A Deputación de Pontevedra abre a convocatoria de 6 bolsas para realizar tarefas relacionadas coa arquivística, inventariado e catalogac...

Bolsas para o Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra


A Deputación de Pontevedra abre a convocatoria de 6 bolsas para realizar tarefas relacionadas coa arquivística, inventariado e catalogación de arquivos municipais no Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico do ente provincial.

As bolsas terán unha duración de 6 meses e contarán cunha dotación económica de 800 € ao mes para cada bolseiro/a.

Requisitos de inscrición


  • Entre os requisitos que deberán cumprir as persoas aspirantes están:
  • Ser menor de 35 anos.
  • Posuír o título de licenciado/a ou grao en Historia ou en Información e Documentación, ou estar en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de solicitude.
  • Non ter experiencia laboral previa na profesión ou área de coñecementos.
  • Estar inscrito/a como demandante de emprego ou en mellora de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia.

Proceso selectivo


No proceso de selección realizarase concurso e valoración da documentación de méritos presentada polas persoas aspirantes e entrevista persoal.

Prazo de Solicitude


O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (16.12.2015).

Máis información


Bases que regulan a convocatoria de seis bolsas para licenciados/as ou gradurados/as en Historia ou en Información e Documentación con destino ao Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra (Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, 16.12.2015).
Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra.

O Último