A segunda proba do proceso de selección de 4 axentes de aparcadoiro para o parking "Aldea Grande" terá lugar o vindeiro marte...

Última proba do proceso selectivo de 4 prazas de Axente de Aparcadoiro para Aldea Grande


A segunda proba do proceso de selección de 4 axentes de aparcadoiro para o parking "Aldea Grande" terá lugar o vindeiro martes 24 de maio ás 11.00 horas no Complexo Deportivo Lalín Arena. A este exercicio están convocados todos os/as participantes que superaron o primeiro test: 144 candidatos/as dos máis de 300 presentados/as.


Características do segundo exercicio


O segundo exercicio, de carácter obrigatorio e eliminatorio, consistirá na resolución dun caso práctico proposto polo tribunal e relacionado co contido do programa. A puntuación máxima deste exercicio será de 10 puntos.


Fin do proceso selectivo - Incorporación á Bolsa de Emprego


As catro persoas que obteñan a máxima puntuación no proceso accederán aos 4 contratos que se ofertan: tres a xornada completa (un reservado a unha persoa con discapacidade) e outro a media xornada.

Ademais, todos os/as participantes que o superen pasarán a formar parte da bolsa de emprego do Concello de Lalín, unha listaxe de contratación, de conformidade coa Relación de Postos de Traballo (RTP) municipal que facilitará novas incorporacións.


Data e lugar de realización do segundo exercicio


A cita con esta última fase do proceso é o:

Martes 24 de maio ás 11.00 horas no Complexo Deportivo Municipal "Lalín Arena" (Avda. Xosé Cuiña nº 42).


Máis información
O Último