Data: 28-02-2017 Posto: TERAPEUTA OCUPACIONAL, LOGOPEDA OU PSICOPEDAGOGO/A Lugar: Lalín. Descrición: Asociación de Lalín precisa terap...

Ofertas de Emprego (Febreiro 2017) 2ª

Data: 28-02-2017
Posto: TERAPEUTA OCUPACIONAL, LOGOPEDA OU PSICOPEDAGOGO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Asociación de Lalín precisa terapeuta ocupacional, logopeda ou psicopedagogo/a para traballar con nenos/as con diversidade funcional.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios de Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 28-02-2017
Posto: MONITOR/A DE IOGA
Lugar: Lalín.
Descrición: Centro de actividades deportivas precisa monitor/a de ioga.
Requisitos: Con formación e experiencia para impartir clases dous días á semana.
Publicada/Xestionada: Asociación de Empresarios de Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 27-02-2017
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase camareiro/a para cafetería.
Requisitos: Valórase entusiasmo e ganas.
Publicada/Xestionada: O Café de Mónica (Centro Comercial Deza, Rua areal s/n 36500 Lalín - Pontevedra). ☎ 986784187. Interesados/as entregar curriculum no local.

Data: 27-02-2017
Posto: PROFESIONAL DE CARNICERÍA
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase profesional da sección de produto fresco tradicional de carnicería. Horario rotativo.
Requisitos: Estudos mínimos de Educación Secundaria Obrigatoria. Imprescindible residente na provincia. Coñecementos da variedade de produto de carnicería. Persoa con clara orientación ao/á cliente. Experiencia mínima demostrable de 2 anos en mostrador en postos anteriores como profesional de produto fresco tradicional da sección de carnicería.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 24-02-2017
Posto: TÉCNICO/A DE LABORATORIO
Lugar: Lalín.
Descrición: Tecglass SL, empresa de alta tecnoloxía con ampla proxección internacional, busca técnico/a de laboratorio. Realizará as seguintes funcións: controis de calidade de materia prima e de produto final;  fabricación de lotes de produto final para control interno; apoio na fabricación de produto final; posta de produto final en máquina de campo para avaliar a súa calidade.
Requisitos: Estudos mínimos de formación profesional de grao medio. Experiencia mínima de dous anos en posto similar. Nivel medio de inglés. Persoa responsable, organizada, resolutiva, con iniciativa e orientada a traballo en equipo. Alto nivel de implicación cos obxectivos propostos e moi orientada ao/á cliente. Posibilidade de promoción interna. Valoraranse coñecementos en manexo en instrumentos de laboratorio en xeral e moi especialmente en reómetros, analizadores de tamaño de partículas e espectrofotómetros.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 24-02-2017
Posto: EXPERTO/A EN ESTATÍSTICA DE MERCADO
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase experto/a en estatística de mercado.
Requisitos: Licenciada/o en Psicoloxía ou afíns. Experto/a en estatísticas de mercado. Con experiencia acreditada na materia. O traballo desenvolverase en Lalín, provincia de Pontevedra. Os interesados deberán enviar o seu cv actualizado ao mail indicado na oferta.
Publicada/Xestionada: Particular (Patricia Sánchez). Interesados/as contactar vía email.

Data: 24-02-2017
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Bar do Pepe precisa camareiro/a. Quenda de tarde.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: Bar do Pepe (Avda. dos Olmos núm. 17, Donramiro - 36500 Lalín - Pontevedra). ☎ 986792221. Interesados/as pasar polo local.

Data: 24-02-2017
Posto: OPERARIO/A DE FÁBRICA
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase operario/a de fábrica. Con posibilidade de incorporación ao cadro de persoal.
Publicada/Xestionada: Randstad.

Data: 24-02-2017
Posto: CHÓFER DE TRÁILER
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase condutor/a de tráiler.
Requisitos: Con experiencia a nivel nacional.
Publicada/Xestionada: Particular: ☎ 659582002.

Data: 24-02-2017
Posto: AXUDANTE DE COCIÑA
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase axudante de cociña para restaurante. Fins de semana.
Requisitos: Persoa activa e con ganas de traballar.
Publicada/Xestionada: Particular: ☎ 669390460.

