, para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de necesidades temporais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (22.02.2017).

Data: 21-02-2017
Posto: TÉCNICO/A DE XESTIÓN (LISTAXE DE TRABALLO)
Lugar: Deputación Provincial de Lugo.
Descrición: Creación dunha listaxe de traballo na categoría de técnico/a de xestión para a cobertura, en réxime de interinidade, de necesidades temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (21.02.2017).

Data: 20-02-2017
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de Foz (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de administrativo/a para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no taboleiro municpal de anuncios e na páxina web municipal (20.02.2017).

Data: 20-02-2017
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de Foz (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de administrativo/a para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no taboleiro municpal de anuncios e na páxina web municipal (20.02.2017).

Data: 20-02-2017
Posto: XEFE/A DE DIVISIÓN DE DESENVOLVEMENTO DE INVESTIMENTOS PORTUARIOS
Lugar: Autoridade Portuaria de Vigo (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de xefe/a de División de Desenvolvemento de Investimentos Portuarios para a prestación de servizos en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (20.02.2017).

Data: 20-02-2017
Posto: POLICÍA LOCAL
Lugar: Concello de Ribeira (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de policía local para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (20.02.2017).

Data: 20-02-2017
Posto: TÉCNICO/A EN MOCIDADE E INFORMACIÓN XUVENIL (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello de Ames (A Coruña).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoría de técnico/a en mocidade e información xuvenil para a cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (20.02.2017).

Data: 20-02-2017
Posto: OFICIAL DE 1ª - ENCARGADO/A DE SERVIZOS MUNICIPAIS
Lugar: Concello de Mugardos (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de oficial de 1ª, encargado/a de servizos municipais, para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (20.02.2017).

Data: 20-02-2017
Posto: PEÓN/A DE MEDIO AMBIENTE (5 prazas)
Lugar: Concello de Cervo (Lugo).
Descrición: Selección de 5 prazas de peón/a para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal no servizo de medio ambiente.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (20.02.2017).

Data: 20-02-2017
Posto: AXENTE TIC
Lugar: Concello de Boborás (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de axente TIC para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal na aula CeMIT municipal até o 31.12.2017.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (20.02.2017).

Data: 19-02-2017
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (LISTA DE CONTRATACIÓN)
Lugar: Concello de Curtis (A Coruña).
Descrición: Creación dunha lista de contratación na categoría de auxiliar administrativo/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de necesidades temporais.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (19.02.2017).

Data: 19-02-2017
Posto: TÉCNICO/A DE TURISMO (BOLSA DE PRÁCTICA LABORAL)
Lugar: Concello de Poio (Pontevedra).
Descrición: Selección de 2 técnicos/as de turismo para a prestación de servizos mediante bolsas de práctica laboral nas oficinas municipais de turismo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (19.02.2017).

Data: 18-02-2017
Posto: PEÓN/A DE OBRAS (3 prazas)
Lugar: Concello do Páramo (Lugo).
Descrición: Selección de 3 prazas de peón/a de obras para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 3 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (18.02.2017).

Data: 17-02-2017
Posto: AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO
Lugar: Concello de Calvos de Randín (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar de axuda a domicilio para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal durante 6 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (17.02.2017).

Data: 17-02-2017
Posto: INFORMADOR/A XUVENIL
Lugar: Concello de Riós (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de informador/a xuvenil para a prestación de servizos, como persoal laboral fixo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (17.02.2017). Anuncio previo no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (02.02.2017).

Data: 17-02-2017
Posto: AXENTE DE DESENVOLVEMENTO LOCAL
Lugar: Concello de Riós (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de axente de desenvolvemento local para a prestación de servizos, como persoal laboral fixo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (17.02.2017). Anuncio previo no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (02.02.2017).

Data: 17-02-2017
Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL
Lugar: Concello de Baltar (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de traballador/a social para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (17.02.2017).

Data: 16-02-2017
Posto: POLICÍA LOCAL (2 prazas)
Lugar: Concello de Xinzo de Limia (Ourense).
Descrición: Selección de 2 prazas de policía local para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo, bases reguladoras, no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (16.02.2017).

