As persoas empregadoras, calquera que sexa a forma xurídica (empresas, persoas autónomas, sociedades civís ou comunidades de bens), p...

Incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil


As persoas empregadoras, calquera que sexa a forma xurídica (empresas, persoas autónomas, sociedades civís ou comunidades de bens), poden solicitar a partir de hoxe os incentivos pola contratación das persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria abre a convocatoria destas axudas que teñen como finalidade favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade dos mozos/as de Galicia.

Liñas de axuda


a) Programa de incentivos á contratación indefinida inicial.
b) Programa de incentivos á contratación temporal e a súa transformación en contrato indefinido.


Prazo de Solicitude


O prazo de presentación de solicitudes comeza o 31/12/2015 e remata o 30 de setembro de 2016. 

Máis información


O Último