Data: 22-02-2017
Posto: ENCARGADO/A DE OBRA PÚBLICA (2 vacantes)
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase encargado/a de obra pública.
Requisitos: Experiencia en obra pública mínima de máis de 5 anos. Dispoñibilidade de viaxar a México, con prestacións, casa e coche.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 21-02-2017
Posto: TÉCNICO/A DE LANZADEIRA DE EMPREGO
Lugar: Lalín.
Descrición: A Fundación Santa María La Real selecciona técnico/a para a posta en marcha da Lanzadeira de Emprego de Lalín. Participará nunha formación intensiva proporcionada pola Fundación na metodoloxía concreta do Programa Lanzadeiras de Emprego antes do comezo da Lanzadeira. Unha vez iniciado o proxecto, encargarase de coordinar a Lanzadeira realizando as seguintes funcións: levar a cabo unha formación continua durante o desenvolvemento da mesma; coordinar a implementación loxística e a captación e selección de participantes do proxecto cos organismos colaboradores e a central do programa; aplicar a metodoloxía do Programa Lanzadeiras de Emprego cos/as participantes; realizar sesións de equipo e sesións de orientación, mentoring e/ou coaching individual, estimular o traballo da Lanzadeira, a xeración de sinerxías, a interconexión co tecido socioeconómico (empresas, organizacións, profesionais etc.) e outros recursos da área de influencia da Lanzadeira; fomentar a procura activa de emprego e a intermediación laboral para favorecer a consecución dun emprego por parte dos/as participantes, así como fomentar o espírito emprendedor entre os/as participantes do programa; fomentar a aprendizaxe continua entre os/as participantes de LES; ser o/a axente principal do seguimento, avaliación e xustificación do proxecto a través da recolección de datos e a realización dos informes e memorias necesarios; colaborar cos técnicos/as de outras Lanzadeiras, fomentando o espírito de equipo e compartindo recursos, actividades, materiais, etc., e as investigacións (se as houber) sobre o impacto do programa; aplicar o sistema de comunicación deseñado polo equipo do programa; colaborar na participación do voluntariado corporativo.
Requisitos: Experiencia mínima de polo menos 2 anos xestionando, formando e/ou dinamizando equipos. Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Superior: formación universitaria en Ciencias Sociais (Psicoloxía, Ciencias do Traballo, Relacións Laborais, Económicas, Educación Social, Traballo Social, ADE, etc.) ou formación profesional de Grao Superior (Integración Social, Animación Sociocultural, Mediación Comunicativa, Administración). Formación complementaria en coaching, intelixencia emocional, dinamización e xestión de equipos, emprendimiento, etc. . Coñecementos necesarios de xestión de equipos, intelixencia emocional, orientación. Nivel alto de competencias dixitais: Internet e Redes Sociais: Facebook, Twitter, Linkedin, aplicacións ofimáticas.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 20-02-2017
Posto: OPERARIO/A SECTOR MADEIRA
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase operario/a para traballar en empresa relacionada co sector da madeira.
Requisitos: Preferiblemente menor de 30 anos. Coñecementos de manexo de motoserra.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as contactar vía email.

Data: 19-02-2017
Posto: TÉCNICO/A DE MANTEMENTO INDUSTRIAL
Lugar: Lalín.
Descrición: Tecglass SL, empresa de alta tecnoloxía con ampla proxección internacional, precisa técnico/a de mantemento. Encargarase de realizar as seguintes funcións: instalación e posta en marcha de maquinaria industrial tipo Injekt en instalacións do/a cliente con ámbito de actuación internacional e servizo de mantemento e atención personalizada a partir da posta en marcha inicial. Ofrécese posibilidade de promoción interna.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Medio. Experiencia mínima de polo menos 2 anos en posto similar. Nivel medio de inglés. Persoa responsable, organizada, resolutiva, con iniciativa e orientada a traballo en equipo. Alto nivel de implicación cos obxectivos propostos e moi orientada ao/á cliente. Coñecementos de: mantemento industrial, maquinaria, montaxe conxuntos mecánicos; montaxe cadros manobra e control, posta en marcha, traballo en equipo. Valoraranse coñecementos en electromecánica en xeral e moi especialmente os de aplicación no sector do vidro.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 19-02-2017
Posto: OPERARIO/A DE PANADERÍA
Lugar: Lalín.
Descrición: Establecemento hostaleiro precisa operario/A de panadaría.
Requisitos: Formación e experiencia nas técnicas de amasado de pan.
Publicada/Xestionada:  Asociación de Empresarios de Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 19-02-2017
Posto: DECORADOR/A
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase decorador/a para traballar no sector do comercio.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada:  Asociación de Empresarios de Deza. ☎ 986787091 ou 667699161.