Data: 16-02-2017
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de San Cibrao das Viñas (Ourense).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (16.02.2017).

Data: 16-02-2017
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de San Cibrao das Viñas (Ourense).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (16.02.2017).

Data: 15-02-2017
Posto: PEÓN/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES (3 prazas)
Lugar: Concello de Guitiriz (Lugo).
Descrición: Selección de 3 prazas de peón/a de servizos múltiples para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Desde o día seguinte ao da publicación do anuncio até o 26 de febreiro de 2017 (15.02.2017).

Data: 15-02-2017
Posto: DINAMIZADOR/A SOCIOCULTURAL
Lugar: Concello de Guitiriz (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de dinamizador/a sociocultural para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Desde o día seguinte ao da publicación do anuncio até o 26 de febreiro de 2017 (15.02.2017).

Data: 15-02-2017
Posto: ARQUIVEIRO/A
Lugar: Concello de Guitiriz (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de arquiveiro/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Desde o día seguinte ao da publicación do anuncio até o 26 de febreiro de 2017 (15.02.2017).

Data: 15-02-2017
Posto: CONSERXE-CONDUTOR/A (2 prazas)
Lugar: Concello de Guitiriz (Lugo).
Descrición: Selección de 2 prazas de conserxe-condutor/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Desde o día seguinte ao da publicación do anuncio até o 26 de febreiro de 2017 (15.02.2017).

Data: 15-02-2017
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de Guntín (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de administrativo/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, durante 9 meses.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Desde o día seguinte ao da publicación do anuncio até o 21 de febreiro de 2017 (15.02.2017).

Data: 15-02-2017
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (LISTA DE COBERTURA TEMPORAL)
Lugar: Concello de Muros (A Coruña).
Descrición: Creación dunha lista de cobertura temporal na categoría de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos, mediante contración laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: Desde a publicación do anuncio até o 20 de febreiro de 2017 (15.02.2017).

Data: 15-02-2017
Posto: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL
Lugar: Concello do Barco de Valdeorras (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de administración xeral para a prestación de servizos como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado  (pendente de publicación). Anuncio previo, bases reguladoras, no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (15.02.2017).

Data: 15-02-2017
Posto: TÉCNICO/A DE TURISMO
Lugar: Concello de Ponteceso (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de técnico/a de turismo para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (15.02.2017).

Data: 14-02-2017
Posto: POLICÍA LOCAL (4 prazas)
Lugar: Concello de Ourense.
Descrición: Selección de 4 prazas de policía local para a prestación de servizos, como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (14.02.2017). Anuncios previos no Diario Oficial de Galicia (27.01.2017) e no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (20.01.2017).

Data: 14-02-2017
Posto: OPERARIO/A DE PROTECCIÓN CIVIL
Lugar: Concello de Viveiro (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de operario/a de protección civil para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (14.02.2017).

Data: 13-02-2017
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Aranga (A Coruña).
Descrición: Seleccción de xuíz/a de paz titular.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (13.02.2017).

Data: 12-02-2017
Posto: OPERARIO/A DE SERVIZOS VARIOS (BOLSA DE TRABALLO)
Lugar: Concello de Redondela (Pontevedra).
Descrición: Creación dunha bolsa de traballo na categoría de operario/a de servizos varios para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (12.02.2017). Do 13 ata o 24 de febreiro de 2017.

Data: 10-02-2017
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Monterrei (Ourense).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de necesidades do Servizo de Axuda no Fogar.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (10.02.2017).

Data: 10-02-2017
Posto: LIMPADOR/A (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Monterrei (Ourense).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego na categoría de limpador/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, na cobertura de necesidades do servizo de limpeza.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (10.02.2017).

Data: 10-02-2017
Posto: TRABALLADOR/A SOCIAL
Lugar: Concello de Allariz (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de traballador/a social para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal até o 31 de decembro de 2017.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (10.02.2017).