Data: 17-02-2017
Posto: PROFESOR/A DE INGLÉS
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase profesor/a de inglés para varios grupos de nenos/as de entre 4 e 12 anos. Traballo de luns a venres entre 16:00 e 19:30 horas no centro de Lalín. Desde mediados de marzo.
Publicada/Xestionada: Particular. ☎ 677896289.

Data: 17-02-2017
Posto: OPERARIO/A DE REFORMAS
Lugar: Lalín.
Descrición: Precísase operario/a de reformas.
Requisitos: Valorarase coñecementos de albanelería, carpinteria, pintura. etc.
Publicada/Xestionada: Particular. Interesados/as contactar vía email.

Data: 16-02-2017
Posto: PERSOAL DE HIPERMERCADO (LIÑA DE CAIXAS, REPOSICIÓN, SECCIÓNS DE PRODUTO FRESCO, SECCIÓNS DE ELECTRO - BELEZA) (30 vacantes)
Lugar: Lalín.
Descrición: Carrefour inicia proceso de selección para o Hipermercado do Centro Comercial Deza. 30 postos. Persoal da liña de caixas (encargarase de garantir un correcto cobro da mercadoría, colaborando con outros sectores cando sexa necesario. Deberá coñecer as promocións e folletos para poder axudar aos/as clientes no seu proceso de compra), persoal de reposición (responsabilizarase de coidar e manter a imaxe da sección acorde aos criterios definidos pola Compañía), persoal para a sección de produto fresco (axudará a preparar os mostradores asegurando o mantemento e limpeza da sección. Atenderá aos/ás clientes, garantindo a fidelización dos mesmos/as e axudando ao incremento de vendas), e persoal para as seccións de electro-beleza (encargarase de asesorar e recomendar o mellor produto que se adapte ás necesidades do/a cliente).
Requisitos: Estudos mínimos de  Educación Secundaria Obrigatoria. Experiencia mínima de polo menos 2 anos. Imprescindible residente. Dispoñibilidade e flexibilidade horaria. Posibilidade de traballar as fins de semana. Motivación para traballar en equipo. Bo trato co/a cliente.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 16-02-2017
Posto: CARPINTEIRO/A DE MADEIRA
Lugar: Lalín.
Descrición: Pilar Fuentes Rodríguez selecciona carpinteiro/a de madeira.
Requisitos: Con experiencia con máquinas escadradoras, máquinas de corte vertical, canteadoras. Experiencia en montaxe de mobles de baño, cociñas e armarios.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 27-02-2017
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Vila de Cruces.
Descrición: Precísase camareiro/a. Traballo a xornada completa para cubrir baixa ata outubro.
Requisitos: Con experiencia en sala e barra. Preferiblemente menor de 40 anos.
Publicada/Xestionada: Particular (Rafa): ☎ 669602996 - 986583581 (chamar á hora para comer).

Data: 27-02-2017
Posto: REPARTIDOR/A
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Precísase repartidor/a para empresa do sector alimentación. Dispoñibilidade de incorporación inmediata a xornada completa.
Requisitos: Experiencia mínima dun ano en posto similar. Valorable a posesión do curso de manipulador/a de alimentos.
Publicada/Xestionada: Grupo Gallega Laboral Deza. Interesados/as enviar curriculum ao email: candidatos@pontempleo.com indicando no asunto a referencia 2017F18.

Data: 24-02-2017
Posto: CAMAREIRO/A
Lugar: Silleda.
Descrición: Precísase camareiro/a para restaurante.
Publicada/Xestionada: Particular: ☎ 663854433.

Data: 23-02-2017
Posto: EMPREGADO/A DO FOGAR
Lugar: Rodeiro.
Descrición: Precísase empregado/a do fogar para casa rural, próxima ao núcleo urbano, con todos os servizos. Funcións: facer compañía aos propietarios, cos seus coidados e atencións persoais, labores propios do fogar: lavar, pasar o ferro, limpeza e comida, con coñecementos da horta e coidado de animais: ovellas, galiñas. Traballo por horas. Salario negociable.
Requisitos: Preferiblemente persoa con idade comprendida entre 20 e 55 anos. 
Publicada/Xestionada: Familia Fácil. Particular (Sonia).

Data: 23-02-2017
Posto: TÉCNICO/A ELECTRICIDADE - ELECTRÓNICA
Lugar: Comarca do Deza.
Descrición: Precísase técnico/a de electricidade/electrónica para mantemento e reparación de máquina-ferramenta industrial.
Requisitos: F.P. / Ciclo Medio / Ciclo Superior. Experiencia de polo menos seis meses en posto similar. Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Grupo Gallega Laboral Deza. Interesados/as enviar curriculum ao email: candidatos@pontempleo.com indicando no asunto a referencia 2017F16.

Data: 23-02-2017
Posto: PERSOA PARA GRANXA
Lugar: Rodeiro e Agolada.
Descrición: Precísase persoa para granxa. Traballo por tempo indefinido.
Publicada/Xestionada: Particular (Luís): ☎ 678531707.

Data: 22-02-2017
Posto: DEPENDENTE/A DE COMERCIO
Lugar: Silleda.
Descrición: Precísase dependente/a de comercio.
Publicada/Xestionada: Particular (Isabel). Interesados/as enviar curriculum ao email: isabel@gestoriavillanueva.es.

Data: 20-02-2017
Posto: AXUDANTE A DOMICILIO - GRANXA
Lugar: Rodeiro.
Descrición: Precísase persoa para prestar axuda a dúas persoas maiores (non dependentes) nas tarefas de coidado e mantemento dunha casa, pequena granxa e horta. Traballo 3-4 días á semana. Preferiblemente de mañá.
Requisitos: Coñecementos e capacidade para a conducción de tractor, manexo de maquinaria agrícola e de corte de leña. Carné de conducir.
Publicada/Xestionada: Concello de Lalín. Departamento de Emprego. ☎ 986787060. Interesados/as enviar curriculum ao email: emprego@lalin.gal indicando no asunto "Axudante Granxa".

Data: 26-02-2017 
Posto: CAMAREIRO/A (Urxente)
Lugar: Monterroso (Lugo).
Descrición: Precísase camareiro/a para bar de tapas.
Requisitos: Persoa responsable, atenta e extrovertida.
Publicada/Xestionada: Particular (Olga): ☎ 636644298 - 608656688.

Data: 25-02-2017 
Posto: AXUDANTE DE PELUQUERÍA
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Precísase axudante de perruquería para sábados ou días extra.
Publicada/Xestionada: Particular (María): Interesados/as contactar vía email.

Data: 24-02-2017 
Posto: DELINEANTE
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Precísase delineante.
Requisitos: Dispoñibilidade de incorporación inmediata.
Publicada/Xestionada: Particular (Sergio): Interesados/as enviar curriculum ao email: c.v.ageess.pers@hotmail.com.

Data: 23-02-2017 
Posto: GRADUADO/A SOCIAL
Lugar: Santiago de Compostela (A Coruña).
Descrición: Precísase graduado/a social. Contrato temporal para sustituir unha baixa de maternidade, pero con posibilidade de continuar na empresa ata 3 anos.
Requisitos: Titulación de Grao en Relacións Laborais. Ter rematado os estudos nos 2 últimos anos.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 23-02-2017 
Posto: APRENDIZ - AXUDANTE DE COCIÑA
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Precísase aprendiz - axudante de cociña para realizar as tarefas de apoio propias dunha cociña profesional nun negocio hostaleiro.
Requisitos: Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Boa disposición e ganas de aprender. Valorable experiencia en posto similar. Dispoñibilidade horaria.
Publicada/Xestionada: Grupo Gallega Laboral Deza. Interesados/as enviar curriculum ao email: candidatos@pontempleo.com indicando no asunto a referencia 2017F17.