Data: 09-02-2017
Posto: AUXILIAR DA POLICÍA LOCAL (4 prazas)
Lugar: Concello de Redondela (Pontevedra).
Descrición: Selección de 4 prazas de auxiliar da policía local para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 8 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio na prensa local (09.02.2017). Do 10 ata o 21 de febreiro de 2017.

Data: 09-02-2017
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Amoeiro (Ourense).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (09.02.2017).

Data: 09-02-2017
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello da Mezquita (Ourense).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (09.02.2017).

Data: 08-02-2017
Posto: DIRECTOR/A DE ÁREA DE CENTROS
Lugar: Axencia Galega de Innovación (GAIN). Santiago de Compostela (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de director/a da área de centros para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (08.02.2017).

Data: 08-02-2017
Posto: PEÓN/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES (3 prazas)
Lugar: Concello de Samos (Lugo).
Descrición: Selección de 3 prazas de peón/a de servizos múltiples para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (08.02.2017).

Data: 08-02-2017
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Boimorto (A Coruña).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (08.02.2017).

Data: 08-02-2017
Posto: PERSOAL DE BRIGADA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS (BOLSA DE EMPREGO)
Lugar: Concello de Bande (Ourense).
Descrición: Creación dunha bolsa de emprego para a formación da brigada de prevención de incendios forestais.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: Até o 18 de febreiro de 2017. Anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (08.02.2017).

Data: 07-02-2017
Posto: AUDITOR/A
Lugar: Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia. Monforte de Lemos (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de auditor/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (07.02.2017).

Data: 07-02-2017
Posto: PEÓN/A PARA O SERVIZO DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS E ESPAZOS PÚBLICOS (6 prazas)
Lugar: Concello de Friol (Lugo).
Descrición: Selección de 6 prazas de peón/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal, no servizo de mantemento de zonas naturais e espazos públicos.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (07.02.2017).

Data: 07-02-2017
Posto: OPERARIO/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES
Lugar: Concello de Cabanas (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de operario/a de servizos múltiples para a prestación de servizos, en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 8 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (07.02.2017).

Data: 07-02-2017
Posto: AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL
Lugar: Concello da Rúa (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar de administración xeral para a prestación de servizos, como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo (bases reguladoras) no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (07.02.2017).

Data: 07-02-2017
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Campo Lameiro (Pontevedra).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (07.02.2017).

Data: 07-02-2017
Posto: AUXILIAR DO SERVIZO DE RECADACIÓN
Lugar: Mancomunidade de Concellos de Santa Águeda. Vilamarín (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar do servizo de recadación para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal durante 3 meses.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (07.02.2017).

Data: 06-02-2017
Posto: CONDUTOR/A-BOMBEIRO/A (3 prazas)
Lugar: Concello de Vigo (Pontevedra).
Descrición: Selección de 3 prazas de condutor/a-bombeiro/a para a prestación de servizos, como funcionario/a de carreira.
Sistema de selección: Oposición. Consultar: Bases.
Prazo de solicitude: 20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (06.02.2017).

Data: 06-02-2017
Posto: OPERARIO/A DE SERVIZOS DIVERSOS (5 prazas)
Lugar: Concello de Castroverde (Lugo).
Descrición: Selección de 5 prazas de operario/a de servizos diversos para a prestación de servizos mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (06.02.2017).

Data: 06-02-2017
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (LISTA DE CONTRATACIÓN)
Lugar: Concello de Fene (A Coruña).
Descrición: Creación dunha lista de contratación na categoría de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos, mediante contratación laboral, na cobertura de vacantes temporais.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (06.02.2017).

Data: 06-02-2017
Posto: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (2 prazas)
Lugar: Concello de Ponteceso (A Coruña).
Descrición: Selección de 2 prazas de auxiliar de axuda no fogar para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (06.02.2017).

Data: 06-02-2017
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Lobios (Ourense).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz substituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (06.02.2017).

Data: 02-02-2017
Posto: PEÓN/A (BOLSA DE CONTRATACIÓN)
Lugar: Concello da Irixoa (A Coruña).
Descrición: Creación dunha listaxe de contratación na categoría de peón/a para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (02.02.2017).