Data: 21-02-2017
Posto: CONDUTOR/A DE CAMIÓN
Lugar: Lugo.
Descrición: Nortempo selecciona condutor/a de camión. Ofrécese incorporación a empresa por posto de nova creación.
Requisitos: Carné C, C+E e Cap actualizado. Imprescindible dispoñibilidade de traballo a xornada completa. Valorable experiencia con camión con pluma..
Publicada/Xestionada: Nortempo.

Data: 21-02-2017
Posto: TÉCNICO/A DE MANTEMENTO DE CALEFACCIÓN
Lugar: Santiago de Compostela (A Coruña).
Descrición: Precísase técnico/a para instalación e mantemento de caldeiras e equipos de calefacción, en Santiago e comarca. Horario de luns a venres e sábados alternos pola mañá.
Requisitos: Formación de grao medio ou superior en instalacións de climatización ou afíns. RITE e Instalador/a de Gas tipo A ou B. Experiencia mínima de 2 anos en mantemento de instalacións de climatización. Preferiblemente residencia en Santiago ou comarca.
Publicada/Xestionada: Bicolan.

Data: 20-02-2017
Posto: SOLDADOR/A (4 vacantes)
Lugar: O Carballiño (Ourense).
Descrición: Eurofims selecciona soldador/a TIG ou electrodo para empresa do sector do metal da zona do Carballiño. Realizará as tarefas seguintes: soldadura con fío de estruturas metálicas de chapa grosa, manipulación de materiais, limpeza e orde do centro de traballo, operacións de soldadura e calderería, así como montaxe de pezas metálicas. Xornada completa (40h semanais) a quenda partida.
Requisitos: Estudos mínimos de Graduado Escolar. Valorable homologación en soldadura. Experiencia mínima demostrable como soldador/a realizando tarefas similares ás ofertadas. Persoa con capacidade de traballo en equipo, responsable e organizada. Valorable residencia próxima ao posto de traballo.
Publicada/Xestionada: Eurofirms.

Data: 18-02-2017
Posto: DEPENDENTE/A DE TENDA (2 vacantes)
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Troans C2 SL precisa dependente/a para tenda.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Medio - Comercio e Mercadotecnia. Experiencia mínima de polo menos 4 anos. Persoa con don de xentes, actitude emprendedora, exquisita no trato ao/á cliente, boa asesora e apaixoada da moda, ordenada, con boa imaxe, atenta, simpática, risueña, alegre, con bo estilo. Coñecementos en Visual Merchandising. Con experiencia no sector.
Publicada/Xestionada: Infojobs.

Data: 17-02-2017
Posto: MECÁNICO/A
Lugar: Melide (A Coruña).
Descrición: Precísase mecánico/a para taller.
Requisitos: Con experiencia.
Publicada/Xestionada: Particular: ☎ 636844380.

Data: 17-02-2017
Posto: VENDEDOR/A DE TENDA - SECCIÓN PEIXERÍA
Lugar: Lugo.
Descrición: Eurofims selecciona visitador/a médico/a para empresa do sector sanitario da zona de Ourense. Vegalsa Eroski precisa vendedor/a de sección de peixería para establecemento en Lugo. As responsabilidades serán: reposición, manipulación e corte do produto, dar asesoramento ao/á cliente e realizar unha presentación e imaxe correcta dos alimentos asegurando o bo estado dos mesmos. Ofrécese formar parte dunha empresa estable e segura, coa oportunidade de crecer profesionalmente, plan de formación adecuado ás necesidades do posto de traballo, plan de carreira dentro do negocio, asesoramento e apoio de profesionais do sector nas tarefas diarias, paquete salarial composto de salario fixo e variable para postos de negocio, plan de vantaxes para empregados/as e sistema de retribución flexible.
Requisitos: Xente dinámica, entusiasta, optimista, que goce co traballo en equipo e a atención ao/á cliente, con flexibilidade horaria. Valorarase a experiencia previa no sector da peixería.
Publicada/Xestionada: Vegalsa Eroski.