Data: 02-02-2017
Posto: OFICIAL DE 1ª (BOLSA DE CONTRATACIÓN)
Lugar: Concello da Irixoa (A Coruña).
Descrición: Creación dunha listaxe de contratación na categoría de oficial de 1ª para a prestación de servizos, mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (02.02.2017).

Data: 02-02-2017
Posto: EDUCADOR/A FAMILIAR
Lugar: Concello de Cerceda (A Coruña).
Descrición: Selección dunha praza de educador/a familiar para a prestación de servizos, en réxime de interinidade, nos Servizos Sociais municipais durante 8 meses.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 5 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (02.02.2017).

Data: 02-02-2017
Posto: INFORMADOR/A XUVENIL
Lugar: Concello de Riós (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de informador/a xuvenil para a prestación de servizos, como persoal laboral fixo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (02.02.2017).

Data: 02-02-2017
Posto: AXENTE DE DESENVOLVEMENTO LOCAL
Lugar: Concello de Riós (Ourense).
Descrición: Selección dunha praza de axente de desenvolvemento local para a prestación de servizos, como persoal laboral fixo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (02.02.2017).

Data: 02-02-2017
Posto: RESPONSABLE DE OPERACIÓNS E SERVIZOS PORTUARIOS
Lugar: Autoridade Portuaria de Vigo (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de responsable de operacións e servizos portuarios para a prestación de servizos, como persoal laboral fixo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: Até o 13 de febreiro de 2017 ás 14.00 horas. Anuncio no Diario Oficial de Galicia (02.02.2017).

Data: 02-02-2017
Posto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello de Porriño (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar administrativo/a para a prestación de servizos, en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (02.02.2017).

Data: 02-02-2017
Posto: OPERARIO/A DE OBRAS E SERVIZOS (3 prazas)
Lugar: Concello de Porriño (Pontevedra).
Descrición: Selección de 3 prazas de operario/a de obras e servizos para a prestación de servizos, en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (02.02.2017).

Data: 02-02-2017
Posto: AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO
Lugar: Concello da Guarda (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de auxiliar de axuda a domicilio para a prestación de servizos, en réxime de interinidade.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (02.02.2017).

Data: 02-02-2017
Posto: LIMPADOR/A
Lugar: Concello da Guarda (Pontevedra).
Descrición: Selección dunha praza de limpador/a para a prestación de servizos, en réxime de interinidade, no colexio As Solanas-Nicolás Gutiérrez Campo.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Prazo de solicitude: 7 días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (02.02.2017).

Data: 01-02-2017
Posto: PEÓN/A (6 prazas)
Lugar: Concello do Saviñao (Lugo).
Descrición: Selección de 6 prazas de peón/a para a prestación de servizos como persoal laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (01.02.2017).

Data: 01-02-2017
Posto: LIMPADOR/A
Lugar: Concello do Saviñao (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de limpador/a para a prestación de servizos como persoal laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo (bases reguladoras) no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (01.02.2017).

Data: 01-02-2017
Posto: ADMINISTRATIVO/A
Lugar: Concello do Saviñao (Lugo).
Descrición: Selección dunha praza de administrativo/a para a prestación de servizos como persoal laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (pendente de publicación). Anuncio previo (bases reguladoras) no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (01.02.2017).

Data: 01-02-2017
Posto: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A (LISTAXE DE CONTRATACIÓN)
Lugar: Concello de Mugardos (A Coruña).
Descrición: Creación dunha listaxe de contratación na categoría de arquitecto/a técnico/a para a cobertura de necesidades temporais mediante contratación laboral temporal.
Sistema de selección: Oposición.
Prazo de solicitude: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (01.02.2017).

Data: 01-02-2017
Posto: XUÍZ/A DE PAZ
Lugar: Concello de Covelo (Pontevedra).
Descrición: Selección de xuíz/a de paz subtituto/a.
Sistema de selección: Concurso de méritos.
Prazo de solicitude: 15 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (01.02.2017).

O Último