Data: 17-02-2017
Posto: VISITADOR/A MÉDICO/A
Lugar: Ourense.
Descrición: Eurofims selecciona visitador/a médico/a para empresa do sector sanitario da zona de Ourense. Realizará as seguintes funcións: presentación e promoción de produtos sanitarios a profesionais do sector sanitario na zona de Ourense cidade; reporte de informes.
Requisitos: Formación de GM Farmacia e parafarmacia. Experiencia mínima demostrable como visitador/a médico/a ou promotor/a no sector sanitario realizando tarefas similares ás ofertadas. Persoa responsable, orientada ao/á cliente e resolutiva. Valorable residencia próxima a Ourense. Carné B1 e vehículo propio.
Publicada/Xestionada: Eurofirms.

Data: 17-02-2017
Posto: CONTABLE
Lugar: Roxos - Santiago de Compostela (A Coruña).
Descrición: Precísase contable. Realizará as seguintes tarefas: contabilidade financieira e analítica, xestión de tesourería.
Requisitos: Titulación Universitaria preferiblemente en Empresariais, Económicas. Nivel medio alto de Inglés. Valoraráse coñecemento de Portugués e manexo como usuario da aplicación informática NAVISION. Carné de conducir para desprazarse ás oficinas. Dispoñibilidade para viaxe de forma esporádica ás delegacións da empresa en España e Portugal. Non necesaria experiencia.
Publicada/Xestionada: Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

Data: 16-02-2017
Posto: SOLDADOR/A TIG (10 vacantes)
Lugar: A Estrada (Pontevedra).
Descrición: Nortempo selecciona soldador/a TIG para soldar pezas de mobiliario para importante empresa da Estrada.
Requisitos: Estudos mínimos de Formación Profesional Grao Medio. Experiencia mínima de máis de 5 anos en soldadura de mobiliario. Coñecementos de mobiliario, soldadura.
Publicada/Xestionada: Nortempo.

Data: 16-02-2017
Posto: TÉCNICO/A DE MERCADOTECNIA JUNIOR
Lugar: Lugo.
Descrición: Adecco selecciona selecciona técnico/a de marketing para importante empresa do sector agroalimentario na provincia de Lugo. Realizará funcións de apoio ao departamento comercial na promoción de mercadotecnia de vacún, estudos de mercado da competencia, análise dos resultados das promocións; negociación con provedores/as; deseño de promocións e feiras nacionais e/ou internacionais.
Requisitos: Diplomatura ou Licenciatura en Mercadotecnia, Administración, Económicas ou similar. No caso de non posuír Diplomatura ou Licenciatura en Mercadotecnia, imprescindible posuír Máster en Mercadotecnia. Imprescindible Inglés medio-alto. Valorable experiencia en posto similar e/ou prácticas en mercadotecnia.
Publicada/Xestionada: Adecco.

Data: 16-02-2017
Posto: CONDUTOR/A
Lugar: Ourense.
Descrición: Adecco selecciona condutor/a para repartición de produtos de importante empresa do sector alimentacion de Ourense. Ofrécese incorporación inmediata con posibilidade de incorporación posterior a empresa usuaria. Xornada completa de luns a venres.
Requisitos: Carné C + Cap na provincia de Ourense. As súas principais funcións serán repartición de produtos na provincia de Ourense. Imprescindible experiencia como condutor/a no sector da alimentación. Dispoñibilidade para traballar a xornada completa en horario partido de luns a venres.
Publicada/Xestionada: Adecco.

Data: 16-02-2017
Posto: MECÁNICO/A
Lugar: Ourense.
Descrición: Nortempo selecciona mecánico/a de automoción para empresa do sector.
Requisitos: Experiencia en mecánica rápida e reparación de maquinaria. Imprescindible experiencia, de polo menos 2 anos, no sector. Valorable formación no sector.
Publicada/Xestionada: Nortempo.

Data: 16-02-2017
Posto: PROMOTOR/A DE VENDAS (3-4 marzo)
Lugar: Melide (A Coruña).
Descrición: CPM selecciona promotor/a de vendas para importante firma de produtos de limpeza. Traballo os días 3-4 de marzo en cadea comercial de Melide. Horario: venres de 17.00 a 21.00 e sábado de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 horas.
Requisitos: Experiencia non requirida.
Publicada/Xestionada: Yobalia.

O Último